Korruption och mygel inom EU

Gästskribent: Krister Maconi

Det talas om sanktioner mot befintliga EU-medlemmar! Vafalls, är irländarna redan utsatta för denna den grövsta formen av internationella påtryckningar?, undrar kanske någon läsare av denna blogg.

Nej så är – ännu, bör kanske tilläggas – inte fallet. Vi har dock all anledning att noggrannt följa EU-etablissemangets fortsatta manipulationer visavi Irland. Kommissionär Wallströms senaste uttalande där hon påstår att Irland nog inte har något annat val än att snarast ordna med en ny folkomröstning tangerar det svinaktiga.

Vi får istället rikta blickarna mot de forna öststatsländerna Bulgarien och Rumänien för att hitta syndarna, och i det här fallet är det befogat med epitetet syndare då det rör sig om organiserad eller så kallad systemhotande brottslighet. Bakgrunden är, mycket kortfattat, följande: I januari 2007 blev dessa länder fullvärdiga unionsmedlemmar. Det fanns dock en utbredd skepsis bland många äldre medlemsländer ifall Bulgarien och Rumänien var kapabla att uppfylla sina förpliktelser enligt fördragen. De svagheter som särskilt uppmärksammades var behovet av omfattande juridiska reformer samt en utbredd korruption och i Bulgariens fall den organiserade brottsligheten. För att underlätta det forcerade medlemskapet fick kommissionen i uppdrag att under två år bistå länderna i syfte att säkerställa att dessa uppfyller de grundläggande kraven. Förutom assistans ingår det även i kommissionens uppgifter att övervaka och bekräfta att bristerna rättas till. Fördragstexten innehåller också ett slags säkerhetsmekanism som kan resultera i ekonomiska sanktioner.

De systematiska bedrägerierna och den omfattande misshushållningen med EU-medel visar inga tecken på att avta. Tyskland och Österrike har tröttnat och hotar med indragna bidrag på 10 miljarder svenska kronor. EU-diplomater har t.o.m. diskuterat ett utlösande av artikel 7 i Nice-fördraget (!) vilket i stort sett skulle ”frysa” förbindelserna med Bulgarien (EurActiv). Den omfattande svarta marknaden, bl.a. är 30% av drivmedlen, en stor del av cigarettmarknaden samt byggsektorn (inklusive byggmateriel) obeskattade, utgör en stabil bas för den organiserade brottsligheten i Bulgarien. Personal inom de tidigare kommunistiska säkerhetstjänsterna utgör ett markant inslag i denna öststatsmaffia. Kontraktsmord tillhör inte ovanligheterna. Sammanlagt kan den svarta sektorn utgöra uppemot 30% av dessa länders BNP. Kommissionens delrapport i februari innehöll en märkbart återhållsam kritik i förhållande till situationens allvar. Desto skarpare i sin kritik var den belgiske åklagaren Willem de Pauw vars rapport, gjord på uppdrag av kommissionen, enligt The Economist inte publicerats förrän nyligen. Den brittiske ambassadören i Rumänien är inte heller han nådig i sin kritik av domstolar och parlament och får stöd av sin holländske kollega.

Transparency International (transparency.org), som publicerar världens mest ansedda korruptionsindex, rankar Bulgarien och Rumänien som nr 64 respektive 69 på världsrankingen, och i en kraftigt fallande kurva. Kandidatländerna Turkiet och Makedonien befinner sig i samma sorgliga situation, ja Makedonien rentav på plats 84. Trots tidigare mycket allvarliga problem med organiserad brottslighet inom inom vissa medlemsstater har internationella brottssyndikat nu genom att infiltrera statsapparaten i dessa forna öststatsdiktaturer fått erfarna bedömare att varna för spridningseffekterna inom EU.

Eftersträvansvärt unionssällskap? Knappast! Samtliga nordiska länder finns bland världens tio minst korrupta, men hur länge till? Noteras kan även Schweiz, Nya Zeelands samt Singapors topplaceringar.

Kommissionens årliga huvudrapport om tillståndet i Rumänien och Bulgarien kommer att publiceras den 23 juli. Vissa iaktagare anser att Frankrike har ett intresse av att rapporten tonar ned problematiken, en del hävdar rentav att det förekommer en mörkläggning. Som sverigedemokrat har man för länge sedan slutat förundras över EU:s prioriteringar, missgrepp och dess alltmer desperata förhållningssättet till en skeptisk och motsträvig befolkning i många medlemsstater.

Man kan bara konstatera det absurda i EU:s fortsatta utvidgningsplaner. I skenet av hur svårt vissa av de nuvarande medlemsstaterna har för att anpassa sig till de minimikrav som kan, och bör, ställas på en rättsstat ter det sig än mer oansvarigt. Att vårt utrikespolitiska etablissemang med ministrarna Bildt och Malmström i spetsen i detta läge, och i beaktande av alla tidigare tunga argument mot ett turkiskt medlemskap, ens kan tänka tanken på ett sådant framstår som alltmer obegripligt, för att inte säga huvudlöst.

Annonser

13 Responses to Korruption och mygel inom EU

 1. z999 skriver:

  Ett bra inlägg Christer. Även om du kanske inte får så många kommentarer på ett inlägg om EU så hoppas jag att du förstår att jag och säkert många fler tycker att det är informativt.

 2. Fenrisulv skriver:

  EU:s utvidgning österut har ju redan från första stund präglats av en forcerad brådska och en remarkabel släpphänthet med kontroll av att samtliga premisser uppfyllts. Just utvidgningen till att omfatta en massa skräpstater från forna östblocket har ju för den svenske medborgaren inte inneburit något annat än en markant ökande grov brottslighet samt återintroduceringen av TBC i landet.

 3. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Den nyss skapade unionen i unionen där länder kring Medelhavet gått samman är intressant. Här ligger fröet till ett kommande samgående med EU av ett otal främmande länder. Grundbulten i all utveckling i Mellanöstern är ekonomisk utveckling. Hur skall den effektivt kunna utvecklas utan en fri rörlighet över havet för både kapital och människor? Länderna söder Medelhavet har en ung och snabbt växande befolkning. Hundra miljoner människor till före det att tillväxten stabiliseras räknar man med. Arbetslösheten är skyhög och Europa ter sig för dessa människor som en skimrande diamant.

  Samtidigt har det utvecklade Europa en åldrande befolkning och i finansiella kretsar ser man lystet på området i söder som en arbetskraftsreserv och som framtida konsumenter. Europas Förenta Stater riskerar att bli ett andra Rom utan fasta yttre gränser och där den ekonomiska nyttan och maktanspråken för den ledande klassen ställs långt framför världsdelens själ och egenart. Framför oss kan ligga en utveckling som får debatten om Turkiets medlemskap i Europa att framstå som en futtig detalj.

 4. z999 skriver:

  Jag tror att EU kommer att vara själva orsaken till nästa krig i Europa, men jag hoppas att jag har fel.

 5. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Oswald Spengler drev i sitt verk ”Der Untergang des Abenlandes” tesen att alla kulturer genomgår tusenåriga cykler, innan de imploderar, och Europas period nu närmar sig sitt slut. Ironiskt i så fall när den västerländska kulturen dominerar i världen, men för den skull inte otänkbart och med ett snabbare förlopp än man kan föreställa sig.

 6. bjorn skriver:

  Ang ovan Ulf Pekman
  2 fall av mkt grovt och ansvarslöst bedrägeri =både i usa (där han fått sin utbildning) och i sv (enligt dagen tidningshelvetet så protesterade hans stiftelsemedlemmar och det är då arbetsmiljöbrott – man kan studera komplexiteten på arbetsmiljobrott blogspot)
  Det är ju en bluff rakt igenom (han har ju gjort allt för att tjäna på det – han är ju inte sas troende som att vilja gå på vatten etc)
  Hans brott är ju av sådan proportion (proportionsprincipen) = inre hot och dödsstraff (utom jurisdiktion och knutby etc).
  Titta bort då han torteras ihäl under ett halvår i fängelse (enda rättfärdiga och goda man kan göra).
  Bluff.

  Mera nytt för varje dag=
  mutar ju till snitt (sovjet – kommunalarbetarens ledare), mjölkbidrag ska inte få ha varm mjölk (när vi är näst störst nettobetalare etc ) och tex biobränsel (ger ju fattigdom att binda det när teknik etc och tex fusion etc går framåt – gjorts framsteg på senare tid – bla har jag själv tänkt ut en del)
  se gärna illustrerade vetenskap senaste

 7. Krister Maconi skriver:

  Tack för de vänliga orden z999. Kvalle gör som vanligt en del relevanta iaktagelser. Lyckligtvis är det av fransmännen grandiost benämnda projektet ”The Barcelona Process-Union for The mediterranean” än så länge av ”frökaraktär”. Mycket stora direktinvesteringar har gjorts i området sedan sekelskiftet (helt oberoende av EU).
  Förhoppningsvis leder detta på lång sikt till en ekonomisk och politisk utveckling i området som skulle minska trycket på Europa. Sd skall förstås i mån av möjlighet bidra till att bekämpa alla unionstankar.

 8. z999 skriver:

  Utanför ämnet—
  Jag anser att Sd borde ta tag mer i riksdagspartiernas monopol på tolkningar av ord. Som ordet integration till exempel. Ordet betyder att den vite mannen ska tämja den svarte mannen till att anpassa sig efter den vites normer. Ungefär som när gamla kolonialmakter skulle civilisera svarta Sambo i Afrika, kravet på den tiden var inte språkkunskaper i svenska men att de skulle lära sig äta med kniv och gaffel. Alla som använder ordet integration har alltså egentligen ett rasistiskt synsätt som innebär att de inte tror att andra människor än svenskar kan assimileras till det svenska samhället och bli en del av det på riktigt.

 9. bjorn skriver:

  Ang fra lagen = lika för lika
  Använda lagen för att tex vänta ut någon och döda honom/henne = dödsstraff.

  Sen ang vapenhantering= jag tror även på det.

  Ang kristna religionen= falskt perspektiv – finns ju flera man kan kalkylera med.

  Det spelar ingen roll vem (oavsett = ha kvar garantera liv i gl , statens viktigaste uppgift).
  Religiösa är ett problem (förvirrade, bibeln är inte sann enligt vår kunskap).
  Interneringsläger för samtliga (tex svalbard).

 10. Tommy Larsson skriver:

  Det har länge varit känt att EU-projektet är ett projekt för europas elit, där man har sin egen agenda och där det enda som räknas är det man i sina egna ögon ser som framgångar. I arbetet att bygga en EU-stat är europas befolknings tankar och åsikter helt ointressanta för de som styr skeppet. Skeppets befälhavare är inte intresserade att lyssna till de som i grunden driver fartyget. Vi medborgarna. Mot detta sysnsätt uppifrån måste vi i Sverigedemokraterna protestera och upplysa våra medmänniskor om att så är fallet.

  Med en utvidgning österut och söderut kan vi snart räkna våra dagar som folk. Vi kommer att utplånas som befolkning och kulturell yttring den dagen EU innefattar bla. Palestina, vilket det finns socialdemokratiska krafer som vill.

 11. bjorn skriver:

  Juridiskt-civilisationsmässigt= s fel till mkt stor del (Bodström fått igenom i sitt perspektiv= partitoppen/riksdagen är ju kapad jfr bättre människor ute i landet).
  Jävla pack= hjälper inte skötsamma etc utan kriminella etc
  Fra = ljuger ju – outsourca (HD lag). Tex brottsprovokation etc som används bla i rättegångar (har väl fällts?) = 2 fall Dag Selander jäveln (post- och telelagen , begärt hjälp och polisanmält för = och utgivningsbeviset från JK= präst tjänstefel började förtidspensionär och tex SU och ”luthersk evangelisk” tro och katolsk = dödsstaff för i tiden och tex judeläran = livets ord i miniatur
  Kristna (neurologiskt etc = sjuka och vill ockra på andra, indoktrinerade etc och är emot grundlag, religionsfrientlig mm- tex infofrihet, tvångsförbud tillhöra bla pol och rel (dop, kyrkans barntimma, religiös barnomsorg mm= allt är ju olagligt och HD domen kan ju bla ses mot bakgrund mot detta)
  Plutten Lennart Frantzell (skitstövel rakt igenom). Utnyttjat Kalifornien för att berika sig och tro sig kunna göra vad som helst (med synapskunskaper och möjlighet). Proportionsprinciepn= dödas (stört ekon systemet med given databrottslighet= enklast möjliga analys av blogg och fö neurologiskt= a ger b och kohonen nätverk och validera i data- och neurologisk modell).
  USA allmänt (många fel och brister= men mentaliteten) = tex proportionalitetsprincipen/vedergällning om tex Iran (som har rätt enligt ngt NPD avtal el dyl = kärnvapen för fredligt ändamål ) men folkrätt mm= om dom använder det för krig, missil (bomba hela landet och förstör det = så inte andra gör samma misstag)
  Sätt igång Youngs missilprojekt mm (självklart , ske multipelt i världen i nätverk etc)

  Ang straff
  1. Försäkringsvärdet (beräkna stör ekon systemet etc och korrelationer) =
  2. tortyr med dödstraff som straffvärde (utifrån 1) och även ”ser bort” när torteras ihäl som tex Ulf Ekman (blurr rakt igenom= måste ju ha orsakat massa tex 2 begrägerifall)
  3. interneringsläger för kristna, religiösa etc (brottslingar neurologiskt sätt= se tex historien och Maya/Inka och folkmorden/civilisationsutv och förstörelsen däri. Och hela alltet icke empirism , vetenskap, policy, rationalitet och förnuft och vedergällning (tex vända andra kinden till, som tjateri och skrämselpropaganda som ”förlikas med motpart för du kommer aldrig ur fängelse” – psykopatisk dogmatiklära som vill fånga och förvilla för egna ändamål = smartaste krimienlla ideologin någonsin)
  Hela allter ska väck (luthersk-evangeliska= lite bättre organisation, vetenskap mm men ändå kriminellt och inte modernt och rationellt)

  Tex Bernadotte
  monarkin blogspot com

  1800 -talet och hejlbyaffären (våldtog småpojkar)
  Mr G = en sån asgam = skulle ju grillats på bål utanför stadshuset och hängts upp på tre kronor och förgyllt fåglarnas sikt

  Bevis= studera samtliga fall från kriminella till dom som inte åkt fast (religiösa, skitstövlar och ockrare av bidrag, straffvärden och sunt förnuft och systemets obalanser som tex inte sätter dit med metoder och muteri= bättre raka rör och principer, straff, mätning och sen döden för packet för att mänskligheten ska överleva)
  Åker omkring i dyra bilar tex (nästan kör ihjäl) och får leva (inre hot och jfr det som orsakar krig= brottsrekvisitet)

  S etc kriminell politik= gynnat skitstövlar som pedofiler och brottslingar= bara å få väck bla gener
  Klart nationalsocialismens lösningar är rätt häri (med ny kunskap)

  Bara hjälp
  Outsourcing
  jfr tex läkevård etc (EU direktiv= betalas i hela eu till proportionsprincipen, jfr socialtjänstlagen= kosta hur mkt som helst= gäller väl samma sak)
  Bara å avskaffa

  Gör det billigare
  Vet ju idag tex elstötar (vet mer och mer neurologiskt och tex läkmedel inte fungerar)

  Tex psykiatriker (både brottsfrekvens, dålig org och ansvar som chefer tex= hel del brott bla sexualbrott mm och klart inkompetenta)
  Bara avskaffa

  Likaså polis, fra etc
  lagen måste ju upprätthållas men på sikt

  och utredning, myndigheter etc

  grupptalan

  framtidens politik

 12. z999 skriver:

  EU myglet går hand i hand med allmän åsiktslikriktning
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=806650

 13. Albert Olofsson skriver:

  Problematiken ligger på en helt annan nivå än vad allmännheten tror. Den värkliga makten innehas av helt andra kraften än vad allmänheten tror. Mina påståenden är så kontroversiella att dom till och med kanske är för starka för detta debatt forum!
  För att bespara oss tid och enegi, låt oss titta på Världs finnansen ett slag.
  Vad är det som får hjulen att snurra? -Pengar.. och mycke av det också.
  Vad är pengar och vad bestämmer dess värde? Sedalars historia startade med deponerings kvitton för guld från lokala smeder mfl. som sedan bytte händer och därigenom utgjorde värde handlingar. Ett blixt hopp fram i tiden till 1913, The US Federal Reserve skapades av ett antal privata banker i Washington DC och 1929 lyftes den Amerikanska valutan av ”Guld värdet”, en Dollar var nu inte längre uppbackad av motsvarande värde i guld. Detta möjlig gjorde att en lite grupp av intressen helt kunde kontrollera värdet av massornas tillgångar, genialiskt om man avser att skapa ”Ekonomiska kriser” av globala mått för att för att tjäna på samma fasilliteter om och om igen utan att behöva produsera något nytt. Genom detta förlopp drivs inflationen upp och värdet på ”Bankirernas” egendommar stegrades enormt samtidigt som det i samma förlopp krävdes mer sedalar för att motsvara inflationen.
  Behändigt nog kunde den nya banken ”The US Federal Reserve” trycka nya pengar i enorma volymer som sedan UTLÅNAS till den regerande myndigheten, dvs befolkningen med landets styrka och produktion som enda värde uppbackning dvs. ENORMA SKATTER upp till 200% av löntagar kostnader.
  The Rise of the Fourth Reich -av Jim Marrs, beskriver på skrämmande autentiskt vis hur den lilla makt eliten i väst världen under århundraden byggt upp en solid makt position med målsättning att helt styra och kontrollera jordens befolkning genom korruption och konflikt finnansiering.

  Detta är i korthet hur Världens nu starkaste ekonomi fungerar, paralellerna till vår situation i EU är skrämmande lika. Problemet är åter igen att befolkningen inte ställer sig sjäva bättre frågor. En Politisk herarki känner folkets naivitet och suger energi där ur.

  Perverst eller hur!

  Problemet ligger i den uroldriga utbildnings form vårt skolsystem är baserta på, i boken ”Think and grow Rish” -av Napoleon Hill kan man läsa citat av Andrew Carnegie, där han beskriver hur redan i 1900 talets början skolssystemet är utdaterat. Läs boken, det är det mest kompakta livs och ekonomi utbildning du överhuvudtaget kan komma över!
  Barn skolas in i special områden med liten till obefintlig förståelse för de enklaste ekonomiska kunsakper. Man behöver inte 15 år i skolan för att bli miljonär, om detta nu är ens målsättning. Om målet är att skapa ett harmoniskt hem eller en liten industri är absolut INGEN skillnad, det kräver exakt samma grund kunnskaper.

  Har du läst såhär långt tycker jag att du bör ta en titt på zeitgeistmovie.com och sedan lyssna ett salg på gcnlive.com med Alex Jones, han har emellan ½ till 1 miljon lyssnare dagligen över internet och kortvågs radio.

  En annan mycke informativ länk är: http://www.youtube.com/watch?v=FjnVsQtFqus
  (stäng av musiken på videon!)

  Tack vare internet kan informationen spridas och en värklig demokrati byggas, men för hur länge?

  Slutligen, BÖRJA STÄLL BÄTTRE FRÅGOR!!!!!!!! -men svälj inte alla svar.

  Tack för ordet

  Albert Olofsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: