Svenska åt svenskarna!

Klicka för större grafik2005 skulle ha varit det år då svenska språket blev officiellt majoritetsspråk. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade i december presenterat en proposition ”Bästa Språket” där man lade upp fyra riktlinjer för en nationell språkpolitik:

● Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
● Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
● Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
● Alla ska ha rätt till språk – att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Ironiskt nog ville man inte göra svenskan till ett lagstadgat, officiellt språk, utan man nöjde sig med att svenskan hade en status som majoritetsspråk de facto. Den då borgerliga oppositionen lyckades dock locka över Miljöpartiet, mycket till de övriga socialisternas förtret, till förslaget att just göra svenskan till majoritetsspråk de jure. Skrattar bäst som skrattar sist, genom förvirring och felvotering gick ändå Socialdemokraternas förslag igenom med 147-145.

Det finns idag fem officiella och lagskyddade minoritetsspråk i vårt land (finska, meänkieli, jiddisch, romani och samiska) men inget officiellt majoritetsspråk. Om man som nationalist tycker det är lustigt, så finner man nog det ännu lustigare att det enda land som har svenska som lagskyddat språk är Finland. Höjden är av lustighet är ändå att när Sverige gick med i EU så blev svenskan också officiellt språk i EU, men fortfarande inte i Sverige.

Språklagsutredningen slår i dagarna fast att ”alla som bor i Sverige ska ha tillgång till det svenska språket och svenskans ställning som huvudspråk bör regleras i en språklag”. Status av ett lagstadgat majoritetsspråk är det bästa skydd svenskan kan ha mot uppsjön av engelska låneord, nysvenskt ”tjoooande” och ”breeeande” och andra lingvistiska övergrepp. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2009. Vi på sdblogg tycker att svenska som officiellt majoritetsspråk är en viktig fråga, vi vill inte se att fiaskot från 2005 återupprepas och därför publicerar vi bilden ovan, som visar hur voterings-panelen ser ut i riksdagen och hur röstningen går till. Allt för att underlätta för de riksdagsledamöter som läser sdblogg.

Annonser

11 Responses to Svenska åt svenskarna!

 1. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Det är föga förvånande att riksdagsmännen har sådan vånda över att göra vårt språk till lagstadgat medborgarspråk, ty det är snarast så det bör betecknas, när det strider mot den allerstädes närvarande föraktfullheten mot det egna.

  Kanske kan vi även få en litteraturkanon över vad en svensk bör känna till om den egna produktionen. Även en sådan väcker vånda hos den politiska adeln. Alltid kan någon som ristar i elfenben från Elfenbenskusten känna sig kränkt, tror de. Svenska akademins ständige sekreterare, eller snarare hans fru, är dock med på noterna, så vem vet?

  Visskatten, Bellman, Taube, Lundell, Tegner, Vreesvijk(!) och några till borde också få en plats över gatuligisters stämbandsmisshandel och amerikansk dagssländepop. Apropå det förstnämnda råkade Kvalle höra en intervju med Adam Tenstas mamma. Hon pratade en alldeles utmärkt svenska – och något annat var väl inte att vänta – medan sonen, den ryktbare Adam, exploaterar en närmast obegriplig rotvälska. Kloaken lika lönsam som den klara källan – intressant.

 2. leffe45 skriver:

  Vi har även ett arv att tänka på, till våra efterkommande. Ett rikt kulturarv baserat på vårt svenska språk genom den rika floran av trubadurer och poeter,
  även ordkonstnärer likt Tage Danielsson, Povel Ramel.
  De tvore väl en katastrof om våra barn i framtiden inte förstod humorn och satiren i dessa alster.

 3. miroslav skriver:

  Håller med. Jag tycker att fransmän är exemplariskt bra på att skydda och vårda sitt språk och de kan vi lära oss av en hel del.

 4. DenSistaSvensken skriver:

  Det är väll en ren självklarhet att det svenska språket ska vara majoritetsspråket här i Sverige och att det även ska vara lagstadgat som detta.

 5. Kvalle i Mossatresk skriver:

  För den politika adeln är det inte självklart. För dem är inte nationalstaten självklar, inte existensen av ett svenskt folk -”vi är alla invandrare sedan landisen drog sig tillbaka”, inte nationella symboler -”kränkande”, ingen specifik svensk historia -”hela världens historia är vår” samt vikingar skall vi skämmas för då de symboliserar nazism och chauvinism. Därför efterfrågar utländska turister – främst amerikanska – förgäves det mest kända kapitlet i svensk och nordisk historia. Men bli inte förvånade om endera dagen somaliska krigare och arabiska kroksvärd med enkel blodränna ges stor uppmärksamhet i turistpropagandan och i det nyfunna kärnämnet historia. Om det nu går för sig att lyfta historieämnets tyngdpunkt, ja själva syfte, ut ur det nittonhundratal det skall spegla, och konstatera den röda tråden mellan Hitlerismen och de som tvivlar på en ”generös invandring”. Och det gör det förstås om syftet är berömvärt.
  Nationalscenen på Dramaten får kritik av nydanarna då där bara spelas verk av vita män från Västerlandet av vita män och kvinnor. Var finns mångfalden, menar de. Utomeuropa måste få sin självklara plats på de scener som främst har ansetts skola spegla vår kulturkrets och vårt eget, som Strindberg. Varför skall bara Othello komma ifråga för en sotsvart skådespelare, eller än värre, svärtade som Al Jolson. Rekrytera svarta och gula, araber och tunguser, så att nationalscenen speglar vårt samhälle, lyder stridsropet.
  Frågan är hur Kunta Kinti skall greppa Hamlet? En blåneger är kanske inte helt trovärdig i rollen, även om en debattör i Aftonbladet häromåret menade att vi blir färgblinda om det blandas nog friskt. Den gamla hederliga sminkdosan kanske än en gång blir problemets lösning?

  Världsmusik har blivit på modet. I en liten flugskit på kartan belägen vid en stor flod – man frågar sig likt Salig Dumbom varför stora floder rinner fram där små flugskitar är belägna – namnet är Näsåker, arrangeras varje år en världsmusikfestival. Folk kommer från när och fjärran och haschröken ligger tung över nejden men världsmusik … det handlar om musik från Afrika, Asien eller specifica ställen. En dansare från Gambia, en lurtutare från Tibet, eller irländsk folksång, men inte katten är det ”världsmusik”, det är i högsta grad uttryck för nationell kultur. Och just genom det ursprungliga manifesterar den en grupps odling av sin särart – alls ingen ”världsmusik”.

  Har ni märkt att våra muséer fått en politisk roll? Deras utställningar skall peka på en alternativ historia, motarbeta artonhundratalets kvardröjande syn på världen, vår ”nedärvda rastism”, etc., etc. Därför kläder man mäniskor från Mellanöstern i vikingaskrud med budskapet: ”Vi är alla vikingar!” Vilket förstås inte är sant. Kanske lyckligast då att kamrerarna i den borgerliga regeringen föredrar betalande besökare. De politiserande musérna åt dammråttorna!

  Jan Guillou är alltid politisk i sina böcker. Han ogillar USA och Israel. Araber och samer placerar han på Fina gatan. Arn är en fantasi. Det säger ändå en del om det andliga klimatet då en drös svenskar tror att denna fantasi existerat och är äkta historia. Läs Tegnér, Heidenstam och Rudyard Kipling – som en kontrast och ett motstånd, vägra bli hjärntvättad!

  Kultur och välstånd skapas genom arte et marte, dvs. genom fredligt arbete och krigiska bragder. Det besjunges i ett folks historia och kulturella uttryck. Utan detta inget folk och ingen historia. I den tesen ligger svaret på den politiska elitens idoga underminering av ”det nationellt särpräglade”. På krämarnas marknad är allt till salu.

 6. miroslav skriver:

  Kvalle: Vad är det fel med samer på Fina gatan??? De är väl inte muslimer 😉 😆
  LEK INTE MED ELDEN!

  PS Kipling är en idiot, läs Joseph Conrad istället! Mörkrets hjärta vetjag…

 7. miroslav skriver:

  PS2: Att vikingar idkade handel med och hade även ett kulturellt utbyte med araberna är historiskt faktum. Än idag hittas små och stora skatter med arabiska mynt på Gotland bl a. Sen kan det vara så att du inte gillar den delen av svensk historia, liksom den när Sverige la sig platt för nazityskland under WW2, men det är en annan femma… Att man har förtryckt samerna under århundraden verkar du däremot inte ha nåt emot 😦

 8. z999 skriver:

  Miroslav:
  ”Håller med. Jag tycker att fransmän är exemplariskt bra på att skydda och vårda sitt språk och de kan vi lära oss av en hel del.”

  Njaa, jag tycker att dom har lånat lite väl mycket av sitt språk och blivit en b-variant av skånskan.

  ”Att vikingar idkade handel med och hade även ett kulturellt utbyte med araberna är historiskt faktum. ”

  Vadå kulturellt utbyte? Inte mycket mer än vad fulla svenska turister har i Spanien. Om du anser att häleri är detsamma som handel så idkade vikingarna handel med araber och judar.

  ”Att man har förtryckt samerna under århundraden…”

  Anser du på allvar att det har varit så eller är det något inlärt?

 9. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Miroslav behagar skapa egna tolkningar av en text. Kvalle blott nämner att Guillou har gått i bräschen för både arabiska och samiska intressen. Ett konstaterande – ingen värdering lagd på det sistnämnda.

  Att t. ex. vikingarna haft vida kontakter med främmande kulturer, bl. a. den arabiska, fyller kvalles stenhjärta med glädje, ty det understryker blott den onödigt nedtystade storheten i deras handel, irrfärder och statsbyggande(!).

  Sverige lade sig inte platt specifikt för Hitlertyskland. Under hela 1900-talet har det varit svensk politik att inte ”blanda in sig”, i varje fall inte öppet. Det betyder att landet haft sin tunga i mer än ett anus. Neutralitetspolitiken upphöjd till religion. Som en kompensation för det föga heroiska betéendet utvecklade sig landets närmast outhärdliga moraliserande och Jesussyndrom, vilket bl. a. resulterat i Europas generösaste människoimport .

  Idag är Sverige involverat genom erbjuden medverkan i åtskilliga krishärdar i världen, samtidigt som regeringen inte finansierar tillräckliga militära förband därför. Vi skall vara med men saknar materiel och förband. Vill man besöka dårarnas marknad – boka tid på Rosenbad!

 10. Färblind skriver:

  Om man är färgblind är det inte lätt!

 11. Kjell Ek skriver:

  Sluta kalla Sverigedemokraterna för främlingsfientliga.
  Människan har i alla tider haft en besynnerlig benägenhet att kategorisera och indela människor i fack. Till detta tillkommer även tendensen att klassificera olika politiska partier i skalor och i olika block. Detta fenomen kan dels leda till att underlätta i den politiska djungeln, men det kan också leda till stora felbedömningar, som i fallet med Sverigedemokraterna.

  I politisk propaganda, men även i svensk media, får vi dagligen läsa om Sverigedemokraterna hur de misshandlas av medierna. Men är det ett faktum att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga ? Det finns inte ens utrymme för att debattera om denna felaktighet, som har präntats in till en medveten sanning för den okunnige. Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser den utveckling som de sittande regeringspartierna försöker mörka. Det stöder de på alla sätt den förda debatten om integrationspolitik och den synen på invandrare som är en belastning för samhället som många krafter inom alliansen och socialdemokraterna mörkar. Det är just därför som mitt adrenalin börjar pumpa så fort när jag hör att Sverigedemokraterna skulle vara främlingsfientligt ? Det är ju knappast så att någon frisk människa kan acceptera vad som händer i Sverige i dag !

  Socialister har på senare tid gjort desperata försök att trycka in i allmänheten och väljarna att de är de mest antirasistiska. Så är det inte. Misslyckanden som under lång tid har utvecklats till en bredd segregation, ett inaktivt migrationsverk och en rädsla för att ta upp frågor som rör invandring var några av de bieffekterna som socialdemokraterna stod skyldiga till efter tolv år vid makten som alliansen nu medverkar till också.

  Vi kan även ta oss en tillbakablick på historiens gång, där vi med lätthet ser hur de ideologierna som är starkt förankrade med Vänstern och socialdemokratin. Alliansen och självklart miljöpartiet som kommer linkande efter. Sverigedemokraterna växte upp som ett parti som ser värden för både invandrare och Svenskar och att rekreation är fel och positiv särbehandling är diskriminering att alla har ett lika värde.
  Kommunism och socialism är nämligen mycket likasinnade, även om detta påstående viftas bort av dem som sympatiserar med dem. Men de är ingenting annat är missnöjda förtryckarideologier, båda med röda fanor, som använder våld som vapen och där individen får ge vika för ett elitsamhälle. Karl Marx, mannen som gav kommunismen ett ansikte. Vem var det som uttalade sig om att judarna var pengakåta, illasinnade affärsmän det var han Karl Marx som myntade uttrycket. Karl Marx hade de främlingsfientliga åsikter som Karl Marx publicerade i sin bok Om judefrågan (år 1844).

  Detta tycks dock inte röra ”vänstern” i ryggen. Något annat som man gärna blundar för är hur Alliansen bedriver politiken emot de fattigaste i samhället, moderaternas hundar folkpartiet och centern och KD följer moderaterna i allt summan av det samarbetet är att det finns endast ett parti, det vore mer rättvistatt de nämndes tillsammas bara med nya moderaterna. Några av deras ståndpunkter är att Sverige ska acceptera allt som sägs i EU. Sverigedemokraterna är motståndare till EU- och vill att det det ska satsats mer pengar på äldreomsorgen och att EU pengarna borde satsats i Sverige, stark stat och mer frihet för individen och ett rättvisaresammhälle. När det gäller sänkta skatter och fler poliser till landet vet alla människor i Sverige medsig vad alliansen har sparat bort, Sverigedemokraterna vill så fort som möjligt tillsätta fler poliser mer tullpersonal för att komma tillrätta med invandringsproblem och smuggling som har gynnats under alliansen. Men detta är inte argument nog till att det skulle vara rätt att klassificera Sverigedemokraterna som främlingsfientliga.

  Vi kan även ta oss en liten titt på valet 2006, när Sverigedemokraterna ökade sin väljarskara med över 100%. Då lanserade SIFO siffror som visade att de allra flesta nya väljarna bestod av väljare från alla de representerade partierna. Om nu Sverigedemokraterna skulle vara främlingsfientliga, hur kommer det sig att deras anhängare i grund och botten är från alla politiska grupperingar ? För mig är Sverigedemokraternas värderingar detsamma som nationell inriktning och det är styrkan i partiet i dag.

  Tacka vet jag Sverigedemokraterna som står för demokrati och politiskt står på egna ben utan att beblanda sig med olika allianser utan rakt och konkret står för välfärd och trygghet. Det är inte partiets existens. Det är hur man ser på den ute i samhället när tidningar gör angrep på Sverigedemokraterna med massor av felaktigheter. Vi behöver en ny skala, där man kan avläsa såväl partiernas syn på stat, individens frihet, ideologisk tillhörighet och ekonomiska lösningar. Men fram till den dagen så signalerar det ingenting mer än dumhet och okunnighet att slänga ur sig att Sverigedemokraterna skulle vara främlingsfientliga.
  Kjell Ek

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: