Åsikter är åsikter, Malm!

andreas-malm-2.jpgAndreas Malms, syndikalist, Hizbollahanhängare och våldsverkare, diskuterar i en artikel i DN, ”Parti fobi”, den ökande insikten gällande islams frammarsch i Europa och den allt farligare situation som denna medför. Det intressanta med hans artikel är den totala avsaknaden av ens försök till att motbevisa den tes som drivs av de som ser det växande problemet med islams allt mer aggressiva ton i Väst.
Istället beskriver han den verklighet som vi menar att vi befinner oss i och ”motargumenterar” det genom att utgå från att det är idiotier och galenskaper. För att exemplifiera detta citerar jag ett av Malms ”motargument”:

Så håller det på. Åt detta skulle man kunna le. Man skulle kunna skratta och lägga det åt sidan, som ett kuriöst vykort från en hallucinerande dåre.

Inga motbevis, inga motargument – endast en förutsättning att det är fel och alla borde inse detta. Istället för att diskutera islams snabba spridning i Europa (vilket detta handlar om) väljer Malm, i vanlig ordning, att konstatera situationen och sedan på slutet påpeka hur dumma och rasistiska vi är och att vi måste bekämpas.

Malm anser tydligen att politiska åsikter kan kritiseras, han anser att politiska åsikter ska bekämpas (som t.ex. sverigedemokratiska åsikter) och att vissa åsikter är förkastliga och farliga. Så långt är vi med honom. Men vad är en politisk åsikt visavi en icke-politisk åsikt? Man kanske istället kan säga att åsikter kan kritiseras och bekämpas beroende på vad dessa åsikter är och vilken ståndpunkt man har. Bra. Det spelar alltså mindre roll varifrån en åsikt kommer så länge åsikten i sig är värd att kritisera. Alltså kan även åsikter som har sin härkomst i en religion kritiseras på samma sätt som Malm kritiserar sverigedemokratiska åsikter.

Islam är politik. Det är inte en hobbyreligion som man kan hänga av sig när man går till jobbet eller i offentliga sammanhang – det är ett livssätt och en politisk ideologi. Se på Muhammed – han spred islam med svärdet redan efter emigrationen till Medina, då han också formulerade sharialagar som inkluderade hudud-straff. Den religion han skapade innehöll således en politisk komponent, och utgjorde en samlande ideologi som kunde förena de arabiska stammarna och få dem att rikta sin energi mot yttre fiender, vilket blev perserna, de kristna och judarna. Verkligheten är den att islam har befunnit sig i permanent krig med resten av världen ända sedan Muhammeds livstid, dvs. ca 1400 år. Den första invasionen av Europa skedde redan ca år 630 och försöken har aldrig slutat. De muslimska arméerna stod ju inte långt ifrån Paris i slaget vid Poiters 732. Den sista stora jihad-kampen om Europa skedde 1683 och den skilde sig ingenting från Muhammeds egna jihad-krig. Som de flesta är medvetna om håller muslimerna Muhammed högt; han är ”uswa hasana” (det främsta moraliska föredömet) och ”al insan al kamil” (den perfekta människan). Han visade hur islam ska praktiseras. Praktiserandet gick ut på angreppskrig, erövringar, slaveri och förtryck under sharia.

Islams historiska och nutida våldsdåd finner direkt korrelation i doktriner som alltid lärts ut inom islam; jihad-doktrinen om att angripa och erövra områden och länder har lärts ut av samtliga lagskolor inom islam från början och fram till idag.

Frågan kommer då till ifall diverse så kallade islamistiska organisationer (Hamas, Al Qaida, Hizbollah, Fatah etc) är avvikelser inom islams historia? Är det islamisterna som är extremister, egentligen? Avrättandet av krigsfångar är ett exempel. Vi i Väst anser att krigsfångar inte kan avrättas hur som helst – de omfattas av vissa krigslagar som ger dem vissa rättigheter. Detta existerar inte inom islam, där kalifen alltid har haft rätten att avrätta krigsfångar om han ville. Inom sharia finns det flera jurister som legitimerar urskiljningslöst dödande av icke-muslimer eftersom Muhammed själv dödade urskiljningslöst under vissa av sina krigskampanjer. Det finns vidare en tanke inom sharia att inga civila existerar, bara muslimer och icke-muslimer. Inga icke-muslimer kan vara oskyldiga eftersom de är skyldiga till att förneka ”Allah”. Dagens extremister ska hellre ses som original-muslimer. De muslimer som helt förkastar sharia och Muhammeds liv och leverne ska istället ses som extremister, då menandes att de är extrema i förhållande till islam, Koranen och Muhammed. Bra extremister då.

Finns det någon fredlig tolkning av islam som inom islamisk kontext ses som teologisk konsekvent och legitim? Svaret måste bli nej – det finns ingen sådan tolkning. Förståeligt förvisso, det är svårt att helt tolka bort hur deras främste förebild levde och lärde utan att helt överge islam som religion och koncept. Samtliga lagskolor påbjuder offensiv jihad. Visserligen förkastar grenen Ahmadiyyah doktrinen om offensiv jihad, men ses inte som muslimer av ortodoxa muslimer (de menar att Ahmadiyyahs grundare var den siste profeten, vilket är oförenligt med övrig islam) och kan anses vara extremt marginella och därmed irrelevanta.

Finns det ett enda exempel på när muslimer har levt i fredlig samexistens med icke-muslimer och då de betraktade sig som dessas jämlikar och inte överlägsna dem? Nej, det finns det inte. Har den muslimska världen någonsin befunnit sig i varaktig fred med den icke-muslimska världen? Nej, förutom en kanske ”kall fred” då islam varit avsevärt svagare än västvärlden och därmed inte kunnat iscensätta sina ambitioner.

Åsikter, politik, förebilder och värderingar kan och ska kritiseras. Islam är politik. Detta har Malm inte förstått. Religion kan inte vara upphöjt över all kritik där anklagelser om rasism haglar när legitim och berättigad kritik framförs. Men kontentan av Malms två artiklar får ändå sägas vara positiv i slutändan. Han sammanfattar problematiken som den är, han beskriver hur partier och organisationer runt om i Europa reser sig upp mot denna totalitära ideologi och han avslutar med att konstatera vad Åkesson själv sagt; utgångsläget för Sverigedemokraterna är fantastiskt.

Bara att tacka och ta emot.

Ted Ekeroth
Johan Andersson

Annonser

13 Responses to Åsikter är åsikter, Malm!

 1. UNZIPP skriver:

  Suveränt!

 2. z999 skriver:

  Jag för min del undrar om SD kommer att hålla den här linjen när det gäller mellanöstern och USA/Israels agerande? Det är bara att konstatera att det under hela min uppväxt aldrig har funnits någon riktig motvikt mot utvecklingen av teokratiska diktaturer i mellanöstern. Både USA och Israel har haft en ganska svajig och kompromissande hållning i mellanöstern, för USA’s del har det många gånger handlat om att hålla fred för oljans skull, det är inte förrän de senaste åren som USA har tagit ett rejält ansvar som är lite mer långsiktigt än tillfälliga oljevinster med ”bundsförvanter” som har varit extremt opålitliga.

 3. tedekeroth81 skriver:

  Det kommer inte tillåtas att diskussionen ang denna text urartar till nån slags Israel-diskussion. Tacksam ifall kommentarerna håller sig till ämnet.

 4. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Det intressanta är varför extremvänstern så hatar Västerlandet? Vad har denna vänster gemensamt med de islamister de trycker till sitt bröst? Ingenting! Det är helt olika samhällen de önskar sig – jo, ett har de gemensamt: kravet om lydnad mot de samhällsingenjörer som av ödet getts uppdraget att skapa det tusenåriga riket. Vi har sett dem i arbete förr; i Afgahnistan respektive Kambodja: samma slaktare!

  Artikelförfattaren talar om hatet mot muslimer. I själva verket är det vänsterns eget hat mot Västerlandet det handlar om. Alltid har de försvarat varje kraft som hotat eller motarbetat den västra hemisfären; sak samma vilken förstörande kraft det handlar om. Det är extremvänsterns inneboende önskan att förvandla det borgerliga samhället till grus och aska för att på dess ruiner bli i stånd att bygga den proletära diktaturen. De såg en gång Hitlerrörelsen som en tillgång eftersom den kunde orsaka det kaos som skulle föra dem själva till makten.

  ”Det världspolitiska skeendet är på väg in i en ny era.” Det vill vi inte höra efter det kommunistiska imperiets sönderfall, men likväl mal historiens kvarnar stadigt på. De flesta stora hot mot fred och frihet har börjat i en liten grupp. I München. I Ryssland. Vad kom plötsligt talibanerna ifrån? Från ingenstans! sade man förvirrat. En liten grupp i en gödslad mylla och myran blir en elefant. Idag islamisterna, i morgon…

 5. Möllis skriver:

  Islam är en vidrig religon. Är man begåvad med någorlunda sunt förnuft och kunskap om islam så vill man inte under några omsändigheter ha med det ätt göra. En pedofil till profet, X antal suror i Koranen som uppmanar på våld mot icke-muslimer, att homosexuella är syndare, kvinnor ska beslöjas för att slippa ofredas.. detta är bara ett ax-plock av allt sjukt inom Islam. Jag har inget hat mot Islam eller muslimer, jag är oerhört kritiskt inställd till Islam.

  Hela Malms inlägg är skit-snack om Sd. Inte ett uns vettigt prat.

 6. z999 skriver:

  Ted:
  ”Det kommer inte tillåtas att diskussionen ang denna text urartar till nån slags Israel-diskussion. Tacksam ifall kommentarerna håller sig till ämnet.”

  Ska göra mitt bästa Ted, men det är många frågor som hänger ihop. Vänstern (och ”borgerligheten”) ser ju islam och muslimerna som en folkgrupp i Sverige. Om islam brer ut sig så ser man detta bara som om en folkgrupp växer i antal och kritik av islam blir då en kritik av en folkgrupp. Detta är egentligen rasism mot araberna att se dom som predestinerade muslimer.

 7. Chri$ skriver:

  ”Våldsverkare” har ni någon dom att hänvisa till eller är det bara helt vanligt förtal?

 8. Ted Ekeroth skriver:

  z999:
  Jepp, du har helt rätt. Folk blandar lätt ihop religion och folk och gör det ofta när det passar dem och deras syften.

  Men seda är folkgrupp inte något ”neutralt” som i att de inte har åsikter, värderingar etc som en religion har. En folkgrupp har ju historia, språk, traditioner som mycket väl kan vara värda att kritisera – även om de skulle vara ateister.

  Gällande islam och araber ska man ju inte glömma att islam påverkades väldigt mkt av den arabiska kulturen/stammarna som härjade och krigade i Arabien för många hundra år sedan. Islam och den arabiska kulturen så att säga flätades samman vid islams början och både två spreds då via krig och erövringar. Med andra ord har den arabiska kulturen sprids långa väger med hjälp av islam, och tvärtom får man väl säga.

 9. Ted Ekeroth skriver:

  Chri$: Börja med att titta på bilden. Det är herr Malm i en tvättäkta våldsaktion. Mer finns ju såklart…

 10. Krister Maconi skriver:

  I herrar Ekeroths och Anderssons i övrigt utmärkta artikel fattas ett sammanfattande ord över islams historia från dess uppkomst och förbluffande snabba expansion på 600 och 700 talet till det Ottomanska imperiets fall 13 århundranden senare. Ordet är naturligtvis imperialismen. Nu nämns ju angreppskrig, erövringar, slaveri och förtryck, själva essensen i begreppet imperialismen, men det tål att i olika sammanhang framhålla detta faktum inte minst mot bakgrund av de förnyade ansträngningarna att återupprätta kalifatet och Allah´s imperium. Ytterligare ett skäl till att lyfta fram den islamska imperialismen är den allmänna västerländska okunnigheten och benägenheten bland journalister och akademiker att endast förknippa begreppet med europeisk och under senare tid amerikansk historia. Att västerlandets skuldbelagda politiska och kommersiella eliter nu mer eller mindre helhjärtat anammat det mångkulturella konceptet måste ju ses som ett gyllene tillfälle bland den muslimska världens mer klarsynta potentater att flytta fram positionerna. Offerrollen kommer även den att utnyttjas maximalt ivrigt påhejad av den postmoderna kulturrelativistiska ”intelligentsian”.

 11. Stor Johan skriver:

  Mycke insiktsfullt skrivet om Islams sanna ansikte!
  En statsvetare har fört följande modell, att vi har valt den religion som passat oss. Jag säger ja o amen på den, vi blev inte katoliker vi valde Lutherismen.
  Österns ökända rövare, ryttarnomaderna fann det rätta i Islam som gav dem vid handen att göra precis det de livnärt sig gott på i 1000-tals år, krig, rov och affärer.

 12. Tore skriver:

  Borde framföras i DN som en replik!. Bra ”jobbat” mina herrar…

  Och lögner! glömde du Stor Johan. Så länge lögnen gynnar deras erövningar och dem
  själva, så länge fortsätter detta…

 13. […] muslimer som minsann ska krossa vår kultur. Det är komiskt. Jag surfade in på sd-blogg där man tar upp ämnet islam när man svarar på en insändare skriven av en Andreas […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: