Nya rykten om en andra omröstning på Irland

november 17, 2008

eussrno1Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandiderar till EU-parlamentet

Jag läser att Irish Times presenterat en undersökning som visar att irländarna eventuellt skulle rösta ja i en ny omröstning om Lissabon-fördraget.

A SECOND referendum on the Lisbon Treaty has a chance of being carried, according to the Irish Times/TNS mrbi poll which shows a swing to the Yes side since the referendum defeat last June.

The poll shows a change in public attitudes since June with 43 per cent now saying they would vote Yes, 39 per cent No and 18 per cent having no opinion.

Men frågan om deras inställning till Lissabonfördraget Läs hela inlägget här »

Annonser

14:de året i rad med oegentligheter i EUs budget

november 13, 2008

imagesSkribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till EU-parlamentet

13 år i rad underkände EUs revisorer (European Court of Auditors, ECA) EU:s budget på grund av oegentligheter och fusk med EU:s (läs europas skattebetalare pengar). Försummelse och fusk förekom enligt ECA i alla större budgetposter. BBC:

Errors of legality and regularity still persist in the majority of the EU’s 106bn euro annual budget

The report explains that much of the misspending is caused by poor knowledge of complex rules but presumes that fraud also exists.

Så i år, det 14:de året i rad godkände revisorna 2007 års budget. Men kunde tro att EU för en gångs skull lyckats med att visa att det inte förekommit fusk eller skumraskaffärer men så var inte fallet. Istället godkändes budgeten trots stora frågetecken.

The auditors estimated that at least 11% of the €42 billion spent on cohesion should not have been paid out because the EU’s rules were not complied with. That compares with an estimate of 12% made in last year’s report, suggesting that there has not been a significant improvement.

Korruption, fusk, myglande och oförmåga att förstå sina egna regler. Det är detta EU partierna i Sverige vill ge mer makt.

Det visar bara vilken viktig roll Sverigedemokraterna har.


Diskriminering är ok – men bara om det är män som utsätts

november 4, 2008

Det kunde inte vara mer tydligt; media klagar och jämrar sig och ropar högt efter ”kvotering” när de upptäcker den minst lilla ”snedfördelning” inom olika områden; yrken, utbildningar, löner osv – men bara när det är till ”nackdel” för kvinnor. Så länge det är kvinnor som ska ”kvoteras” in har media knappast opponerat sig – tvärtom. Det är ju media som drivit kvoteringssnackat som hårdast.

Men när det handlar om att män kvoteras in på bekostnad av kvinnorna, ja då blir gråter media högt. Barbro Hedvall skriver:

Inte kvotera utbildningsplatser i vart fall, vilket är vad utbildningsinstitutioner här och där gör. Att utesluta kvinnor som har bättre betyg till förmån för män med sämre är en orättvisa som inte ska accepteras.

Socialistiska tidningen City Stockholm snyftar om hur en kvinna blev bortkvoterad till veterinärutbildningen:

 Killar som gick på samma skola och med samma betyg kom in. Jag fick aldrig en chans vilket känns rätt hopplöst. Det känns som jag kastat bort fem år av mitt liv, säger Sofia som nu arbetar som hästtränare.

Gunnar Strömmer anser att bortsorterandet av kvinnor är olagligt.

– Såväl EU som Högsta domstolen har klargjort att alla måste behandlas lika, oavsett kön eller ras.

Oj, vad var allt snack om att ”alla måste behandlas lika, oavsett kön eller ras” när det var män som ivrigt bortkvoterades? Några exempel:

Högskolorna når inte jämställdhetsmål

Få kvinnor med vid bordet när styrelser väljs

Få kvinnor bland sportjournalisterna

Nu ska kvinnorna ta sig in i polispiketen

Så patetiskt att läsa om hur media i ena sekunder snyftar högt om hur sorgligt det är att kvinnor är ”underrepresenterade” på det enda och andra stället, och lobbar för ”kvotering”, men när kvoteringen istället råkar gynna männen, ja då är det ”olagligt”. Det är vidrigt att se hur hycklande svensk media är.

Givetvis bör det vara så att ingen kvotering eller ”positiv särbehandling” (=diskriminering) överhuvudtaget ska finnas. Det gäller intag till högskola, bolagsstyrelser, polisen eller sjukvården. Det gäller även beträffande sjukvård där bl a region Skåne nu diskriminerar svenskar till förmån för illegala invandrare, som får gratis akutsjukvård (och tandvård) där svenskar får betala.

Bort med allt sånt – och bort med hycklande media.


Bra rutet, Borg

oktober 31, 2008

Skribent: Patrik Ehn

I ett skarpt uttalande angriper finansminister Borg bankerna för att prioritera de interna bonussystemen i stället för att sänka boräntan:

–Jag tycker att allmänheten bör kontakta sina banker och fråga dem hur de ser på detta. Är miljonbonusar det viktigaste eller är det viktigare att man får ned boräntan. Enskilda personers miljoninkomster kan inte hindra finansiell stabilitet. Det är viktigt att vi alla håller koll på boräntorna och ser till att det här kommer på plats, för det är för allmänhetens nytta.

Finansministern lyfte ett varningens finger riktat mot bankledningarna. Läs hela inlägget här »


Kommunalval i Finland

oktober 28, 2008

Skribent: Krister Maconi, SD Borås                                             

I helgen hölls det kommunalval i vårt östra grannland. Riksdagsval och kommunalval hålls till skillnad från i Sverige under separata valdagar. Störst valframgång noterade sannfinländarna (perussuomalaiset) vilka ökade sitt mandatantal från 106 till 442. Valets överraskning. Partiet som grundades 1995 och stadigt ökat sin röstandel i riksdagsvalen (4,1% år 2007) fick nu sitt definitiva genombrott även på kommunal nivå genom att gå från 0.9% till 5.4%. Partiet är nationellt sinnat, EU-kritiskt samt försvarsvänligt. Partiet är också det enda som vågat initiera en diskussion om den förda invandringspolitiken i Finland och dess mindre angenäma konsekvenser. Valdeltagandet låg på modesta 61.3% (+2.7%).

Valresultatet i övrigt såg ut som följer: Läs hela inlägget här »


Folk vill inte bo i kulturell, etnisk och social mångfald

oktober 23, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare

En undersökning från Tyréns Temaplan bekräftar nu det vi Sd:are sagt länge, och som tidigare tagits upp i denna blogg (bl a här).

Undersökningen visar att svenskar vill ha inhägnat boende p.g.a. den otrygghet som breder ut sig i samhället. Som tidigare påpekat beror denna otrygghet nästan uteslutande på det mångkulturella samhället, med minskad tillit som följd och ökade våldsamheter från invandrare, ofta riktat specifikt mot svenskar.

Men det som glädjer mig mest, och som säkert sticker Vänstern i ögonen, är följande:

I undersökningen framgår också att mindre än var fjärde tillfrågad, 23 procent, vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald.

Återstår att se om någon i det politiskt korrekta etablissemanget drar några slutsatser av all information som visar på hur fel mångkultur är, nu senast alltså ovanstående undersökning.

Tyréns, DN, Expressen


Alliansen skär pipor i vassen

oktober 20, 2008

Skribent: Krister Maconi, SD Borås

Företrädare för allianspartierna passar på att utnyttja den pågående bank och finanskrisen för att på ett tämligen fräckt sätt föra upp EMU-frågan på den politiska agendan. Taktiken kan liknas vid någon form av tvåspårsvariant. Stats och utrikesministern går ut och bedyrar att man absolut inte har för avsikt att bryta med den informella 10-årsregeln ( ingen ny folkomröstning innan 10 år förflutit sedan den förra år 2003) även om ”folkopinionen är på väg att svänga” enligt Reinfeldt. Samtidigt och därpå går ett antal allianspolitiker ut och beskriver EMU i mycket positiva ordalag. Priset tar centerns skattepolitiska talesman Jörgen Johansson som föreslår en folkomröstning år 2010! 
                                                 
Moderaternas riksdagsledamot Lars Elinderson i skatteutskottet gör ett oblygt försök att ge EU-kommisionen och valutaunionen äran för att statschefer med av alla människor Gordon Brown i spetsen tillsammans med G7, IMF och Världsbanken m.fl. i sista stund förhindrat en finansiell härdsmälta. Vissa stats och riksbankschefer har för övrigt stor skuld i den uppkomna situationen genom ett passivt eller i vissa fall proaktivt agerande då man låtit bank och finanseliten löpa amok genom ett regelsystem de själva varit med och utformat!  
           
I själva verket har EU-kommissionen utsatts för allvarlig kritik Läs hela inlägget här »