Vet du vad demokrati är Kamali?

Masoud Kamali leder tydligen ett forskningsprojekt som heter ”The European Dilemma”. Jag sätter en femma på att inga överraskande resultat någonsin kommer fram i det forskningsprojektet. Man kan på förhand gissa sig till varje resultat som kommer att kläckas fram, det är liksom på något sätt förutbestämt i vilken riktning alla resultat kommer att peka på.


Nu presenterar denna följetong Kamali sina slutsatser på SvD Brännpunkt i alla fall. Det första han säger är följande.

Under senare tid har många politiska partier beslutat sig för att ”ta debatten” med sverigedemokraterna (sd) och behandla dem som en ”politisk motståndare”. Folkpartiet och socialdemokraterna har redan erbjudit sd medial plats och gett dem möjlighet att vädra sin rasistiska ideologi.

Färsk forskning i åtta europeiska länder visar entydigt att medial uppmärksamhet gynnar xenofobiska populistiska partier (XPP).

För det första borde en forskare klara av att förkorta Sverigedemokraterna rätt, den rätta förkortningen är Sd. För det andra så är Sd politiska motståndare till Folkpartiet och Socialdemokraterna, i flyktingfrågan finns det bara ett parti som står för en annan åsikt än den gängse, det är Sd. De sju riksdagspartierna är rörande överens i allt vad flyktingpolitik heter så det enda demokratiska alternativet är faktiskt Sd, i alla fall av någon storlek att tala om.

Media uppmärksamhet borde styras av demokratiska principer Kamali, inte efter vilka partier du tycker är xenofobiska och populistiska. Vi är många som kallar de etablerade partierna oikofobiska (rädsla för det inhemska och ursprungliga) de har demokratiska rättigheter för det. Skall t.ex. du Kamali sitta och bestämma vilka partier som är xenofobiska och inte skall ha någon medial uppmärksamhet? I sådana fall kan vi slopa allt vad demokrati heter i detta land, då är den inte ens en chimär längre. Förövrigt är det ju bekvämt att hitta på nya egna förkortningar, trots att man inte behärskar de som redan finns, XPP är ju en alldeles underbar förkortning. Tänk att du får kalla dig forskare Kamali!

Vidare skriver Kamali.

De etablerade partierna har redan förverkligat ny demokratis främlingsfientliga program, som till exempel hårdare asylpolitik, hårdare krav på invandrarna, normaliseringen av kulturrasismen och framställningen av ”invandrarna som problem”.

Ja vi har en jättehård asylpolitik Kamali, hälften av alla flyktingar som flydde till västvärlden togs till dags dato emot av Sverige. Enbart Södertälje har tagit emot fler flyktingar från Irak än hela Nordamerika. Per capita ligger Sverige absoluta topp vad gäller uppehållstillstånd. Vad gäller att framställa invandrare som problem så gäller det ju bara vissa grupper som utmärkt sig själva. Om nu brandkåren vägrar att åka in i Rosengård utan poliseskort p.g.a. stenkastning och hot, så hur tycker då Kamali att media skall framställa det? Det bör påpekas att stora grupper invandrare inte alls förekommer i media utan sköter sina jobb prickfritt.

Vidare skriver ”forskaren” Kamali.

Därför måste de etablerade partierna, som ser sig själva som representanter för ”svenskar”, ta de svenska väljarnas oro på allvar. Vad denna oro består i diskuteras dock inte utan tas som ett faktum, eftersom sd formulerar den. Det leder till att sd får fler röster.

Men snälla Kamali, De etablerade partierna ÄR representanter för ”svenskar”, vad trodde du? Att de var representanter för all jordens folk? Ja vi har en stor oro bland många människor, den oron stillas inte av dina artiklar Kamali, där de som bär på denna oro stämplas som xenofobiska rasister. Vi kan visst diskutera denna oro, det är vad Sd (en ny variant av felaktig förkortning ser vi här hos Kamali) försöker göra hela tiden. Om de andra partierna försöker att diskutera denna oro så anklagar du dem för att ge Sd medial uppmärksamhet.

Till slut skriver Kamali detta.

I en debatt som inte är baserad på grundläggande mänskliga värderingar och en antirasistisk inställning till politiken framstår representanter för etablerade partier, som vill attrahera sd:s väljare och påverka sina främlingsfientliga väljare att inte rösta på sd, som falska kopior av originalet.

Skall alla debatter baseras på vissa värderingar, värderingar som du Kamali bestämmer antar jag. Om jag vill ha en restriktivare flyktingpolitik påstår Kamali att jag bryter mot vissa grundläggande mänskliga värderingar, trots att sådana värderingar inte har med saken att göra, det är ju renodlat politiska beslut som styr vilken flyktingpolitik vi skall ha. Flera länder som t.ex. Finland har en betydligt striktare flyktingpolitik än Sverige, men ingen har påstått att Finland bryter mot grundläggande mänskliga värderingar.

Man ser hur Kamali glider med ord och språk, nu plötsligt skall man helst ha en ”antirasistisk” inställning i politiken, underförstått man skall tycka som Kamali i dessa frågor. Fäller man ett rasistiskt uttalande så gör man det och man får ta konsekvenserna, som politiker får man sannolikt avgå. I övrigt måste demokratiska rättigheter med yttrandefrihet och åsiktsfrihet gälla. Det samhällsklimat som Kamali målar upp som ett ideal är fruktansvärt och har inget med demokrati att göra, det är ett samhälle där alla får vakta sin tunga mycket noga och där alla måste tycka samma sak i mycket stora och viktiga politiska frågor. I ett sådant samhälle vill jag absolut inte leva, det är tio tusen gånger värre än alla FRA-lagar tillsammans.

Annonser

14 Responses to Vet du vad demokrati är Kamali?

 1. Argus skriver:

  I gårdagens Svenska Dagblad har under Brännpunkt
  stort utrymme lämnats åt pofessorn Masound Kamali som
  anställd vid Mittenuniversitetet och i egenskap av forskare
  gjort gällande, att mediers bevakning gynnar Sverigedemokraterna, vilket
  kan tolkas som en uppmaning till mediers bojkott mot SD. Detta är helt
  i linje med riskdagsledamoten Carina Häggs, agerande, som uppmanade leverantörer
  till en företagare i Värnamo, att bojkotta dennes företag på grund av medlemskap i Sverigedemokraterna.

  Det finns mycket stor anledning att Sverigedemokraternas ledning
  granskar denne forskares beskrivning av partiet och vidtager de
  åtgärder som kan befinnas lämpliga för att hos allmänheten
  klarlägga vad som sakligt gäller partiets grundläggande värderingar.

  I den svenska regeringsformen l kap 9 § anges, att offentlig verksamhet skall
  iakttaga saklighet och opartisket. När författaren till artikeln ovan anger
  att ”folkpartiet och socialdemokraterna har redan erbjudit sd medial plats och gett dem möjlighet att vädra sin rasistiska ideologi. Masound Kamali, anger SD som
  ett främlingsfientligt populitiskt parti (XPP = xenofobiskt populistiskt parti) och
  i artikeln framgår bl.a !” Främlingsfientlighet och rasism som finns i många etablerade partier och hos deras väljare utkristalliserar sig ibland i uppkomsten av XPP. Det innebär i sin tur att partier som sd, med dess öppet rasistiska framtoning, kommer att påverka den etablerade politiken på två sätt:——- I båda fallen vinner sd och deras ideologi som i sin tur förstärker rasism och diskriminering.”

  Det framgår av ovanstående, att Masound Kamali, anger Sverigedemokraterna som
  ett rasistiskt parti. Med vilken statsvetare eller politiskt kunnig person i detta land
  instämmer i en sådan beskrivning av Sverigedemokraterna.

  Vilken besvisning har denne forskare, finansierad av skattebetalarna, att SD har
  en rasistisk ideoligi ? Hur tänker anslagsbeviljade myndigheter då de finansiera en sådan forskning ?

  Sverigesmokraterna är ett nationellt värdekonservativt parti, som slår vakt om
  Sverige och svenskarnas intressen och det kanske därför finna anledning att ifrågasaätta om det inte är det motsatta förhållandet som gäller dvs. att det är de mångkulturella intåget i landet som äventyra demokratin och tryggheten för svenskarna och skapar grogrund för rasism och förfall.

  Det som främst gynnar Sverigedemokraterna är inte mediers bevakning av partiet
  eller massinvandringen utan det är partiets politik som framstår som klart bättre för vanliga svenska medborgare än de övriga partiernas politik , då det gäller familjen, försvaret, rättssamhället och näringslivet, monarkin och kyrkan.

 2. Robsten skriver:

  Du har rätt Kamali borde anmälas.

 3. Krister Maconi skriver:

  Mina vänner, gör nu inget förhastat. Den famöse herr Kamali som gjort sig obekväm i de mest politiskt korrekta cirklar bör snarast ses som en tillgång. En sådan radikalism speglar i all sin nakenhet det postmarxistiska ”teoribyggets” makabra världsbild.

 4. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Offentlig uppmärksamhet gynnar alltid dem som får den. Även seriemördare ! Inte behöver man en professors titel för att sätta denna självklarhet på pränt. Därutöver handlar det om att klä de egna åsikterna i en falskt vetenskaplig dräkt. Rätt väntat att han får sitt levebröd vid det konstruerade ”Mittuniversitetet”. Inte precis någon merit att vara knuten till detta ”universitet”.

 5. Robsten skriver:

  ”Inte precis någon merit att vara knuten till detta “universitet”.
  Nä, det kan jag intyga, jag är nämligen själv utexad dfrån detta ”universitet” som borde vara en högskola o inget annat, ha, ha.

 6. Roberth Ström skriver:

  Lyssnar någon på Kamali? han har nog bränt sina broar. Han är en lögnare och en mycket obehaglig person.

 7. deia skriver:

  First, I want to say that I’m immigrant with swedish citizenship given by this absurd immigration policy which doesn’t demand swedish language and, yes, I never learned swedish, that is the reason that I write in english.

  Now I want to say that I agree and I’ll vote to SD because I see that SD wants the best for Sweden and swedish people what should be the goal of every political party with intention to be in the government. The government must do the best for its country ad citizens first of all, it can’t strangle its citizens for benefits of others as Sweden government has made against swedish people.

  Swedish people always should mind carefully about an immigrant defending this uncontrolled and unresponsible immigration policy because it’s clear that the defender is thinking only about the best for immigrants agenda without minding about the best for Sweden.

  Sweden has a very soft immigration policy which has been easy to bypass and get advantages in many diferent ways well spreaded by internet among immigrants and their people wanting to come to Sweden.

  You should also compare swedish immigration policy to canadian immigration policy and even the immigration policy in 3rd. world countries like South Africa and Brasil where is much harder than Sweden and ask yourself why they have the right to protect their countries but swedish people can’t have this same right.

  – Canada Immigration policy:
  http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/irpa-faq-desc01.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply-how.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/become-eligibility.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/cit-test.asp

  – Brasil Immigration policy:
  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mj.gov.br%2FEstrangeiroWEB%2FEstatuto.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mte.gov.br%2Flegislacao%2Fresolucoes_normativas%2F1997%2Frn_19970821_06.asp&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mj.gov.br%2Fdata%2FPages%2FMJ7605B707ITEMID5246DEB0F8CB4C1A8B9B54B473B697A4PTBRIE.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  – South Africa:
  http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=62824

  http://www.home-affairs.gov.za/documents/act130.pdf

  http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=80464

  http://www.acts.co.za/immigration/index.htm

  Let’s discuss and explain clearly to others how much dangerous it’s for Sweden to continue with this unresponsible immigration, its consequences sacrificing swedish people, its culture and life quality especially in the long run.

  I’d like to invite you all to participate in the forum of http://politik.ifokus.se/ where we have had debates about politics, especially, about SD.

  *Forgive my mistakes because english is not my first language, it’s brazilian-portuguese.

 8. Deia skriver:

  Swedish people always should mind carefully about an immigrant defending this uncontrolled and unresponsible immigration policy because it’s clear that the defender is thinking only about the best for immigrants agenda without minding about the best for Sweden.

  I’m immigrant with swedish citizenship given by this absurd immigration policy which doesn’t demand swedish language knowledge and, yes, I never learned swedish, that is the reason that I write in english.

  I want to say that I agree and I’ll vote to SD because I see that SD wants the best for Sweden and swedish people what should be the goal of every political party with intention to be in the government. The government must do the best for its country ad citizens first of all, it can’t strangle its citizens for benefits of others as Sweden government has made against swedish people.

  Sweden has a very soft immigration policy which has been easy to bypass and get advantages in many diferent ways well spreaded by internet among immigrants and their people wanting to come to Sweden.

  You should also compare swedish immigration policy to canadian immigration policy and even the immigration policy in 3rd. world countries like South Africa and Brasil where is much harder than Sweden and ask yourself why they have the right to protect their countries but swedish people can’t have this same right.

  – Canada Immigration policy:
  http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/irpa-faq-desc01.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply-how.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/become-eligibility.asp

  http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/cit-test.asp

  – Brasil Immigration policy:
  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mj.gov.br%2FEstrangeiroWEB%2FEstatuto.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mte.gov.br%2Flegislacao%2Fresolucoes_normativas%2F1997%2Frn_19970821_06.asp&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mj.gov.br%2Fdata%2FPages%2FMJ7605B707ITEMID5246DEB0F8CB4C1A8B9B54B473B697A4PTBRIE.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=pt&tl=en

  – South Africa:
  http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=62824

  http://www.home-affairs.gov.za/documents/act130.pdf

  http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=80464

  http://www.acts.co.za/immigration/index.htm

  Let’s discuss and explain clearly to others how much dangerous it’s for Sweden to continue with this unresponsible immigration, its consequences sacrificing swedish people, its culture and life quality especially in the long run.

  I’d like to invite you all to participate in the forum of http://politik.ifokus.se/ where we have had debates about politics, especially, about SD.

  *Forgive my mistakes because english is not my first language, it’s brazilian-portuguese.

 9. Deia skriver:

  Eurabia

  http://www.hoover.org/publications/digest/3020481.html

  To begin with, consider the extraordinary prospect of European demographic decline. A hundred years ago-when Europe’s surplus population was still crossing the oceans to populate America and Australasia-the countries that make up today’s European Union accounted for around 14 percent of the world’s population. Today that figure is down to around 6 percent, and by 2050, according to a United Nations forecast, it will be just over 4 percent. The decline is absolute as well as relative. Even allowing for immigration, the United Nations projects that the population of the current European Union members will fall by around 7.5 million over the next 45 years. There has not been such a sustained reduction in the European population since the Black Death of the fourteenth century. (By contrast, the United States population is projected to grow by 44 percent between 2000 and 2050.)

  But where will the new immigrants come from? It seems very likely that a high proportion will come from neighboring countries, and Europe’s fastest-growing neighbors today are predominantly if not wholly Muslim. A youthful Muslim society to the south and east of the Mediterranean is poised to colonize-the term is not too strong-a senescent Europe.

  This prospect is all the more significant when considered alongside the decline of European Christianity. In the Netherlands, Britain, Germany, Sweden, and Denmark today, fewer than 1 in 10 people now attend church once a month or more. Some 52 percent of Norwegians and 55 percent of Swedes say that God does not matter to them at all. Although the social and sexual freedoms that matter to such societies are antithetical to Muslim fundamentalism, their religious tolerance leaves these societies weak in the face of fanaticism.

  What the consequences of these changes will be is very difficult to say. A creeping Islamicization of a decadent Christendom is one conceivable result: While the old Europeans get even older and their religious faith weaker, the Muslim colonies within their cities get larger and more overt in their religious observance. A backlash against immigration by the economically Neanderthal Right is another: Aging electorates turn to demagogues who offer sealed borders without explaining who exactly is going to pay for the pensions and health care. Nor can we rule out the possibility of a happy fusion between rapidly secularized second-generation Muslims and their post-Christian neighbors.

 10. Deia skriver:

  My opinion is that they are conected like in a chain, keeping the main one softer only as a facade which indicates and supports each other to make harder to non-muslims find the true beliefs and opinions of islamic people because it’s a lot of work to research deeply.

  As a main islamic organization in Sweden which even meets Statsminister Fredrik Reinfeldt, you find:

  *www.islamiskaforbundet.se/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=58

  This islamic organization in Sweden has representations in Stockholm, Göteborg and Malmö. Its site in Stockholm indicates the links:

  http://ifstockholm.se/index.php?option=com_weblinks&catid=3&Itemid=10

  Go ahead and check this site:

  http://www.sverigesmuslimskarad.se/ which indicates other sites at Medlemsorganisationer.

  The indicated site http://www.sverigesmuslimskarad.se links to:

  **http://www.islamguiden.com/

  http://www.moslim.se/search.asp?search=svenska

  AND *www.islamiskaforbundet.se – That main softer organization in the facade there in the start of the chain.

  Then together with **www.islamguiden.com/mtfm/lankar.html links to:

  http://www.islamiska.org/e/contents.htm

  The point is that the islamic groups are well conected in Sweden and in the World, having the main http://www.islamiskaforbundet.se well accepted as a representation of islamic people in Sweden indicating and supporting other islamic organizations.

 11. Deia skriver:

  Islamic schools – What is its goal?

  http://www.islamiskaskolan.se/pdf_filer/schema/klasser.pdf

  Week schema

  1a. class

  02 lessons of school choice- Islam

  **07 swedish lessons

  02 arabic lessons

  01 Modersmål

  01 lesson of sport to girls and boys separated

  20 min of break every day.

  To pray every day- 30 minutes.

  9a. Class

  **05 swedish lessons per week.

  02 arabic lessons

  01 Modersmål

  02 Skolans val (Islam) lessons.

  To pray every day- 30 minutes.

  20 min of break every day.

  02 lessons of sport to girls and boys separated.

  01 Textil-Slöjd-Pojkar and girls separated.

  **Notice that swedish lessons are reduced but not the others lessons(time) related to cultural aspects. In some classes before, swedish lessons are reduced to 04 or 06 lessons/week.

  What is its goal?

  My opinion is that there is a sly subliminal message disparaging swedish culture softly when it reduces the number of swedish lessons and keeps intact all the lessons conected with their culture like meaning ‘this is more or too important to be reduced, the others can be reduced because it’s not so important’, especially when it’s put together with cultural aspects like to separate boys and girls which is completely diferent of the equality of genders culture in Sweden.

  By the way, other questions come:

  – What about the integration if they choose to keep the segregation?

  – Do they want to live in Sweden as a Swedish Nation or they want to build an islamic nation inside swedish territory, just using swedish systems for what suits them?

 12. Deia skriver:

  Frightening!

  http://islamicweb.com/?folder=begin

  Islam is the fastest growing religion and the second largest religion in the world

  This table below shows the growth of Islam:

  Europe – 142.35%

 13. Deia skriver:

  Eurabia

  http://www.hoover.org/publications/digest/3020481.html

  To begin with, consider the extraordinary prospect of European demographic decline. A hundred years ago-when Europe’s surplus population was still crossing the oceans to populate America and Australasia-the countries that make up today’s European Union accounted for around 14 percent of the world’s population. Today that figure is down to around 6 percent, and by 2050, according to a United Nations forecast, it will be just over 4 percent. The decline is absolute as well as relative. Even allowing for immigration, the United Nations projects that the population of the current European Union members will fall by around 7.5 million over the next 45 years. There has not been such a sustained reduction in the European population since the Black Death of the fourteenth century. (By contrast, the United States population is projected to grow by 44 percent between 2000 and 2050.)

  But where will the new immigrants come from? It seems very likely that a high proportion will come from neighboring countries, and Europe’s fastest-growing neighbors today are predominantly if not wholly Muslim. A youthful Muslim society to the south and east of the Mediterranean is poised to colonize-the term is not too strong-a senescent Europe.

  This prospect is all the more significant when considered alongside the decline of European Christianity. In the Netherlands, Britain, Germany, Sweden, and Denmark today, fewer than 1 in 10 people now attend church once a month or more. Some 52 percent of Norwegians and 55 percent of Swedes say that God does not matter to them at all. Although the social and sexual freedoms that matter to such societies are antithetical to Muslim fundamentalism, their religious tolerance leaves these societies weak in the face of fanaticism.

  What the consequences of these changes will be is very difficult to say. A creeping Islamicization of a decadent Christendom is one conceivable result: While the old Europeans get even older and their religious faith weaker, the Muslim colonies within their cities get larger and more overt in their religious observance. A backlash against immigration by the economically Neanderthal Right is another: Aging electorates turn to demagogues who offer sealed borders without explaining who exactly is going to pay for the pensions and health care. Nor can we rule out the possibility of a happy fusion between rapidly secularized second-generation Muslims and their post-Christian neighbors.

  More about this possibility:

  http://www.missionislam.com/conissues/popcontrol.htm

  http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropeIslamization1.htm

  http://www.nationalinterest.org/PrinterFriendly.aspx?id=13710

  http://www.meforum.org/article/696

 14. Deia skriver:

  Moderate Center???

  Historik – tiden, platsen, tanken och framtiden

  Islamic Center har valt den moderata linje inom islam; att hjälpa muslimer att kunna leva som muslimer i et icke- muslimskt land. Det handlar varken om assimilering eller om isolering, utan ett försök att aktivera muslimer göra dem tilldelaktiga medborgare. Moskéns arbete med att uppmuntra sina medlemmar till att värna om demokratin och utnyttja sin rösträtt…

  Ögårdsskola

  Sedan hösten år 2000 bedriver Islamic Center en friskola för låg och mellan stadiet. Ögårdsskola skall inte betraktas som ett alternativ utan som ett komplement. Föräldrar väljer att skicka sina barn hit för trygghetens skull all för att stärka barnens i sin identitet som svenska muslimer. Skolan har nästan uteslutande svenska lärare med svensk utbildning. Undervisning sker enligt den svenska läroplanen med koncentration på socialkompetens- med det för skolans profil viktiga tilläget – islamologi. Ögårdsskolan är öppen för alla oavsett religiös tillhörighet.

  Too nice??

  När resurser finns, planerar moskén att bygga ut verksamheten till att omfatta bland annat kvinnojour (kvinnor skall kunna söka skydd i moskén), ålderdomshem, köpcentrum, bibliotek, studentbostäder, restaurang mm.

  It’s better to check the links they recomend as interesting:

  http://www.mosken.se/

  In the ‘interesting’ site:

  http://www.islamguiden.com/amro/personlighet.html

  För en civilisations överlevnad så erfordras 3 ”måsten”:
  * Kapital
  * Andlighet
  * Framstående personer

  Det är endast islam som kan förena och behålla dessa tre egenskaper, ingen annan civilisation eller samfund har kunna göra detta.

  Islam! – Det moderna alternativet

  http://www.islamguiden.com/modern.shtmlIslam förbjuder oss att följa många av de regler som hålls av västerländsk kultur och subkultur. Ändå är människor i väst villiga att lyda dem, för de tror att dessa regler kommer att skydda dem. Så fel de har!…

  Den moderna civilisationen ger dig så mycket frihet att du t.o.m. kan bortse från lagen om du har ”bra kontakter”. Lagar är ofta definierade av en liten grupp människor, och alla andra anpassar sig efter vad de anser är rätt och fel. Vad är det för form av rättvisa? Detta borde vara mer acceptabelt för de som accepterar konceptet av människans gudomlighet. Ett koncept där människan bestämmer vad som är moraliskt och vad som är omoraliskt även om det går emot det Gud redan har lagt ut för oss. Gud har ingen roll i en sådan civilisation för att människan har tagit rollen som gud själv.

  *I had hope that this belief of islamic superiority was only from small radical groups, but what really worries it’s those that sound nice, friendly at first sight, it’s only a facade for a trap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: