Refuserat; Lissabonfördraget och Sverige

november 19, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till Europaparlamentet

Följande inlägg har blivit refuserat av Sydsvenskan, DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag och Skånskan:

————————

Den 20 november klubbar riksdagen igenom Lissabonfördraget, d.v.s. EU:s grundlag. Denna grundlag har blivit nedröstad hela tre gånger; av Holland, Frankrike och i juni även Irland. Enligt gällande regler har denna grundlag fallit eftersom alla EU:s medlemsländer måste godkänna den. Men EU-eliten har inte mycket respekt för folkviljan vilket Irland är senaste exemplet på.

Det diskuteras nämligen att irländarna ska rösta igen om Lissabonfördraget, Läs hela inlägget här »

Annonser

Arbetskraftsbristen en myt

april 21, 2008

Följande artikel är ett svar på en debattartikel publicerad i Östersundsposten den 8/4. Eftersom det ser ut som om ÖP inte tillåter oss bemöta Östersunds socialdemokratiska kommunalråds osakliga och felaktiga artikel, väljer vi att publicera svaret här, samt på sverigedemokraternas lokala hemsidor för Östersund och Jämtland. Vi ber läsare från övriga delar av landet ha överseende med denna artikels delvis lokala prägel.                                                       

 Jens Nilsson

Socialdemokraterna Abbe Elhachimi och Jens Nilsson påstår felaktigt i en debattartikel i ÖP den 8/4 att Jämtland behöver fler invandrare. Detta trots att inte ens det positiva konjunkturläget och alliansregeringens omänskliga tryck på arbetslösa och sjuka lyckats skapa full sysselsättning. Överutbudet på arbetskraft är anledningen till att många återfinns på landets högskolor, när de själva hellre skulle ha ett arbete att gå till. Vi måste naturligtvis först se till att arbetslösa svenskar, utlandsfödda eller födda i Sverige kommer in på arbetsmarknaden innan vi börjar tala i termer av arbetskraftsinvandring.

Sedan 1990 har landets invånare ökat med drygt 600 000, varav den övervägande delen i arbetsför ålder. Antalet sysselsatta är däremot inte nämnvärt högre idag än för arton år sedan. Läs hela inlägget här »


När media fegar ur.

november 12, 2007

Allt började med att Länstidningen i Östersund den 19 oktober publicerade en ledarartikel med titeln ”Ett fjantparti att ta på största allvar”, skriven av LT.s unga och ”ambitiösa” ledarskribent Kalle Olsson. Denna fördomsfulla och osakliga artikel fick naturligtvis inte stå obesvarad utan den 27 oktober fick vi ett genmäle publicerad under ”debatt”, i både pappersupplagan och på nätet. Titeln var ”Vi tar gärna debatten med kalle”.

I ledarartikeln uppmanade Kalle de lokala partiföreträdarna för Riksdagspartiet att på det lokala planet ”ta debatten” med SD. Men själv fegade LT, och Kalle ur? Den efterföljande ledarartikeln från 30 oktober med titeln ”Sverigedemokraterna har godis till alla” får vi ej möjlighet att bemöta. Den första versionen ratade Lt med motiveringen att den var för lång (max 1200 tecken), varför vi skrev en förkortad version på 1195 tecken. Även denna vägrar LT att ta in. Utan motivering. Men enligt Kalle Olsson är det debattredaktören Per Orvegårds beslut. Läs hela inlägget här »


Sverigedemokraterna och den kristna etiken

mars 1, 2007

Denna artikel har blivit refuserad av tidningen Dagen.

En kristdemokratisk socialminister går i strid för att få fler aborter utförda i Sverige. Med rätta blir alla som tror på det okränkbara människovärdet förfärade, och representanter för den katolska kyrkan och pingströrelsen uppmanar kristdemokraterna att tänka om eller förlora sina kristna väljare.

Vi sverigedemokrater har länge med oro sett på den relativism och liberalisering som sprider sig i samtliga politiska partier. Sverige befinner sig i en tid då det är av allra största vikt att vi hittar en gemensam värdegrund i samhället, och den kristna etiken är en självklar del av denna värdegrund. För att vi ska kunna fortsätta leva trygga och fria liv i detta land krävs respekt för människovärdet, en politik som erkänner familjen som samhällets grundfundament och en gemensam historia inom vilken vi alla kan identifiera oss med varandra.

Läs hela inlägget här »


De tomma stolarna…

februari 19, 2007

Denna artikel skickades till SvD som ett led i debatten om de tomma platserna i vissa kommuner. SvD refuserade insändaren, varför vi nu publicerar den här.

Diskussionen om de tomma platser som sverigedemokraterna innehar i vissa kommuner lider tyvärr av osaklighet och tomma-stolar.jpghar drag av ett politiskt drev mot sverigedemokraterna.

Många av de tomma platserna tillkom eftersom ett stort antal väljare röstade på sverigedemokraterna, trots att vi inte ställde upp i deras kommuner. Vi blev på många ställen alltså invalda trots avsaknad av kandidater. Ett gott tecken ska sägas. Icke desto mindre väljer media att ropa efter lagändringar, bland annat med förslag om att kandidater ska registreras i förväg.

Varför inte låta partierna tillsätta extra personer i efterhand istället? Motargumentet för detta från media är att väljarna då inte vet vem som kommer representera dem och att det aldrig kan vara bra i en demokrati. Men detta argument faller platt eftersom väljarna, trots avsaknad av kandidater (och därmed utan vetskap om representanterna), ändå röstar på sverigedemokraterna. För dem är det alltså partiets politik som är det viktiga och de ger således oss som parti förtroendet att utse representanterna. Därmed blir det inte ”odemokratiskt” om partiet som fått väljarnas förtroende också får utse dess representanter. Det borde även journalister inse.

Läs hela inlägget här »


Sverigedemokraterna höger eller vänster?

februari 13, 2007

Denna artikel skickades till SvD som ett svar på artikeln ”Sd ett stödparti åt de borgerliga”. SvD refuserade insändaren, varför vi nu publicerar den här.

———————–

Sd ett stödparti åt de borgerligaI en artikel i SvD utpekas Sverigedemokraterna som ett ”stödparti åt de borgerliga”. Detta eftersom partiet sedan valet oftare röstat med borgerliga kommunpolitiker än med socialdemokratiska. Den bärande dramaturgin i artikeln är att Sverigedemokraterna skulle vara ett parti med väljare som är till vänster, men som för en högerpolitik.

Frågan om Sverigedemokraterna är höger eller vänster lär fortsätta plåga alla dem som till varje pris måste ha en politisk situation där alla anpassar sig till ett av de två blocken. Sanningen är naturligtvis mer komplicerad än så. Ser man till ValUs undersökning om hur respektive partis väljare placerar sig på en höger-vänster skala, så befinner sig våra väljare i mitten respektive till höger. Endast 12 procent ansåg sig luta mer åt vänster. Samtidigt tyder det mesta på att våra väljare är LO-anslutna i förhållandevis hög grad.

Läs hela inlägget här »