Dagen Sverige såldes ut

november 21, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreretare

Så det blev som väntat.

I Sveriges riksdag röstade igår 243 ledamöter för att Sverige ska ratificera Lissabonfördraget – EU:s grundlag – som bl a tar bort vetorätten från 63 områden, gör EU:s grundlag överordnad vår, gör polisiära och straffrättsliga frågor överstatliga, överlämnar vår utrikespolitik, gränsskydd och immigrationspolitik till EU. Folkvalda har inte ens rätt att lägga lagförslag i EU.

Vår uppgift blir nu att dels riva upp beslutet om Lissabonfördraget, dels verka för ett utträde ur detta EU som utvecklats till en odemokratisk, byråkrati av enorma proportioner.

Annonser

Refuserat; Lissabonfördraget och Sverige

november 19, 2008

Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till Europaparlamentet

Följande inlägg har blivit refuserat av Sydsvenskan, DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag och Skånskan:

————————

Den 20 november klubbar riksdagen igenom Lissabonfördraget, d.v.s. EU:s grundlag. Denna grundlag har blivit nedröstad hela tre gånger; av Holland, Frankrike och i juni även Irland. Enligt gällande regler har denna grundlag fallit eftersom alla EU:s medlemsländer måste godkänna den. Men EU-eliten har inte mycket respekt för folkviljan vilket Irland är senaste exemplet på.

Det diskuteras nämligen att irländarna ska rösta igen om Lissabonfördraget, Läs hela inlägget här »


Nya rykten om en andra omröstning på Irland

november 17, 2008

eussrno1Skribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandiderar till EU-parlamentet

Jag läser att Irish Times presenterat en undersökning som visar att irländarna eventuellt skulle rösta ja i en ny omröstning om Lissabon-fördraget.

A SECOND referendum on the Lisbon Treaty has a chance of being carried, according to the Irish Times/TNS mrbi poll which shows a swing to the Yes side since the referendum defeat last June.

The poll shows a change in public attitudes since June with 43 per cent now saying they would vote Yes, 39 per cent No and 18 per cent having no opinion.

Men frågan om deras inställning till Lissabonfördraget Läs hela inlägget här »


14:de året i rad med oegentligheter i EUs budget

november 13, 2008

imagesSkribent: Kent Ekeroth, internationell sekreterare och kandidat till EU-parlamentet

13 år i rad underkände EUs revisorer (European Court of Auditors, ECA) EU:s budget på grund av oegentligheter och fusk med EU:s (läs europas skattebetalare pengar). Försummelse och fusk förekom enligt ECA i alla större budgetposter. BBC:

Errors of legality and regularity still persist in the majority of the EU’s 106bn euro annual budget

The report explains that much of the misspending is caused by poor knowledge of complex rules but presumes that fraud also exists.

Så i år, det 14:de året i rad godkände revisorna 2007 års budget. Men kunde tro att EU för en gångs skull lyckats med att visa att det inte förekommit fusk eller skumraskaffärer men så var inte fallet. Istället godkändes budgeten trots stora frågetecken.

The auditors estimated that at least 11% of the €42 billion spent on cohesion should not have been paid out because the EU’s rules were not complied with. That compares with an estimate of 12% made in last year’s report, suggesting that there has not been a significant improvement.

Korruption, fusk, myglande och oförmåga att förstå sina egna regler. Det är detta EU partierna i Sverige vill ge mer makt.

Det visar bara vilken viktig roll Sverigedemokraterna har.


Alliansen skär pipor i vassen

oktober 20, 2008

Skribent: Krister Maconi, SD Borås

Företrädare för allianspartierna passar på att utnyttja den pågående bank och finanskrisen för att på ett tämligen fräckt sätt föra upp EMU-frågan på den politiska agendan. Taktiken kan liknas vid någon form av tvåspårsvariant. Stats och utrikesministern går ut och bedyrar att man absolut inte har för avsikt att bryta med den informella 10-årsregeln ( ingen ny folkomröstning innan 10 år förflutit sedan den förra år 2003) även om ”folkopinionen är på väg att svänga” enligt Reinfeldt. Samtidigt och därpå går ett antal allianspolitiker ut och beskriver EMU i mycket positiva ordalag. Priset tar centerns skattepolitiska talesman Jörgen Johansson som föreslår en folkomröstning år 2010! 
                                                 
Moderaternas riksdagsledamot Lars Elinderson i skatteutskottet gör ett oblygt försök att ge EU-kommisionen och valutaunionen äran för att statschefer med av alla människor Gordon Brown i spetsen tillsammans med G7, IMF och Världsbanken m.fl. i sista stund förhindrat en finansiell härdsmälta. Vissa stats och riksbankschefer har för övrigt stor skuld i den uppkomna situationen genom ett passivt eller i vissa fall proaktivt agerande då man låtit bank och finanseliten löpa amok genom ett regelsystem de själva varit med och utformat!  
           
I själva verket har EU-kommissionen utsatts för allvarlig kritik Läs hela inlägget här »


Ska EU bestämma reglerna kring djurkyrkogårdar?

augusti 14, 2008

Gästskribent: Christian Westling

Bör omständigheterna kring hur djurkyrkogårdar sköts verkligen beslutas på EU-nivå?

Enligt nya regler antagna av EU den 18 juni så måste man reservera en gravplats, registrera detta med den lokala veterinärmyndigheten. Vidare måste graven vara minst 1,3 meter djup samt ha ett litet stängsel runtom. Alla djurkyrkogårdar måste även Läs hela inlägget här »


Korruption och mygel inom EU

juli 17, 2008

Gästskribent: Krister Maconi

Det talas om sanktioner mot befintliga EU-medlemmar! Vafalls, är irländarna redan utsatta för denna den grövsta formen av internationella påtryckningar?, undrar kanske någon läsare av denna blogg.

Nej så är – ännu, bör kanske tilläggas – inte fallet. Vi har dock all anledning att noggrannt följa EU-etablissemangets fortsatta manipulationer visavi Irland. Kommissionär Wallströms senaste uttalande där hon påstår att Irland nog inte har något annat val än att snarast ordna med en ny folkomröstning tangerar det svinaktiga.

Vi får istället rikta blickarna mot de forna öststatsländerna Bulgarien och Rumänien för att hitta syndarna, och i det här fallet är det befogat med epitetet syndare då det rör sig om organiserad eller så kallad systemhotande brottslighet. Bakgrunden är, mycket kortfattat, följande: I januari 2007 blev dessa länder fullvärdiga unionsmedlemmar. Det fanns dock en utbredd skepsis bland många äldre medlemsländer ifall Bulgarien och Rumänien var kapabla att uppfylla sina förpliktelser enligt fördragen. Läs hela inlägget här »