En onödig debatt om ett lättlöst problem

Ett barn som skribenten flera gånger vårdat då det varit sjukt.Det är inte utan att den senaste debatten om det omtvistade VAB-fusket resulterar i att min smilgrop (har bara en – höger sida) uppenbarar sig och sprider sin glädje.

Vad håller de på med egentligen, borgarna och socialisterna? Har de plötsligt blivit fem år och tappat all förmåga till objektiv betraktelse? Debatten är helt oförståelig och som sagt, närmast komisk. Låt mig ge min syn på saken, men först i stora drag hur jag uppfattar ståndpunkten hos de båda ”sidorna” i debatten.

Alliansen och deras förtrogna i press och näringsliv: Det pågår ett omfattande fusk med utbetalningar av pengar för vård av sjukt barn, så kallad VAB. Enligt vissa undersökningar uppgår fusket till så mycket som 22,5% av de utbetalade medlen och motsvarar därmed många miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Detta skall stävjas genom ökad kontroll, bland annat genom att man måste ha ett intyg från skolan eller förskolan för att kunna få ut pengar när barnen är sjuka.

Oppositionen och deras förtrogna i massmedia och diverse fackföreningar: Fusket är inte alls så omfattande, vissa undersökningar pekar på att det inte handlar om mer än mellan 2 och 4 % och kanske bara så lite som 300 miljoner skattekronor. De verktyg som redan finns för att stävja missbruk räcker gott.

Det främsta komiska inslaget är att i stället för att diskutera problemet med att det pågår fusk med våra sociala skyddsnät, överlagd förbannad stöld av våra gemensamma pengar, så bråkar man om hur utbrett fusket är. Som om slutsumman vore kärnfrågan!

Hallå! Folk stjäl ur den gemensamma skattkistan, åtgärda!

Jag menar att även om alliansens siffra 22,5% tycks vara exceptionellt hög, på gränsen till larvig, så framstår motståndarsidan som totalt patetiska när de tror att de kan komma undan frågan genom att ifrågasätta själva siffran och prata i överslätande ordalag om ”bara” 300 miljoner. Smartare och mer rakryggat hade varit att komma med egna förslag rörande hur man kan stävja fusket, och samtidigt påpeka att man håller för troligt att borgarnas siffror inte stämmer.

Att vänstern och MP inte vill ta i problemet må vara mindre förvånande, det är ju inte helt osannolikt att det är dessa medborgarlönförespråkande partiers röstboskap som står för stora delar av fusket. Men att socialdemokraterna, vars väljare alltjämt till stor del består av människor som faktiskt gör rätt för sig genom hederligt arbete, inte vet bättre är aningen förvånande.

Ja, de är verkligen knasiga, strategerna och pressavdelningarna på vänsterkanten. Tyvärr tycks alliansens dito vara minst lika knasiga. För om oppositionen har en vriden syn på vad som är acceptabelt och inte när det gäller bidragsfusk, så är alliansens syn minst lika vriden när det gäller hur detta fusk bör stävjas.

Alliansens förslag på åtgärder består i stort av två saker. Dels vill man att arbetsgivaren ska intyga att den vårdande föräldern varit frånvarande från arbetet den aktuella tiden, dels vill man att den som normalt vårdar barnet, oftast förskolan eller skolan, skall intyga att barnet inte varit närvarande. Inget intyg – inga pengar.

Man undrar om genierna i alliansen har några egna barn? Om de inte har det så förklarar ju det både nämnda förslag OCH styrker Darwins teorier. Och även om det sistnämnda faller platt i samma stund som jag drar mig till minnes att både Lars Ohly och Göran Persson lyckats yngla av sig, så kan jag inte låta bli att se barnlöshet inom alliansen som en av få rimliga förklaringar till utspelet.

Alla som har barn vet nämligen att barn blir sjuka, ibland ganska ofta. Många intyg blir det, särskilt för barnomsorgen och arbetsgivarna. Alla som haft sjuka barn vet också att det kaos som en maginfluensa ger upphov till i vardagen, särskilt om man har flera barn, kan göra det nog krångligt bara att ringa och anmäla VAB till försäkringskassan.

Med borgarnas förslag skulle skol- och förskolepersonalen överösas med ett mycket ansvarstyngt pappersarbete i stället för att göra det viktiga arbete som de är anställda för. Dessutom är risken att ännu fler än idag skulle lämna sina sjuka barn på till exempel förskolan för att slippa tjafsa med intyg hit och dit. Det finns en anledning till att vi har ett system där vi med borttagen karensdag uppmanar föräldrar att ha sina barn hemma om de är sjuka – ingen tjänar på en ökad smittspridning bland barn och personal.

Nej alliansen, dumt och dyrt förslag. Bättre göra såhär:

Beivra fusk med föräldrapenningen så det svider rejält att fuska. Varför inte dagsböter motsvarande en sisådär 20-30 tusen för en medelinkomsttagare? Vem riskerar att få dryga böter bara för att få dubbel lön några dagar?

Rättssäkerheten då, undrar kanske vän av ordning? Ja, den lär det inte bli några problem med. Man kan nämligen inte råka lämna sitt barn på förskolan och sen råka anmäla detta till försäkringskassan och sen råka åka till arbetet och jobba. Det är närmast omöjligt att av misstag fuska med VAB-ersättning.

I den mån det överhuvudtaget finns möjlighet att skriva fel datum eller fel barns namn och personnummer så är det ju lätt att i efterhand kontrollera om man handlat med ont uppsåt eller ej. Om Lisa, född -01, var borta från skolan måndag och tisdag vecka 10, men ersättning begärts för vård av Linn, född -03, måndag och tisdag veckan innan, trots att hon varit på förskolan, så kan man ju utgå ifrån att den som fyllt i pappren varit något förvirrad, men knappast brottslig.

I alla hänseenden så är det i alla fall inte särskilt konstigt att man begär att folk ska fylla i myndighetsblanketter noggrannt och på heder och samvete samt att slarv med detta kan beivras. Ett bra exempel är ju den allmänna deklarationen som ju, fel ifylld, kan ge fängelse.

Alltså: Bort med bidragsfusket! Fortsätt med dagens stickprovskontroller och låt dem som stjäl våra pengar få betala dyrt!

Annonser

8 Responses to En onödig debatt om ett lättlöst problem

 1. norbergssonen skriver:

  Jag tycker alliansens förslag är bra. Att det skulle bli så svårt med ”pappersarbetet” är ett rent skenargument. Det fuskas, därför att systemet inbjuder till fusk. Böter hjälper inte för risken idag att åka fast är minimal.

 2. Helt fel. Min familj har blivit kontrollerad två gånger med stickprovskontroller sedan 2006 och detsamma gäller flera bekanta. Risken är idag mycket stor att åka dit även om det ”bara” görs stickkontroller.

  Problemet ligger, menar jag, i att det finns ett inbyggt motstånd mot ordentliga, kännbara straff hos svenska politiker.

 3. Stor Johan skriver:

  Ja det är märkligt att saker alltid skall dras med en” tassa runt het gröt” taktik dvs onödigt tillkrånglade konstruktioner som sedan ändå omtolkas/missförstås.
  Jag brukar vistas på en o samma utrikes ort och där har de sedan länge det tågsystem vi har anammat med undantaget att här i Sverige betalar allt för få för transporten.
  Därborta förvånades jag direkt över att inga kontrollanter tycks existera, haha ett manana land tänkte jag.
  Fick av en ortsbo senare veta att det kostar omotiverat skamligt dyrt för just den personen som åker dit för tjuvåkning, denne arme person får betala för alla syndare! Hehe, på deras peronger så glömmer jag aldrig att hitta till biljettautomaten.

 4. Fri Info skriver:

  Slutsats: Ju krångligare system desto lättare att fuska desto mer kontroller.

  Nu ska vi se… Vem är sjuk? Jag eller barnet eller båda? Är det föresten någon som är arbetslös? Eller någon som har nagerltrång? Nu ska vi räkna ut vilket bidrag vi ska ha… Sen ska myndigheterna kolla så vi har räknat rätt, sen ska övermyndigheterna kolla så myndigheterna har räknat rätt och är det något fel någonstans så får vi börja om. Helt gratis… 😉

  Tänk om alla bidrag, sjukkassa, A-kassa, VAB, vem ska ska vara hemma när, osv. var samma summa. Vad enkelt det skulle bli. Men det är väl just det som är problemet, då skulle ju inte myndigheterna få visa hur duktiga dom är att göra totalt obegripliga tabeller som i sin tur behöver speciella experter för att uttolkas *suck*

  Här har SD en guldchans att visa var man kan spara pengar 🙂

 5. Dragan Klaric skriver:

  Försäkringskassans bedömning om vem som ska kontrolleras är en aning diffus.
  Jag har en bror som varit tvungen att stanna hem vid några få tillfällen för att någon av sönerna blivit sjuk. Försäkringskassan ringde och kollade han hemma och hos arbetsgivaren.
  Min hustru blev sjukskriven och var hemma ett tag. Läkare hade utfärdat ett intyg om sjukdom och försäkringskassan hade mottagit detta. Lite efter hennes sjukskrivning så ringer försäkringskassan och ska kolla henne.
  Man påstår att det är för att kolla om hon ska återgå till arbetet och när detta ska ske.

  Men döm av min förvåning när jag pratar med invandrare från forna Jugoslavien som kom under 90-talet och jag frågar dom om försäkringskassan någonsin ringt dom. Dom tittar på mig som om jag fallit ner till jorden från en annan planet.

  Nu vill jag inte direkt hävda att försäkringskassan särbehandlar en svensk jämfört med en invandrare, men hur ska man annars tolka det?
  Ingen av alla de forna jugoslaver jag känner har varit med om att försäkringskassan ringt dom. Hur det är bland andra invandrar grupper vet jag inte.

  Dragan Klaric SD Helsingborg

 6. Tore skriver:

  Etniska svenskar måste ”man kolla”!. Dessa kan man absolut inte lita på? eller hur… 😉

 7. Kvalle i Mossatresk skriver:

  ”Once upon a time”, som alla riktiga sagor börjar, fanns det ett parti som med sin ingenjörskonst ville omfamna oss alla, in i minsta privata skrymsle. ”Tryggheten” var ledstjärnan, den totala tryggheten, den som svensken ännu idag är besatt av. Men den av byråkrater byggda tryggheten kostar pengar, massor av pengar, varför tryggheten blev än mer begärlig för dem som inte hade en tjänad slant kvar stor nog att leva på efter tributen till tryggheten. Eftersom det är de många små bäckarna som ger inkomster åt systemet blev de små och medelstora inkomsterna så hårt beskattade att tryggheten måste utlösas i den ena eller den andra formen.

  Systemet sades även ha den funktionen att förvandla oss alla till finansiella likar, enligt devisen om från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Det lyckliga socialistiska samhället där en upplyst elit regerar. Men det var ljug, ty för att systemet med höga skatter skulle accepteras och fungera skapades efterhand myriader av avdrag och kryphål. Själva ”tryggheten” blev så helig som begrepp att dess gränser kunde tänjas i det oändliga.

  När Kalle stal en bit falu i närbutiken på hörnan och åkte fast, han skämdes förstås svårt, blev han sjukskriven av snälle doktorn i några veckor så han slapp möta arbetskamraterna. Sjuksköterskorna, de konstant underbetalda, sjukskrev sig kollektivt när arbetsgivaren och facket inte ville lyssna. Under buller och bång gick poliserna som en man och sjukskrev sig när lönerna inte ville lyfta. Och visst, de kunde ta en konflikt med sjuklön. Ingen ifrågasatte hur ”tryggheten” användes.

  ”Strukturrationalisering” var modeordet på 70-talet och i början av 80. Övertalig personal blev man av med genom förtida pensionering. Åtskilliga 55-plussare blev statstjänare och därmed ur en annars stygg statistik för Partiet. Men kostade gjorde det. Multum.

  Fredrik i Soppero kunde lyfta arbetslöshetsunderstöd i 20 år och spika fågelholkar i perioder däremellan. Inte så produktivt kanske, men tryggt. Skotern, snuset, bössan och understödet – that`s life!

  Nu omprövas allt som var heligt. Ja, inte riktigt allt. Folk från främmande länder som vill smaka på vårt ”smorgasbord” insorteras fortfarande i det gamla systemet, och systemets män och kvinnor lever förstås efter en annan trygghetsmall än undersåtarna, men vi andra prövas under lupp om magsåret går upp eller baby får krupp. Skönt ändå att få öva kreativiteten när blodhundarna skall lockas på villospår, en krydda som gör livet angenämare.

  Nu måste sättas punkt då Kvalle måste hinna lösa ut sjukpenningen och arbetslöshetsunderstödet på vägen till jobbet på pizzerian. Betalar ni förresten TV-licens?

 8. Ronny k skriver:

  Är det inte så att man måste ha minst 10 vab dagar under ett år för att bli kontrollerad? För några år sedan så var det så. Om det fortfarande är så så är det många som INTE blir kontrollerade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: