Försvar i förfall

Gästskribent: Krister Maconi

Den senaste tidens händelser i Georgien har ånyo fått vår högt ärade försvarsminister Sten ”tomhylsan” Tolgfors att fatta pennan (Svd 17-8-2008). Där låter han meddela att även om det för tillfället tar nationen ett helt år att sätta tiotusen man på ”krigsfot” skall det nu minsann bli ändring på det! Förmodligen har detta fått fart på den sovj, ursäkta jag menar den ryska militärattattachén och vi kan nog förvänta oss en tämligen skarp reaktion från Moskvahåll inför den svenska upprustningen. Skämt åsido, något som alltför sällan uppmärksammas inom den offentliga sektorn är när särintressen tillåts dominera på allmänintressets bekostnad. Enligt försvarsmaktens egen hemsida lär det för tillfället finnas ungefär tiotusen heltidsanställda officerare inom nämnda institution. Ja det låter väl för väl kan man tycka, det gäller ju att kunna försvara rikets yttre mer flytande gränser från Tchad till gud vet var. Problemet är förutom det tveksamma i de flesta av dessa utlandsoperationer att dessa tämligen välavlönade herrar med vissa undantag ytterst motvilligt åtar sig slika uppdrag. På årsbasis ungefär 800, omräknat till årsarbetskrafter kanske hälften. Leda trupp i fält är ibland obekvämt och befrämjar inte karriären, även golfhandikappet riskerar bli lidande. Att detta välorganiserade särintresse knappt har några soldater att kommendera gör det hela än märkligare. De få som finns hittar man i stor utsträckning i den omtalade och ytterstst kostsamma Nordic Battle Group, en gökunge av rang. Frivilligorganisationer med militär inriktning är mer eller mindre satta på undantag, De officerare som trotsar sär/karriärintressen skall naturligtvis ha all heder av sitt agerande, ansvariga inom försvarsmakt och politik har anledning att gruvligen skämmas. Resultatet är en del av ett utdraget försvarspolitiskt fiasko i 40 miljarders klassen.

Det säkerhetspolitiska oraklet Tolgfors bannar ryssarna för att man brutit mot internationell rätt samt motiverat ingripandet med ryska medborgareas säkerhet. Därefter tröstar han oroliga svenskar med att den europeiska säkerhetsordningen nu är vidgad till våra närområden d.v.s Finland och Baltikum samt återupprepar än en gång klyschan om att det inte föreligger något storskaligt  invasionshot mot riket. Gotlänningarna liksom vi andra kan lugnt fortsätta vår törnrosasömn. Försvarsministern passar även på att ta Kaukasienkrisen som intäkt för att än en gång pusha för FRA-lagen, och märk väl, jag anser att en fungerande svensk signalspaning är av yttersta vikt, men alliansen med Reinfeldt i spetsen har genom ett undermåligt lagstiftnings och kommunikationsarbete lyckats bringa hela underrättelsetjänsten i vanrykte för lång tid framöver.

Skall vi då lita på herr Tolgfors förtröstansfulla ord? Oron är av förståeliga skäl stor i Baltikum. Vi får innerligt hoppas att musketörsparagrafen, art. 5 i Natofördraget inte får aktualitet. Amerikanerna skulle nämligen ställas inför ett mycket svårt dilemma. Baltikum är liksom ett antal andra småstater med Natoambitioner och rudimentär egen militärkapacitet säkerhetskonsumenter inte säkerhetsproducenter. Finland följe lyckligtvis inte det svenska exemplet och står någorlunda välrustat. Kanske tog man inte Fukuyama och berättelsen om historiens slut på fullt allvar. Det gemensamma uttalandet av Tolgfors och den finske försvarsministern tillika partikollegan Jyrki Häkämies där de hävdar att ”Sveige och Finland har grundmurat förtroende för varandras förmåga att värna eget territorium” har mer än ett löjets skimmer över sig. Inom skål och vägg är representanter för våra nordiska grannländer förvånade och bekymrade. Det näst intill obefintliga skyddet av svenskt territorium och oförmågan till insatser i vårt närområde skapar oro i det internationella signalsystemet, samt bidrar till instabilitet i vårt närområde. Jag får bara konstatera att mycket lite tyder på att försvarsdepartementet skall lyckas bringa någon ordning i det organisatoriska och strukturella moras som det svenska försvarskomplexet hamnat i. Det politiska etablissemangets globaliseringsvurm och EU-fixering, järntrianglar och finansdepartement fungerar som en gemensam garant för en fortsatt kräftgång. Den närmast panikartade skrotningen av det svenska territorialförsvaret till förmån för ett insatsförsvar av mer eller mindre symbolkaraktär inom ramen för en outvecklad europeisk säkerhetsarkitektur är ett moraliskt svek och ett säkerhetspolitiskt risktagande av potentiellt förödande slag. I alliansens valmanifest utlovades en försvarsbudget
som skulle klara av både nationella och internationella uppgifter. Nymoderaterna är rätt och slätt en försvarspolitisk katastrof!

Annonser

16 Responses to Försvar i förfall

 1. Peter skriver:

  Lugn gott folk! Vi har ju tio poliser som ansvarar för nästan hela Norrland ett område lika stort som England och Skottland. Dom kan ju ta första stöten vid en eventuell invation norrifrån.

 2. Magnus skriver:

  Har inte hunnit läsa denna artikel, men bra ämne och inriktning! (40 mrd kr har väl förvaret kostat i 20 år? Borde kostat 50-60 mrd kr om det följt kostnadsutvecklingen?)

 3. mr Mekong skriver:

  Vi behöver sannerligen ett politisk parti som tar försvarsfrågan på allvar. Särskilt i dessa tider när ryssen åter känner sig mogen att både hota och till och med invadera sina grannländer. Det är naturligtvis ofattbart att inget av riksdagens partier anser riket vara värt att försvara!

 4. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Nordic Battle Group är ett avvecklat projekt.

  Riksdagen med nymoderaterna som primus motor ser det tidigare försvaret som ett sparobjekt som kan finansiera skattesänkningar och allehanda budgetkostnader.

  De tar för givet att Sverige aldrig mera hotas i närområdet och att NATO och EU tar hand om eventuella problem. Och det gör de inte! Nymoderaterna har ingen tanke på att ändra på Sveriges oförsvarade situation på grund av ryssarnas nedmontering av Georgien och hot mot Polen och i förlängningen Baltikum. Alla antydningar i den vägen är munväder.

  Francospanien hade en enorm kader av officerare – generaler – satt i relation till antalet soldater. Det var ju också korporationernas land. Sverige gör nu Francospanien äran stridig som de höga officerarnas utan trupp förlovade land.

  Och detta medan t. o. m. Hemvärnet förfaller i brist på medel och intresserade proselyter. Hur skall bortsprungna senila gubbar nu kunna hemföras till stuguvärmen?

 5. Krister Maconi skriver:

  Hej Magnus! Intressant iaktagelse. För ca 20 år sedan utgjorde försvarets andel av BNP 2.5% mot dagens knappa 1.3%. 2.5% idag hade motsvarat ca 75 miljarder. Jag kollade hastigt KPI, Juli 1988 jämfört med Juli 2008 och fick fram siffran 85 miljarder (2.25 gånger 38 miljarder). Hade nedskärningarna skett med bibehållen slagkraft och ett enormt effektivitetslyft hade utvecklingen varit någorlunda begriplig om än sensationell. Så är som bekant inte fallet.

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Intressant att se hur AFF (allmänna försvarsföreningen resonerar utifrån dess styrelses strävan att ändra namn och stadgar.

  I de gamla stadgarna står att föreningen skall främja ”landets behov av ett starkt totalförsvar för att trygga vår fred och frihet”.

  I de nya skall de ”främja och vara en plattform för en aktiv diskussion kring frågor som behandlar dagens och morgondagens vidgade säkerhetsbegrepp”.

  Det är som ni ser en viss skillnad! När svenska soldater placerar sig i någon lugn enklav av t. ex. Afgahnistan så sker det under förklaringen ”vidgade säkerhetsbegrepp”. Det är väl vad ryssarna menar med att destabilisera Georien. Därmed blir det möjligen också punkt satt för NATOS framträngande runt Ryssland. Olja och gas blir allt viktigare plus andra råvaror – Kina är på offensiven för att säkra sin försörjning. EU är en militär pygmé som är helt i händera på USA…eller om man hellre vill…måste klänga fast sig i USA:s kjolfåll för att inte bli helt akterseglade i miljardländerna och de gamla supermakternas geopolitik.

  Av detta förstår vanliga Svensson inte ett jota. Frågan är om regeringen har någon klar uppfattning. De andra klarar biffen och Sverige hänger med i kön utan att anstränga sig; det är sannolikt den enkla strategin. Det är 20-talet åter.

 7. z999 skriver:

  Att nuvarande regering skulle ha något intresse av landets framtid och försvar är väl ändå inte troligt? Har dom inte varit övertydliga med det?

 8. Halldin skriver:

  Det som behövs för den svenska krigsmakten är inte mer pengar, utan ett mål.
  Idag saknas det ett fast mål, då det kommer nya flummiga direktiv vart fjärde år.
  Däri ligger en vacker demokrati som våran ett steg efter, en vacker demokrati som Ryssland.

 9. Robsten skriver:

  Ett försvar har man för att försvara fosternationens gränser. Vi har ju öppnat gränserna på ett sätt så en invasion inte ens är nödvändig längre. Kanske i ljuset av det vi skall se bantningen av vårt försvar.

 10. ISD skriver:

  Mona Sahlin despises Sweden!

  Guldmedaljen i Självförakt går till…
  http://blogg.aftonbladet.se/20530/

  …Mona Sahlin!

  Tankesmedjan Feminix kan stolt meddela att Guldmedaljen för Rekord I Svenskt Självförakt (RISS) har gått till den självklara vinnaren Mona Sahlin.

  Priset får hon för sitt oförglömliga uttalande på ett Euroturk-möte.

  “Jag tror att det lite är det som gör svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”

  Feminix är stolt över att vara en Självföraktande Svensk.

 11. ISD skriver:

  Mona Sahlin despises Sweden!

  Guldmedaljen i Självförakt går till…
  http://blogg.aftonbladet.se/20530/e/20530/

  …Mona Sahlin!

  Tankesmedjan Feminix kan stolt meddela att Guldmedaljen för Rekord I Svenskt Självförakt (RISS) har gått till den självklara vinnaren Mona Sahlin.

  Priset får hon för sitt oförglömliga uttalande på ett Euroturk-möte.

  “Jag tror att det lite är det som gör svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”

  Feminix är stolt över att vara en Självföraktande Svensk.

 12. Nicklas Eriksson skriver:

  Kommer nog aldrig begripa vad det är som ni grabbar tycker är så stort med att vara just ”svensk”, men men. Vissa tänker smått, andra tänker stort.

 13. immigrantsd skriver:

  DISCRIMINATION AND CENSORSHIP IN EXPRESSEN.SE

  Once more, a so-called liberal site discriminated me and blocked me not to express my opinions. Now it was in Expressen.se.

  After blocking several times all my posts, the same posts that are published here, and even commentaries in other blogs denuncing what eExpressen.se was making against freedom of speach, after giving me the excuse that was because I write in english, then I was not breaking any rules because there is nothing in the rules saying that the posts have to be in swedish, now Expressen.se deleted all my blog and blocked me completely.

  HIPOCRISY!

  Discrimination because I don’t speak swedish!

  Only swedish speakers have the right to express their opinion in Expressen.se.

  Censorship for my opinions defending Sverigedemokraterna.

  You have to have the same opinion like their to be allowed to publish in a blog there.

  I have more than 60 mails from them telling that my post was not approved, that shows that I tried hard several times deleting parts and changing others, always asking them what the problem was, then they came with this excuse that it was because I write in english.

  But it couldn’t be only because the posts were in english because they had approved 2 posts about M.Sahlin and EU which they deleted later also when they blocked me.

  Forget this litany of multiculture society, freedom of speach, democracy when they come from many liberals.

  Many liberals preach multiculture society while they discriminate who doesn’t speak swedish.

  I have nothing against that to learn swedish should be demanded to live here. What I am against is the disgusting hipocrisy of those political parties that defend one thing and practice the apposite.

  And I will defend and promote SD even more because more and more I’m sure that S and Alians want only ignorant miserable immigrants to be used as a manipulation mass grateful for any help to keep those parties in power.

  SD is sincere and serious: Multiculture society doesn’t work!

 14. z999 skriver:

  Nicklas Eriksson:
  ”Kommer nog aldrig begripa vad det är som ni grabbar tycker är så stort med att vara just “svensk”, men men.”

  Svensk har naturligtvis inte mer värde än vad vi ger det. Människor kan inbilla sig att människor skulle ha något speciellt värde (och vara lika värda och alla andra såna där luftslott) och sen kommer en tsunamivåg eller annan naturkatastrof och visar vad vi egentligen är värda. Det ligger i människans natur att värdera allt, även andra människor. Samtliga människor som jag har stött på, utan undantag, som inte anser att ”svensk” har ett värde värderar människor efter hur mycket pengar de har och var de befinner sig i samhällshierarkin. ”Svensk” blir för abstrakt för dom. Om du värderar ”svensk” till betydelselöst så främjar du ett klassamhälle, på det sätt som nuvarande regering gör (som är feodalistisk och inte kapitalistisk). Om du tillhör överklassen så kanske du undermedvetet känner dig hotad av att arbetarklassen skulle ha något annat värde än vad de presterar?

  ”Vissa tänker smått, andra tänker stort.”

  Men guuuu’ vilken fiiiiin människa du är! Betyder det att du ser dig själv som någon typ av övermänniskoideal och alla andra som obetydliga primater som tänker smått? Själv vet jag inte om jag tänker stort eller smått i förhållande till andra och min uppfostran hindrar mig från att ens tro att mina tankar skulle vara större än andras, men det där är olika.

 15. JJ skriver:

  Bästa hade varit en nordisk försvarsunion som bildats efter kriget. Men nu är den tiden förbi, och men ständigt löjligt storsvenska regeringar som följer varandra så lär den frågan aldrig tas upp igen.
  Iallafall, nu får Tolgforgs sina fiskar varma ifall han ska försöka bygga upp något försvarsliknande igen. Det kommer ta 10 år efter den enorma kapitalförstöring som skett under pågående försvarsslakt, + att dessutom hinna utbilda tillräckligt med män som kan bemanna vapensystemen.

 16. Håkan L skriver:

  En liten flicka berättade om sina upplevelser i Tschinvali. Hon var klar med att hon ansåg att det var georgiska regeringens fel att befolkningen hade blivit tvungen att fly och många dödats.

  Men FSB(fd. KGB)nöjer sig inte med det utan dubbar rösterna till ryska. Men i programledarens fall på ett så löjligt sätt att det låter som att han hostar och harklar gällt en stor del av tiden på ett komiskt sätt för att tysta henne. Det kan vara bra med propaganda, men gör man det för dåligt så blir effekten komisk istället.

  http://www.kniivila.net/2008/foxvesti/

  http://www.vesti.ru/videos?vid=144486&cid=9&doc_type=news&doc_id=201376

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: