Debatt: FRA och fruntimmersveckan

Gästskribent: Patrik Ehn

Då var vi inne i fruntimmersveckan, och vad kunde vara mer passande än att det är sex folkpartistiska fruntimmer som gör bort sig med ett gemensamt utspel om FRA? De sex liberala damerna kräver att det måste finnas brottsmisstanke för signalspaning. Problemet är dock att teknisk signalspaning (TES) först och främst riktas mot andra staters militära signalkällor såsom radar-, navigerings- och vapensystem, och att Sverige inte kan rikta brottsmisstanke mot andra stater. Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?

De sex liberala riksdagskvinnorna är antingen fruktansvärt okunniga, eller så vill de helt enkelt stympa den svenska underrättelsetjänsten. Svensk underrättelsetjänst är en viktig byggsten i Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, och för en nationalist är landets säkerhetspolitik av avgörande betydelse eftersom den intimt hänger samman med försvaret av den nationella friheten. För en liberal däremot har nationen inget värde, och därför behöver den heller inte försvaras. Det närmaste vi kan komma orsaken till den här pinsamma historien är nog ändå en kombination av dumhet och illvilja eftersom nationen inte existerar i liberalens sinnevärd. Där finns bara plats för individen.

Vad gäller FRA:s kommunikationsspaning (KOS) så riktas den även mot civil telefoni och datakommunikation. När frågan kommer på tal om vilka grupper som FRA kan tänkas spana mot går regeringens företrädare som katten runt het gröt. Ingen vågar nämna det faktum att radikala islamister bor och verkar i Sverige. Enligt Säpo genomgår den unge muslim som är redo att begå terroristbrott i islams namn en ideologisk process där han först blir radikal, därefter fundamentalist, sedan extremist och slutligen terrorist. Givetvis måste rikets säkerhet gå före individens integritet när vi vill få bukt med detta problem.

Hur ser det då ut med hotet mot den personliga integriteten? Ja, enligt Jan Eric Larsson som är professor i informationsteknologi vid Lunds Tekniska högskola så utgör FRA ”ett försumbart litet extra hot mot min personliga integritet”. Larsson påpekar också att i motsats till företag, hackerligor och grannens barn så står faktiskt FRA under myndighetsbevakning. ”Problemet för FRA är kanske mest att man enligt svensk modell vill vara öppen och ärlig”, menar Larsson.

En inte alltför djärv gissning är att USA och Ryssland redan övervakar svensk internettrafik. Ska vår underrättelsetjänst då inte ha rätt att göra det? Vad svarar Birgitta Ohlsson och hennes fem väninnor?

Debatten om FRA fortsätter och kommer så att göra ett bra tag. Sdblogg välkomnar alla infallsvinklar fån medlemmar och sympatisörer. Partiordförande Jimmie Åkessons syn på lagen hittar du här och här. [Reds anm.]

Annonser

35 Responses to Debatt: FRA och fruntimmersveckan

 1. Intressant inlägg Partik, bäddat för debatt! Jag håller med i många delar, men tycker att det är ett väldigt svårt ämne med många bottnar. Jag delar nog den hållning Jimmie Åkesson presenterar här.

 2. Robsten skriver:

  I vilket fall är frågan om FRA-lagen förenklad i medierna, en mer seriös belysning skulle vara mycket önskvärd så gemene man kan ta ställning på riktiga grunder i stället för lösa rykten och förenklade ”sanningar”.

 3. Peter skriver:

  Man hör allt oftare: ”Det blir allt vanligare att demokratins fiender missbrukar den lagstiftning som en gång skapats för att skydda demokrati och yttrandefrihet.”

  Hur hänger det ihop med FRA-lagen? Jo, om det inte är lagligt att avlyssna privatpersoner så blir det ju svårt att använda den information som inhämtats, för att t.ex. åtala personer som begått ”tankebrott”; däremot så kan ju informationen användas för att förhindra brott, genom att koncentrera sina krafter mot objekt där sannolikheten är hög att tanke går till brottslig handling.

  Vad kan hända om det är lagligt att avlyssna privatpersoner? Jo, ponera att vår regering blivit pressade av främmande makt att tysta vissa åsikter m.m. och vår då svaga ledning glatt gått med på begränsningar i t.ex. vår yttrandefrihet för att vinna lite fördelar. Sedan kan ju några andra lagar ändras och vipps så är du och jag och alla andra som vill utnyttja vår demokratiska yttrandefrihet åtalade för ”tankebrott”.

  Det kan inte hända tänker du, för det måste ju vara fred på vår jord och alla krigen är slut eftersom regeringen har lagt ned försvaret. Tänk om! För det har hänt förrut, tystande av obekväma åsikter, permitent tåg genom Sverige o.s.v. under andra världskriget. ”Något vi är väldigt stolta över idag (OBS! ironi)”?

  Till sist vill jag bara säga att de personer som infört FRA-lagen antingen är fullständigt inkompetenta eller vill förstöra Sveriges förvar. För maken till EXPOnering har väl det hemliga FRA aldrig varit utsatt för?

  P.S: Till alla de som jobbar på FRA, jag är inte emot det goda arbete ni gör, jag är emot att ni med den nya lagen kan bli ett verktyg emot våra demokratiska fri och rättigheter.

 4. Tobias Lindgren skriver:

  Jag håller dock inte med er och anser att FRA-lagen inte hör hemma i en västerländsk demokrati 2008. Och då är jag för ett starkt försvar och en fullgod säkerhetspolitik.

  http://www.nsk.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080707/OPINION/872419959

 5. Robsten skriver:

  Ja, det kan hända att lagen inte är bra, men varför är du emot den då? på vilka grunder, hur kommer den att fungera, vilka effekter kommer den att ha, vilka skall avlyssnas och vilka kommer att avlyssnas i praktiken?

  Fan vi gör ju allt för att folk SKALL lyssna på vad vi säger, vi blir i stället tystade, det upplever jag som problemet, inten att någon jävel i en mörk källare verkligen lyssnar på vad vi säger. Antagligen kommer ingen att göra det heller, vår mailtrafik och sms trafik skulle driva vilken FRA-kille som helst i döden av ren tråkighet.

  Nä, jag upplever i alla fall inte att det stora hotet mot demokratin kommer från FRAS-lagen. Det stora hotet mot demokratin kommer från det politisk korrekta Sverige, där folk blir mobbade och utfrysta om man har fel åsikt, man kan förlora jobb och anseende om man kritiserar den rådande paradigmen, det är ett tusen gånger större hot mot demokratin än denna lag. Så även om lagen i sig faktiskt inte är bra, så tjänar den som en avledare mot annan form av antidemokratiska tendenser i vårt samhälle som är mycket viktigare och påtagligare.

 6. Peter skriver:

  @Robsten
  ”Ja, det kan hända att lagen inte är bra, men varför är du emot den då?”

  Jag tycker faktiskt det är fel fråga du ställer. Ställ istället den här frågan:

  Varför behöver vi överhuvudtaget den nya lagen, när vi klarat oss så länge och bra utan den förut?

  Ställ också den här frågan: Finns det något annat sätt att lösa de problem som den nya lagen är till för att lösa?

 7. Robsten skriver:

  För det första så vill inte jag heller ha lagen, jag tycker bara att farhågorna o debatten är överdrivna jämfört med andra hot mot demokratin som jag skriver.

  För det andra skulle vi väl kunna använda lagen till att jaga internationella terrorister på svensk mark, diverse jihadkrigare och annat.

  För det tredje: javisst finns det andra sätt att lösa problemen på, självklart. Jag förordar mycket strängare gränskontroll, restrektivare flykting o invandringspolitik. Möjligt att vi kunde börja med att spränga öresundsbron och ställa in vissa flyglinjer.

 8. Peter skriver:

  @Robsten

  Visst, jag håller med dig i mångt och mycket. Att jag tar ut svängarna lite beror på att jag tykcer man måste ordentligt ta reda på att man inte inför en ”monster”-lag som kommer tillbaka och biter oss alla i arslet en vacker dag. Ett samhälle är ett komplext system där även de minsta förändringar i vesäntliga lagar kan få oanade konsekvenser (åtminstone för väljarna).

  ”…javisst finns det andra sätt att lösa problemen på, självklart…”:
  Då tycker jag man skall lösa problemen på de föreslagna sätten, även om de 7-partierna förlorar det lila ansikte de har kvar och måste erkänna att de gjort fel i 25års tid.

 9. z999 skriver:

  Det är väl bara att konstatera att ett mångkulturellt samhälle kräver en slutenhet i form av statlig kontroll för att fungera. Forna Jugoslavien var ju lugnt så länge som kommunismen och Tito styrde det hela med järnhand.

  Jag håller med Åkesson i hans kommentarer till förslaget. Sen vore det kul om detta ledde till en debatt om datasäkerhet. Det verkar ju vara så att väldigt många tycks tro att de mail de skickar okrypterade över nätet är privata på något sätt. En troja, hupigon (som inte är ett lika välkänt namn som FRA), kan logga varenda tangentnedtryck du gör (passowrds och usernames). Dessutom kan den starta upp din webkamera och någon någonstans på nätet kan se vad din webkamera ser. Bra bloggartikel annars, en eloge till författaren från mig.

 10. Mia skriver:

  Är det bara jag som reagerar på att orden ”fruntimmer” och damer” används i extremt nedsättande ordalag i artikeln?

  Vad kommer sen liksom? ”Sex folkpartistiska små flickor?” ”Sex folkpartistiska kärringar?”

  ”Sex folkpartistiska bimbos?”

  Okej på en privat blogg men detta ska väl ändå vara någon slags politisk blogg och det ser inte speciellt seriöst ut det där. Handlar det om politiker så ska de väl ändå titalueras med sina yrkesroller och inte som ”väninnor”, som om det handlade om nån jävla syjunta.

  Dåligt.

 11. Daniel Rondslätt skriver:

  ”Företag, hackerligor och grannens barn” är större hot mot den personliga integriteten. Plus internationella brottssyndikat inom knark och människohandel och terrorister. Dessa är hotet mot oss såväl som folk som individer. Ser man FRA, staten och myndigheter som hotet mot ens ”integritet” då är man helt fel ute. Det känns som om fler partimedlemmar som hetsar upp sig över FRA och bensinskatten medan en moské i grannkommunen möts av en axelryckning eller ett tigande. Det är flera jag känner personlgen som lagt mer timmar på meningslöst FRA-tjöt än på flygbladsutdelning i år.

 12. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Redan före och under det andra världskriget började sammanblandningen av rikets säkerhetstjänster med sossepartiet, fackföreningsrörelsen och andra s. k. folkrörelser. Anslaget riktades mot diktaturförespråkare med förebilder i utlandet, men egenintresset utanför statsnyttan blev alltmera tydlig efterhand som det statsbärande partiet växte ihop med staten.

  IB var en efterkrigsfortsättning riktad mot kommunister och sådana med misstänkt vänsterinriktad hållning. De officiella skälen var de påstådda behoven att hålla kontroll på sådana som ville omstörta statsskicket med våld eller gå främmande makt tillhanda. Sossarna litade inte på säkerhetspolisen- för borgerlig – och ansåg dessutom att ”facket” och partiet hade större möjlighet att vaska fram de opålitliga. Det var bara det lilla problemet att IB med tillhörande aktiviteter var helt olagligt!!, trots samarbetet med försvarsstaben och den pådrivande motorn, Stig Synnergren. Ett parti verkande i ett demokratiskt land som driver ett eget gestapo, det är en omöjlighet överallt, utom i Sverige.

  Anders Ehnmark skrev nyligen dessa rader i Expressen: ” Som den gamla IB-utredningen visar (SOU 2002:90) finns det en tradition av fullständig handlingsfrihet, men i smyg. Staten vågar inte säga vad den gör och gör inte vad den säger.” Och ingen behöver i efterhand ta ansvar för sina lagbrott i stats(parti-)nyttans tjänst.

  1969 blev det olagligt att registrera någon enbart för dennes åsikter. SÄPO fortsatte ändå som vanligt. Den parlamentariska kontrollens väl framvaskade personer var för dagen både blinda och döva och ville för allt smör i Småland inte stöta på något problematiskt. Kontrollen av säkerhetstjänsten var en låtsaslek; det vi inte vet, har vi inte ont av, resonerade parlamentarikerna. Sossarna drev spelet, borgarna skrapade med foten och tittade på månen.

  När de naiva borgarna, som tidigare passivt stött sossarnas kontrollmani, nu vill avlyssna på ett lagligt sätt med beslut i riksdagen, får de kniven i ryggen av dem som de tidigare lät hållas med sitt skumma spel. Här ser vi vilka som är hänsynslösa taktiker, och vilka som är de snövita amatörerna. Nu kan vi småningom förvänta oss en snygg potemkinkuliss bakom vilken den fullständiga handlingsfriheten frodas helt i svensk tradition.

  I skuggan av spioneri, infiltration och hotet från de sovjetiska atombomberna skall man se McChartys verksamhet kring temat ”oamerikansk verksamhet” i början av 50-talet. Men minns att allt ägde rum inför offentligheten och möjlighet att försvara sin sak alltid förelåg.
  Sossarnas och Synnergrens verksamhet i Sverige var exakt detsamma med undantag för att här skedde alltsammans i hemlighet och ingen fick möjligheten att försvara sig. Självklart var det tabu för rättsväsendet att rota i sörjan, ty precis som vad gäller ”bordellhärvan” ansågs det svenska rättsväsendets uppgift vara att tvätta de höga politikernas byk, det de såg som statsnyttan.

  Historien visar att vi inte kan lita på den politiska adeln. Av det skälet ska den inte ges några möjligheter till en lagenlig, generell kontroll av det svenska folket. Har vi sovande terrorister som kan aktiveras när Sverige deltar i kriget mot islamister, äter griskött eller ritar av Muhammed, då får denna femtekolonn angripas med riktade åtgärder.

 13. Jonatan skriver:

  Jag tycker nog att det är OK att använd sig av smått nedvärderande termer i en blogg. Det gäller män som kvinnor och för övrigt andra grupperingar. Jag tycker inte att Patrik klampar över gränsen i detta inlägg. Ställer man för finkänsliga krav på tonen är risken att det blir en aning sterilt.

  På den officiella hemsidan och på bloggar från personer med nyckelpositioner i partiet håller jag dock med Mia.

  Rent taktiskt är det ju heller knappast lämpligt att stöta bort kvinnor, vilket man riskerar att göra om denna ton sätts i system efterssom den oinsatte kan få en bild av det ”kvinnofientliga” parti som Sahlin talar om.

 14. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Vilka Sveriges vitala intressen är, och hur de skall försvaras, det är en gåta insvept i ett mysterium – eller hur Churchill formulerade det – för det svenska folket. Emellertid anser den politiska adeln att det multikulturella samhället är framtiden och något som skall prioriteras i folkbildningen. Följaktligen ses de människor och organisationer som vänder sig emot den utvecklingen som ett hot mot samhällets stabilitet. Logiskt, eller hur?
  ”Vi har inget intresse av sverigedemokraterna”, säger SÄPO. Jodå, Kvalle har frågat. Men den politiska adeln kan förr än vi anar ge signalen att ett motstånd mot invandring och mångkultur, särskilt om den drivs energiskt, hotar en lugn samhällsutveckling och kan leda till våld från dem som inte känner sig välkomna. Plötsligt kan SD bli betraktade som något som bör kontrolleras och motarbetas på det sätt som idag sker med de extrema, naziinfluerade grupperna. Ur det perspektivet är det naivt av SD:s företrädare att inte förbehållslöst arbeta för det öppna och fria samhället.

 15. Eva skriver:

  Mia,

  Fruntimmer ifrån ”fruntimmersveckan”. Damer.. egentligen ett ganska fint ord anser jag, men kanske inte alltför passande i sammanhanget. Tittar du dock i nästa paragraf så ser du att det som kom sen var inte ”små flickor” utan ”riksdagskvinnor”.

 16. FJ skriver:

  FJ

  Jag får inte ihop det här med att FRA-lagen kom till för att skydda Sverige mot yttre hot från främmande makt.

  Hur f*n skall vi kunna svara på yttre hot om FRA konstaterar ett stort och överhängande hot mot Sveriges territorium? Vi har ju inget försvar längre.

  Jaktflyget? Ha! De få plan vi har nu står på marken. Det finns ingen bensin och piloterna är ringrostiga på grund av utebliven flygträning.

  Armen? Officerarna har flytt till civila jobb. Officersskolorna läggs ner. Lärarna slutar. De få stridsvagnar vi har skall skrotas.

  Artelleriet? Vi har c.a ett tiotal äldre haubitsar. Finnarna har över 1000. Vårt kustartelleri har skrotats. På order av förra försvarsministern (hatar kärringfan) lyfte man bort alla kustartelleriets pjäser längs hela svenska kusten och fyllde igen med cement. 10-miljarders-anläggningarna på Fårö (världens mest avancerade helautomatiska anläggningar) fylldes även de med cement. Vad fick vi istället? Ingenting! Utvecklingen av robotförsvaret som skulle delvis ersätta (och var en förutsättning för nedmonteringen av KA) stoppades strax efter förstörelsen av KA. Vi har inget luftförsvar idag förutom några få ”grounded” JAS-plan.

  Flottan? Beställda fartyg och beväpningen på dom skrotas. De som är operativa får inte vapenutrustning så de kan skydda sig själva. Dom är alltså ”sitting ducks” Ubåtarna (världens mest avancerade i sitt slag) skärs ner till skrot.

  Jag kommer ihåg en radiointervju med förre försvarsministern Leni Björklund där hon svarade på en direkt fråga från reportern. Frågan löd: ”1980 kunde Sverige på kort tid mobilisera 800000 soldater. Nu kan vi bara skrapa ihop 3-4000 man. Vem skall försvara oss om vi blir anfallna utifrån?” Leni Björklund svarade efter en lång paus: ”Jaaa.., (sen kom det klämkäckt) FN!”

  När jag hörde detta steg mitt blodtryck säkert till katastrofisk nivå. Jag var förmodligen nära en hjärtattack när jag hörde hennes svar. Reportern följde inte upp svaret utan lät det hänga i luften. Förba***de lama reportrar. Må dom brinna.

  FN skiter väl i om Sverige ockuperas. Finns väl inget land i världen som skulle riskera sina söner och döttrar i att militärt försvara ett land som befolkningen i många europeiska länder inte ens vet var det ligger. Dom som vet skiter väl också i oss. Svenskarna anses ju vara halvkommunister så om Ryssland invaderar Sverige i nutid så rycker väl man på axlarna och säger: Det var bra då får vi ju den sträckning på oljepipelinen som vi vill ha. Vi drar den över Gotland.

  Att motivet med FRA-avlyssningen är att avlyssna den svenska befolkningen, är jag tvärsäker på.

  FJ

 17. Peter skriver:

  @Kvalle i Mossatresk

  Kunde inte sagt det bättre själv!

  Föresten så tror jag att våra parlamentariker har missuppfattat vem som gör vad i en demokrati; Det är ju faktiskt väljarna som skall övervaka de valda och inte tvärtom. Det är dags att vi väljare börjar utbilda våra valda i vad demokrati faktiskt är.

 18. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Peter,

  Din formulering ovan: ”Föresten så tror jag att våra parlamentariker har missuppfattat vem som gör vad i en demokrati; Det är ju faktiskt väljarna som skall övervaka de valda och inte tvärtom.” – slut citat.

  En riktig femetta, faktiskt… 🙂

  Mer om det här med wår nuvarande DemoKrati i Sverige – som ju haft sedan mer än 30 år tillbaka i tiden – på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati

 19. Josef Boberg skriver:

  PS. DemoKrati skall rätteligen vara DemonKrati ! DS.

 20. z999 skriver:

  På tal om fruntimmersveckan skulle jag gärna se att någon av skribenterna på redaktionen skrev något om slutpläderingen efter mordrättegången mot Anders Eklund. Englas mamma sa en massa saker som är väldigt tänkvärda. Till exempel så påpekade hon de låga straffen för våldtäkt, som är en effekt av antirasisternas kvinnosyn och underdånighet gentemot kriminella invandrare. Det är förlegat att tro att våldtäktsrättegångar i Sverige ser ut som de gör på grund av en förlegad kvinnosyn. OBS! Jag talar här om rena överfallsvåldtäkter.
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=807617

  Men så är väl inte de snälla antirasisterna med sin fina människosyn och grundvärderingar och all annan sk-t de brukar komma dragandes med? Inte? När BRÅ´s utredning om invandrare och brottslighet kom 2006 så snackades det om att det var en het potatis och något som man helst inte ville kommentera alls utan tiga ihjäl. Går det att säga tydligare att man inte ser det som något problem alls?

 21. Robsten skriver:

  Mia, vi ber om ursäkt för eventuelt nedsättande vokabulär mot det kvinnliga släktet som sådant. tror artikelförfattaren menade endast dessa nämnda kvinnor, inga andra. I vilket fall får vi tänka på att inte uttrycka oss nedsättande mot det motsatta könet, det är ju i princip bara män som skriver här, tyvärr;-)

 22. Robsten skriver:

  Jag har läst om texten två gåner nu, och jag tycker nog inte det är såvärst kvinnoförnedrande ändå faktiskt, är jag hemmablind?

 23. z999 skriver:

  Jag anser att varningssignalen från Mia är viktig och är glad att hon har tagit sig tid att påpeka en sak somSd’are borde tänka på. Jag kan tänka mig att många inom Sd tycker att det är kul att raljera med feminister eftersom det är så viktigt för riksdagspartiernas företrädare att påpeka att de är feminister, men det finns en del viktiga saker som glöms bort. Sd får ibland på skallen för att det finns så lite kvinnor inom partiet. När frågan dyker upp så kommer det inte så mycket kommentarer till försvar mer än lite vaga uttalanden att det är ett utsatt parti. Det är stor skillnad mot när frågan om de tomma stolarna dyker upp då många Sd’are har en hel del att säga för att försvara den situationen. Man borde alltså poängtera mer att kvinnor att blir extra utsatta när våld när riktas mot partiet.

  Sd borde av naturliga skäl ha stor förståelse för den utsatthet som kvinnor kan känna är priset för att engagera sig politiskt i vilket parti som helst. En sådan utsatthetskänsla borde vara mångdubbelt större för kvinnor som sympatiserar med Sd med tanke på hur mycket våld och hot partiet utsätts för.

  Expo hade en artikel för en tid sedan om kvinnor inom extremhögern som var något av det mest avskyvärt sexistiska som jag har läst någon gång. Det hela uppmärksammades av en krönikör på DN som på ett bra sätt uttryckte exakt vad jag kände inför den artikeln. Sd borde vara extra tydliga med att inte upprepa expos taffligheter.

  Jag anser inte att den här artikeln är något övertramp, men sammantaget med andra artiklar så riskerar den att kunna bli det i framtiden. På sdubloggen så har Louise Erixon skrivit flera väldigt bra artiklar. Hon råkar ha egenskapen att kunna blanda känslosamma ämnen med en spikrak klarsyn. Det är inte en speciellt kvinnlig egenskap, det är helt enkelt en bra egenskap som Louise råkar ha. Sd vill väl inte avskräcka såna kvinnor? Ensidigt manliga miljöer bör endast innefatta offentliga herrtoaletter, om ens det.

 24. Nisse i Svängen skriver:

  Mycket beskyllningar om okunnighet kastas fram i postningen, men hur är det med författarens egen kunnighet? ”En inte alltför djärv gissning är att USA och Ryssland redan övervakar svensk internettrafik”. Det skulle vara intressant att få en förklaringen till hur en sådan övervakning kan tänkas gå till. Jag hävdar att det är tekniskt omöjligt och att en sådan övervakningen alltså inte sker.

 25. be skriver:

  Jag är kvinna men reagerade faktiskt inte över ”folkpartistiska fruntimmer”. Jag fick gå tillbaka till inlägget för att läsa om formuleringen.Den kan väl ses som raljerande men för mig är det inte värre än om det hade stått ”folkpartistiska stofiler,unga män,herrar eller vindflöjlar”. Nu är jag ju heller inte överförtjust i s.k. kvinnliga nätverk, kvinnopartier, kvinnoklubbar m.m. Jag anser nog att de egentligen är överflödiga. Om man vill åstadkomma något när det gäller jämställdhet, utan att driva den in absurdum så är nog min inställning att vi bör befinna oss på samma plattform. I mitt arbete som svetsare och plåtslagare har jag fått många erfarenheter av just detta. Det handlar om att våga ta för sig i just den situation man för tillfället befinner sig. Första året på jobbet fick jag ägna mycket tid åt att få ”killarna” att förstå att de faktiskt inte behövde hjälpa mig i tid och otid. Jag fick dem också att förstå att de inte behövde ändra sitt sätt att uttrycka sig om jag råkade befinna mig i närheten. Det var ju inte alls nedlåtande mot just mig även om jag inte var direkt road av deras skämt. Att ”handling betyder mer än ord” är väl allomkänt. Jag tror inte att någon diskrimineringslag i världen är verksam om man inte befinner sig på rätt plats i livet.
  Jag har själv skrivit om ”ungtuppars klättring i karriären” och det var menat som beskrivning av ett fenomen och inte riktat mot person.

 26. z999 skriver:

  Nisse:
  ”Det skulle vara intressant att få en förklaringen till hur en sådan övervakning kan tänkas gå till. Jag hävdar att det är tekniskt omöjligt och att en sådan övervakningen alltså inte sker.”

  Rent tekniskt? Eller menar du för mängden? Det handlar ju om okrypterad post eftersom de flesta är för lata för att använda pgp eller gpg. Rent tekniskt så gör du en eavesdropping direkt på port 25 på mailservern och ipnumret till svenska mailservrar är rel enkelt. Eller menar du att många svenskar har mailen på utländska servrar?

 27. hof skriver:

  Artikelförfattarens mening var nog att angripa dessa Folkpartistiska Kvinnor
  för deras Liberala inställning, inte för att dom var kvinnor.

  På motsvarande sätt händer det väl ibland att SD:are hamnar i debatt med Sossar
  som är invandrare och den Sossen då väldigt ofta själv famhåller att ”han är ju själv invandrare så han VET minsann bättre” än den SD:are han debatterar emot.

  Vi SD:are vill kritisera Liberaler för att dom är Liberaler – inte för att dom är kvinnor
  och vi vill kritisera Sossar för att dom är Sossar – inte för att dom är invandrare – ska
  de va så svårt att förstå ????????????????

 28. Fredrik skriver:

  Jag tycker raljans och sarkasm i bloggar/ledare/artiklar/insändare/krönikor är osmakligt i sig. Det blir tråkigt att läsa texter skrivna i den tonen, oavsett vem man raljerar över. Jag har dock gett upp hoppet om att politiska grupper/företrädare ska sluta med det. Det är väl lättare att håna andra än att stå på egna ben kanske.

 29. z999 skriver:

  Angående datasäkerhet. Det absolut dummaste misstaget man kan göra är att tro att datasäkerhet är något man uppnår och som man sedan kan strunta i. Seriös datasäkerhet är något dynamiskt som innebär att det hela tiden måste utvecklas.
  http://www.ranum.com/security/computer_security/editorials/dumb/

 30. z999 skriver:

  Jag tycker att FRA-lagen är lite konstig på det sättet att den borgerliga alliansen inte satsar något på att få en minskad brottslighet annars. Kriminaliteten har ökat med 25% sedan förra valet.
  http://plus.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70852129_852__o,00.html

  Moderaterna har ju numera helt gett upp sina gamla ideal om lag och ordning.

 31. Nisse i Svängen skriver:

  Nu var frågan hur man gör detta från RYSSLAND, z999. Inte hur man kan göra om man har tillgång till det lokala nätet i fråga.

 32. Mia skriver:

  Hallå redaktionen, nu har ni faktiskt inte uppdaterat på jättelänge och vissa av oss börjar bli lite oroliga.

 33. z999 skriver:

  Nisse i Svängen:
  ”Nu var frågan hur man gör detta från RYSSLAND, z999. Inte hur man kan göra om man har tillgång till det lokala nätet i fråga.”

  OK. Då blir det en helt annan sak. Det är ju förståss fortfarande möjligt om man struntar i hur de diplomatiska förbindelserna med landet ser ut som man vill spionera på. Själv önskar jag att det hela kommer att leda till en annan syn på datasäkerhet i Sverige och få företag att tänka lite längre än till cisco när det gäller brandväggar. Detta eftersom jag har en del affärsideer inom området som inte funkar inom de svenska gränserna för tillfället

  Håller med Mia ovan.

 34. Elisabeth Lundbladh skriver:

  Jag försvarar FRA-lagen eftersom jag anser att det finns bl.a verksamheter med terroristisk inriktning i Sverige. Jag har hört många invandrare som stödjer detta påstående. Speciellt de som har insyn i moskeernas verksamhet. Varför skulle dessa individer ljuga om en sån sak?
  Vad händer när Islamic Bank of Britain öppnar sin verksamhet på svensk mark? Har man rent mjöl i påsen så har man inget att dölja.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: