Undergräver EU konkurrenskraften i Europa?

Gästskribent: Christian Westling

Europa var den ekonomiskt dominerande regionen på jorden i ungefär fyra sekler, fram till mitten av 1900-talet. Många forskare är överens om att det som gjorde Europa så framgångsrikt var att där fanns flera starka och självständiga stater som tack vare konkurrenssituationen ständigt flyttade fram positionerna vad gällde ekonomisk och teknisk utveckling, kulturellt nyskapande och bättre och mer verklighetsanpassade lagar. Detta är alltså vad som har lagt grunden till vårt välstånd som globalt sett är tämligen unikt.

Vad som nu sker är att EU, med sin strävan att strömlinjeforma kontinentens aktörer, tar bort den spjutspets Europa haft, de konkurrerande nationalstaterna.

EU-kommissionären Günter Verheugen har erkänt att det kostar de europeiska företagen € 600 miljarder om året att anpassa sig efter EU:s regleringar. Det ger en ganska stark fingervisning om att detta riskerar att åsamka vår och andra europeiska länders ekonomier skada. 

Vad EU bör göra är att sluta försöka likrikta den inre marknaden, utan släppa den fri. Det är inte orättvist om ett land hamnar i en bättre sits för att detta land har bättre avvägda skatter och enklare regleringar. Vad det gör är att det ger en bättre konkurrenssituation som ett i hänseendet sämre land förhoppningvis lär sig av och ändrar sig efter.

I denna önskade ändring i synsätt ingår såklart också ett slopande, eller åtminstone kraftigt minskande, av bidrag inom unionen. Man kan inte ta av bättre styrda länders pengar och ge till sämre styrda länder. Det är bidragsocialism, och oavsett vilken nivå det handlar om så vet vi att sådant inte stimulerar förändring eller effektivisering.

Låt oss hoppas att det nu fallna Lissabonfördraget ger Bryssel en hint att européerna inte gillar att bli sammanfösta. Vi har inget emot våra grannar, och vill gärna handla och samarbeta med varandra, men vi gillar inte att med tvång bli sammanfösta i en konstlad Europastat som enbart har negativa konsekvenser vad gäller kulturell och ekonomisk utveckling.

Christian Westling, SD Stockholm Stad

Annonser

16 Responses to Undergräver EU konkurrenskraften i Europa?

 1. Robert Boström skriver:

  Bra skrivet Christian!

  Vi skall inte heller glömma att självständiga stater är grunden för vårt demokratiska system, minst lika viktigt som kulturell och ekonomisk utveckling. Det nya Lissabonfördraget är en styggelse, och tack vare irländarna har det nu gått i stöpet. Jag undrar just vad valresultaten skulle bli ifall man lät alla EU-medborgare att rösta?

 2. z999 skriver:

  Helt suveränt inlägg Christian. Bra sammanfattat och lättläst.

 3. paraflex skriver:

  Bra skrivet Christian!

 4. Tobias Lindgren skriver:

  Så ska det se ut, Christian! Jag håller med dig på alla punkter.

 5. z999 skriver:

  Jag tycker att Christian tar upp flera viktiga punkter här som hör ihop lite med ett tidigare blogginlägg av Kent Ekroth (heter han va…?). Jag har funderat väldigt mycket över hur moderaterna har övergett i princip alla sina ideal när det gäller företagande, konkurrens och ägande. Det är helt riktigt som Christian påstår här angående konkurrenssituationen. Vad vi är på väg mot är det gamla sovjetiska idealet med en konstlad konkurrens styrd från staten.

 6. Nisse i Svängen skriver:

  EU är inte bara en kostnad för företagen. Besparingarna när det gäller minskat byråkratiskt krångel när det gäller flöde över gränserna av tjänster och varor är avsevärda. Idag kan man samarbeta t.ex med ett österrikiskt företag lika enkelt som om det var ett svenskt, och det kunde man definitivt inte innan EU.
  Större delen av dessa förenklingar härstammar givetvis från principen om den fria rörligheten, men en icke-försumbar del kommer från harmonisergsambitionerna när det gäller lagar och regler. Det är lite missledande att kalla det för ”likriktning”.

 7. Christian Westling skriver:

  Tack för de berömmande orden!

  Nisse i Svängen; se gärna mitt tidigare blogginlägg där man undersöker hur engelska företagare ser på handeln inom EU. En överväldigande majoritet anser att kostnaderna och krånglet med EU’s regleringar överstiger de evnetuella fördelar som finns.
  Jag skulle gissa att svenska företagare inte tycker helt tvärtom.

 8. Nisse i Svängen skriver:

  Jag talar utifrån helt egna erfarenheter, Christian, och enligt dem så är det precis tvärtom: fördelarna med EU:s fria rörlighet och likartade bestämmelser i olika länder överstiger vida de nackdelar som finns. Det gör mig inte till talesman för vad flertalet företagare anser, men jag anser absolut att fördelarna med EU underskattas ganska grovt i Sd-sammanhang.

 9. z999 skriver:

  Nisse i Svängen:
  ”EU är inte bara en kostnad för företagen. Besparingarna när det gäller minskat byråkratiskt krångel när det gäller flöde över gränserna av tjänster och varor är avsevärda. Idag kan man samarbeta t.ex med ett österrikiskt företag lika enkelt som om det var ett svenskt, och det kunde man definitivt inte innan EU.”

  Nu råkar det händelsevis vara så att företagande handlar om konkurrens och olika företag har olika möjligheter. Vad som händer är att större företag med större möjligheter till samarbete petar ut nystartade mindre företag i ett korporativistiskt företagsklimat. Korporativism är inte detsamma som kapitalism och så som det byggs upp inom EU så är det nästan en motsats till kapitalism. Sen, hur stort är behovet av samarbete med företag utanför Sverige?

  ”Det gör mig inte till talesman för vad flertalet företagare anser, men jag anser absolut att fördelarna med EU underskattas ganska grovt i Sd-sammanhang.”

  Nackdelarna är så grova att det låter blir lite löjligt att ens nämna fördelarna.

 10. z999 skriver:

  Christian:
  ”Jag skulle gissa att svenska företagare inte tycker helt tvärtom.”

  Och du gissar helt rätt. Det viktiga när 1200 volvojobb försvinner är att skapa ett företagsvänligt klimat som skapar nya företag. Det gör man knappast inom EU där man skapar korporativistiska tendenser som Nisse i svängen nämner.

 11. Nisse i Svängen skriver:

  z999, du tror uppenbarligen att allt företagande är storföretagande? Idéerna om korporativism är helt och hållet dina egna, och har inte den minsta relevans för den här diskussionen. Vad det handlar om är att åtskilliga svenska små- och medelstora företag får samma möjligheter som multinationella företag att samarbeta och söka marknader över de europeiska nationsgränserna. Hur många företag idag tror du klarar sig utan det? Vad är det för företag du tänker dig i ditt företagsvänligt klimat som inte är direkt beroende av enkla och smidiga kontakter med andra länder?

 12. z999 skriver:

  Nisse i svängen, samarbete mellan företag (kartelbildning) kan visserligen gynna själva företagsledningen men knappast konsumenterna och definitivt inte landet i sig självt. Att överhuvudtaget nämna samarbete som något positivt är helt enkelt fel om man vill bevara ett sunt företagsklimat. I USA har man lagstiftat för att motverka såna tendenser, särskilt om det gäller mellan staterna eftersom det minskar kontrollen av att det finns konkurrens.

  ”Hur många företag idag tror du klarar sig utan det? Vad är det för företag du tänker dig i ditt företagsvänligt klimat som inte är direkt beroende av enkla och smidiga kontakter med andra länder”

  Det är ganska diskutabelt om EU verkligen ger smidiga och enkla kontakter. Ingenting som inte går att ordna utan EU i alla fall.

 13. Nisse i Svängen skriver:

  Dessvärre verkar du inte ha den minsta aning om vad du pratar om, z999. Tror du att samarbete mellan företag implicerar kartellbildning? Tittar jag på en typisk produkt som jag tillverkar så är vissa delar köpta från Tyskland och andra är utvecklade i samarbete med ett österrikiskt företag, och den huvudsakliga marknaden finns i Italien. I alla dessa fall är det nödvändigt att skicka såväl tjänster som produkter över gränserna, och det kan man göra lika smidigt som om det hade varit i grannkommunen. Den EU-kritiker som tycker den smidigheten är diskutabel är nog lite väl enögd för att vara riktigt trovärdig.

 14. z999 skriver:

  Nisse i svängen, om jag kollar ner på moderkortet i min dator så ser det ut som en karta över sydostasien. Jag tror inte en enda del är tillverkad i samma land, detta av länder som knappast lever i någon union med varandra.

  ”Den EU-kritiker som tycker den smidigheten är diskutabel är nog lite väl enögd för att vara riktigt trovärdig.”

  Om du kollar huvudinlägget av Christian igen så ser du en del nackdelar med EU som gott och väl slår ut den smidigheten. Det är bidragssocialismen jag syftar på mest. Jag skulle vilja se en liknande undersökning i Sverige hur svenska företag egentligen ser på EU, men det lär vi väl aldrig få se.

 15. Håkan Liljeberg skriver:

  Vill ni se några trevliga snuttar från SD-Syds nationaldagsfirande? Vi hade en trevlig stund vid Hemmeslövs herrgård.

  Det är viktigt att stödja rysslands nya gasledning i Östersjön. Gasledningen innebär ökade inkomster för Ryssland, och en större vilja att köpa svenska produkter. Det som är bra för rysslands ekonomi, är också bra för sveriges ekonomi. Målet för näringslivsdepartementet 2006, var att mångdubbla den rysk-svenska handeln år 2010 till 80 miljarder kronor. Det målet går fortfarande att nå.

  Därför bör den svenska miljöprövningen av den ryska östersjögasledningen förenklas och påskyndas. Tillmötesgående av ryssland genom en förenklad procedur kommer att vara viktig som en förtroendeskapande åtgärd.

  Nu har Ryssland klokt nog gjort en eftergift och beslutat sig för att inte bygga serviceplattformen 50 km nordöst om Gotland. Det här gör naturligtvis att vi måste göra en eftergift och taga bort de mest onödiga delarna av miljöprövningen. T.ex. kravet att en alternativ över land också måste prövas. Där har gasledning genom Baltikum föreslagits från svensk sida. Det är ett dåligt alternativ eftersom varken Ryssland eller balterna vill ha gasledningen där. Ryssarna har också lyssnat på de svenska officiella argumenten kring miljöfrågorna i den förgiftade och minerade Östersjön. Man har inlett bottenundersökningar längs den planerade sträckningen med hjälp av den ryska östersjöflottan. Det blir också billigast att anlita statsanställda. Så här omfattande krav på bottenarbeten har inte ställts i liknande falll trots Esboavtalet. Så sent som 2004 godkände den socialdemokratiska regeringen en gasledning i Östersjön mellan tyska Rostock och Trelleborg utan större byråkrati. (http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=929233).

  En underlättning av byggandet av gasledningen kan underlätta vår export. Finns det något som hindrar oss från att kräva att: miljöprövningen av gasledningen måste göras snabbare och enklare? Vill vi ha tusentals nya jobb i Sverige? Jag menar att antingen genomförs gasledningen utan större motstånd från Sverige eller också försenas den kraftigt, vilket kommer att försämra vårt förhållande till Holland, Tyskland och andra gasberoende länder i Europa.

  Vänliga hälsningar

  Håkan Liljeberg

 16. Bra skrivet Christian, vad jag tycker att man inte får glömma bort är demokratin.
  När beslut fattas så långt bor från mäniskor, har demokratin inte en chan att hänga
  med. Det blir de stora som kan påverka, medan den lilla mäniskan glöms bort. Dess-
  utom är länderna olika (kulturellt, ekonomiskt, geografiskt osv.). Beslut som passar
  den ena passar inte den andra. EU nej tack, frihandel i europa ja tack.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: