Favorit i repris

november 19, 2008

Skribent: Krister Maconi, SD Borås

untitledI helgen arrangerade LO och ABF det årligen återkommande spektaklet Socialistiskt Forum. Det har visserligen fått berättigad uppmärksamhet tidigare (se bl.a Svd den 14/11) men jag kunde inte hålla mig från att uppmärksamma eventuella läsare på ytterligare några smaskiga seminariepunkter. Att Pierre Schori och Carl Tham, några av de socialdemokratiska skräckkabinettets mer framstående figurer skulle återfinnas bland föredragshållarna är inte direkt förvånande, men att Jan Eliasson, Bengt Göransson och tidigare ambassadören professor Krister Wahlbäck återfinns i det här sammanhanget är rent ut sakt bedrövligt.

Den som kanske tröttnat på Svensk-Kubanska Föreningens och tidskriften Proletärens lätt förutsägbara litanior kunde denna gång glädja sig åt Kvarnby folkhögskolas redogörelse för framstegen i diktator Chavez venezuelanska experimentverkstad, något tvivel beträffande folkhögskolans kompetens råder knappast då man låter meddela att man besökt landet vid upprepade tillfällen sedan 2004. Skönt att veta att våra skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Ja en del har då råd att Läs hela inlägget här »

Annonser

Diskriminering är ok – men bara om det är män som utsätts

november 4, 2008

Det kunde inte vara mer tydligt; media klagar och jämrar sig och ropar högt efter ”kvotering” när de upptäcker den minst lilla ”snedfördelning” inom olika områden; yrken, utbildningar, löner osv – men bara när det är till ”nackdel” för kvinnor. Så länge det är kvinnor som ska ”kvoteras” in har media knappast opponerat sig – tvärtom. Det är ju media som drivit kvoteringssnackat som hårdast.

Men när det handlar om att män kvoteras in på bekostnad av kvinnorna, ja då blir gråter media högt. Barbro Hedvall skriver:

Inte kvotera utbildningsplatser i vart fall, vilket är vad utbildningsinstitutioner här och där gör. Att utesluta kvinnor som har bättre betyg till förmån för män med sämre är en orättvisa som inte ska accepteras.

Socialistiska tidningen City Stockholm snyftar om hur en kvinna blev bortkvoterad till veterinärutbildningen:

 Killar som gick på samma skola och med samma betyg kom in. Jag fick aldrig en chans vilket känns rätt hopplöst. Det känns som jag kastat bort fem år av mitt liv, säger Sofia som nu arbetar som hästtränare.

Gunnar Strömmer anser att bortsorterandet av kvinnor är olagligt.

– Såväl EU som Högsta domstolen har klargjort att alla måste behandlas lika, oavsett kön eller ras.

Oj, vad var allt snack om att ”alla måste behandlas lika, oavsett kön eller ras” när det var män som ivrigt bortkvoterades? Några exempel:

Högskolorna når inte jämställdhetsmål

Få kvinnor med vid bordet när styrelser väljs

Få kvinnor bland sportjournalisterna

Nu ska kvinnorna ta sig in i polispiketen

Så patetiskt att läsa om hur media i ena sekunder snyftar högt om hur sorgligt det är att kvinnor är ”underrepresenterade” på det enda och andra stället, och lobbar för ”kvotering”, men när kvoteringen istället råkar gynna männen, ja då är det ”olagligt”. Det är vidrigt att se hur hycklande svensk media är.

Givetvis bör det vara så att ingen kvotering eller ”positiv särbehandling” (=diskriminering) överhuvudtaget ska finnas. Det gäller intag till högskola, bolagsstyrelser, polisen eller sjukvården. Det gäller även beträffande sjukvård där bl a region Skåne nu diskriminerar svenskar till förmån för illegala invandrare, som får gratis akutsjukvård (och tandvård) där svenskar får betala.

Bort med allt sånt – och bort med hycklande media.


Bra rutet, Borg

oktober 31, 2008

Skribent: Patrik Ehn

I ett skarpt uttalande angriper finansminister Borg bankerna för att prioritera de interna bonussystemen i stället för att sänka boräntan:

–Jag tycker att allmänheten bör kontakta sina banker och fråga dem hur de ser på detta. Är miljonbonusar det viktigaste eller är det viktigare att man får ned boräntan. Enskilda personers miljoninkomster kan inte hindra finansiell stabilitet. Det är viktigt att vi alla håller koll på boräntorna och ser till att det här kommer på plats, för det är för allmänhetens nytta.

Finansministern lyfte ett varningens finger riktat mot bankledningarna. Läs hela inlägget här »


Folk vill inte bo i kulturell, etnisk och social mångfald

oktober 23, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare

En undersökning från Tyréns Temaplan bekräftar nu det vi Sd:are sagt länge, och som tidigare tagits upp i denna blogg (bl a här).

Undersökningen visar att svenskar vill ha inhägnat boende p.g.a. den otrygghet som breder ut sig i samhället. Som tidigare påpekat beror denna otrygghet nästan uteslutande på det mångkulturella samhället, med minskad tillit som följd och ökade våldsamheter från invandrare, ofta riktat specifikt mot svenskar.

Men det som glädjer mig mest, och som säkert sticker Vänstern i ögonen, är följande:

I undersökningen framgår också att mindre än var fjärde tillfrågad, 23 procent, vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald.

Återstår att se om någon i det politiskt korrekta etablissemanget drar några slutsatser av all information som visar på hur fel mångkultur är, nu senast alltså ovanstående undersökning.

Tyréns, DN, Expressen


Alliansen skär pipor i vassen

oktober 20, 2008

Skribent: Krister Maconi, SD Borås

Företrädare för allianspartierna passar på att utnyttja den pågående bank och finanskrisen för att på ett tämligen fräckt sätt föra upp EMU-frågan på den politiska agendan. Taktiken kan liknas vid någon form av tvåspårsvariant. Stats och utrikesministern går ut och bedyrar att man absolut inte har för avsikt att bryta med den informella 10-årsregeln ( ingen ny folkomröstning innan 10 år förflutit sedan den förra år 2003) även om ”folkopinionen är på väg att svänga” enligt Reinfeldt. Samtidigt och därpå går ett antal allianspolitiker ut och beskriver EMU i mycket positiva ordalag. Priset tar centerns skattepolitiska talesman Jörgen Johansson som föreslår en folkomröstning år 2010! 
                                                 
Moderaternas riksdagsledamot Lars Elinderson i skatteutskottet gör ett oblygt försök att ge EU-kommisionen och valutaunionen äran för att statschefer med av alla människor Gordon Brown i spetsen tillsammans med G7, IMF och Världsbanken m.fl. i sista stund förhindrat en finansiell härdsmälta. Vissa stats och riksbankschefer har för övrigt stor skuld i den uppkomna situationen genom ett passivt eller i vissa fall proaktivt agerande då man låtit bank och finanseliten löpa amok genom ett regelsystem de själva varit med och utformat!  
           
I själva verket har EU-kommissionen utsatts för allvarlig kritik Läs hela inlägget här »


Gratis sjukvård till illegala invandrare är orimligt och skadligt

oktober 7, 2008

Signaturen Styvstråig

Mantrat ”tillgänglighet” i sjukvården ska nu även bli gångbart för dem som vistas olovligt i Sverige. På DNdebatt den 4 september 2008 försöker en socialdemokratisk arbetsgrupp att kringgå grunden för svensk sjukvård. Att den ges till svenskarna i utbyte mot deras skatter. (S) föreslår att de som lever här utan tillstånd ska ha rätt att få vardagssjukvård. Visserligen ska de betala något, men debattörerna ifrågasätter sjukvårdens priser, som de menar är ”orimligt höga” och behöver räknas ner. Att sjukhusen enbart får täcka sina kostnader utan påslag för vinst kan väl inte vara obekant för (s). De tycks mena att de som myndigheterna ansett inte ska få vara här ska betala ett lägre ”sidopris” och att skattepengar ska skjuta till det som fattas. Det strider mot lagen, på samma sätt som sjukvård eller tandvård till sänkta avgifter för gömda eller papperslösa. Det verkar inte bekymra politiken och media hjälper gärna till att förvränga fakta.

Att sjukvården inte har marginaler att ge de extratider som skulle krävas verkar man inte ha tänkt på. Det är naivt att tro att denna utvidgning skulle stanna vid bassjukvård.

Dagens verklighet för vården av utlänningar är budgetar som går med miljonunderskott, uteblivna betalningar, en byråkratisk snårskog av svårtolkade regler och ett ökat tryck från den stora gruppen anhöriginvandrare. Och denna situation vill (s) späda på genom att ännu fler ska tas emot. Om villkoren blir ännu generösare leder detta på sikt till större utnyttjande. Vi får det system som våra regler tillåter. Att frångå sambandet till skattefinansieringen kan bli den tuva som till slut stjälper den offentliga vården.

Goda idéer som skulle förbättra svenskarnas vård – förslag som bygger på aktiva medborgare som tar egna initiativ- får ofta tummen ner, med motiveringen att befolkningen i invandrarområdena ändå inte skulle komma att dra nytta av förslagen. Politikerna borde lämna sitt ängsliga sneglande till media, särintressen och påtryckargrupper. I stället borde diskuteras vad de gemensamma resurserna ska användas till.

Länk till artikeln i DN 4/9-08


Entreprenören i centrum

oktober 6, 2008

Gästskribent: Krister Maconi, SD Borås                                                                     

Bland de myter som kolporteras allra flitigast i den offentliga svenska floskelfabriken tillhör den om invandringens samhällsekonomiska nytta samt invandrarnas påstådda entreprenörsanda de mest seglivade. Välviljan och önsketänkandet tar sig ibland rent biologiska uttryck när budskapet skall hamras in i en förment ignorant och oförstående allmänhet. Det finns sällan utrymme för nyanser och eftertänksamhet, invandrare buntas ihop i ett enda stort hårt arbetande och uppfinningsrikt kollektiv. Normer och värderingar, kulturer eller traditioner, kineser, finnar eller somalier spelar föga roll när offentliganställda ideologiproducenter och dess stödtrupper på landets ledarsidor framhåller invandrarentreprenörskapets betydelse.

Sedan mitten av 90-talet har forskningen kring entreprenörsskapet fått vind i seglen. Magnus Henrekson vid Handelshögskolan i Stockholm lyfter fram Joseph Schumpeter som entreprenörskapsforskningens förgrundsgestalt. Denne ser entreprenören i första hand som en innovatör som ”identifierar och introducerar nya innovativa kombinationer av tillgängliga produktionsfaktorer”. Förutom varor och tjänster kan innovationer även beröra nya produktionsmetoder, nya marknader, nya resurser, nya organisationer eller organisationsformer.
Andra kända namn inom forskningen är Israel M. Kirzner som betonar entreprenören som en jämviktsskapare som upptäcker och utnyttjar obalanser eller ineffektiv användning av befintliga resurser i ekonomin. Frank Knight belyser entreprenören som beslutsfattare under genuin osäkerhet då de i princip är omöjligt att kalkylera sannolikhetsfördelningen av möjliga utfall. Ytterligare en egenskap som tilllskrivs entreprenören är rollen som koordinator.
En intressant diskussion är också i vilken utsträckning de möjligheter en entreprenör exploaterar är skapade via kreativitet och kompetens eller upptäckta dvs. redan befintliga men ej utnyttjade.

I mer korrupta länder Läs hela inlägget här »