Refuserat; Lissabonfördraget och Sverige

november 19, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till Europaparlamentet

Följande inlägg har blivit refuserat av Sydsvenskan, DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag och Skånskan:

————————

Den 20 november klubbar riksdagen igenom Lissabonfördraget, d.v.s. EU:s grundlag. Denna grundlag har blivit nedröstad hela tre gånger; av Holland, Frankrike och i juni även Irland. Enligt gällande regler har denna grundlag fallit eftersom alla EU:s medlemsländer måste godkänna den. Men EU-eliten har inte mycket respekt för folkviljan vilket Irland är senaste exemplet på.

Det diskuteras nämligen att irländarna ska rösta igen om Lissabonfördraget, Läs hela inlägget här »

Annonser

Nya rykten om en andra omröstning på Irland

november 17, 2008

eussrno1Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandiderar till EU-parlamentet

Jag läser att Irish Times presenterat en undersökning som visar att irländarna eventuellt skulle rösta ja i en ny omröstning om Lissabon-fördraget.

A SECOND referendum on the Lisbon Treaty has a chance of being carried, according to the Irish Times/TNS mrbi poll which shows a swing to the Yes side since the referendum defeat last June.

The poll shows a change in public attitudes since June with 43 per cent now saying they would vote Yes, 39 per cent No and 18 per cent having no opinion.

Men frågan om deras inställning till Lissabonfördraget Läs hela inlägget här »


14:de året i rad med oegentligheter i EUs budget

november 13, 2008

imagesSkribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till EU-parlamentet

13 år i rad underkände EUs revisorer (European Court of Auditors, ECA) EU:s budget på grund av oegentligheter och fusk med EU:s (läs europas skattebetalare pengar). Försummelse och fusk förekom enligt ECA i alla större budgetposter. BBC:

Errors of legality and regularity still persist in the majority of the EU’s 106bn euro annual budget

The report explains that much of the misspending is caused by poor knowledge of complex rules but presumes that fraud also exists.

Så i år, det 14:de året i rad godkände revisorna 2007 års budget. Men kunde tro att EU för en gångs skull lyckats med att visa att det inte förekommit fusk eller skumraskaffärer men så var inte fallet. Istället godkändes budgeten trots stora frågetecken.

The auditors estimated that at least 11% of the €42 billion spent on cohesion should not have been paid out because the EU’s rules were not complied with. That compares with an estimate of 12% made in last year’s report, suggesting that there has not been a significant improvement.

Korruption, fusk, myglande och oförmåga att förstå sina egna regler. Det är detta EU partierna i Sverige vill ge mer makt.

Det visar bara vilken viktig roll Sverigedemokraterna har.


Korruption och mygel inom EU

juli 17, 2008

Gästskribent: Krister Maconi

Det talas om sanktioner mot befintliga EU-medlemmar! Vafalls, är irländarna redan utsatta för denna den grövsta formen av internationella påtryckningar?, undrar kanske någon läsare av denna blogg.

Nej så är – ännu, bör kanske tilläggas – inte fallet. Vi har dock all anledning att noggrannt följa EU-etablissemangets fortsatta manipulationer visavi Irland. Kommissionär Wallströms senaste uttalande där hon påstår att Irland nog inte har något annat val än att snarast ordna med en ny folkomröstning tangerar det svinaktiga.

Vi får istället rikta blickarna mot de forna öststatsländerna Bulgarien och Rumänien för att hitta syndarna, och i det här fallet är det befogat med epitetet syndare då det rör sig om organiserad eller så kallad systemhotande brottslighet. Bakgrunden är, mycket kortfattat, följande: I januari 2007 blev dessa länder fullvärdiga unionsmedlemmar. Det fanns dock en utbredd skepsis bland många äldre medlemsländer ifall Bulgarien och Rumänien var kapabla att uppfylla sina förpliktelser enligt fördragen. Läs hela inlägget här »


EU-parlamentet röstade emot att respektera Irlands val

juni 10, 2008

Gästskribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare

England expects skrev om detta i februari i år.

Tillägg nr 32 i ”Méndez de Vigo/Corbett report A6-0013/2008” hade som syfte att säkerställa att Irlands val rörande EU-konstiutionen (nu på torsdag) ska respekteras. Det kan tyckas vara en föga kontroversiell ståndpunkt men nu handlar det ju om EU. När EU-parlamentet skulle rösta om detta, vad blev resultatet?:

JA: 129
NEJ: 499
AVSTÅR: 33

I tillägg nr 34, som syftade till att genomföra omröstningar om konstitutionen blev votering följande:

JA: 85
NEJ: 526
AVSTÅR: 53

Och vem hittar jag bland de namn som röstade nej? En viss Lundgren från Junilistan! Vem inbillar sig att de är EU-kritiska?

Låt oss nu hoppas på att Irland räddar oss från EU-konstituationen på torsdag.

Läs även: France warns Ireland on EU treaty ‘No’ vote


Irländskt under och valrysare

juni 6, 2008

Gästskribent: Krister Maconi, SD Borås

Den 12 Juni är det valdags. Irland den gröna ön är konstitutionellt förpliktigat folkomrösta om EU:s nya konstitution det s.k. Lissabonfördraget.

Republiken Irland som blev självständigt 1922, då ett med europeiska mått förhållandevis rikt land var ett djupt konservativt katolskt agrarsamhälle. Under de påföljande 50 åren drabbades landet av en utflyttningsvåg av sällan skådat slag. Efterkrigstidens snabba utveckling fick omvälvande konsekvenser socialt och ekonomiskt. Bara under 50-talet emigrerade 400 000 (!) irländare och detta utav en befolkning på ca 2,5 milj.

Urbaniseringsprocessen och utflyttningen fortsatte under 60-talet men landet hade ändå en måttfull tillväxt. 1973 gick Irland med i EU. Läs hela inlägget här »