Arbetskraftsbristen en myt

Följande artikel är ett svar på en debattartikel publicerad i Östersundsposten den 8/4. Eftersom det ser ut som om ÖP inte tillåter oss bemöta Östersunds socialdemokratiska kommunalråds osakliga och felaktiga artikel, väljer vi att publicera svaret här, samt på sverigedemokraternas lokala hemsidor för Östersund och Jämtland. Vi ber läsare från övriga delar av landet ha överseende med denna artikels delvis lokala prägel.                                                       

 Jens Nilsson

Socialdemokraterna Abbe Elhachimi och Jens Nilsson påstår felaktigt i en debattartikel i ÖP den 8/4 att Jämtland behöver fler invandrare. Detta trots att inte ens det positiva konjunkturläget och alliansregeringens omänskliga tryck på arbetslösa och sjuka lyckats skapa full sysselsättning. Överutbudet på arbetskraft är anledningen till att många återfinns på landets högskolor, när de själva hellre skulle ha ett arbete att gå till. Vi måste naturligtvis först se till att arbetslösa svenskar, utlandsfödda eller födda i Sverige kommer in på arbetsmarknaden innan vi börjar tala i termer av arbetskraftsinvandring.

Sedan 1990 har landets invånare ökat med drygt 600 000, varav den övervägande delen i arbetsför ålder. Antalet sysselsatta är däremot inte nämnvärt högre idag än för arton år sedan. Att länet trots allt har en sjunkande öppen arbetslöshet är naturligtvis glädjande. Men eventuella framtida rekryteringsbehov måste först lösas inom landets gränser. Eller avser Jämtlands socialdemokrater stödja alliansregeringens öppna arbetskraftsinvandring, som både LO och sossarna på riksplanet tagit avstånd ifrån?

I debatten framförs ofta bilden av det åldrande Sverige, med stora framtida problem att klara bemanningen i äldrevård och sjukvård.  Sanningen är ju att andelen pensionärer minskat de senaste tio åren, från 17,8% till idag 17,5%. Då ska vi ändå komma ihåg att nära hälften av 40-talisterna redan gått i pension. Att många inlandskommuner, inte minst i Jämtlands län, har en åldrande befolkning måste lösas solidariskt via skatteutjämningssystemet.

Jag delar inte Jens och Abbes tro på att ytterligare en och annan pizzeria på Rådhusgatan tillhör framtidens tillväxtmotorer. En övervägande majoritet av landets invandrarföretagare återfinns i restaurang och servicebranschen – näringar där andelen nya företag startas med samma frenesi som de senare läggs ner eller likvideras. Det finns naturligtvis många exempel på framgångsrika invandrarföretagare, inte minst inom verkstadsindustrin och exportföretagen. Dessa skall naturligtvis lyftas fram som goda föredömen för oss alla. Men att försöka påskina att en större andel av invandrarföretagen än de svenskägda återfinns inom tillväxtbranscher är att fara ovarsamt fram med sanningen.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka länets företagande måste vara att öppna upp länets västra områden för andra företagsformer än den olönsamma renskötseln. Några tiotals renägare blockerar idag många av de möjligheter som finns att utveckla inte minst turistnäringen.
Sven-Olof Sällström
Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen

Annonser

12 Responses to Arbetskraftsbristen en myt

 1. Möllis skriver:

  Bra skrivet! 🙂

 2. Långben skriver:

  Mycket bra skrivet, rent av!

  Det bör för övrigt påpekas att denne Abbe Elhachimi egentligen heter Abdelhak Elhachimi.

 3. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Man kan med fog fråga sig om det är en bortom varje tvivel pågående utveckling mot atbetskraftsbrist i Europa som driver importen av människor eller de forsterlandslösa multinationella företagens krav på att kunna fritt rekrytera sin arbetskraft från hela världen och nationsgränsernas borttagande. Profiten über alles?

  Vid en tillbakablick slås man av hur fel de flesta förutsägelser slagit. Georg Borgström och andra domedagsprofeter ansåg att ett nytt världskrig skulle komma inpå 2000-talet eftersom matbrist skulle bli en realitet av den skenande befolkningsökningen. De hade fel.

  På 70-talet handlade miljödebatten om den begynnande nya istiden. Den fick som bekant förhinder.

  Brist på vissa yrkesgrupper beror i regel på dålig eller utebliven planering. Som läkarbristen. Bristen på byggnadsarbetare beror bl. a. på att facket medvetet motarbetat stor nyutbildning för att hålla de höga lönerna grundade på 80-talet uppe.

  Som enda land i Europa skall Sverige i december öppna för rekrytering från hela världen, utan några som helst krav på kompetens. Den som kan städa ett avträde är välkommen. Sverige blir i än högre grad de avsigkomnas inträde till EU. De flesta arbetskraftsinvandrarna blir de som hamnar i låglöneträsket och servicebranchen. De svenskar som i dagens högkonjunktur inte lyckats skaffa sig en försörjning, är helt enkelt inte önskvärda på arbetsmarknaden av diverse skäl, och skall nu dessutom konkurrera med all världens pretendenter på enkla jobb. De är förlorarna.

  Industrin minskar stadigt sitt arbetskraftsbehov. Den offentliga sektorn och servicebranschen går att planera bättre; att robotisera som japanerna forskar i. Jordbruket går att ytterligare mekanisera. Men man föredrar uselt avlönad arbetskraft från Afrika. Alla stora som små företag försöker utnyttja situationen till att sänka arbetskraftskostnaderna. I USA har på många håll nedlagd eller flyttad industri ersatts med mycket sämre betalda servicearbeten. USA går i regel några år före Europa. Åldrande befolkningar och sjunkande befolkningstal är realiteter för alla utvecklade folk. Det vore en framsynt hållning att börja fundera över hur vi skall handskas med den utvecklingen utan att importera en tjänande underklass som via sin mängd kommer att förändra Europa som vi känner det.

 4. Robert Boström skriver:

  Hela argumentet med den omvända befolkningspyramiden är galen, det tycks inte vara någon som tänker på att även invandrare blir gamla?

 5. Krister Maconi skriver:

  Det finns all anledning att göra en distinktion mellan i Sverige verksamma företags genuina behov av spetskompetens och diverse illa genomtänkta regeringsförslag eller andra mindre begåvade utspel som hänvisar till demografi eller globalisering i syfte att framkalla en bild av ett oundvikligt behov av en massiv arbetskraftsinvandring.
  Mycket men inte allt när det gäller bristyrken kan nog hänföras till ett svenskt utbildningssystem med stora brister samt organisatoriska problem, läkarkåren har exempelvis en usel produktivitet i jämförelse med övriga nordiska länder. Även arbetsgivarna har ett visst ansvar för den uppkomna situationen. Redareföreningen i Göteborg har medgett att man är medansvarig till den skriande bristen på fartygsbefäl som i värsta fall kan leda till utflaggning av svenskt tonnage. Jag noterar att sysselsättningsgraden hösten 2007 låg på 79%, idag kanske 80%. All time high nåddes 1989 med 83%! Siffrorna är vår nationalekonomiska nestors Assar Lindbecks
  och visar på att antalet sysselsatta i absoluta tal idag på toppen av en högkonjunktur är marginellt fler än 1989! Den stora skillnaden är förstås att antalet människor i arbetsför ålder är betydligt fler än för 20 år sedan vilket ju även Sven-Olof framhåller. Den verkliga utmaningen är hur den stora massan i ett utanförskap som knappt minskat (och ju inte står till arbetsmarknadens förfogande) samt de arbetslösa, undersysselsatta, latent arbetssökande m.fl. skall finna ett jobb mot bakgrund av de utmaningar som de flesta arbetsgivare ständigt kämpar med i form av produktivitetshöjningar, ökade lönekostnader, regelinflation m.m. i synnerhet på den konkurrensutsatta marknaden. Se där en utmaning och en frågeställning som ständigt bör ställas till etablissemangspolitiker och fackföreningsfolk.

 6. birgitta kullvén skriver:

  Jag håller helt och hållet med och har skrivit en liknande insändare till min tidning Provinstidningen Dalsland som ett svar på en moderats glorifierande synpunkt på Arbetskraftsinvandringen.Min insändare kom ej med eftersom jag undertecknade med Sverigedemokraterna Åmål.
  Däremot så hade jag en diskussion med ett par ungdomar i helgen om deras åsikter och tyvärr får jag väl säga så tyckte tjejerna att vi behövde arbetskraftsinvandring ( fast den ena läser politik på universitetet) medan killen tyckte svensken var för mesig som inte sa ifrån.
  Kanske inte är så konstigt att SD mest består av killar.Man blir mörkrädd att ungdomarna( mest tjejer) inte verkar förstå allvaret i att deras arbeten slumpas ut till billigare arbetskraft och löner kommer att dumpas.

  Från en som hoppas och tror

 7. Robsten skriver:

  Bra artikel Sven-O 😉
  Spetskompetensen kör ju taxi och Sahlin brukar ju åka med denna spetskomtens, hon tycker der är förfärligt att dessa överutbildade invandrare i9nte får jobb efter kompetens. Varför i så fall inte ge denna spetskompetens jobb innan vi imoptrerar ännu fler?

 8. Krister Maconi skriver:

  Visst kan man skoja kring begreppet spetkompetens, men ordet i dess rätta bemärkelse åsyftar ju ett avancerat, färskt kunskapsinnehav där marknadens efterfrågan oftast vida överskrider tillgången. Detta visar sig tydligast när lönen sätts samt i ett ökat förädlingsvärde och därmed pris på den tjänst eller produkt som småningom saluförs och
  ”spetskompetensen” bidragit till. Att den invandrade taxichauffören valt detta yrke tyder ju på att han inte tillhör nämnda kategori alldeles oavsett formell utbildningsnivå.

 9. Sven skriver:

  Jag sökte en budbilschaufför som skulle jobba i 3månader och fick 50 svar !!!Detta tyder på att arbetslösheten fortfarande är hög. Politikerna använder vilka argument som hellst för att rättfärdiga invandringen,ex att vi måste importera arbetskraft trots att vi redan har 1-1.5 miljoner pers utanför arbetsmarknaden.OM invandring hade varit bra för landet -varför vill då inte Moderat kommunerna ta emot dom?Varför har vi asylprövning??OM invandringen hade varit en tillgång så hade alla som kommit hit fått nytt pass och medborgarskap inom en vecka!!!

 10. Robsten skriver:

  Men Krister, handen på hjärtat, har inte den spetskompetens du efterlyser redan i dag stora möjligheter att komma hit? Om ASEA BB vill ha en speciell elektrofysker hit från Tyskland kan jag intetänka mig att det stöter på några problem för honom att komma hit med dagens regelsystem och praxis, det är vad jag tror.

 11. Krister Maconi skriver:

  Poängen är ju delvis att det är vi som definierar vad begreppet innebär, vilket ju också är dess ursprungsbetydelse, inte en urvattnad Reinfeldt/Sahlin variant som tillåts ”legitimera” en omfattande arbetskraftsinvandring av helt annat slag. Du har förmodligen rätt beträffande de formella möjligheterna, om företagen och Sverige förmår attrahera denna smala elit är en annan men nog så viktig fråga för att behålla och utveckla den svenska konkurrenskraften.

 12. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Den avgörande förändring som skett sedan 70-talet är att de stora företagen är multinationella. De har tillverkning på många platser och ägs mer eller mindre av kapital utanför det land som de fötts i. De har ingen särskild solidaritet till ”hemlandet”. Dessa företag ser en vinst i att kunna hämta arbetskraft från hela världen. Det blir därför ett måste för ”hemlandet” att villfara denna begäran om företaget skall behålla sin produktion där. Staten stöder landets f. d. egna biltillverkare med nyanslagna pengar till forskning och utveckling, med tanke på de utmaningar energikrisen(!) ställer. Sådana subventioner är inget nytt men säger en del om viljan att gå de stora företagen till mötes.

  Emellertid är det mera en vilja att av principiella skäl (Jesussyndromet) underlätta internationella folkvandringar som driver svenska politiker. Mera än någonsin tänker de låta massinvandringen fortgå utan hänsyn till konsekvenserna. Det har blivit deras adelsmärke. Medan EU:s länder i övrigt talar om att rekrytera utbildad och kvalificerad personal, och till områden där brister finns, går den moderatledda svenska regeringen ett steg längre och låter ALLA komma till Sverige, även analfabeter och personer utan all yrkesutbildning, OM någon arbetsgivare anställer dem i två år – därefter är de inne i systemet med anländande tjocka släkten. Den energi som driftiga landsmän idag lägger på besvärlig insmuggling av invandrare kan nu läggas på jobbdelen, en mycket enklare uppgift som den invandrade kan betala av senare. Man undrar om detta är en maskerad form av amnesti för de människor som vägrar lämna landet trots utvisningsdom? I praktiken fungerar det så.

  Kommunledare i utsatta kommuner protesterar mot sin lott. Men inte med ett ord nämner de problemets kärna – mängden invandrare. Ingen vågar säga det förbjudna. Moderaterna har som en av sina främsta punkter i programmet för nästa års EU-val att övriga länder i unionen skall antaga Sveriges öppna gränser. Inte en stavelse om att invasionen över Medelhavet är ett problem. Det svenska budskapet är istället: Släpp in dem! Släpp in dem!

  Faktum är att tungmålstalandet de senaste få åren blivit allt vanligare. Sossarna och moderaterna, de två partier som tidigare ofta gick ihop i riksdagen för att mota de övrigas ännu generösare förslag på invandringens område, har under sina nya ledare ställt sig i spetsen för de öppna portarnas politik. SR kunde berätta att en irakier som ”slagits mot sina landsmän med amrikanerna” hade nekats asyl i staterna. Nu finns han i Sverige och Mjölby. Alla vägar bär till Sverige!

  I mars månad var 6,3 procent av arbetskrften, eller 304 000 personer, utan arbete. Av dessa är många av kategorin inte eftersökta av arbetsgivarna. Lång arbetslöshet, låg utbildning, ingen eller föråldrad utbildning, 50-plussare. Och snart kommer sämre tider. Det är dessa inkluderat redan inporterade socialfall som skall konkurrera med getvallare från Ghana och städare från Peru. Själva lever Reinfeldt och Sahlin gott på skattebetalarna till sin döds dagar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: