Debatt: Svar till signaturen Catarina!

Det är alltid kul när meningsmotståndare som besöker bloggen tar sig tid att ifrågasätta våra argument och påstående utifrån en renhårig debatt utan att kasta ur sig epitet och liknande. Därför känns det viktigt att debattera med läsare så som signaturen ”Catarina” som gett sig in i diskussionen under inlägget Vänsterlogik – “Inkomster täcker kostnader” . Hon skriver:

” På vilket sätt menar du att mångkultur leder till ett otryggt och osolidariskt samhälle? Visst är det sant att t ex kriminaliteten hos invandrare är större än den hos svenskar, i alla fall procentuellt sett. Men vad beror detta på? Mitt svar är kort och gott: dåliga förutsättningar. Om invandrare i Sverige hade bättre förutsättningar – jag vet inte om jag borde gå så långt som att säga “samma förutsättningar som svenskfödda”, men nu gör jag det – skulle inte så många halka in på en kriminell bana. Snarare än att minska på invandringen eller mångkulturen borde vi kanske därför ta itu med den riktiga orsaken till att vi får ett otryggt och osolidariskt samhälle – nämligen intolerans. Om vi kunde bli bättre på att bemöta det som är främmande för oss så skulle de dåliga förutsättningarna försvinna och då skulle även kriminaliteten bland invandrare minska.
(…)
Dessutom vill jag bara poängtera en sak: jag jobbar 40 timmar i veckan och jag betalar skatt på min lön. Det är något som jag gladeligen gör. Jag skulle inte bli ledsen om skatten blev högre – tvärtom! Om jag kan bidra till att någon annan får det bättre, även om det skulle bli på bekostnad av min bekvämlighet, så är det bara bra.”

Med tanke på de inledande formuleringarna verkar vi i alla fall vara överens om att vårt samhälle på senare år blivit mer otryggt och osolidariskt. Att många svenskar, på grund av antalet invandrare i kombination med en slapphänt, kravlös politik inte längre känner sig trygga på våra gator är ju inget vi i sd hittat på. Sannolikheten är dock stor att denna otrygghet ibland även går åt motsatt håll, men att svenskar rånar eller misshandlar invandrare ser jag som ett försvinnande litet fenomen i relativa termer. Vanligare är nog att invandrarna råkar i trubbel av andra grupper av invandrare. Du tror uppenbarligen inte att denna otrygghet och avtagande medmänsklighet har något att göra med mångkulturen och det är väl där våra åsikter/teorier på allvar går isär. Som jag ser det så kan man visst förklara många av människors beteende med social status, boendeform och som du säger; ” dåliga förutsättningar”. Detta kan dock inte förklara de enorma skillnaderna mellan olika invandrargrupper i brottsstatistiken. Det går helt enkelt inte att bortse från att de kulturella skillnaderna spelar en avgörande roll i hur lyckad integrationen/assimileringen blir i Sverige. Många av de ungdomar som begår brott i Sverige skulle sannolikt blivit mönstermedborgare i sina hemländer, men här i Sverige är vakuumet mellan kulturerna allt för stort för att föräldrarna ska ha en aning om hur de ska kunna styra, guida och uppfostra sina barn.
 
Att etniska och kulturella konflikter på olika sätt existerar i vårt land ser vi i våra medier varje dag (trots att mainstream-media gör allt för att upprätthålla bilden av det problemfria mångkulturella samhället). För att dessa skall uppstå behövs ju per definition två eller fler grupper som dessa kan uppstå emellan. Alltså kan man med rätta säga att mångkulturen är rotorsaken till mycket av de problem vi ser växa fram i dagens Sverige. Du vill skylla de etniska och kulturella problemen på intolerans och då förmodar jag att du avser svenskarnas intolerans gentemot invandrarna. Även om jag absolut kan hålla med om att fenomenet i viss mån existerar menar jag att denna intolerans är betydligt mindre än vad svensk media vill göra gällande. Jag menar istället att vi svenskar är ett av världens mest toleranta folk gentemot främlingar av annan etnisk börd. Vi är generellt betydligt mer toleranta gentemot de som invandrat till Sverige jämfört med vad invandrarna själva är gentemot oss! Jag anser mig själv vara väldigt tolerant, men till skillnad från etablissemanget så vägrar jag och sd vara toleranta mot intolerans! (Läs hederskultur, medeltida kulturella patriarkat, religiösa inskränkningar i yttrandefriheten m.m.)

Till sist: Det är mycket hedersamt av dig att du är beredd att avstå ditt eget materiella välstånd till förmån för dem som är mindre lyckligt lottade. Detta tycker jag dock inte du ska låta t:ex moderaterna stå i vägen för genom att sänka dina inkomstskatter. Visa de jäklarna att du minsann kan vara generös och solidarisk vare sig dom vill eller inte! Till exempel kan du avge de pengar du inte behöver, utöver till det mest nödvändiga, till radiohjälpen – PG 90 1950-6

Annonser

19 Responses to Debatt: Svar till signaturen Catarina!

 1. Kvalle i Mossatresk skriver:

  De med politiska vänsterförtecken har av tradition ömmat för dem som kan ersätta det proletariat som svek och numera inte existerar. Det är inte så länge sedan allt från vänsterpartiet till allehanda bokstavsgrupper letade sin förtrampade klass vars bojor skulle lösas bland parkbänkarnas åsidosatta och de rörelsehindrade bakom galler. Det gick inte så bra även om förståndiga bovar tog vara på chansen att synas och höras i debatten, inplockade av röda kapellet i mediavärlden. Ironiskt nog är SD idag störrre bland internerna i landets fängelser i riksdagsvalet än vänstern någonsin var under sin blomstringstid.

  Tidskriften The Economist gjorde en analys i sitt juninummer 2003 där det framgick att Sveriges ekonomi påverkades negativt av invandringen och att det hade sina svårigheter att kombinera ett multietniskt samhälle med en politiskt finansierad välfärd. Det betyder att det som varit just Sveriges adelsmärke är hotat av massinvandringen från mycket avvikane kulturkretsar.

  Den amerikanske professorn, Ferdinand Banks, tidigare verksam vid nationalekonomiska institutionen i Uppsala, uttalade i Finanstidningen den 10 april 1995 att ”man kommer lätt upp i 100 miljarder om alla faktorer tas med. Fråga gökungens ur boet utträngda ”syskon” om de hurrar över sin situation? Men fågelmamman fortsätter att mata främlingen på sina barns bekostnad. Till skillnad från den svenska makteliten förstår hon inte bättre. Ve dem som gör så mot sina egna med öppna ögon!

  Att komma till en främmande kultur och lyckas är alltid svårt. Språket, sedvänjorna och en utbildning som saknas eller inte är efterfrågad. I Sverige är inte migranterna resursmässigt underprivilegierade – tvärtom! Migrantområdenas skolor har oerhört mycket större resurser till sitt förfogande än svenska skolor. I många yrken går migranten före svensken till ett arbete. Inför lagen är ofta svensken förfördelad gentemot migranten. Det officiella Sverige mörkar och förfalskar verkligheten till migrantens fördel. Debatt och yttrandefrihet beskärs och förvanskas. Krakeleringen av den tidigare folkgemenskapen innebär otrygghet, irredenta områden och organiserad brottslighet som polisen kapitulerat(!) inför. Det är den typiska bilden av ett samhälle präglat av de moderna folkvandringarna. Naturligtvis finns även andra faktorer i bilden men den röda tråden är och förblir importen av stora och på de flesta sätt främmande populationer. Konsekvenserna är rätt självklara.

  Vänsterns traditionella jakt efter ett förlorat proletariat att som ett upplyst avantgarde oombedda få leda in i paradiset tar sig närmast komiska uttryck. De mest reaktionära muslimska fundamentalister trycker de mot sitt röda bröst, förenade i ett gemensamt hat mot Västerlandet. Ideologiskt som eld och vatten förenas de ändå i den gemensamma strävan att förgöra det bestående borgerliga samhället och drömmen om att ur dess aska skall resa sig deras egna idealsamhällen. För den radikala vänstern är massinvandringen det nya hoppet om destabilisering av samhället ledande till ännu en möjlighet att införa socialismen. Troligen blir det helt andra krafter som behärskar det samhället om deras förhoppningar om en förändring skulle infrias. Det var lugnare när de försökte rekrytera en revolutionsarmé av ölgubbar och bankrånare.

 2. z999 skriver:

  Catarina:
  ”På vilket sätt menar du att mångkultur leder till ett otryggt och osolidariskt samhälle? ”

  Det finns flera orsaker. En av orsakerna är att människor som inte delar en gemensam historia och ett gemensamt synsätt har en påfallande brist på respekt för varandra vilket genererar brott i värsta fall. En annan orsak är att kulturskillnader skapar helt olika synsätt. När somalier i Sverige skär sönder sina döttrar i underlivet så gör de det inte av elakhet utan för att det ingår som något normalt i deras synsätt. En sak som bidrar till den enorma överrepresetnationen när det gäller våldtäkter är att en stor del av de afrikanska invandrarna kommer från länder där det inte ens finns ett ord för våldtäkt. Andra kommer från länder där det allmänna synsättet har skapat en situation där det anses normalt att stena våldtagna kvinnor.

  ”Visst är det sant att t ex kriminaliteten hos invandrare är större än den hos svenskar, i alla fall procentuellt sett. Men vad beror detta på? Mitt svar är kort och gott: dåliga förutsättningar.”

  Enkelt? Och problemt är löst menar du? Första gången jag hörde någon säga det där var 1982, sex år innan Sd skapades. Jag ansåg inte då att det var ett svar och anser inte det nu heller.

  ”Om invandrare i Sverige hade bättre förutsättningar – jag vet inte om jag borde gå så långt som att säga “samma förutsättningar som svenskfödda”, men nu gör jag det – skulle inte så många halka in på en kriminell bana.”

  Och hur ska det kunna ordnas menar du? Det har suttit personer med dina åsikter i riksdagen i över trettio år utan att komma med några lösningar. Vad som har hänt är bara att det har blivit mycket värre, vilket är den främsta orsaken till Sd’s framgångar.

  ”Snarare än att minska på invandringen eller mångkulturen borde vi kanske därför ta itu med den riktiga orsaken till att vi får ett otryggt och osolidariskt samhälle – nämligen intolerans.”

  Du talade om att det krävdes att ge invandrarna bättre förutsättningar alldeles nyss. Jag minns att jag satt vid samma dator när jag läste det. Är det tolerans mot kriminalitet som du efterlyser? Det är väl redan nu en väldigt hög tolerans mot det efetrsom de flesta inte röstar på Sd.

  ”Om vi kunde bli bättre på att bemöta det som är främmande för oss så skulle de dåliga förutsättningarna försvinna och då skulle även kriminaliteten bland invandrare minska.”

  Menar du att invandrare skulle vara främmande? Var bor du? Har du ingen TV?

  ”Dessutom vill jag bara poängtera en sak: jag jobbar 40 timmar i veckan och jag betalar skatt på min lön.”

  Det gör inte dom på volvo tyligen längre, du är lyckligt lottad. Vilket parti anser du att dom ska rösta på, med tanke på att samtliga partier förordar arbetskraftsinvandring?

  ”Det är något som jag gladeligen gör. Jag skulle inte bli ledsen om skatten blev högre – tvärtom! Om jag kan bidra till att någon annan får det bättre, även om det skulle bli på bekostnad av min bekvämlighet, så är det bara bra.”

  Jag tycker också att det är bra när rika människor delar med sig solidariskt till fattiga. Däremot tycker jag extremt illa om när självgoda rika personer tar pengar ur statskassan och skänker till godtyckligt utvalda tycka-synd-om-grupper enbart för att förhärliga sig själva. Om man saknar mognaden att inse att statskassan tillhör alla i Sverige, varav många knappast kan ses som rika, så tycker jag att man ska syssla med annat än politik.

 3. Robsten skriver:

  Ja nu har väl stackars karina fått svar på tal, he, he. Bra o balanserad artikel.

 4. z999 skriver:

  Kolla på följande länk och läs gärna texten-
  http://frianyheter.wordpress.com/2008/09/16/insandare-inlagg-i-flyktingdebatten/

  Det är alltså en de så kallade folkära artisterna, Owe Törnqvist, som framför låten och inte Ultima Thule. Låten är från 1981 då invandringsproblemen inte hade nått de höjder de har nått idag. På den tiden var inte åsiktscensuren lika hård som idag. Det är alltså 7 år innan Sd startades upp.

 5. Catarina skriver:

  Hej Frans och alla andra!

  Ja, nu har jag verkligen fått något att bita i 🙂

  Tyvärr så orkar jag inte ge svar till alla (till Kvalle till exempel; jag är nog helt enkelt för dum för dig. Om du vill upprätta någon form av kommunikation mellan dig och mig får du nog ta och förenkla ditt språk lite grann. Jag orkar mig knappt igenom första stycket :p) Istället ska jag koncentera mig på dig Frans, och dig z999.

  Frans: Du skriver ”Som jag ser det så kan man visst förklara många av människors beteende med social status, boendeform och som du säger; ” dåliga förutsättningar”. Detta kan dock inte förklara de enorma skillnaderna mellan olika invandrargrupper i brottsstatistiken. Det går helt enkelt inte att bortse från att de kulturella skillnaderna spelar en avgörande roll i hur lyckad integrationen/assimileringen blir i Sverige. Många av de ungdomar som begår brott i Sverige skulle sannolikt blivit mönstermedborgare i sina hemländer, men här i Sverige är vakuumet mellan kulturerna allt för stort för att föräldrarna ska ha en aning om hur de ska kunna styra, guida och uppfostra sina barn.” Mitt svar på det är att vi verkar vara inne på samma bana, bara det att du tror att ju större de kulturella skillnaderna är, desto svårare blir det för invandraren att bli en god medborgare medan jag anser att det stämmer fast den underliggande orsaken är att ju större de kulturella skillnaderna är, desto sämre blir förutsättningarna (vilket i sin tur gör det svårare för invandraren att bli en god medborgare). Olika invandrargrupper bemöts ju på olika sätt av svenskar och andra invandrargrupper. Nordiska eller amerikanska invandrare i Sverige får ju knappast utstå någon särbehandling medan en turkisk eller kongolesisk invandrare har det betydligt mycket svårare för sig. Det handlar om allt ifrån var man har möjlighet att bosätta sig och uppfostra sina barn till hur man behandlas när man står i t ex krogkön. Ju mer man står ut ifrån mängden desto sämre behandling får man utstå (du behöver inte hålla med men det är i alla fall min uppfattning och det är en uppfattning som många delar med mig eftersom den förklarar varför många har det som de har det, inte bara invandrare).

  Vad gäller ditt andra stycke så: ja, absolut. Svenskar är generellt sett väldigt toleranta, och absolut, intoleransen finns lika mycket på invandrarnas sida. Men när jag säger att vi måste jobba på att bli mer toleranta så gäller det självklart alla! Däremot så anser jag fortfarande att det är intolerans som är den underliggande orsaken till att samhället har blivit mindre tryggt på senare tid (även om jag inte egentligen själv har märkt av det eftersom jag bara är 19 år gammal och samhället alltid har sett ut så här för mig, men man har väl hört äldre prata).

  Till z999: Du skriver: ”En av orsakerna är att människor som inte delar en gemensam historia och ett gemensamt synsätt har en påfallande brist på respekt för varandra vilket genererar brott i värsta fall.” Detta gott folk, det är intolerans! Har du mindre respekt för en annan människa för att han eller hon inte har samma historia som du? Jag får anta att du tycker det eftersom du verkar mena att alla människor skulle tänka så.. Jag är i alla fall inte en sådan människa som tänker så, varken det gäller historia eller synsätt! Det är ju inte som om jag har mindre respekt för dig bara för att du inte tycker och tänker som jag – du har ju rätt till dina åsikter och är fortfarande en lika bra människa som jag även om jag inte håller med dig. Vad gäller fortsättningen på det du skriver: Ja, det stämmer nog som du skriver. MEN (!) då är det väl bara bra att dessa människor kommer till Sverige så att vi kan lära dem att det är fel som de gör! Jag menar, våldtäkt av kvinnnor i Afrika förekommer ju oavsett om människorna bor här eller där, eller hur? Så då är det ju bara bra att vi får hit afrikaner, så många som möjligt gärna, så att vi kan hjälpa dem förstå felet i det dem gör. Eller håller du inte med? Tycker du att om orättvisan bara befinner sig på ett behagligt avstånd så gör det inget?

  Jag skrev tidigare: ”Visst är det sant att t ex kriminaliteten hos invandrare är större än den hos svenskar, i alla fall procentuellt sett. Men vad beror detta på? Mitt svar är kort och gott: dåliga förutsättningar.” Och du svarade: ”Enkelt? Och problemt är löst menar du? Första gången jag hörde någon säga det där var 1982, sex år innan Sd skapades. Jag ansåg inte då att det var ett svar och anser inte det nu heller.” Nr 1: dåliga förutsättningar (som orsakas av intolerans) är verkligen ingen lösning på någonting. Det är tvärtom ett problem som måste lösas! Men om vi väljer en quickfix (minska på invandringen) istället för att gå till botten med det verkliga problemet (intoleransen) så kommer det bara resultera i att Sverige till slut blir ett land utan internationell kontakt och med ett folk som hela tiden bara blir mer och mer egoistiskt och introvert. Nr 2: Varför anser du det inte vara ett ”svar”? En lösning anser jag det inte heller vara, om det var det du trodde. Det är däremot en identifiering av ett problem, och i mina ögon en riktig sådan.

  Jag skrev: ”Om invandrare i Sverige hade bättre förutsättningar – jag vet inte om jag borde gå så långt som att säga “samma förutsättningar som svenskfödda”, men nu gör jag det – skulle inte så många halka in på en kriminell bana.” Du svarade: ”Och hur ska det kunna ordnas menar du? Det har suttit personer med dina åsikter i riksdagen i över trettio år utan att komma med några lösningar. Vad som har hänt är bara att det har blivit mycket värre, vilket är den främsta orsaken till Sd’s framgångar.” Jag kanske har varit otydlig, men det enda som jag hela tiden har menat vara ett problem är intolerans. Intolerans är det som skapar problem, de dåliga förutsättningarna (och därmed även kriminaliteten bland invandrare) är bara en effekt av intoleransen. Intolerans är en källa till motsättningar och konflikt. Får det inte visa sig i form av kriminalitet bland invandrare kommer det bara att anta en annan form, och det kommer garanterat att vara en som hotar Sveriges rikes säkerhet. Den dag Sd kommer med en lösning på det riktiga problemet istället för att tillfälligt göra det svenska samhället säkrare genom att minska på invandringen kommer jag med glädje att att rösta på Sd!

  Jag skrev: ”Snarare än att minska på invandringen eller mångkulturen borde vi kanske därför ta itu med den riktiga orsaken till att vi får ett otryggt och osolidariskt samhälle – nämligen intolerans.” Du skrev: ”Du talade om att det krävdes att ge invandrarna bättre förutsättningar alldeles nyss. Jag minns att jag satt vid samma dator när jag läste det. Är det tolerans mot kriminalitet som du efterlyser? Det är väl redan nu en väldigt hög tolerans mot det efetrsom de flesta inte röstar på Sd.” Självklart tycker jag inte att kriminalitet ska tolereras, vart den än kommer ifrån! Har man begått ett brott ska man självklart straffas för det, oavsett vilken bakgrund man har. Men det innebär inte att vi inte bör satsa stora resurser på att se till så att brottet aldrig begås. Och de som tror som mig tror att ökad tolerans gentemot invandrare kan vara en sådan förebyggande insats.

  Jag skrev: “Om vi kunde bli bättre på att bemöta det som är främmande för oss så skulle de dåliga förutsättningarna försvinna och då skulle även kriminaliteten bland invandrare minska.” Du skrev: ”Menar du att invandrare skulle vara främmande? Var bor du? Har du ingen TV?” Du får ursäkta min dåliga formulering där. Vad jag menade var att om människor som du kunde inse att man inte behöver hysa mindre respekt för någon bara för att han eller hon inte delar ens historia och synssätt, då skulle det bli lättare för människor mad olika etnisk bakgrund att komma överens, och då skulle de dåliga förutsättningarna för invandrare försvinna och då skulle även kriminaliteten bland invandrare minska.

  Jag skrev: “Dessutom vill jag bara poängtera en sak: jag jobbar 40 timmar i veckan och jag betalar skatt på min lön.” Du skrev: ”Det gör inte dom på volvo tyligen längre, du är lyckligt lottad. Vilket parti anser du att dom ska rösta på, med tanke på att samtliga partier förordar arbetskraftsinvandring?” Om jag har förstått dig rätt så är du upprörd över att invandrare tar svenska personers jobb? Varför? Det är väl klart att om jag och min familj svalt ihjäl till följd av att vi förlorade våra jobb till invandrare så kan jag ju knappast påstå att jag skulle bli glad. Men jag tycker fortfarande att invandrare har lika mycket rätt till dem jobben som vi. Bara för att jag hade tur nog att födas i Sverige så har jag inte mer rätt till ett jobb än någon annan. Den som gör det bästa jobbet förtjänar det, oavsett etnisk bakgrund (fast i detta fall är det väl mer en fråga om pengar kan jag förställa mig). Det verkar som att du tycker att svensken borde ha mer rätt till jobbet. Det är detta tankesätt hos många människor i Sverige som skapar dåliga förutsättingar för invandrare. Och det i sin tur.. Ja, du har väl fattat vid det här laget. Visst kan vi välja att minska på invandringen till Sverige, för då skulle ju också kriminaliteten minska. Men då skulle intoleransen bara leda till något annat problem än kriminalitet bland invandrare eftersom intolerans är en källa till motsättningar och konflikt.

  Du skrev: ”Om man saknar mognaden att inse att statskassan tillhör alla i Sverige, varav många knappast kan ses som rika, så tycker jag att man ska syssla med annat än politik.” Jag saknar väl den mognaden då, för i mina ögon så tillhör den alla som är människor, varav många har det så pass svårt att de t ex riskerar att bli dödade i sina hemländer för att de inte delar sitt lands regerings åsikter.

  Tack för mig!

 6. Catarina skriver:

  En rättelse bara, istället för somalier ska det stå afrikaner…

  FIXAT
  // Frans

 7. Frans Johansson skriver:

  Catarina:
  Att du kan lägga så stort hopp till ”tolerans” känns i min värld otroligt naivt, men det är bara att gratulera. Med en så naiv syn på världen blir nog livet både enklare och roligare… åtminstone till den dagen då naiviteten hoppar upp och biter dig i ändan och även du drabbas av verkligheten.

  Jag kommer för egen del att avrunda debatten här, men vill ni andra fortsätta så ”be my guest”!

  PS: Din syn på Sveriges statskassa är faktiskt skrämmande.

 8. z999 skriver:

  Catarina, jag återkommer med svar till det du skrivit, hinner inte just nu. Jag vill tala om att jag inte är representant för Sd utan privatperson så att du inte drar ett likhetstecken mellan mina åsikter och Sd’s. Som privatperson så behöver jag inte kompromissa med mina åsikter så som företrädare för Sd gör och som alla andra representanter för demokratiska partier måste göra.

 9. z999 skriver:

  Catarina:
  ”Detta gott folk, det är intolerans! Har du mindre respekt för en annan människa för att han eller hon inte har samma historia som du? Jag får anta att du tycker det eftersom du verkar mena att alla människor skulle tänka så..”

  Ja, jag har den erfarenheten av mänskligheten. Men det skymtar bara fram under pressade lägen. Även av dig. Under den tid du skriver ditt inlägg så svälter X antal barn ihjäl i världen. Detta är något som du står ut med eftersom det sker på avstånd. Om det gällde dina egna barn så skulle du nog reagera på ett annat sätt.

  ”Ja, det stämmer nog som du skriver. MEN (!) då är det väl bara bra att dessa människor kommer till Sverige så att vi kan lära dem att det är fel som de gör!”

  Det där är ett gammalt kolonialt tänkande, alltså att den kloke vite mannen ska lära den svarta att uppföra sig. Om vi istället ser människor av annan etnicitet som vuxna människor så är problemet att dom tycker att dom har lika rätt i sitt synsätt som vi tycker att vi har. När man bedömer andra kulturer (det är bättre att bedöma än döma) så är det inte så bra perspektiv om man utgår från att folk som beter sig annorlunda än en själv gör det av elakhet. Vi gör många saker i vår kultur som skulle kunna uppfattas som elaka, saker som vi kanske inte ens är medvetna om.

  ”Jag menar, våldtäkt av kvinnnor i Afrika förekommer ju oavsett om människorna bor här eller där, eller hur? Så då är det ju bara bra att vi får hit afrikaner, så många som möjligt gärna, så att vi kan hjälpa dem förstå felet i det dem gör. Eller håller du inte med? Tycker du att om orättvisan bara befinner sig på ett behagligt avstånd så gör det inget?”

  Jag tror inte att dom ändrar på sig bara för att dom flyttar hit och våldtäkter är bara den yttersta konsekvensen av en kvinnosyn som vi i västvärlden kämpar emot. Till att börja med så tycker jag att man i så fall kunde tala om för dom att dom har fel i sin kultur (=synsätt i det här fallet), men istället så backas deras synsätt upp av ”välvilliga” personer i Sverige. Visste du att barnäktenskap förbjöds så sent som 2004 i Sverige. Och orsaken till att den lagen måste införas var inte att svenskar plötsligt började tycka att äktenskap med barn är ok. I framtiden när vi inte är i majoritet längre så kommer det inte att finnas något sånt stopp för vidriga sedvanor utifrån.

  ”Nr 1: dåliga förutsättningar (som orsakas av intolerans) är verkligen ingen lösning på någonting. Det är tvärtom ett problem som måste lösas! Men om vi väljer en quickfix (minska på invandringen) istället för att gå till botten med det verkliga problemet (intoleransen) så kommer det bara resultera i att Sverige till slut blir ett land utan internationell kontakt och med ett folk som hela tiden bara blir mer och mer egoistiskt och introvert”.

  Har du något exempel på hur intoleransen ska lösas då? Och är det moraliskt riktigt att utsätta människor för ett ökande antal kriminella invandrare under tiden som som man försöker lösa problemet?

  ”Nr 2: Varför anser du det inte vara ett “svar”? En lösning anser jag det inte heller vara, om det var det du trodde. Det är däremot en identifiering av ett problem, och i mina ögon en riktig sådan.”

  Om du talar med en drogmissbrukare så försöker även en sån person glida undan sina grundproblem med en massa ”lösningar” som bara innebär en anpassning till fortsatt missbruk. Jag ser inte det som ett sätt att lösa problem alls. Och sen anser jag inte att det finns något moraliskt skäl till varför svenskar ska behöva anpassa sig till invandring heller.

 10. z999 skriver:

  En sak som jag tycker är lite märklig är att antirasister har ett så kompakt motsånd mot att hjälpa till på plats, invandring är det enda som gäller. Många från ”extremhögern” tycks tro att detta beror på at dom vill försvara invandringen till varje pris. Många gånger tror jag att det beror på att invandrare som beträder svensk mark plötsligt ingår i ett socialt sammanhang med svenskar (och antirasister) och därmed så ökar deras människovärde. Detta säger dom naturligtvis inte men ibland är det ganska tydligt att det är ett sådant tänkande som ligger i botten.

 11. z999 skriver:

  Catarina, med tanke på hur det ser ut i andra länder och hur icke-svenskar behandlar varandra. Är dom alltså bemötta av intolerans även i sina egna hemländer?

 12. z999 skriver:

  Catarina, vad tror du om att skicka ut några svenskar till varje land istället för att dom kommer hit? Dom skulle sedan integrera dom till ett civiliserat beteende alltså. OBS! Att det knappast är något som Sd förespråkar. På det sättet skulle man komma åt dom som inte har lust att åka hit och lära sig veta hut.

 13. Johnny skriver:

  http://www.nyhetskanalen.se kan man scrolla ned en bit och rösta på vilket parti man skulle rösta på om det skulle vara val i dag.

 14. simona skriver:

  Jag säger bara detta: NAZIZTER!! Har ni inte lärt er någonting av historien? Det fanns ett samhälle som kallades Påskön. Den förgjorde sig själv! Människan har gjort så sedan univerums begynnelse och än idag. Förgör sig själva och naturen. Människor är så mycket men INGET! Varför ska man kämpa kämpa kämpa. Naturens lag ”ÄR” gällande. Vi ” männoskor ” är inte så märkvärdiga. Utseendefixerade, normbetingade name it, name it. SLUTA TJAFSA dÅ!

 15. Catarina skriver:

  Hej z999!

  Förlåt att jag inte har svarat på så länge men jag har varit upptagen. Om jag ska vara helt ärlig så orkar jag faktiskt inte föra den här debatten vidare – det känns ganska meningslöst för att varken du eller jag vill ge med oss när det kommer till vissa åsikter. Jag kan inte föreställa mig att det finns något du kan säga som skulle övertyga mig om att invandringen till Sverige bör minska avsevärt eller till och med avstanna helt. Så är det bara (och du får tycka att jag är dum eller naiv eller att jag lever ett liv i förnekelse eller att jag är motsägelsefull eller inkonsekvent eller skenhelig eller vad du vill, men jag kommer inte ändra på mig förrän jag serveras ett tillräckligt övertygande argument och något sådant har jag fortfarande inte stött på). Däremot så vill jag uttrycka min beundran för dig och för alla de som tillhör Sd för att ni orkar. Om det är något som jag har lärt mig av att vara inne på denna hemsida så är det hur det känns att hela tiden simma mot strömmen. Jag menar, de flesta människor i Sverige idag (OBS! Jag menar inte detta på ett nedlåtande sätt, tvärtom) delar ju inte era åsikter och det blir ju inte precis bättre av att Sd har ett så dåligt rykte… Hela anledningen till att jag kollade in Sd’s hemsida var att jag hade sett ett program på Tv om Sd i Landskrona och kännt att den var (extremt) vinklad. Dessutom hade jag svårt att tro att det faktiskt kunde existera ett tämligen stort parti i Sverige som bara består av idioter (ursäkta uttrycket, men de människorna som syntes i dokumentären var ju allt annat än intelligenta…) Och jag hade ju rätt också. Ni är ju absolut inte dumma några av er (återigen, jag är INTE ironisk eller nåt). Jag kanske (verkligen) inte delar många av era åsikter, och det är även min åsikt att många utav era resonomang har sin grund i om inte främlingsfientlighet, så åtminstone egoism. Men jag tycker inte illa om er eller så (ni får ursäkta om det har låtit som det någon gång, men när man har suttit med något länge och är trött och inte längre tänker så klart så blir det ibland bara så att man låter väldigt arg). Och även om jag inte kan påstå att jag hoppas att ni når framgång med era politiska mål så hoppas jag i alla fall att ni lyckas med era övriga livsmål.

  Tack för mig!

 16. Från norr skriver:

  Titta på vårt grannland Finland och dess invandrarpolitik. I Finland har politiker av tradition varit mer lyhörda för folkviljan än i Sverige. Om svenska folket fick ta ställning i frågan skulle de med all sannolikhet se annorlunda ut. Förespråkar inte på något sätt rasism. Men i sverige har politikerna blundat för negtiva konsekvenser av sitt handlande. Invandrarpolitiken är bara en av många områden.

 17. Stefan K skriver:

  Jag tänker inte ge mig in i debatten, men njuter som vanligt till fullo av Kvalle i Mossatresks inlägg.
  Däremot har jag en fråga till Carina; Nämn ett land i världen där mångkultur fungerar utan problem?

 18. z999 skriver:

  Catarina, jag förstår om du tycker det är jobbigt att svara på allt. På den här sidan så är du själv med dina åsikter och får massor med motfrågor och en massa motargument. Om det skulle vara en juste debatt så borde vi få ett begränsat antal rader att skriva till varann så att du fick lika mycket utrymme utan att behöva känna det som att du måste skriva ihjäl dig.

  Sen, det är nog ingen bra idé om du sätter som krav att du måste vinna debatter du ger dig in i på nätet. Du är relativt ung och jag tycker att du har klarat att debattera här bra mycket bättre än vad jag kunde i din ålder, du har en överlägset större mognad och respekt för debattmotståndare än vad jag hade i motsvarande ålder.

  Och sen, jag tycker att det är väldigt skickligt av de kloka politikerna att ha hittat exakt rätt nivå för invandring som är tolerant. Man kunde ju sätta nivån så högt att vi inte hade råd med politiker (dom finansieras ur statskassan), men man kan också hålla en nivå där det räcker att skära ner för åldringar och andra som är i behov av hjälp från statskassan.

 19. Fredrik skriver:

  Jag skulle också ha resonerat somCatarina för två år sedan, innan jag flyttade till ett ”utanförskapsområde”. Problemet med hela argumentationsgrunden att intoleransen är problemet är att den är just intolerant. Det bygger på en slags invandrarförakt. Man betraktar dem som barn som det är SYND om. Man förutsätter att de inte har någon egen överlevnadsförmåga om inte vi svenskar ”ger” dem saker (de FÅR inget jobb av oss för vi är intoleranta). Man förväntar sig att oavsett storleken på invandringen kommer alla invandrare till slut att smälta in i det SJÄLVKLART förhärskande svenska sammhället med DE RÄTTA värderingarna. Tydligt exempel här är utläggningen hur vi ska ”lära” afrikanerna hur de ska bete sig, för de lever i ”orättvisa”. I själva verket är många invandrargrupper lika övertygade om att de har de rätta värderingarna. Rättvisa är ju ett mål i VÅR kultur, i någon annan kultur kanske det är ”rättrogenhet”. Frågan är bara vem som har tolkningsföreträde och Catarina förutsätter helt enkelt att det är vi och vår kultur som har det. De är lika överlevnadskraftiga som vi. De har sina egna samhällen i förorterna och de skiter i oss. Det är deras land nu och vårt kulturella territorium minskar ständigt. Det känner alla svenskar instinktivt men få identifierar orsaken till handlings- och debattförlamningen nämligen konflikträdsla. Frågan är egentligen bara vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: