Metall mot ”rasism”

IF METALL Klarälven har gjort ett uttalande, antaget på årsmötet 26 mars, som får en att tappa tron på mänskligheten. Underrubriken på uttalandet är ”Uttalande mot rasism och för ett öppet Sverige”. Jaha, Metall vill ha ett öppet Sverige, menar de med ett öppet Sverige att vårt land skall importera arbetskraft utifrån? I sådana fall har de fullständigt missförstått sin uppgift som fackförening. De skall arbeta för sina betalande medlemmar, inte göra dem arbetslösa genom import av arbetskraft utifrån.

exp-hagfors.jpg

I övrigt är uttalandet på så infantil intellektuell nivå att man som svensk skäms att läsa det. Maken till ytlig och lismande politisk korrekthet får man leta efter och detta uttalande kan tjäna som ett skolexempel på rent infantil politisk korrekthet. Det står i Metalls uttalande.

Rasister, som exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung. Rasismen är antidemokratisk. Demokrati förutsätter att alla individer tillmäts samma värde och samma rättigheter. Rasismen strider mot arbetarrörelsens värderingar.

Vad är det som gör Sverigedemokraterna till rasister? Kan ni i Metall dra fram ett enda exempel på något i partiprogrammet som gör Sd till ett rasistiskt parti? Ni i Metall som antagit detta manifest är i själva verket djupt antidemokratiska, ni gör gällande att människor som tillhör ett visst demokratiskt parti är mindre värda än ni själva och andra. Vidare står det i Metalls uttalande.

Arbete åt alla är ett av arbetarrörelsens allra viktigaste politiska mål och en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Rasism har lättare att vinna fotfäste när arbetslöshet råder. Då blir det huggsexa om jobben, människor konkurrerar med varandra och din granne uppfattar du plötsligt som din fiende.

Arbete åt alla, alla på hela jorden, i Sverige? Idioter, ni skall i sådana fall arbeta för att alla svenskar i Sverige skall ha ett jobb, inte något annat fullständigt korkat och orealistiskt. Huggsexa om jobben blir det väl just med vad ni insinuerar om ett ”öppet Sverige”, det förstår ett barn men inte ni i Metall. Läser vi vidare så står det så här i Metalls uttalande.

Rasism gör att människor och exempelvis arbetskamrater istället för att gemensamt jobba för bättre förhållanden och löner vänds mot varandra.

Men nu vänder sig inte Sd mot några ”arbetskamrater” vilken hudfärg dessa än har utan vi vänder oss mot fackföreningar som Metall Klarälvdalen och politiker av samma infantila kaliber. Orkar man läsa vidare i detta uttalande så står det.

Lagar, avtal och regler på svensk arbetsmarknad gäller lika för alla. Att de gör det och att alla som vill bedriva verksamhet här följer dem är ett oavvisligt krav. De borgerliga partierna och arbetsgivarehögern vill skapa ett apartheidsystem på svensk arbetsmarknad, där utländsk arbetskraft ska lyda under ett regelverk och svensk under ett annat. Inte endast strider detta mot vår grunduppfattning att lika arbete ska ge lika lön. Det leder dessutom till en press nedåt på villkor och löner i Sverige generellt och till en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden. När tryggheten minskar, ökar risken för att rasism och främlingsfientlighet får fotfäste.

Ja ni pampar i Metall, lagar, avtal, demokratiska rättigheter borde gälla alla demokratiska partier och alla människor i vårt land, även om man inte tycker som ni i Metall. Om vi har ett stort inflöde av flyktingar som sedan skall ha arbete eller om vi har stor arbetskraftsinvandring och utbudet på arbetskraft ökar så kommer lönerna att pressas nedåt och det sociala välfärdssystemet att urholkas, oavsett om alla arbetsgivare följer alla ingångna avtal. Det kommer att bli sämre för alla, även medlemmarna i Metall. Att ett ”öppet” Sverige får en allt lägre trygghet är självklart, fler och fler medlemmar i Metall kommer sålunda att vända sig till det ”rasistiska” Sverigedemokraterna. Det är fackförbunden som kommer att tappa medlemmar.

Ps. Missa inte den här artikeln som ger en ljusare bild av arbetarrörelsens demokratisyn. /Redaktören

Annonser

17 Responses to Metall mot ”rasism”

 1. britt skriver:

  Jag gick ur egennyttan….förlåt, facket, för mååånga år sedan. Någon som undrar varför??

 2. Jag märker att jag själv håller på att trubbas av och inte längre bry mig ang. de lögnaktiga stämplande kränkningar som bl.a. socialistfackföreningarna ständigt riktar kollektivt mot sverigedemokrater. Avtrubbningen är på gott och ont. På gott eftersom jag därmed slipper förlora fokus på mitt politiska uppdrag och på de frågor jag värnar och vill att debattera om. På ont eftersom det samtidigt känns som en slags kapitulation inför lögnerna som, den dag ingen längre ifrågasätter dem, riskerar att betraktas som sanning p.g.a. dess mantraliknande upprepning.

  Lagen om hets mot folkgrupp borde antingen skrotas, eller anpassas enligt FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna så att den värnar samma grupper, d.v.s. utvidga objekten från nuvarande ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse och sexuell läggning, till att även omfatta kön, språk, politisk eller annan (icke-religiös, min anm.) uppfattning, socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

  En sådan enkel justering skulle göra t.ex. kollektiv rasist-stämpling av sverigedemokrater lika olaglig som kollektiv terror-stämpling av muslimer. Antingen ska båda dessa fall vara lagliga eller båda olagliga. Alla ska behandlas lika och vi ska väl inte behöva komplettera vår sverigedemokratiska uppfattning med en Gud för att bli respekterade på samma sätt som religiösa uppfattningar?

 3. Tobbe skriver:

  ”…exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung.”

  Jag blir så förbannad att jag exploderar!! Vilken avskyvärd fräckhet det är att ljuga sådär! Dessa satans besserwissers som sitter och fantiserar, tror dom ens sig själva? Fy fan vad jag hatar den förljugna, maktkåta och självgoda fackmentaliteten! Stolt är jag dock att jag inte längre föder dessa skamliga samfund. Aldrig mera sossefack!

 4. Jorma skriver:

  ”Fackets svek var mest förnedrande”

  BODEN. De före detta anställda som vann tvätteritvisten har skrivit ett öppet brev till LO:s ordförande Vanja Lundby-Wedin där man riktar kritik mot IF Metall, LO-facket och media.- Vi känner oss mest förnedrade över sveket från vårt fackliga förbund, säger Elisabeth Carlsen, tidigare Enbom.

  Brevskrivarna är kärandena i tvätteritvisten och före detta anställda vid Berendsen som inte blev återanställda i samband med att Textilservice övertog verksamheten från den tidigare ägaren. Att personalen inte blev återanställda stod i strid med LAS och turordningsreglerna.

  – Vi har varit fackligt anslutna under vårt yrkesliv, mellan 9-40 år och troget betalat våra medlemsavgifter till IF Metall, tidigare industrifacket.

  Total seger

  – I den konflikt som uppstod med företaget svek IF Metall oss och förbundets representanter regionalt och lokalt lierade sig med företagsledningen. När vi sedan ville få vårt ärende prövat vid Arbetsdomstolen ställde förbundet inte upp med varken stöd eller rättshjälp,säger Elisabeth Carlsen.

  De före detta tvätterianställda fick dock offentlig rättshjälp
  så ärendet kunde prövas i tingsrätten i Luleå.

  Den 22 februari föll domen i tingsrätten som blev en total seger för de tio före detta anställda.

  – Under rättegången vittnade företrädarna för IF Metall till förmån för företaget som kallat dem.

  Känner oss förnedrade

  I dag är vi självfallet tacksamma att trygghetslagarna på
  arbetsmarknaden finns och att rättssamhället fungerar.

  Men vi känner oss fortfarande förnedrade över sveket från vårt förbund när vi som bäst behövde dess stöd.

  Genom det öppna brevet så
  ville vi få ett avslut och svar på hur LO ser på IF Metalls agerande.
  Inte minst om det finns någon upprättelse att få för det fackliga sveket.

  Ned på golvet

  – Jag såg LOs ordförande Vanja Lundby-Wedin på tv-programmet Debatt när man diskuterade att facket tappar medlemmar. Jag tror att de som högre fackliga befattningar måste börja ta sig ned på golvet där arbetarna finns. Facket måste börja visa att de vill finnas till för sina medlemmar och att det ska vara något värt att vara med i facket, säger Elisabeth Carlsen.

  Källa: http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=88634

 5. […] vi läsa om hur Facket fullständigt sviker sina medlemmar. Läs även dagens utmärkta inlägg i SD-blogg i samma […]

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  De socialdemokratiska dinosaurerna har sin sista fredade plats i (s)-facken. De representerar ännu den anda där juridiken var underordnad politiken och motståndare skulle krossas med vad medel som stod till buds. Det som kännetecknade det korporativa socialdemokratiska samhället var, att de som i statsnyttans namn – dvs. partiets – bröt mot lagen aldrig behövde ta konsekvenserna av sitt handlande.

  IB-organisationens ansvarige, med Birger Elmér i spetsen, har aldrig behövt ta något ansvar för sina lagbrott, än mindre partiets ledning, som givetvis hade det yttersta ansvaret. Fullständigt unikt i den fria världen.

  SAS blå kort, där flygbolaget delade ut gratisbiljetter åt toppolitiker, vilka inte var sena att använda dem, inklusive statsminister Olof Palme, var i själva verket givande och tagande av muta. ”Vi kan inte åtala hela regeringen”, ansåg riksåklagaren. Ett helt fantastiskt uttalande egentligen, men ingen reagerade. Listan över vilka som erhöll gratisbiljetter var hemlig och endast en taxeringsnämnd i landet – Oscar 1 i Stockholm – gjorde ett försök att få ut namnen för förmånsbeskattning. Mugabe borde känna avundsjuka över rättsstatens förfall.

  Bordellaffären med justitieminister Lennart Geijer som galjonsfigur har som mest framträdande element att ingen behövde sota för ”förförelse av ungdom” av de figurer som utpekades. Och även om man inte skall tro på alla uppgifter bordellmamman och hennes allierade uppgav är det frapperande hur utredande poliser och åklagare sprang makthavarnas ärenden. Ännu i dag vägrar den politiska adeln genom Africanus ge de då underåriga kvinnorna upprättelse, medan svenska ambassadtjänstemän springer benen av sig för att stötta Joy Rahman som är haffad för ett andra mord.

  Den här andan lever kvar bland sossarna i (s)-facken. Liksom Mugabe behärskar de elegant sina organisationer trots att de sosseröstande sannolikt är i minoritet bland medlemmarna. Metall har utmärkt sig förut. Leif Blomberg var ordförande för en av sosseregeringen tillsatt kommission i slutet av 80-talet som föreslog förbud för organisationer som motsatte sig invandring, eller bedrev rasistisk propaganda. Det skulle t. o. m. vara förbjudet att uttala sig i den riktningen även i privata sällskap. Det blev litet för magstarkt även för Sveriges riksdag.

  Om man betänker att LO bara tio år tidigare drev frågon om socialisering av skogs- och jordbruksmark hårt blir väl ingen förvånad. I skogen önskade man en stordrift med maskiner som liknade idealbilden med jättelika skördetröskor på vetefälten i det sovjetiska Ukraina. Det luktade och luktar fortfarande unket Mugabe och sovjet kring det hänsynslösa (s)-facket, vilket vidimeras av metoderna mot SD-are. Att borgarna inget lärt sedan 70-talet framgår med all oönskad tydlighet av deras tystnad när lokaluthyrare utsätts för påtryckningar i bästa maffiastil och när personer vars parti de inte gillar vill ta del av den demokratiska processen med sitt namn på en valsedel slängs ut ur facket eller sitter löst i offentlig tjänst om arbetsgivaren är en (s)-styrd kommun eller landsting. Nu väntar vi på den stora kometen som skall förpassa dinosaurierna dit där de hör hemma – som skelett på ett museum! Kvalle skulle slutligen vilja rikta frågan till Vanja Lundby-Wedin om hon har ordning i sin trädgård?

 7. Fri Info skriver:

  Med anledning av följande citat ur texten:
  ”Rasister, som exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung. Rasismen är antidemokratisk. Demokrati förutsätter att alla individer tillmäts samma värde och samma rättigheter. Rasismen strider mot arbetarrörelsens värderingar.”

  Vi kan konstatera att IF Metall är lika mycket ute och cyklar som alla andra socialister oavsett om dom är röda eller blå när dom talar om rasism och demokrati i samma andetag.
  Det är ju två vitt skilda saker som överhuvudtaget inte har med varandra att göra. Rasism är varken demokratiskt eller antidemokratiskt, det är en åsiktsyttring och har ingenting med en form av statsskick som bygger på folkstyre och rösträtt att göra.

  Det är samma sak med den gamla floskeln att demokrati betyder ”alla människors lika värde” även om IF Metall i sin text har skrivit om det lite den här gången till ”alla individer tillmäts samma värde”.

  Det finns ingen värdedefinition i demokratibegreppet utan enbart vissa grundläggande regler som framgår av FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna.
  Värdedefinitionerna framgår istället av de enskilda politiska partierna ideologier, men dessa likriktade program och ideologier har 7-partiet på eget bevåg likställt med sin egen vridna syn på demokrati. Följaktligen blir varje angrepp på detta/dessa parti/er inte ett angrepp på partiets åsikter, ideologi och politik utan på demokratin enligt deras egen definition.

  Det är därför mycket riktigt som har framförts flera gånger att Sverige inte har en demokrati utan en socialdemokrati.
  Denna demokratimyt är något som SD (och/eller andra likasinnade partier) måsta börja rida på rejält hårt och använda varje givet tillfälle att med brutal retorik slå stora hål på.

 8. Robsten skriver:

  Måste väl ändå påpeka för ”Fri info” att vi just nu har en Alliansregering som styr Sverige, och sålunda skulle kunna ställa saker o ting tillrätta.

 9. Mia skriver:

  Alltså detta: ”Rasister, som exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung.”

  Går det inte att stämma dem för förtal? På allvar. Det där är ett väldigt starkt uttalande och då det uppenbarligen inte stämmer så borde det gå att åtminstone lämna in en anmälan.

 10. Fri Info skriver:

  Jo Robsten, du har rätt och jag vet att vi har en Alliansregering som förvisso – åtminstone teoretiskt – ”skulle kunna ställa saker o ting till rätta” – om dom ville.

  MEN eftersom dom är blåa sossar och bara en annan fallang inom 7-partiet så vill dom inte och kommer därför inte heller att göra det, vilket man inte behöver vara Nostradamus för att inse 😀

 11. z999 skriver:

  Håller med Fri Info angående demokrati (och även en del annat…)

 12. Per Olov Olsén skriver:

  SD VÄRMLAND KRÄVER EN OFFENTLIG URSÄKT………..

  Läs mer via denna länk till Värmlands Folkblad:

  http://www.vf.se/DDWebb/templates/Article.aspx?id=11690

 13. Robsten skriver:

  Jättebra svar Per-Olov 😉

 14. Adulruna skriver:

  ”Rasister, som exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras”

  Detta borde kunna ligga till grund för ett förtalsmål. Partiet borde verkligen inte tolerera att fackföreningar förtalar oss på detta sätt!

 15. Jag vill också passa på att ge mitt beröm till Runar Filpers och Per Olov Olséns svar i VF, som var mycket träffsäkert.

 16. Stor Johan skriver:

  Jag minns vad min far sade, socialist var man eller…
  De som bedrar och förtrycker sitt eget folk är de lägsta av de lägsta.

 17. Fri Info skriver:

  Mia Säger: ”Går det inte att stämma dem för förtal?”

  Nej tyvärr, det är enbart privatpersoner som kan utsättas för förtal enligt lagens mening, inte en organisation.

  Sen ber jag att få stämma in i berömmet för Per Olov Olséns svarsinsändare i Värmlands Folkblad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: