Hur tänker Expressen med Ann-Charlotte Marteus?

november 25, 2008

ann_charlotte_marteusExpressen sägs vara en tidning med beteckningen ”liberal”. Därför är det underligt att det får plats en krönikör med en så tydlig vänsterorientering som Ann-Charlotte Marteus. Hennes alster gör mig, varje gång jag läser dem, fysiskt illamående (bokstavligen) på grund av det sätt hon distanserar sig från verkligheten med floskler från en radikalvänsters livsåskådning i extrem PK-anda.

Hennes senaste krönika behandlar Moderaternas utspel angående att ”invandrare ska skriva under ett kontrakt där de accepterar svenska värderingar”. I grunden stödjer jag idén till hundra procent, med ett samhällskontrakt, men moderaternas förslag, så som det hittills låtit i debatten, är inget mer än ett populistiskt utspel som sannolikt inte ens blir verklighet. Även om det skulle bli verklighet så är förslaget uddlöst och nästintill ett hån mot alla de som lever i hedersförtryck. I stället för att deklarera nolltolerans mot hedersrelaterade brott med utvisning som påföljd för illdåd så som könsstympning, tvångsgifte och att hålla kvinnor i fångenskap, vill moderaterna endast skära lite i bidragen. Dom som har ett arbete har med andra ord fritt fram att slå sina kvinnor sönder och samman…  Jaaa… Nu fattar jag!!! ARBETSLINJEN! Moderaternas motto nr 1.

Jaja, nog om själva utspelet och tillbaka till Ann-Charlotte Marteus krönika. Hon inleder:

”- Nu sjunger du ”Små grodorna”, din jävel, och hoppar upp och ner, fattar du. Annars river vi kontraktet och då kan du se dig i stjärnorna efter barnbidraget i fortsättningen.”

Detta är alltså nivån Marteus lägger ribban på när det äntligen kommer upp en diskussion Läs hela inlägget här »

Annonser

Mångkulturen i siffror

november 24, 2008

DN-debatt har i dag publicerat en på många sätt intressant artikel från den moderata arbetsgruppen ”Integration och arbete”. Många skrämmande fakta om Sveriges ”utanförskapsområden” lyfts fram tillsammans med förslag på åtgärder. Vissa av åtgärderna kan nog anses ganska vettiga medans andra är riktigt skrämmande och direkt diskriminerande mot människor som vill ta ansvar för sitt eget uppehälle. Nedan följer några faktapunkter från artikeln:

  • År 2006 hade hela 105 områden i Sverige en sysselsättning som var lägre än 50 procent medan den för riket var 76,7 procent.
  • Om de utsatta områdenas förvärvsfrekvens vore samma som rikets skulle 65 246 fler vara i arbete. Det skulle försiktigt räknat innebära 17,5 miljarder mer i kommunala skatteintäkter och arbetsgivaravgifter varje år.
  • Situationen är särskilt oroande i Malmöområdet Västra Skrävlinge, som omfattar Rosengård – där arbetar bara var sjätte person. 
  • I Angered i Göteborg arbetar var femte person och i delar av Borlänge och Västerås saknar sju av tio arbete.
  • Göteborgsområdena Bergsjön och Angered har 57 procent av befolkningen socialbidrag, exklusive introduktionsersättning.

Vad vill då moderata arbetsgruppen göra för att bryta denna utveckling, Läs hela inlägget här »


Folk vill inte bo i kulturell, etnisk och social mångfald

oktober 23, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare

En undersökning från Tyréns Temaplan bekräftar nu det vi Sd:are sagt länge, och som tidigare tagits upp i denna blogg (bl a här).

Undersökningen visar att svenskar vill ha inhägnat boende p.g.a. den otrygghet som breder ut sig i samhället. Som tidigare påpekat beror denna otrygghet nästan uteslutande på det mångkulturella samhället, med minskad tillit som följd och ökade våldsamheter från invandrare, ofta riktat specifikt mot svenskar.

Men det som glädjer mig mest, och som säkert sticker Vänstern i ögonen, är följande:

I undersökningen framgår också att mindre än var fjärde tillfrågad, 23 procent, vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald.

Återstår att se om någon i det politiskt korrekta etablissemanget drar några slutsatser av all information som visar på hur fel mångkultur är, nu senast alltså ovanstående undersökning.

Tyréns, DN, Expressen


Debatt: Svar till signaturen Catarina!

oktober 11, 2008

Det är alltid kul när meningsmotståndare som besöker bloggen tar sig tid att ifrågasätta våra argument och påstående utifrån en renhårig debatt utan att kasta ur sig epitet och liknande. Därför känns det viktigt att debattera med läsare så som signaturen ”Catarina” som gett sig in i diskussionen under inlägget Vänsterlogik – “Inkomster täcker kostnader” . Hon skriver:

” På vilket sätt menar du att mångkultur leder till ett otryggt och osolidariskt samhälle? Visst är det sant att t ex kriminaliteten hos invandrare är större än den hos svenskar, i alla fall procentuellt sett. Men vad beror detta på? Mitt svar är kort och gott: dåliga förutsättningar. Om invandrare i Sverige hade bättre förutsättningar – jag vet inte om jag borde gå så långt som att säga “samma förutsättningar som svenskfödda”, men nu gör jag det – skulle inte så många halka in på en kriminell bana. Snarare än att minska på invandringen eller mångkulturen borde vi kanske därför ta itu med den riktiga orsaken till att vi får ett otryggt och osolidariskt samhälle – nämligen intolerans. Om vi kunde bli bättre på att bemöta det som är främmande för oss så skulle de dåliga förutsättningarna försvinna och då skulle även kriminaliteten bland invandrare minska.
(…)
Dessutom vill jag bara poängtera en sak: jag jobbar 40 timmar i veckan och jag betalar skatt på min lön. Det är något som jag gladeligen gör. Jag skulle inte bli ledsen om skatten blev högre – tvärtom! Om jag kan bidra till att någon annan får det bättre, även om det skulle bli på bekostnad av min bekvämlighet, så är det bara bra.”

Med tanke på de inledande formuleringarna verkar vi i alla fall vara överens Läs hela inlägget här »


Gratis sjukvård till illegala invandrare är orimligt och skadligt

oktober 7, 2008

Signaturen Styvstråig

Mantrat ”tillgänglighet” i sjukvården ska nu även bli gångbart för dem som vistas olovligt i Sverige. På DNdebatt den 4 september 2008 försöker en socialdemokratisk arbetsgrupp att kringgå grunden för svensk sjukvård. Att den ges till svenskarna i utbyte mot deras skatter. (S) föreslår att de som lever här utan tillstånd ska ha rätt att få vardagssjukvård. Visserligen ska de betala något, men debattörerna ifrågasätter sjukvårdens priser, som de menar är ”orimligt höga” och behöver räknas ner. Att sjukhusen enbart får täcka sina kostnader utan påslag för vinst kan väl inte vara obekant för (s). De tycks mena att de som myndigheterna ansett inte ska få vara här ska betala ett lägre ”sidopris” och att skattepengar ska skjuta till det som fattas. Det strider mot lagen, på samma sätt som sjukvård eller tandvård till sänkta avgifter för gömda eller papperslösa. Det verkar inte bekymra politiken och media hjälper gärna till att förvränga fakta.

Att sjukvården inte har marginaler att ge de extratider som skulle krävas verkar man inte ha tänkt på. Det är naivt att tro att denna utvidgning skulle stanna vid bassjukvård.

Dagens verklighet för vården av utlänningar är budgetar som går med miljonunderskott, uteblivna betalningar, en byråkratisk snårskog av svårtolkade regler och ett ökat tryck från den stora gruppen anhöriginvandrare. Och denna situation vill (s) späda på genom att ännu fler ska tas emot. Om villkoren blir ännu generösare leder detta på sikt till större utnyttjande. Vi får det system som våra regler tillåter. Att frångå sambandet till skattefinansieringen kan bli den tuva som till slut stjälper den offentliga vården.

Goda idéer som skulle förbättra svenskarnas vård – förslag som bygger på aktiva medborgare som tar egna initiativ- får ofta tummen ner, med motiveringen att befolkningen i invandrarområdena ändå inte skulle komma att dra nytta av förslagen. Politikerna borde lämna sitt ängsliga sneglande till media, särintressen och påtryckargrupper. I stället borde diskuteras vad de gemensamma resurserna ska användas till.

Länk till artikeln i DN 4/9-08


Entreprenören i centrum

oktober 6, 2008

Gästskribent: Krister Maconi, SD Borås                                                                     

Bland de myter som kolporteras allra flitigast i den offentliga svenska floskelfabriken tillhör den om invandringens samhällsekonomiska nytta samt invandrarnas påstådda entreprenörsanda de mest seglivade. Välviljan och önsketänkandet tar sig ibland rent biologiska uttryck när budskapet skall hamras in i en förment ignorant och oförstående allmänhet. Det finns sällan utrymme för nyanser och eftertänksamhet, invandrare buntas ihop i ett enda stort hårt arbetande och uppfinningsrikt kollektiv. Normer och värderingar, kulturer eller traditioner, kineser, finnar eller somalier spelar föga roll när offentliganställda ideologiproducenter och dess stödtrupper på landets ledarsidor framhåller invandrarentreprenörskapets betydelse.

Sedan mitten av 90-talet har forskningen kring entreprenörsskapet fått vind i seglen. Magnus Henrekson vid Handelshögskolan i Stockholm lyfter fram Joseph Schumpeter som entreprenörskapsforskningens förgrundsgestalt. Denne ser entreprenören i första hand som en innovatör som ”identifierar och introducerar nya innovativa kombinationer av tillgängliga produktionsfaktorer”. Förutom varor och tjänster kan innovationer även beröra nya produktionsmetoder, nya marknader, nya resurser, nya organisationer eller organisationsformer.
Andra kända namn inom forskningen är Israel M. Kirzner som betonar entreprenören som en jämviktsskapare som upptäcker och utnyttjar obalanser eller ineffektiv användning av befintliga resurser i ekonomin. Frank Knight belyser entreprenören som beslutsfattare under genuin osäkerhet då de i princip är omöjligt att kalkylera sannolikhetsfördelningen av möjliga utfall. Ytterligare en egenskap som tilllskrivs entreprenören är rollen som koordinator.
En intressant diskussion är också i vilken utsträckning de möjligheter en entreprenör exploaterar är skapade via kreativitet och kompetens eller upptäckta dvs. redan befintliga men ej utnyttjade.

I mer korrupta länder Läs hela inlägget här »


Vänsterlogik – ”Inkomster täcker kostnader”

oktober 2, 2008

Dom är så korkade att man ibland kan undra hur det är möjligt att de kan stå upp själva utan stöd. Jag pratar alltså om vänsterdebattörerna som allt som oftast uppvisar en sådan otrolig avsaknad av logisk slutföringsförmåga så man håller på att ge upp hoppet för mänskligheten. Nu senast är det en herre med signaturen Christer Persson som i en insändare till Nya Wermlands-Tidningen verkligen ”satt en sverigedemokratisk debattör på plats” genom att med statistik i ryggen ”bevisa” att invandrarna i Sverige, till skillnad från vad sd påstår, är en vinstaffär. Han skriver i sin replik ” Inkomster täcker kostnader”:

”Du efterlyser siffror som visar invandringens kostnader. Dessa är inte alls hemliga, som du tycks tro. Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar i en inkomstfördelningsundersökning 2006 hur hushållen försörjer sig. Där anger man att utrikesfödda hushåll år 2006 i genomsnitt betalade 51 000 kronor i inkomstskatt. Summan av sjuk- och aktivitetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd, generella bidrag, bostadsstöd och ekonomiskt bistånd var 47 200 kronor per hushåll. Inkomstskatten täcker alltså mer än väl kostnaderna.”

Denna logik har så många luckor att jag knappt vet var jag ska börja. Men jag ska börja med siffran ”47 200 kronor”. Denna siffra anger på intet sätt vilken summa invandrarhushållen tar i anspråk gällande bidrag. Högst troligt ligger den en bra bit över genomsnittet då arbetslösheten bland invandrare är högre. Alltså kommer vi snart upp i siffror som vida överstiger de påtalade 51 000 kronorna som invandrarhushållen sägs betala i inkomstskatt. Det var det första!

Det andra: Om nu invandrarhushållens inkomstskatter nätt å jämt täcker (vilket var felaktigt från första början) ”summan av sjuk- och aktivitetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd, generella bidrag, bostadsstöd och ekonomiskt bistånd”, hur mycket betalar då invandrarhushållen till alla andra samhällsfunktioner? En snabb huvudräkning ger i runda slängar… eh… typ… ingenting! Det är alltså alla övriga hushåll som får stå för notan gällande vård, skola, omsorg, infrastruktur, pensioner, rättsväsende, försvar, med mera! Jag hoppas verkligen att det inte är så illa ställt, men ska man lita på de siffror vår flitige vänsterdebattör grävt fram så verkar det inte bättre.

Det värsta av allt är att när en ”vänsterintellektuell” lyckas förvrida någon statistik till slagkraftig argumentation mot sd får det en tendens att vilja sprida sig till andra ”vänsterintellektuella” och det dröjer inte länge för än detta rykte blivit till ”sanning” i etablissemanget. Därför hoppas jag att jag med denna artikel kan hjälpa till att ta död på ryktet i ett tidigt skede.

Fotnot:
Som jag antyder lite innan, så har jag absolut ingen aning om huruvida siffrorna i ursprungstexten är korrekta eller korrekt framställda. Jag ser också orimligheten i att basera några djupgående slutsatser på grundval av dessa siffror. Däremot kände jag mig denna gång tvungen att bemöta våra motståndare på deras planhalva.