Alliansen skär pipor i vassen

Skribent: Krister Maconi, SD Borås

Företrädare för allianspartierna passar på att utnyttja den pågående bank och finanskrisen för att på ett tämligen fräckt sätt föra upp EMU-frågan på den politiska agendan. Taktiken kan liknas vid någon form av tvåspårsvariant. Stats och utrikesministern går ut och bedyrar att man absolut inte har för avsikt att bryta med den informella 10-årsregeln ( ingen ny folkomröstning innan 10 år förflutit sedan den förra år 2003) även om ”folkopinionen är på väg att svänga” enligt Reinfeldt. Samtidigt och därpå går ett antal allianspolitiker ut och beskriver EMU i mycket positiva ordalag. Priset tar centerns skattepolitiska talesman Jörgen Johansson som föreslår en folkomröstning år 2010! 
                                                 
Moderaternas riksdagsledamot Lars Elinderson i skatteutskottet gör ett oblygt försök att ge EU-kommisionen och valutaunionen äran för att statschefer med av alla människor Gordon Brown i spetsen tillsammans med G7, IMF och Världsbanken m.fl. i sista stund förhindrat en finansiell härdsmälta. Vissa stats och riksbankschefer har för övrigt stor skuld i den uppkomna situationen genom ett passivt eller i vissa fall proaktivt agerande då man låtit bank och finanseliten löpa amok genom ett regelsystem de själva varit med och utformat!  
           
I själva verket har EU-kommissionen utsatts för allvarlig kritik för sin handlingsförlamning! Organisationen Friends of Europe bestående av ett flertal tidigare kommissionärer ondgör sig över att initiativkraft i själva verket visats av de nationella regeringarna, inte kommissionen!
Ett flertal mycket tunga ekonomer och statsvetare varnar nu för att en ihållande lågkonjunktur kommer att sätta EU:s av Elinderson så hyllade stabilitetspakt på mycket hårda prov. Vi har att se fram emot stora och ihållande budgetunderskott i ett flertal EU och EMU-länder, något som mycket väl kan leda till en kris för EU:s finanspolitiska system präglat av en långt gången uppluckring av regler och praxis. Då tycker Moderaterna att det är läge att gå med!
 
Socialdemokraterna har haft vett att hålla käft i frågan för att inte dess starka gräsrotsopinion skall revoltera eller bli påmind om partiledningens och LO-toppens tydliga ställningstagande i sakfrågen. Partiledningen är för EMU och Sahlin kommer dessutom att se till att riksdagens socialdemokrater tillsammans med alliansföreträdarna ratificerar EU:s nya grundlag det s.k. Lissabonfördraget. För att bli av med och tillfredställa potentiella socialdemokratiska EU-kritiska väljare sätter man upp sin förbrukade partisekreterare Marita Ulvskog på valbar plats i EU-valet allt medan Sahlin och Wanja Lunby-Wedin försöker ta inrikespolitiska poäng genom att ställa krav på sociala tilläggsprotokoll och revision av direktivet m.m.i samband med Lavaldomen. Nu påstår man sig dessutom vilja invänta Lavalutredningen innan omröstningen, riksdagsgruppen är splittrad och några fackförbund obstruerar men Måna Och Wanja kommer ändå som sagt se till så Lissabonfördraget blir ratificerat den 20 November.

Sossarna är som vanligt de största hycklarna, i hård konkurrens bör kanske tilläggas.

Annonser

5 Responses to Alliansen skär pipor i vassen

 1. Kurtan skriver:

  Eftersom sossarna har röstat för Lissabonavtalet/konstitutionen villkorslöst godkänner de att om det går igenom att Sverige inför Euron trots ett tydligt NEJ i omröstningen.

  I detta ”avtal” (läs stadskupp) är unionens valuta EURON, om man inte har begärt och fått dispans för sin egen nationella valuta.

  I och med detta har Mona Pralin och sossemaffian spottat demokratin och det svenska folket rakt i ansikte !!!

  Undrar med vilken logik förespråkarna för en ny omröstning om Euron använder ? Förstår de inte vad NEJ betyder. Om man skall använda deras logik att opinionen svänger skulle jag vilja förselå en omröstning om Eu medlemskap överhuvudtaget !!! Eller gäller det bara om folket röstar ”fel” ???

  Tänk på det nästa gång det är dags att rösta !!!

  MVH

 2. z999 skriver:

  Pseudo ”borgerliga” politiker snackar nu om att ett medlemskap i EMU skulle ge oss en större valuta som skulle vara mykcte säkrare än en mindre (kronan). I vilket land var det den ekonomiska krisen började? Är dollarn en liten valuta? Är det inte vi inom ”extremhögern” som ska vara obildade?
  Finns det något konkret positivt med euron?
  Dyrare import med kronan?
  Bra, folk handlar och semestrar inom landet och stimulerar vår egen ekonomi samtidigt som folk åker hit och för in utländskt kapital.

 3. Kvalle i Mossatresk skriver:

  De gemensamma tagen mot finanskrisen och lågkonjunkturen används naturligtvis av den maktelit som vill se Europas Förenta Stater – vilket självfallet är det yttersta målet – för att flytta fram sina positioner. Steg för steg är vi insnärjda i Europa varesig det är nyttigt eller ej. Varje steg mot samordning av regelverk och annat gör oss till en kugge i maskineriet; argumentet som följer är att fullt medlemskap är logiskt eftersom vi redan är med i det praktiska arbetet men saknar beslutanderätt som formellt utanförstående: därpå baxas vi in i den nya supermakten.

  Råvaror som järnmalm, uran och trä knyts närmare Brüssel. Solidariteten kommer att kräva att de fördelar vi har i vattenkraft och vissa råvaror skall även komma EU till del på lika villkor. EU kan komma att lagstifta över hur den svenska skogen och uranet skall användas. Allt sådant är enklare under trycket av en kris! Och vi närmar oss något som kan bli en energikris när oljan inte längre är billig eller ens räcker till en ökande global efterfrågan. På 1800-talet hade vi i viss mån en träkris innan oljan förde oss in i industralismens mest lysande period, billig och oändlig resurs som den var. Nu skall den småningom ersättas med något annat, och där transportsektorn blir det svåraste problemet. De regleringar och samordnade insatser som utvecklingen lockar till är gefundenes fressen för en superstats ambitiösa maktelit. En tid har utvecklingen pekat mot individualism och ”fri marknad” men det är möjligt att vi nu ser en kompassvängning till 70-talssverige och Sovjet-Unionen, i princip: makten återtar greppet över de styrda.

 4. z999 skriver:

  Det stämmer Kvalle. Ett argument brukar vara att exportföretagen skulle tjäna på att ha euron istället för kronan och att mycket handel redan idag görs med internationell valuta (euro).

  Det är klart att internationell handel sällan sker med kronor. Det och också självklart att det innebär kostnader, krångel och besvärligare administration för företagen att jobba med flera valutor, och att de skulle vilja slippa det. Men, de betalar sina anställda i Sverige i kronor. Växelkursen korrigerar för obalanser i löneutveckling och inflation, och vi ser redan mycket stora problem i flera euroländer pga att detta inte sker. Jag ser egentligen bara två lösningar på detta, det ena är en upplösning av valutaunionen och det andra är mycket mer makt till EU. Jag vill inte ha det senare. Jag tror mycket mer på en god utveckling i konkurrerande länder än en god utveckling i en alltför toppstyrd union med gemensamma lösningar på alla problem istället för att olika lösningar tillåts prövas i olika länder.

  Och egentligen så vill jag ha en upplösning av unionen överhuvudtaget.

 5. Tore skriver:

  Alla kan gå in på Euratomfördraget, (Romfördraget) och ingen förrändring enligt
  Lissabon-fördraget, där ni kan läsa under kapitel 6 och inrättande av en ”Byrå”,
  som skall ta ansvar för ”malmer, råvaror och klyvbart materiell”!
  a. förvärv av rätt att använda och förbruka material, som enligt kapitel 8 tillhör
  gemenskapen.
  b. förvärvsrätt av äganderätt i övriga fall.

  Klart som ”korvspad” att de 7 gängen sålt ut Sverige till EU, utan betänkligheter!
  Därför håller ”de” nu på, att lokalisera uranfyndigheterna (80 %), trots folkets
  protester. Gå in på ”Euratomfördraget” (Google), gå direkt till kap 6 och 8, så får
  ni svar på det tveksamma!. Naturligtvis skall vi arbeta för ett utträde, så fort som
  möjligt. Sprid dessa kunskaper till alla ”tveksamma”. Bye, bye..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: