Etnisk rensning i Norrlands inland.

stskribent: Olle Larsson, sverigedemokratisk kommunfullmäktigeledamot i Härjedalen, ledamot av distriktsstyrelsen i Jämtland/Härjedalen, och ombud RÅ2008

På riksårsmötet presenterar jag min motion, som distrikstårsmötet enhälligt biföll, om att införa demokrati även i Norrlands inland. Motionen finns att läsa här, under motioner till riksårsmötet. (Motion nr 12)

Raslagar styr i inlandet
En tredjedel av Sveriges yta styrs av raslagar. Om detta vet medborgarna i andra delar av landet inget. Tvärtom har medierna och staten under många år presenterat en omvänd bild som säger att renägarna är förtyckta. I själva verket sker en etnisk rensning i Norrland för att ge renägarna ensamrätt till vidsträckta och glesbefolkade områden.

Det finns 20 000 samer i Sverige. Tio procent av dem är medlemmar i de sammanslutningar som kallas samebyar. Det finns drygt 50 samebyar i Sverige. Det är medlemskap i sameby, som ger den exklusiva rättigheten av bedriva rennäring.

Staten kom över marken med ojusta metoder
I slutet av 1800-talet köpte staten stora marker från bönderna i fjälltrakterna. Om bönderna inte sålde marken skulle den tvångsinlösas och då skulle bönderna få mindre betalt. Staten gjorde de nyerövrade markerna till vinterbete för renar. Under senare tid har dessa marker förvandlats till åretruntbetesmarker för renar och renägarna har mer eller mindre tagit över älgjakten på dessa områden. Jakten har alltid varit en väsentlig utkomst för fjällbönderna – minst lika viktig som för renägarna.

Ej lika falla ödets lotter – några får bostad gratis
I början av 1900-talet flyttade några renägare från Norge och norra Jämtland till Käringsjön i västra Härjedalen. I mitten av 1950-talet tyckte staten att dessa renägare bodde för miserabelt. Då byggde staten bostäder i Brändåsen, tre mil från Käringsjön. Om renägarna flyttade frivilligt eller inte till Brändåsen vet jag ej. Men jag kan konstatera att när jag som elvaåring flyttade med min familj från Ränningsvallen till Sveg, för att vi bodde för trångt och primitivt i Ränningsvallen, fick vi själva skaffa bostad och bekosta densamma. Vi tvingades flyttade från Ränningsvallen för att vi inte fick köpa tomt och bygga hus där. Motivet till att vi inte fick köpa en tomt var ”avsevärd olägenhet från rennäringssynpunkt”.

Bönderna ses som avsevärd olägenhet
Under 1950-talet växte många upp i byarna i västra Härjedalen: Kölosen, Sörvattnet, Mälen, Högvålen och Ränningsvallen. Ättlingar till de forna ägarna av de markerna ansökte om att få köpa tomt för att bo kvar i glesbygden. Någon enstaka fick köpa tomt men de flesta fick inte köpa tomt i dessa glest befolkade bygder, där många människor skulle kunna få plats. Det enda motiv som gavs till de som inte fick köpa en tomt var standardsvaret från länsstyrelsen: ”Avsevärd olägenhet från rennäringssynpunkt”. Länsstyrelsens rennäringsenhets chef Ivan Lundberg kommenterade de tomter som såldes med ”olycksfall i arbetet”.

Etnisk rensning kallas sådant handlande i annat land.

Fjorton år för att få köpa tomt i obebott land
Jag kämpade i 14 år för att få köpa en liten tomt i Ränningsvallen. Det var den tomt där min farfar och farmor hade varit arrendatorer i många år. Nota bene: Härjedalen, med färre än en invånare per kvadratkilometer, klassas som obebott.

Länsstyrelsen ändrar på historien
Länsstyrelsen ägnar sig åt historieförfalskning i Fjällprogram för Jämtlands län. Det står i fjällprogrammet att Högvålen uttrycker det tidiga 1900-talets kolonisation i fjällmiljö. Fakta är att den förste nybyggaren anlände till Högvålen 1766. Det skedde fastighetsaffärer i Tännäs 1406. Järnåldersverktyg har hittat i närheten av Ränningsvallen. Länsstyrelsen försöker förfalska historien genom att tidigarelägga renägarnas ankomst till området med flera hundra år. Länsstyrelsen ägnar sig åt spekulationer och önsketänkanden baserade på ”egna dokumentationsprojekt”. Att renskötande samer är sentida visar kyrkböcker, och Hovrätten i Sundsvalls dom (T-58-96 2002-02-15), avseende konflikten mellan privata markägare och renägarna.  En dom som senare fastställdes av högsta domstolen 29 april 2004, då renägarna ej gavs prövningstillstånd.

Länsstyrelsens tjänsteman sköt hund
Listan över övergrepp från statens sida mot fjällbönderna kan göras mycket lång. Ett talande och berörande exempel: Vintern 1934 var Otto Larsson på väg till skolan i Högvålen från hemmet i Ränningsvallen. Eftersom han hade 7 km till skolan åkte han skidor. Till draghjälp hade han en jämthund. I närheten av Högvålen får hunden syn på en ren. Otto, som var 11 år, orkar inte hålla fast hunden, som slipper lös och jagar renen. Som tur är skadas varken ren eller hund och hunden kommer tillbaka till Otto. Några dagar senare dyker en representant från länsstyrelsen upp hemma hos Otto. Tjänstemannen skjuter hunden utan familjens medgivande.

Rennäringens ekonomiska status
År 2004 deklarerade 594 av Sveriges renägare inkomst av näringsverksamhet. Av dessa var det 375 som deklarerade 0 kr eller underskott. 94 stycken deklarerade en inkomst över 40 000 kr. Endast 8 renägare deklarerade en inkomst över 160 000 kr. Ingen tjänade över 220 000 kr. Källa: Statistiska centralbyrån.

Lika villkor för alla och alla är med i samhället
Min motion skulle hjälpa renägarna ur bidragsberoendet. 100-300 miljoner kr betalas varje år till rennäringen som olika bidrag. Renägarna bör inlemmas i samhället och fungera på lika villkor som andra näringar och medborgare.

Olle Larsson, Härjedalen

Annonser

11 Responses to Etnisk rensning i Norrlands inland.

 1. Lasse skriver:

  Mycket bra skrivet!
  Särbehandlingen av samerna är en stor skam för Sverige!

  Deklarerar 0 gör de och knappt några inkomster har de, men helikoptrar och dyra skotrar, mm har man råd med.
  Jag kommer ihåg på 70-talet när jag gjorde militärtjänst uppe i norr… Då fanns det några samegrabbar där samtidigt. Det var ingen hemlighet att samerna drev upp renar på järnvägsspåren när tågen kom. Det gav mycket sköna slantar i ersättning för tågdödad boskap. Mycket annat ruffel och båg höll de också på med.

 2. Robsten skriver:

  Tycker det var en bra o intressant artikel. Har bott upp i trakterna och hörde liknande saker viskas mellan skål o vägg. Nu är det så att det som sägs mellan skål och vägg skall sägas högt, i demokratins namn, så mycket bra arikel även om jag själv saknar sakkunskap i ämnet.

 3. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Man måste skilja på samer och renägare. Renägarna är egenföretagare i renköttsindustrin och utgör en adel av samer som har strorsamhällets stöd. Av 20 000 mer eller mindre assimilerade samer är det kanske tusentalet som har en fastare anknytning till reneriet. 200 renar brukar anses som en lägsta gräns för ett ekonomiskt godtagbart brukande. Endast 300 ägare kommer upp till den mängden enligt uppgift.

  Rennäringen är inte utgammal. Den har sina rötter i sena sextonhundratalet. Den är ingen förutsättning för varesig samisk kultur eller språk. Moderna unga samer brukar kritisera renägarna för att ha tagit det samiska som gisslan; de vänder sig emot att en same i kolt och renen alltid förknippas med det samiska. De hävdar sin kultur och sitt språk men är modernt utbildade och arbetar över hela landet och världen.

  De största motsättningarna går inte mellan samer och svenskar. Den går mellan renägare och den stora majoriteten samer. Som en följd av att majoriteten inte längre godtar renägarnas självtagna monopol på det samiska har Sameriksdagen blivit en polsk riksdag dät knappt några beslut kan ros i hamn.

  Renägarna har för en näring den unika situationen att de bestämmer över faunan på halva Sveriges yta!! När deras tamboskap utan tillsyn vistas på denna väldiga yta kräver de decimering eller totalt borttagande av rovdjur. I de s. k. åretruntmarkerna går inte ens örnarna säkra. Dödade kungsörnar och plundrade bon upptäcks då och då i fjällregionen. Också rävar dödas då de anses kunna hota de nyfödda renarna. Nyligen upptäcktes en stor viltsax – naturligtvis helt förbjuden – vid en åtel på en samebys område. Jakt med gevär och skotar på lodjur, gång på gång överkörda järvar är renägarnas signum.

  När lönsamheten därtill är beroende av generösa bidrag är det hög tid att förvandra rennäringen till hägndrift med utfordring. Alternativt omställningsbidrag till andra inkomstslag som ekoturism, fiske, jakt, vindkraftverk, etcetera. Sparade pengar kan omfördelas till universitetsforskning i samiska språk och samisk kultur, stipendier till unga män och kvinnor som vill forska i sin kultur, språk och historia. DET är att gynna det samiska, en en lappadel som med stöd av det storsvenska samhället gynnar sina egna plånböcker.

 4. Robsten skriver:

  Det du tar upp Kvalle har jag retat mig till vansinne på. Renägare inte bara tjuvjagar för att säkra något vinsttapp, de gör det på de mest avskyvärda sätt, hetsar vargar till döds med skoter o.s.v. Skall vi utrota djurarter i vårt land enkom för att inte samerna skall förlora någon ren som de ändå får ersättning för av staten?

 5. z999 skriver:

  Vad ska man säga som 08…? En bra artikel i alla fall.

 6. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – ifall någon har inbillat sig att Wi har demokrati i Sverige – i meningen folkstyre – så rekommenderar jag en koll på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati

  Ha det… 🙂 /önskar folkstyres-vännen Josef

 7. Tore skriver:

  Naturligtvis måste vi få en ändring på detta spektaklet. Av vilken anledning
  måste vi dessutom ha ”landshövding och länstyrelse. Detta kan kommunerna själva sköta, så blir man av med dessa otrevligheter.
  Jag minns på flygfältet på Gunnarn, där renägare dagligen jagade in sina renar på
  landningsbanan, och då svårigheter att landa där. Och markpersonalen fick jaga ut dessa. Det hjälpte tydligen inte heller med tillsägelser!…

 8. […] Sverigedemokraterna skriver om “den etniska utrensningen i norrlands inland” och menar att samerna ska fördrivas eller nåt, man har dessutom motionerat om det på riksårsmötet i Karlstad, där man även vill ha bort dansbands momsen… […]

 9. Bettan skriver:

  Nu går skam på torra land! Inte nog med att ni hetsar mot invandrare , nu går drevet mot samerna också! Vår samiska kultur ska vi värna och bevara, och renar är inte skadedjur, utan i högsta grad nyttodjur. Att samerna använder moderna hjälpmedel, som snöscooter och helikopter är inget konstigt. Skäms alla intoleranta!!

 10. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Bettan måste lära sig att läsa innantill!!

 11. Josef Boberg skriver:

  I natt Wi kommer att drömma något Intelligent
  Som Wi aldrig någonsin har drömt förut
  Wi drömmer att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Alla Mental-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut ! 🙂 /Josef

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: