Bensinskatt

Nu är det snart dags för riksårsmöte och jag vill passa på att tjuvstarta debatten om en av årets motioner, nämligen motion nummer 31, ”Att Sverigedemokraterna ska ta ställning för sänkt bensinskatt” inlämnad av William Petzäll, Borås. Kontentan av motionen är att höjd skatt inte påverkar trafiken nämnvärt och att den slår hårt mot människor med små medel ute på landsbygden och att sd därför ska ta ställning för sänkt bensinskatt.

Partistyrelsen har dock, enligt mig, gått i miljörörelsens fälla och anser inte att sd ska driva denna fråga med hänvisning till växthuseffekten. Därför känner jag att det kan vara på sin plats att lägga fram mina argument för att verka för att motionärens åsikt blir inriktningen i partiet Sverigedemokraterna.

1. Sveriges utsläpp

I Sverige har vi bland de lägsta koldioxidutsläppen i västvärlden. Värt att notera är att vi bara ligger ca 50 % högre än Kina per capita. Jämfört med de andra industriländerna är vi således redan ”bäst i världen” som det är. Vi har tagit vårt ansvar gentemot omvärlden. Jag säger nu inte att vi ska sluta bli bättre, bara att det räcker att vara bäst i världen! Mer kan ingen begära!

2. Sveriges reella inverkan

Sverige har ungefär 1,4 promille av värdens totala befolkning. Svenskarna släpper ut ca 1,6 gånger så mycket koldioxid per person jämfört med ett genomsnitt av värdens befolkning. Då innebär det att Sverige släpper ut 2,2 promille av den koldioxid som släpps ut. Det är samma som 0,22 %.

Ca 25 % av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtransport. Utav dessa 25 % är det ca två tredjedelar som kommer från personbilstrafiken.

Vår personbilstrafik släpper med dessa siffror ut 0.022*0.25*0.67= 0.036 % av värdens totala koldioxidutsläpp. Beakta då att koldioxiden endast är En av många konstaterade växthusgaser.

Vad händer nu om vi minskar privatbilismen med till exempel 20 %?
Jo, då sänker vi de totala utsläppen av koldioxid, i ett globalt perspektiv, med 0.007 % (70 miljondelar) Såvida vi bortser från punkt 4 nedan!

Perspektiv: Hur mycket bättre mår en människa med 40 kilos övervikt av att gå ner 2,8 gram?

Beakta också: Svenska Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland släpper ut mer koldioxid än hela Sverige.

3. Etanol

Etanolproduktionen är inte lösningen på värdens energiproblem. Till och börja med så går det ofantliga arealer med odlingsbar mark i anspråk. Denna mark kommer att behövas för framtidens matproduktion. Man måste även vara fullt medveten om att för att bereda för odlingsbar mark måste man röja skog… ta bort den skog som skall finnas där för att absorbera koldioxiden som vi släpper ut. Ca 20% av de förhöjda koldioxidvärdena i atmosfären beror på människans avverkning av vegetation.

4. Fossila bränslen + alternativ

Produktion av till exempel etanol minskar inte användandet av fossila bränslen. Detta beror helt enkelt på att oljan, gasen och kolen är en bristvara och att allt som produceras används. Man får vara bra naiv om man tror att oljebolagen slutar pumpa upp så mycket olja de bara kan bara för att Sverige efterfrågar ett antal % mindre mängd olja. Oljan är nämligen redan idag en bristvara, vilket inte minst världsmarknadspriset på råolja skvallrar om. Det enda de alternativa bränsletyperna leder till är att vi konsumerar mer energi.

5. Teknisk utveckling

Ett av de mer intressanta argumenten för en hög energiskatt är att det driver på den tekniska utvecklingen. Det är nog sant till viss del, men vi är ännu långt ifrån några revolutionära framsteg. Kanske kan vi lyckas att utveckla ny teknik som vi sen kan exportera som lön för mödan, men det är trots allt endast spekulationer. Bara för att vi i Sverige lägger mycket pengar på miljöforskning är det absolut ingen garanti att vi i Sverige kommer med de revolutionerande innovationerna. Fram till dess så kommer dock den höga energiskatten att verka som en bromskloss för den svenska ekonomin.

Sammanfattning/Slutsats

 • Vi kan inte, som det lilla land vi är, påverka växthuseffekten genom mindre privat bilism. Dels för att högre skatt på bensinen inte nämnvärt ändrar folks beteende gällande antal mil på vägen, dels för att andra kommer att använda oljan om vi inte gör det och dels för att vi helt enkelt är ett för litet land som redan gjort många av de åtgärder som är realistiska.
 • Koldioxiden är bara en av flera erkända växthusgaser.
 • Etanol är inte lösningen.
 • Sverige är redan idag bäst i värden på miljöarbete.
 • Det enda vi i realiteten kan påverka gällande de globala utsläppen av koldioxid är att verka som moralisk förebild (utrikespolitik) samt att utveckla ny teknik.
 • Att äga och köra bil är frihet. Att kunna hälsa på sina gamla föräldrar, köra sina barn till dagis eller fritidsaktiviteter, att kunna välja vilken livsmedelsbutik du vill handla i och så vidare är inte en lyx. Det är en rättighet i ett land som Sverige med den samhällsstruktur vi har.

Som slutord vill jag, kanske inte helt oväntat, säga: Jag yrkar bifall till William Petzälls motion!

Tillägg: Jag har pinsamt nog upptäckt att jag räknat fel i en beräkning ovan. Felet är korrigerat och slutresultaten skiljer sig därför från tidigare. Det är svårt när decimalerna blir allt för många! 😉
Annonser

40 Responses to Bensinskatt

 1. DenSistaSvensken skriver:

  Dito! Ger bifall till denna motion jag med.

  Han är bra, William Petzäll: http://www.youtube.com/watch?v=uKtNeF103yo

 2. Janne skriver:

  Instämmer till fullo!!
  Detta hycklande med bensinskatten är inget annat än just ett hycklande.
  Bara ett sätt att mjölka in mer pengar till statskassan under falsk förespegling att det skulle gynna miljön. Och som vanligt så är det bilisterna som råkar illa ut.
  Dessutom en mycket bra valfråga då folk är hjärtligt trötta på allt miljöflum, vilket det ofta tenderar att bli.

 3. OLS skriver:

  Utsläpp av s.k. växthusgaser, främst fossilbränslebaserad koldioxid, till atmosfären utgör ett av vår tids stora miljöhot. I Sverige svarar bilismen för ca. 40 procent av det fossilbaserade koldioxidutsläppet, d.v.s. ca. 20 miljoner årston. Genom övergång till biomassabaserade motorbränslen som metanol (CH3OH) kan dessa utsläpp elimineras.

  Tillverkning av metanol genom förgasning av biomassa ger dubbelt så högt energiutbyte som tillverkning av etanol genom konventionell jäsning av spannmål. Skogsareala förutsättningar finns för en storskalig produktion av metanol. Etanol tillverkad av jordbruksprodukter kan däremot enkom bli ett marginellt motorbränsle p.g.a. begränsad tillgång på jordbruksmark.

  Etanol= nej. Metanol= JA!

 4. z999 skriver:

  Struntar man i problemet med överbefolkning så är det direkt löjligt att höja bensinpriset av miljöskäl. Om inte staten vågar ta tag i överbefolkningen så är det bättre att inte göra nånting åtminstone. Vad som händer är att man tar bort fokus från de verkliga problemen.

 5. Per skriver:

  De senaste 10 åren har temperaturen inte ökat på jorden. Att temperaturen ska öka med 2-3 grader framöver är bara en obevisad hypotes. Hotet mot Sverige är inte en liten uppvärmning utan en framtida avkylning. Kina startar två kolkraftverk i veckan. Att inte falla in i miljötramset är ett ypperligt tillfälla att ställa sig på folkets sida. Kräv sänkt bensinskatt så vi på landet kan ta oss till jobben och handla våra varor. Då kanske jag röstar på er. Titta på bensinskatteupproret vilket enormt stöd de fått. kd fick många röster på en bensinskattesänkning i förra valet men backade sen. En utmärkt motion som kan ge massor av röster om den bifalls.

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  De höjningar av bränslepriset som skett har ingen inverkan på antalet transportmil. Det är bara statskassan som blivit rikare på bilismens bekostnad. Vi behöver nå 17/18 kronor i bränslepris innan bilåkandet märkbart minskar. Det i sin tur betyder att de mindre bemedlade inte har råd att köra bil medan vi andra kör vidare som vanligt. Klassamhället erövrar ytterligare en bastion.

  Man har KONSTRUERAT ett procentmål vad gäller minskandet av växthusgasutsläppen i landet, med syftet att Sverige skall vara bättre än alla andra. Ett politiskt hjärnspöke närmast. Och så utser man transportsektorn till att stå för det mesta av minskningen. Konsekvenserna – men usch så tråkigt!

  Sverige är ett av Europas till ytan största länder. Befolkningen är fåtalig och konsentrerad till landets södra del. Det handlar alltså inte om Holland, Danmark eller Beigien. Vi är extremt beroende av transporter, både av människor och gods. Men det tycks riksdagen strunta i.

  Självklart skall vi så snart som möjligt försöka komma bort från oljeberoendet, också av helt andra skäl än miljön, men först måste alternativ till oljebaserade bränslen föreligga innan de sistnämnda fasas ut med skattevapnet. SD bör lägga en högsta nivå för vad bensin och diesel får kosta i landet. Om priset vid källan stiger får skatterna sänkas i motsvarande grad. Vi måste ha stabila bränslekostnader över tiden. Det behöver väl inte nämnas att den politiska adelns representanter själva är tämligen imuna mot skyhöga bränslepriser.

 7. Nisse skriver:

  Tycker också så klart att det är ett högt bensinpris och undrar vad den höjda skatten går till. Dock tycker jag artikelförfattaren gör frågan lite för enkel. Att minska fossilbränslena är viktigt anser jag av flera skäl. Jag tycker klimatdebatten är lite svår att ta till sig och tror att många känner samma. Istället borde man trycka på de omedelbara vinsterna som renare luft, mindre trafik, mindre oljeutsläpp och mindre trängsel på vägarna (då man propagerar för kollektivtrafik).

  Idag finns det också alternativ till bensinen. Etanolen är bara ett av dessa, den kanske inte är perfekt, men oftast bättre än bensin. Etanolen är inte lösningen men ett steg på vägen kanske? Det finns också biogas ,som är det renaste, solcell, el mm. mm. som säkerligen kan utvecklas mkt mer. Det finns också väldigt snåla bilar idag. Skulle jag idag vara ifärd med att välja bil skulle jag undersöka möjligheterna till billigare drivmedel alternativt en snål bil.

  Jag är övertygad om att det finns teknik som ligger i startgroparna för både alternativa drivmedel samt extremt snåla motorer. Problemet är att biltillverkarna inte tar tag i detta, eftersom bränsleslukande bilar säljer! Tror inte man kan bortse från att ett dyrare bensinpris påskyndar utvecklingen. Även om det är surt för oss som inte har råd att skaffa ngn miljöbil idag.

  Sen är det klart att det är frihet och allt det där med bil, men det kanske inte är en mänsklig rättighet till varje pris? Min poäng är att vi skulle kunna köra våra bilar med obetydliga utsläpp och låga kostnader om man bara satte fart på teknikutvecklingen.

  Håller med z999 att befolkningsutvecklingen är skrämmande och är rädd för hur detta tär på naturen. Dock är den väl på nedgång i västeuropa? Till skillnad från många ekonomer odyl kan jag se det som ngt positivt. Ekonomin får väl anpassas efter befolkningen och inte tvärtom.

  Med detta inte sagt att dagens bensinpris är det rätta. Mest lite allmänna reflektioner.

 8. Skogman skriver:

  Instämmer med skribenten, vem det nu är? Om nu partiledningen verkligen står fast vid att partiet ska bli en bred folkrörelse så måste man ha lite valfläsk i bagaget att erbjuda väljarna inför kommande val. Sänkt bensinskatt är ett utmärkt exempel på hur man kan locka väljare och jag slår vad om att frågan har stöd av en majoritet av partiets medlemmar och sympatisörer. Men fantasi och utåtriktad strategi har ju inte varit partiledningens starka sida hittills.

  Sverige har bland Europas äldsta bilparker. Det beror på att allt för många svenskar inte har råd med en nyare större familjebil som man av praktiska själ ofta behöver. Inte sällan krävs idag även två bilar i hushållet om man har arbeten på olika håll. Man har även fullt sjå med att bekosta bilreparationer beroende på att bilarna är gamla och slitna och det är inte ovanligt att semesterkassan ryker tillföljd av detta. Fast är man politiker och säkrat sin ekonomi på fast mark, så reflekterar man väl inte så mycket över kostnader och pålagor som mindre framgångsrika berörs utav?

 9. Frans Johansson skriver:

  Nisse:
  Kul att iaf någon här opponerar sig mot min artikel så det kan bli lite debatt! 🙂

  ”Istället borde man trycka på de omedelbara vinsterna som renare luft, mindre trafik, mindre oljeutsläpp och mindre trängsel på vägarna.”

  Luftföroreningarna ser jag inte som ett problem om man ser till de bilar som produceras idag. Tekniken (katalysatorer, partikelfilter, modärnare motorer) har tagit tag i de bitarna och enligt rykten är luften renare från vissa bilar när den kommer ut än när den sugs in i vissa nedsmutsade storstäder.
  Trängsel på vägarna har vi därför att staten försummat satsningar på infrastruktur under flera decennier.

  ”Jag är övertygad om att det finns teknik som ligger i startgroparna för både alternativa drivmedel samt extremt snåla motorer. Problemet är att biltillverkarna inte tar tag i detta, eftersom bränsleslukande bilar säljer!”

  Det är inte min bedömning, utan att biltillverkarna faktiskt satsar stora resurser på att bygga bränslesnåla bilar. (och bilar med alternativa drivmedel) Men givetvis finns sambandet att ett högt pris driver konsumentens önskemål mot bensinsnålare bilar.

 10. Nisse skriver:

  Det är ju bra om det så att dagens bilar inte förorenar luften, då blir jag glad. MEn jag undrar om det är så. Att luften fr vissa bilar är renare än luften i vissa nedsmutsade städer säger mest att det är en väldigt förorenad stad. Motorstarka och törstiga bilar säljer ju alltjämt. Du känner också säkert till att smogen från just bilar ligger tät i vissa städer i Californien. Vi kan också minska oljetransporterna på haven om vi minskar oljeanvändningen.

  Ja biltillverkarna satsar en del på snålare bilar och alternativa bränslen, men det är troligen långt ifrån vad man skulle kunna göra.

  Ja vägarna är dåliga på många håll. Men jag undrar om vi får bort den i tex sthlm för att vi bygger ut vägarna (det kan säkert hjälpa på vissa håll). Särskilt som man har för sig att man ska trycka in ännu fler människor i sthlm. Ska då varje snubbe ha en egen bil med också så (fast det är frivilligt att bo is thlm, jag håller mej därifrån)..I USA har man stora vägar men ändå köer. Återkommer till z999 om befolkningsproblemet; det är alldeles för många som ska ha o ha o alla ska helst ha varsin bil också.

  Jag tror iaf att det vore en vinst både ekonomiskt och miljömässigt att minska oljeberoendet. Fast det kanske håller på att ske, det händer, som du säger en hel del i utvecklingen trots allt. Sakta men säkert minskar vi kanske oljeanvändningen.

  Ps. Jag kör själv en större o törstigare bil f.t, men den dag jag måste skaffa ny kommer jag titta efter ett billigt och miljövänligt alternativ!

 11. Frans Johansson skriver:

  Nisse:
  Jag håller med dig i det mesta du skriver… Dock:

  ”Ja biltillverkarna satsar en del på snålare bilar och alternativa bränslen, men det är troligen långt ifrån vad man skulle kunna göra.”

  Kontentan av min artikel är ju att man inte kan tro att lilla Sverige ska ta på sig hela ansvaret, både kostnadsmässigt och med teknikutvecklingen. När t:ex USA börjar att ta sitt ansvar så kommer nog utvecklingen att ta en rasande fart. Du nämer smogen i Californien… Det är ju delvis för att USA hitintills mer eller mindre struntat i miljökonsekvenserna och just därför släpper ut 3-4 gånger så mycket koldioxid per capita som oss.

 12. Som boende i ett glesbygdslän, Jämtland, så förstår jag både artikelförfattarens och motionärens intentioner. Självklart måste vi säkerställa att boende i glesbygd får drägliga transportkostnader. Kollektivtrafik är i det flesta fall inte ett alternativ. Jag har länge själv förespråkat en sänkning av bränsleskatten men börjar svänga i frågan. Sänkning av bränsleskatten är ett oerhört trubbigt instrument.
  Det är ju som Kvalle skriver här ovan, en ökad resekostnad med nån krona milen påverkar inte resandet nämnvärt. Totalkostnaden för att med bil transportera sig från A till B ligger nånstans i intervallet 25-40 :- milen. Varav bilens värdeminskning utslaget per mil är en minst lika stor post som bensinen. Sen tillkommer Däck, service, reparationer, skatt och försäkring. Bränslekostnaden uppgår för normalbilisten till ca 25-30% av totala milkostnaden.En höjning eller sänkning av bränsleskatten med 2 kronor litern gör det för normalbilen, med en bränsleförbrukning på 0,8 liter milen , 1,60 /dyrare per mil att transportera sig. Alltså en Höjning/Sänkning av totalkostnaden med 4-6%. För en glesbygdsbilist som åker 2500 mil per år innebär det ca 4000:-/år . För normalbilisten 2000-2500:-/år. En generell skattesänkning på låt oss säga 2 :- litern skulle innebära ett skattebortfall på i storleksordningen 13-20 miljarder.

  Huvudelen av denna skattesänkning skulle tillfalla sådana som inte är beroende av bilen för att ta sig till arbetet, skolan, träningen, mataffären, apoteket osv.

  Jag skulle i stället förespråka en sänkning av fordonsskatten för de som verkligen har behov av bilen, med låt oss säga 2000-3000:-/år . För vissa kanske den ska slopas helt. Ett annat alternativ är ökade reseavdrag för glesbygden. Både dessa kan också kopplas till bilens miljöklassning. Ju lägre utsläppsvärden en bil har, ju högre avdrag på antingen fordonsskatten eller för arbetsresorna. På så sätt belönar man även de som skrotar den gamla Volvo 245:an för ett miljömässigt bättre alternativ.

  Till sist. Väljer man att köpa en ny Volvo XC90, istället för tex en ny Volvo V50 så är skillnaden i värdeminskningen per mil, högre än den totala skatten av allt bränsle man nånsin kommer att tanka i de båda bilarna. Dvs det effektivaste sättet att reglera resekostnaderna är att köpa rätt bil.

  MVH Sven-Olof

 13. Skogman skriver:

  Nisse…Motorstarka bilar kommer alltid att finnas därför att hästkrafter säljer och bilfabrikanterna kan i sin tur ta bra betalt av de kunder som vill ståta med att ha ett knippe fler kusar än grannen. Det försäljningsargumentet vill nog marknaden ha kvar oavsett om det kommer krav på sänkt bränsleförbrukning framledes.

  Den typ av hybriddrift med bensin (diesel) alt. elmotor som Lexus var först med att massproducera anser jag vara den bästa lösningen i dagsläget, då motorkombinationen visat sig kunna sänka bränsleförbrukningen rejält.

  Ett annat intressant framtida alternativ för massproduktion är eldrift med snabbutbytbara batteripaket som man kan byta på stationer utefter vägen. Då faller ju eldriftens största nackdel, dvs. den begränsade räckvidden bort. Men miljövänligheten i sammanhanget förutsätter förstås också att hela kedjan av hantering från tillverkning till återvinning av batterier sker på ett miljövänligt sätt.

  Biogas låter också vettigt men frågan är om det även fortsättningsvis går att producera gasen på ett ekologiskt sätt om efterfrågan på volymer ökar markant? Risken finns att vi blir beroende av ryska leveranser av gas vilket inte är önskvärt i ett nationellt perspektiv.

  Etanolen som drivmedel är det av de dummaste påfund som miljömupparna lagstadgat om. Miljökonsekvenserna av detta insåg undertecknad långt innan etanolbilarna blev vardagsmat. Och ta bara snacket om miljövänliga elektriska tåg som poppar uppvid jämna mellanrum. Att miljövänligheten där liksom för etanolen beror på energikällan varifrån man hämtar och hur sedan producera energin vill ekohumanisterna tydligen inte veta av. Det stör deras inre sinnesbild.

  Raps låter också intressant som alternativ i dieselmotorer. Men för att försäkra sig om att det finns åkermark nog för att producera mat i tider med matbrist, så låter sig inte raps odlas för detta ändamål i större skala.

  Vi lär nog även fortsättningsvis få dras med ett stort beroende av olja. Men det beroendet går att minska. Och ska Sverige helt kunna försäkra sig om att få stabila priser och oljeleveranser även i fortsättningen så bör Sverige gå ihop med Norge. Eller varför inte bilda en gemensam nordisk union där även Danmark, Island och Finland ingår? Bäva månde EU och OPEC.

 14. Rune skriver:

  Ja!
  Bort med inrikestullarna! Eller åtminstone sänk dem!

 15. Frans Johansson skriver:

  Sven-Olof:

  ”En generell skattesänkning på låt oss säga 2 :- litern skulle innebära ett skattebortfall på i storleksordningen 13-20 miljarder.”

  Det du skriver är ett fullt legitimt argument för att inte sänka bensinskatten om man är av åsikten att vi ska ta in pengar från energianvändning för att bekosta välfärden. Men… Både miljörörelsen och vår partistyrelse har hänvisat till koldioxidutsläppen. Därför ser min artikel ut som den gör!

 16. Nisse skriver:

  Ok, vi kanske är överens i stort. Det är som så många andra frågor inte svart eller vitt.
  Skogman; Elektriska tåg är väl att föredra framför dieseltåg, inte minst för den lokala luftkvalitén. Elen ska förståss helst komma från en ren källa.

  Tycker miljö o naturfrågor är viktiga som ni förstår, menar ren luft rent vatten och rent hav är väl ändå grundläggande?

 17. Nisse skriver:

  Förresten vad gäller elbilar såg jag ett program från californien där man i stort sett löst alla hinder för elbilar vad gäller räckvid etc, men biljättarna satte stopp för det. Minns inte vad programmet hette

 18. DenSistaSvensken skriver:

  Jag tror, som många fler här inne, att den här frågan är en oerhört viktig valfråga och som kan ta oss en bra bit över 10% spärren som vi har satt för oss själva. Det är en fråga som berör hela medelklassamhället. Sen även att vi profilerar oss starkt i skattefrågan.
  Det här något som SD gå efter och som vi då skulle gå ut starkt med (detta är taget ifrån ND program och det är faktist riktigt bra måste jag säga):

  ”Princip
  Vi nationaldemokrater anser att DU ska bestämma över din lön. Idag har Sverige världens högsta skatter. Som det är nu tvingas de flesta löntagare betala minst 60 % i skatt (direkta och indirekta skatter). Äger löntagaren en villa kommer han ofta upp i ca 70 % skatt.
  Den svenske medborgaren är mer slav än fri, eftersom skatterna generellt är högre än nettoinkomsterna.
  Staten konfiskerar även tidigare beskattade pengar inom många områden. Fastighetsskatten är ett exempel på en hög straffavgift som staten tilltvingar sig utan att fastigheterna inneburit några inkomster för ägarna. Moms på elskatten är ett annat exempel på den socialistiska demokratins groteska skattetvång.

  Målsättning
  Vi vill införa en lag som skyddar dig som medborgare mot politikernas konfiskeringar. Vårt mål är att begränsa skatten på arbete och kapital till högst 15 % *. Efter en avveckling av det nuvarande socialistiska systemet räcker en femtonprocentig löneskatt för att finansiera Sveriges infrastruktur, sjukvård, skydd och rättsväsende.

  *(kommunalskatten för löntagare var 14,8 % år 1960. Då hade vi inte heller moms, skatt på el, vatten m.m.)

  Åtgärd
  De flesta nuvarande skattefinansierade bistånd; t ex u-hjälp, organisationsbidrag, flyktingbistånd, socialbidrag till arbetsovilliga, författarlöner, bidrag till ”fria teatrar” och dylikt ska bygga på frivillighet. Föreningar och enskilda har då full frihet att organisera och själva finansiera sådana biståndsverksamheter. Ingen ska tvingas att betala. Därmed uppstår en fullkomlig rättvisa, frihet och demokrati.
  Nationaldemokraterna vill således myndigförklara dig och ge dig rätt att själv bestämma över din lön och ditt liv.”

  Tycker du seriöst att ovanstående skrivelse är bra? Är du säker på att din hemvist är i Sd? Vilken seriös Sd:are marknadsför förresten Nd på detta sätt överhuvudtaget? //Frans

 19. DenSistaSvensken skriver:

  *rättelse* Det ska stå ”det här är något som SD *borde gå efter”

 20. Janne skriver:

  Sven-Olof

  Ditt resonemang ang. kostnaderna för bilåkandet stämmer förutsatt att du har en ny bil.
  Nu är vi ju faktiskt rätt många som inte har det och då haltar det genast. Vi har inte någon värdeminskning som är i närheten av bensinpriset per mil och simsalabim så har en sänkning av bensinskatten ett betydande genomslag i bilkostnaden.
  Dessutom så förespråkar du en sänkning av fordonsskatten med 2-3000:- /år. Kör du en Sherman till vardags eller? Jag betalar under 1500:- /år i skatt. Alltså är det heller inget alternativ som gynnar alla bilägare.
  Dom förlorade miljarderna som den sänkta bensinskatten orsakar tar vi igen och mer därtill genom en kraftig reduktion av ……

 21. Jorma skriver:

  Mycket meycket mycket bra förslag!!! Något som jag mailbombade SD om inför valet 2006, men bättre sent än aldrig. Finns andra ställen som man kan dra ner på utsläppen i detta landet som även ger mer effekt. Likaså borde vi trycka på Danmark och England mer om deras skitiga kolutsläpp som mögar ner söda delen utav landet. Rätt skoj att miljömupparna vill ÖKA kolutsläppet istället, man undrar hur dom tänker.

 22. Janne, du har så rätt så. Kostnaderna för en gammal bil blir lägre per körd mil. För den bilen blir också skatt och försäkringskostnaderna lägre. Men kostnaderna blir inte så låga som man oftast tror. Bränsleförbrukningen med en gammal bil ligger avsevärt högre än för en ny. Kostbara reparationer tenderar att skjuta i höjden, även om ingen bilägare erkänner att just de måste lägga ner tusentalskronor/år i reparationskostnad.Jag är helt övertygad om att du har betydligt högre totalkostnader än du anar. Antagligen över 20:-/milen. Miljökonsekvenserna med en gammal bil är oerhört mycket större. Av den anledningen anser jag att sänkt fordonsskatt och höjda reseavdrag bör knytas till bilens utsläppsvärden.Det är ändå så att kostnaden per mil (om man sänker skatten med 2 :- litern) blir 1,60 billigare. Sänker man bränsleskatten rakt av blir resultatet att det mesta av den skattesänkningen inte går dit där den behövs. Det finns andra sätt att sänka kostnaderna för glesbygden och andra som måste ta bilen. Skatten är ett sätt. Dina 1500/år skulle man till exempel helt kuna slopa om nu just du verkligen har behov av bilen. Ett annat sätt, som jag skrev i min förra kommentar är att höja reseavdragen för arbetsresor. Så skulle även du kunna få dina 3000:-

  För 2,5 år sedan reste jag 15 mil om dagen till arbetet. (7,5 mil enkel sträcka) Jag körde en gammal Ford Scorpio, som drog runt litern milen. Eftersom jag har oreglerad arbetstid blev det 280 resor x 15 mil det året = 4200 mil/liter. Sedan köpte jag en ny bil som drog ca 0,55 på samma sträcka. Besparingen per år blev 1890 liter per år, och med dagens bränslepriser ca 24 000/år Dessa 2000:- månad i besparing betalade större delen av mina månadskostnader för den nya bilen. DVS jag bytte till en ny, bränslesnål, säkrare och miljövänligare bil. Och fick den nästan på köpet! Detta gäller naturligtvis inte för alla. Det krävs att du har rejält långt till jobbet+ att du har en törstig bil. Men om så är fallet? BYT! Själv har jag numera dessutom bytt arbete. Slipper åka så långt.

  MVH Sven-Olof

 23. Skogman skriver:

  Nisse..Visst är elektriska tåg att föredra framför dieseldrivna dito. Tilläggas bör att det förstnämnda bullrar mindre också. Programmet från Californien du tänker på finns på webbadressen http://www.whokilledtheelectriccar.com

  Sven-Olof..Visst är det så att moderna motorer är lite bränsleeffektivare i förhållande till litereffekten, speciellt dieselmotorer, än vad de var för sådär 15-20 år sedan. Men samtidigt så har moderna krocksäkerhetsbestämmelser som Euro NCAP gjort att bilarna blivit 100-150 kg tyngre pga alla stålförstärkningar i karossen, vilket bidrar till att bränsleförbrukningen inte sjunkit så mycket som den egentligen kunde ha gjort. En tung kaross behöver samtidigt en något starkare motor för bibehållen prestanda än tidigare. För att kompensera extravikten av stål så kan man ju tillverka bilarna i komposit och aluminium istället. Men då aluminium kräver ett högt energiuttag vid tillverkningen så är frågan om det i långa loppet är miljövänligt vid massproduktion av bilar. Det behövs nog byggas många kärnkraftverk då om inte miljökonsekvenserna skall bli för stora globalt sett.

  På tal om skatter. Tycker att du krånglar till det när du säger att reseavdrag ska vara kopplad till bilens utsläppsvärden. Utsläppsvärden är ju bara relevanta så länge bilarna är nya. Och när bilarna blir gamla och motorerna inte längre är lika miljövänliga. Ska miljörabatten försvinna då? Om den här idèn skulle vara så genial så hade den nog varit på ropet tidigare. Dessutom utgår inte reseavdrag vid korta pendlingsavstånd så det gynnar bara långpendlare.

  Och detta att folk i allmänhet stöder ett bensinskatteupprop med krav på en sänkt bränsleskatt beror just på en enkel sak. Man vill inte ha en massa krångel. Dessutom så vill man ha mer pengar i fickan. Enklare än så kan det inte sägas. Dessutom så tackar de heller inte nej till sänkt vägskatt då hälften av pengarna ändå bara går dit de ska. Men vad folk definitivt INTE vill ha är ett nollsummespel där det ömsom höjs och sänks i skattesatserna bara för att i slutänden betala lika mycket eller förlora på ändringarna. Detta bör SD ha i åtanke!

  Franz..Förstår inte din upprördhet över Den siste Svenskens inlägg. Det viktigaste är väl ändå ”vad som sägs” och inte ”vem som säger”?
  Om det nu är något i inlägget som inte överensstämmer med SD:s handlingsprogram eller hur du anser medlemmarna generellt tycker så borde du istället redogöra detta för läsarna på bloggen. Såvitt jag kan se så finns det inget i stycket som står i strid med SD:s principprogram. Att ND sedan låser fast sig vid ett strikt etnonationalistisk synsätt i andra frågor är en helt annan sak som inte har med det här att göra. Det är deras egen huvudvärk.

  Utdrag ur principprogrammet.. En hållbar ekonomisk politik.

  ”Beskattning ska ske efter bärkraft med strävan att begränsa skatteuttaget och utgöra incitament för den enskilde till egen försörjning. Skatten på egendom ska utformas efter rättvisa regler och med hänsyn till betalningsförmåga.”

 24. Krister Maconi skriver:

  Regering och opposition övertrumfar varandra för att vara EU-kommissionen till lags i ett förvirrat och smått hysteriskt debattklimat kring miljöproblematiken. Där kommissionen vill att Sverige skall minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 17% fram till 2020 kräver vår egen regering 30% och oppositionen 40%! Detta i ett land med som Frans säger 0,2% av världens totala utsläpp och mkt låga utsläpp i jämförelse med andra EU-länder, inte minst beroende på våra stora tillgångar på vatten och kärnkraft. T.o.m. kommissionen hävdar att Sverige skulle få de högsta kostnaderna ifall de här mkt långtgående förslagen genomfördes. Höga marginalkostnader och minskad internationell konkurrenskraft, kraftigt höjda energi och miljöskatter vore konsekvensen. Internationella överenskommelser där utsläppen minskas i länder där de skulle ge uppåt 10ggr så hög ”effekt” för samma peng är rimligtvis att föredra framför att Sverige återigen skall visa sig bäst i klassen till ingen eller liten nytta. Detta utesluter inte att Sverige ligger i framkanten när det gäller utvecklandet av nya nya material, nya teknologier,produktionsprocesser och intelligenta produkter. Jag tror liksom många av kommentatorerna att det finns en stark folklig opinion för att åtminstone försöka sätta stopp för ytterligare bensinskattehöjningar som man redan hotar med på sina håll, vårt bidrag vore att i enlighet med motionen kräva en skattesänkning utan att för den skull göra några utfästelser om sänkningens storlek. Genom en stark betoning på bl.a. energieffektiviseringar är det politiskt möjligt för partiledningen att gå motionären till mötes och inte låta sig skrämmas av en skenande miljödebatt. Jag får till slut tacka högre makter för att inte dollarn står i 9kr och miljöpartiet sitter i regeringsställning.

 25. DenSistaSvensken skriver:

  Frans
  Men nu måste du väll skämta!? Varför skulle jag inte vara säker på att det är SD jag tillhör, bara för att jag tycker att en fråga om skatter var bra i ett annat parti och tycker att SD borde ta efter det?
  Jag har läst oerhört mycket artiklar på SD hemsida om att dem har gillat förslag o.s.v. från andra partier, så då menar du alltså att även dem måste vara osäkra på om dem verkligen vill tillhöra SD? Sen när dem har gjort sina artiklar om att dem tycker att ett annat parti har tagit fram ett bra förslag, så då har ju dem, enligt dig, också gjort reklam för ett annat parti och marknadsfört dem.
  Jag tycker det där skatteförslaget var ett bra sådant och du får gärna komma med synpunkter om vad det var i det förslaget som du inte gillade.

  Sen, JA, jag är säker på att SD är min hemvist. Tycker, ärligt talat, att du beter dig ytterst larvigt med ditt ”påhopp”. Anser även att en ursäkt ifrån dig skulle vara på sin plats.

 26. Kvalle i Mossatresk skriver:

  När Sverige stod i begrepp att bli medlem i EU sa man litet elakt från de andra melemmarna, att Sverige var för dem den ideala medlemmen, ty landet skulle till punkt och pricka följa alla paragrafer i överenskommelser, men dessutom tolka dem till sin nackdel. Tänk vad väl de kände den svenska makteliten.

 27. Jag kan, om än efter viss tvekan, stödja motionen.

  Jag tror visserligen att krafttag kommer att bli nödvändiga mot den fossila förbränningen och att bensin/olja borde skiftas ut så snabbt det är möjligt mot bränslen som dels är mer miljövänliga, dels innebär att vi slipper det osunda beroendet av teokratiska diktaturer i Mellanöstern.

  Jag är inte emot varje form av påtryckningsmedel för att få bort bensin och olja, tvärtom. Bensinskatten är dock ett väldigt trubbigt medel. Den slår brett och fel. Den rike med sin BMW eller stadsjeep kan fortsätta spy ut avgaser eftersom bensinpriset inte spelar honom/henne någon roll. Den fattige, oftast innehavare av en mindre och bensinsnålare bil, drabbas hårt ekonomiskt. Glesbygden med avsaknad av kollektivtrafik drabbas hårt. Vi kan inte strypa transporterna, för då stannar samhället och de ekonomiska förlusterna gör att vi definitivt inte kommer ha råd med satsningar mot ett miljövänligt och ekologiskt hållbart samhälle. Nya drivmedel måste ersätta bensinen och smarta politiska påtryckningsmedel användas som en del i att nå dithän. Dribblande med bensinskatten hör inte till dem.

  Slutligen: Jag håller med Frans. Nationaldemokraternas snömos är inte mycket att hänga i granen. 15% skatt låter bra, men det är lätt att drömma och hugga siffror ur luften. Nationaldemokraterna är ett av våra motståndarpartier och de står för en typ av nationalism, om det nu ens ska kallas det, som kännas väldigt främmande och oäkta. Nd vill inte att invandrare ska assimileras i Sverige, eftersom Nd’s mål är att de alla till slut ska flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Nd är för etniskt segregerade skolor – liksom riksdagspartierna. För att ta 2 exempel.

 28. DenSistaSvensken skriver:

  Patrik
  Nej, jag håller med dig om att ND’s parti inte är alltför mycket att hänga i granen. Men jag gillar deras skatteförslag. Säga vad man vill om dem, men det förslaget var faktist bra tycker jag. Sen visst skulle dem skattesiffrorna vara omöjliga idag och det vet vi ju alla vad det beror på, invandringen, EU och våra kostsamma utlandsprojekt där vi skänker pengar till u-länder m.m. Men det här är ju saker som SD vill få tukt på och när vi har fått det, så skulle vi kunna genomföra en beskattning på endast 15 %. Men tkr även att de som tjänar, låt oss säga, över 30 000: – kan betala 20 % i skatt.

  Sen är väll alla partier våra motståndspartier.;) Men jag skulle faktist inte ens räkna med ND som ett av våra motståndspartier, de utgör inget hot emot oss. I förra valet, 2006, så drog de in endast 3064 röster, som utgav i 0.06 %.
  Men jag kan faktist lungt säga att jag hellre ser ND med oss bland riksdagspartierna än t.ex. V. Men ND i riksdan lär väll inte hända fören runt år 2050.
  Jo, tycker det är helt vrickat att ND vill införa svenska fri skolor i Sverige. Att införa sådana skolor, skulle vara att anpassa sig till mångkulturen, som är något som vi absolut inte ska göra. Men som sagt, det enda jag vill ha sagt med det här med skatten, var just det, om skatten. Inget annat. Jag ville inte propagera för ND eller göra reklam för dem. Jag tycker bara att SD ska profilera sig mer i skattefrågorna, för det är verkligen något som berör och intreserar folket. Vill vi ha fler röster än vad vi tänkt oss i nästa riksdagsval, så anser jag att en bra skattefråga och denna fråga om besinprissänkningen skulle dra sitt strå i stacken för SD.
  Jag tror att utan dessa två frågor som jag nämnde, så kommer vi ta oss till ca 10 % 2010 och det kommer vara mest pågrund av invadringsfrågan som vi når till det resultatet, men tar vi även med dessa två å går ut lika hårt med dem som med invadringsfrågorna, så tror jag att vi kommer ta oss till ca 15-20% 2010.

  Vill bara tilläga att jag verkligen hoppas att V åker ut i nästa val, men tyvärr blir det väll inte så, utan det är väll KD som ryker. Inte för att de gör nåt att KD åker ut (eftesom de endå inte står upp för sina värderingar längre), men ser helst att V åker ut.

  Patrik
  Du kan ju inte mena allvar att du vill att ALLA som har invandrat hit sen 1975 till nu idag ska assimileras (om det nu var det som du menade, fick iaf den känslan av dig när du skrev så där, så rätta mig gjärna om jag har fel), för det vill inte SD iaf, det är ju dfr som de vill införa större återvandringsbidrag. Men fatta mig inte fel nu, tkr heller inte att alla ska återvända. Men det är en närmare 1/4 del av vår befolkning nu som är invandrade och det är alldeles för mkt. Runt ca 1% är lagom. Ingen assimileringspolitik i världen kan fixa den summan av folk som vi har idag som bara blir fler så de blir assimilerade. Speciellt inte med den utgången vi har nu idag, när regeringspartierna har byggt upp allt för stor klyftor i samhället.
  Sen med en andel på endast 1% av invandrare i sverige, så sköter sig assimilerningen av sig själv, precis som den gjorde på 60-talet.

  SD 2010!

 29. z999 skriver:

  Den Siste Svensken med flera, det är inget fel i att ta till sig något bra som någon annan har sagt och kommit på men jag tror att motreaktionen beror på hur man gör det. Det kanske inte är helt lämpligt att citera så stora delar av ND’s principprogram och sedan berömma det eftersom nästa fråga blir ”vad är du emot i ND’s principprogram i så fall?”. Om jag ska vara ärlig (något man bör undvika när man diskuterar politik, men…) så tror jag att stora delar av ND’s mål kommer att uppfyllas med SD’s politik. Det finns ingen anledning till nuvarande skattetryck om statens utgifter drastiskt skulle minska, höga skatter i sig själv fyller ingen funktion och är i verkkligheten inte ens inflationsdämpande. Det är ungefär som att tro att ökad kriminalitet skulle vara inflationsdämpande, pengarna försvinner inte för att staten suger upp dom (även om man kan tro det).
  Och angående ND’s etniska inslag i sin politik. Den delen invandrare som ärligt anser att det är acceptabelt att anpassa sig och assimileras till svensk/västerländsk kultur (=synsätt) har minskat kraftigt senaste åren. Lagstiftning mot kvinnlig omskärelse och barnäktenskap borde förtydliga det. Om du använder kulturnationalism som en skiljelinje idag mellan människor i Sverige så tror jag att många, även inom ”extremhögern”, skulle bli förvånade hur stora skillnaderna är mellan stora (och ökande) befolkningsgrupper i Sverige idag.

 30. DenSistaSvensken skriver:

  z999
  Håller med dig.

 31. birgitta skriver:

  Jag håller helt med William i detta. Jag tänker också yrka bifall.Lilla Sverige gör redan mer än nån annan, problemet är väl globalt, eller?
  Inga höjda skatter, för vi ser väl vart våra skattepengar går. Alla SD:are gör det i alla fall.

  Birgitta SD Åmål

 32. Den sista svensken,

  Nej där missuppfattade du. Hade vi kunnat assimilera 100% så hade det varit bra, men det är givetvis praktiskt omöjligt vilket vi ser dagliga bevis på.

  Assimilering är för de invandrare som har seriös vilja att anpassa sig i Sverige efter det svenska samhället, efter svenska förhållanden och kultur, vara skötsamma och följa svensk lag. Återvandring är önskvärt för de övriga. Det är min personliga uppfattning och jag upplever att den speglas extremt nära av Sd’s invandringspolitik.

 33. DenSistaSvensken skriver:

  Patrik
  Det var skönt att höra att jag missuppfattade dig. För det som du skrev nu håller jag med om helt klart.

 34. Måns skriver:

  Mycket bra förslag med sänkt bensinskatt. Sd har allt att vinna på detta. Angående koldioxidutsläppen så är det inte på något sätt fastställt att dessa skulle orsaka någon skadlig temperaturökning (en marginell ökning möjligen, men inte skadlig), ingenting tyder på att vi människor kan styra klimatet i så hög utsträckning. Koldioxid är en mycket svag växthusgas och dess uppvärmande effekt är exponentiellt avtagande. Den globala temperaturen har inte ökat sedan 1998, det är en ganska lång tid utan uppvärmning, IPCC-teorier om 3-6 grader temperaturökning blir allt mer tveksamma. Jag vill rekommendera alla att då och då gå in och läsa den utmärkta bloggen http://www.moderna-myter.se/ Titta t.ex. på intervjun med professor Carter som där finns länkad till, mycket intressant. Följ med i debatten ett tag på t.ex. http://www.moderna-myter.se/ och http://icecap.us och en helt ny bild kommer att framträda.

 35. Och härmed avslutar vi alla avämnes debatter. Postningen gällde motionen om sänkta bensinskatter.

  MVH Sven-Olof

 36. Tommy Larsson skriver:

  För att uttrycke mig kort: Nuvarande bensin/energiskatt har mycket lite med miljön att göra. Det är helt enkelt en underbar kassako, ty vi har kallt väder och långa avstånd. Enda att göra är att frysa till döds ute på landsbyggden.

 37. Tore skriver:

  Visst skall vi ha ”biobränsle” för att minska oljeberoendet från Opec-länderna.
  Ofantliga ytor? för produktion?. I Europa används 1 % av åkerarealen för produk-
  tion av biobränsle! Om man räknar med ”hela världen”, sjunker det till 0,7 %! Om
  vi räknar in åkerareal som ligger i träda, sjunker det till 0,2 % av jordens totala
  åkerareal!
  År 2006 producerade USA för eget bruk 20 miljader liter etanol, detta motsvarar
  39 % av världens produktion. 20 miljoner kubikmeter, eller om man sätter dessa ku-
  bikmetrar i en rad: 2.000 mil!
  Samma år, producerade Brasilien 18 miljader liter etanol, motsvarande 35 % av världens produktion. 18 miljoner kubikmeter!
  EU, 3,5 miljader liter motsvarande 7 %.
  Kina 3,5 miljader liter. 7 %.
  Indien 3,5 miljader liter mm. 7 %.
  Hur mycket åkerareal behövs för produktion/grödor av etanol?
  1 hektar veteodling = 2.500 liter etanol
  1 hektar majs = 3.000 – 4.000 liter
  1 hektar kasava = 3.000 – 4.000 liter
  1 hektar sockerdurra = 3.500 – 5.000 liter
  1 hektar energigräs = 4.000 – 6.000 liter
  1 hektar sockerbeta = 5.500 – 6.500 liter
  1 hektarsockerrör = 6.000 – 7.000 liter
  Källa: GBEP. Bioenergy in G8 + 5 Countries

  USA använder majs.
  Brasilien använder sockerrör. Dessutom skall dessa bygga en anläggning i Ghana,
  med en kapacitet på 150 miljoner liter till den svenska marknaden.
  Etanol giftig? eller är detta ett påhitt, för att slopa den svenska bidragsmarknaden?
  Vi har haft blyad bensin i minst ett halvt sekel. Bönderna odlade sin säd utmed vägarna, och ändå blir svensken äldre och äldre! Visst var blyad bensin fel!.
  Även om etanol är giftig, är detta också en anledning till att våra ingengörer/liknan-
  de fixar detta, likt allt annat giftigt.
  Minskad matproduktion i världen! Aldrig någonsin har den fattiga världen erhållit så
  mycket välstånd och hjälp/bidrag som 2007, och ändå ville de ha mer. Med välstånd
  följer högre efterfrågan och därmed kostnader. Precis som i djurriket ökar produktion-
  en av människor när tillgången på mat ökar. Det behövs barnbegränsning otvivel-
  aktigt, när det inte är ovanligt med 10 barn i varje sådan familj.
  Tänk om politikerna vill öka spannmålsproduktionen med 0,2 % av jordens åkerareal,
  då får ju alla människor tillgång till detta, och alla slipper svälta! Men så enkelt är det
  knappast. Islam vill bygga dyra moséer, inte bidra till islams befolkning. Det är bara
  kristendomen som är generösa, eller hur! Det enda som hjälper är ett krig, tydligen.
  I övrigt tycker jag skatten på drivmedel skall sänkas. Inte sänkas på KD vis.
  Sven- Olof…jag tyckte jag skulle få framföra mitt omdöme om etanolen, och jag såg
  din begäran för sent! Hoppas du ursäktar mig!? Vänligen…

 38. Per Olov Olsén skriver:

  Jag har följt denna debatten nu några dagar och är mycket förvånad över den svårighet debattörerna har att se möjligheterna till förnybara bränslen dock inte etanol.
  Etanol som allmänt drivmedel är som jag anser den största bluff som västvärldens politiker har kommit på för att verka förtroendeingivande i miljödebatten.

  Metanol är den säkra och Otveksamt energikraftigaste bioenergiprodukten för våra fordon i Sverige som kommer att minska oljeimporten från arabstaterna till ett minimum.

  Angående metanol kan ni se länk: http://www.varmlandsmetanol.se/?source=google

  Per Olov Olsén

 39. JJ skriver:

  Bensinskatten måste ner, med måånga kronor. Tvivlar på att det finns folk inom SD som tror på tomtar o troll.. förlåt, menade ”klimathotet”.
  Det är så vansinnigt sjukt att en vara kan beskattas med över 100%, detta i ett glesbefolkat land som är beroende av att folk kan transportera sig själva. Det är bara 08-området som har hyggligt utbyggd kollektivtrafik (där sparas minsann aldrig på något), så det argumentet håller inte utanför riksdagskorridorerna. En annan sak är friheten av att kunna transportera sig själv lite var man vill, när man vill – och alla vet att individens frihet sticker hårt i politikers ögon, och man sparar inte något försök att inskränka den.
  Det handlar enbart om kontroll, ”klimathotet” är vänsterns nya opium för folket, genom vilket man kan styra deras vardagsbetéende på en hittills oöverträffad låg detaljnivå. Å andra sidan har vi de som anser att skattebetalande medborgare inte har mental kapacitet att hantera individuell frihet, utan tycker att det är en uppgift för staten/Partiet att reglera så mycket det bara går.
  Drivmedel borde inte få kosta mer än 10kr/l, liknande den lag som GW Bush drev igenom, och innebar att stat och företag är förbjudna att lägga någon form av extra- eller straffavgifter på internetåtkomst. I längden handlar allt om frihet.

 40. surkille skriver:

  Med tanke på att miljöhotet är en bluff så borde det vara i alla intresse att sänta skatten. Vi kan inte skita folk på nästan bara för att de bor utanför städerna. Vill ni veta mer om miljöhotet? Läs boken Cool it av Bjrön Lomborg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: