Hur skall vi ställa oss till liberalismen av idag?

Allians för Sverige? Knappast.Många systemkritiska människor skyller dagens elände på socialdemokraterna. När vi pratar om ”elände” i detta sammanhang menar vi den katastrofala flyktingpolitiken först och främst men även andra saker som styrs av politisk korrekthet som t.ex. adoption för homosexuella. Naturligtvis åker socialdemokraternas stödpartier med i denna kritik. Det är socialdemokraterna med stödpartier som infört och i huvudsak driver det mångkulturella projektet är åsikten bland en hel del av dagens systemkritiker och politiskt inkorrekta.

När det så visar sig att Alliansen driver samma politik blir besvikelsen stor. Det var ju socialdemokraterna som drev projektet med det mångkulturella samhället, det var ju socialdemokraterna som drev PK-frågor som adoption för homosexuella samt en rad mer eller mindre extremt feministiska frågor. Svaret blir då att alliansen blivit ”socialdemokratisk”.

Analyserar vi traditionell socialdemokratisk politik så är den inte speciellt politisk korrekt i dagens politiska klimat. De gamla socialdemokraterna hade aldrig tillåtit adoptioner för homosexuella t.ex. När riksdagen röstade om förslaget med adoptioner var det lika många från alliansen som röstade för som från det socialistiska blocket. Det var dessutom socialdemokraterna som införde stoppregeln den 13e december 1989 för flyktingmottagningen när flyktingvågen från Balkan blev det svenska samhället övermäktigt. Stoppregeln innebar att Sverige enbart tog emot konventionsflyktingar och flyktingströmmen blev med en gång till en rännil. Det var den borgerliga Bildt-regeringen som rev upp beslutet och såg till att flyktingströmmen till Sverige återigen tog fart.

Det är Reinfeldt som sagt att allt svenskt är ”barbari”, det är Maud Olofsson som sagt att det inte är svenskar som byggt upp Sverige, det är Leijonborg som skall starta statlig, skattefinansierad imamutbildning. Har dessa borgare gått och blivit socialdemokrater i själ och hjärta? Nej, naturligtvis inte, sanningen är otrevligare än så. Sanningen är tyvärr så att liberalismen i dag är lika politiskt korrekt som socialdemokratin. Liberaler är lika mycket för det mångkulturella samhället som socialdemokrater (går vi till respektive väljarkår kan det t.o.m. vara värre på liberalt håll).

Det är mänskligt att vilja förenkla verkligheten, det onda skall helst komma från ett håll, kommer det från två håll blir det komplicerat. Det är därför en del människor på något märkligt sätt vill klumpa ihop Hitler med Stalin. Dessa två hade gemensamt att de var envåldshärskare och tämligen hänsynslösa, det stämmer. Politiskt hade dessa två herrar inte mycket gemensamt. Det onda kom från två olika håll, dessutom var det faktiskt så att det ena som var ont gjorde kål på det andra, bara för att göra det ändå mer komplicerat.

hoathanhmaudfredrick_1147862213.jpg

Nu måste jag tyvärr krossa en stor illusion för många systemkritiska människor, det kan inte hjälpas. Det onda i svensk politik kommer från två håll. Det kommer från det socialdemokratiska hållet och det kommer från liberalt håll. Tyvärr är det nog så att dessa liberaler inte har smygkonverterat till någon slags socialdemokrati utan liberalismen av i dag innehåller visioner om ett mångkulturellt samhälle och andra politiskt korrekta ståndpunkter.

I USA är det enbart liberalismen som burit dessa politiskt korrekta uppfattningar. Sociologen och forskaren Christopher Lasch har beskrivit detta utomordentligt väl i boken ”Eliternas uppror”. Så här skriver Lasch i nämnda bok om liberalismen.

Liberalerna i den övre medelklassen, som inte inser vilken stor roll klasskillnaderna spelar för hur attityderna till livet utformas, räknar inte med klassdimensionen i sin besatthet av hälsa och moralisk stadga. De har svårt att förstå varför deras hygieniska livssyn inte väcker entusiasm överallt. De har inlett ett korståg för att sanera det amerikanska samhället: skapa en ”rökfri miljö” och censurera allting från pornografi till ”nedsättande uttryck i talspråket”, och samtidigt går de åt rakt motsatt håll och vill öka valfriheten på områden där de flesta människor tycker sig behöva stabila moraliska riktlinjer. När de möter motstånd mot dessa initiativ röjer de det ettriga hat som ligger strax under välviljans leende ansikte. När liberalerna möter motstånd glömmer de bort de liberala dygder som de säger sig upprätthålla. De blir griniga, egenrättfärdiga, intoleranta. I den politiska kontroversens hetta blir det omöjligt för dem att dölja sitt förakt för dem som envist vägrar se ljuset – de som ”helt enkelt inte fattar vad det är frågan om”, som de självbelåtet uttrycker sig i sin politiska fläckfrihet.


Vi systemkritiskt lagda har väl fått vår beskärda del av ”grinighet och intolerans”, även från liberalt håll. Nu har jag ändå ett glädjande besked till dem som vill se att allt ont enbart kommer från ett håll. Anders Isaksson har i sin bok ”Den politiska adeln” påvisat att vi fått en ny adel i vårt land, en ny klass med speciella privilegier. Denna nya klass består av yrkespolitiker. Vi har fått en politisk klass likt den adelsklass vi fordom hade. Våra yrkespolitiker visar alla tecken på att ha bildat en egen privilegierad klass likt fordom adelsklassen. De rekryterar i stor utsträckning från de egna släkterna, de har speciella pensionsregler och övriga förmåner inga andra yrkesgrupper kommer i närheten av, de är högavlönade och bosätter sig inte i t.ex. ”förorten”. Naturligtvis genererar vårt demokratiska system sin egen gruppdynamik. Man umgås över blockgränserna i riksdagshuset och finner gemensamma upplevelser i de ”besvärliga väljarna” som ingenting förstår och inte är insatta i frågorna. Ett talande exempel är när vi hade omröstning i vårt land om övergång till euro. Det var mycket tydligt att det var yrkespolitikerna och andra eliter mot folket. Maud Olofsson skulle profilera sig och sitt parti, därför antog hon ståndpunkten att vi inte skulle gå med i EMU-projektet. Att hon sedan vann var något hon inte hade räknat med och nog något hon inte ville, hon skulle ju bara profilera sitt parti, inte stjälpa hela EMU-projektet. Slutsatsen för alla som vill se det onda komma enbart från ett håll är alltså att det är den politiska nomenklaturan som i dagens politiska system är ideologisk motståndare till en stor del av väljarkåren. I viktiga frågor har hela det politiska etablissemanget gått ihop och lämnar ingen verklig valfrihet till väljarna. Politiska partier som står utanför detta etablissemang brännmärks och stigmatiseras så effektivt som möjligt.

Annonser

25 Responses to Hur skall vi ställa oss till liberalismen av idag?

 1. Kvalle i Mossatresk skriver:

  ”Så rämnade förlåten”.

 2. maxbsd skriver:

  Ett av Robstens bästa tyckte jag. Det beror väl delvis på att jag anser precis det som Robsten har skrivit här men jag har inte kunnat formulera det lika klart.

 3. johnjohnsson skriver:

  Det är svårt det där med ”liberalismen” av idag. Och det är mer än semantiskt.
  Den kulturmarxistiska fantasyliberalism som Alliansen företräder i allt fler frågor är ju ganska uppenbart av ondo, men frågan blir då om det är en kidnappning av ordet liberalism. Jag vet heller inte om Laschs beskrivning är speciellt applicerbar på den svenska situationen. Kanske är jag blind?

 4. Robsten skriver:

  Hmmm…jag vet att många systemkritiker inte riktigt håller med mig, hade väntat lite fler kommentarer. Vad är ni rädda för? En rejäl debatt? Det hör demokratin till. Seså lufta era åsikter nu;-)

 5. Värdekonservativ skriver:

  Det beror nog på att det stämmer det du skriver Robsten!

 6. Jacob I skriver:

  Det är att märka att den gamla stammen socialdemokrater var nationalister uti fingerspetsrana, jag vet, min far accepterade aldrig övergången till mångklultur. Han skulle rotera i sin grav om han visste att hans gamla parti sedan drev frågan om homosexuellas rätt till adoptioner. Men det hände något i Sverige åren kring 1970. Med Olof Palme vid rodret inträffade ett paradigmskifte som sedan lett vidare till det PK-samhälle vi brottas med idag. Palmes ”flumskola”, som fostrat en hel generation har en stor del i ansvaret. Intressant att notera är också att 1960-talets ungdomsrevolt som i Sverige hade kommunistiska förtecken, kom från USA, men där via den liberala medborgsarrättsrörelsen. Alliansens hållning idag är ej att förvånas över, då svensk politik sakta men säkert vridit sig vänsterut.
  Tack, käre Olof Palme för vad du har gjort för vårt land.

 7. Aloysius skriver:

  Ytterst välbehövligt inlägg. Tack!

  Jag skulle tro att tystnaden i denna fråga beror på den närmast religiösa hållning som många moderater har till sin avsky mot (s). För egen del har jag inga sympatier för sossarna, men heller inga illusioner om borgerligheten. Få vill dock överge den förlegade uppdelningen vänster-borgerligt. (Svensk borgerlighet har inte varit höger på länge.)

  Fienden var och är kulturradikalismen och dess hat mot Västerlandet och dess rötter. Och kulturradikalismen finns nu såväl bland vänsterfolk som bland borgare. Förr var det främst bland folkpartister man hittade de borgerliga kulturradikalerna, men den saken har ändrats. Kulturradikalismen är idag vad som håller ihop den politiska klassen och tongivande medier.

 8. z999 skriver:

  Jag för min del håller med dig till 100% Robsten. Men är det så många som inte håller med tror du?

 9. Robsten skriver:

  Nja, vet inte riktigt. En viss övertro på alliansen och liberalismen samt en viss tendens att allt ont måste komma från ett håll tycker jag mig ha märkt. Men om jag har fel härvislag så är ju allt frid och fröjd.

 10. Henrik Sundholm skriver:

  Liberalismen ”av idag” kan gott struntas i. Liberalismen ”qua liberalism” är mycket bättre 😉

 11. Peter skriver:

  När allt från höger till vänster politiker tycker, tänker och genomför samma saker i viktiga frågor och dessutom diametralt mot de åsikter en majoritet av väljarna har; Ja då bör medborgarna faktiskt börja ora sig ordentligt. Så visstt har du rätt.

 12. Stor Johan skriver:

  Jag får en känsla av att i den svenska liberalismen så döljer sig ett hänsynslöst klasstänkande och en råkapitalism.
  Ändamålen helgar medlen och både vänster och höger finner gemensamma intressen men ifrån olika ståndpunkter.
  1. Invandring. S: Offer för kapitalismen skall stödjas och kampen är global, kamp är villkoret för en fortsatt politiskfortlevnad, finns den inte så skapar vi den.
  1. L: Lönedumpning och en nedbrytning av den svenska arbetsmarknadsmodellen.

  2. S: Socialliberalism. Kampen emot orättvisorna kvarstår då nya orättvisor hela tiden uppstår på grund av den kapitalistiska värdegrunden. En förövare är alltid att se som ett offer, men också att se som en positivt föredöme över de konservativa tankemönstren.
  2. L: Vi gör som vi vill, notan skickas dock på socialförsäkringssystemet.

  Tja, lite enkla tankar runt egoismens olika skepnader.

 13. Robsten skriver:

  En lite utförligare förklaring av ordet ”kulturradikalism” skulle sitta fint;-)

 14. maxbsd skriver:

  Moderaterna hade ju tappat en del röster i senaste mätningen, men det är tydligen rätt många som röstar på dom ändå. Är det så att de moderata väljarna tycker att det är häftigt att betala skatt?

 15. Stor Johan skriver:

  Till Robsten februari 10, 2008 kl. 19:40

  Jag antar att frågan står ställd till Aloysius. För mig står redan svaret i hans kommentar och i din egen blogg.
  Jag ställer då som intresserad en motfråga, anser du SD att vara kulturradikalt?

 16. Robsten skriver:

  Nej! (men den exakta betydelsen är fortfarande något oklar).

 17. Erik Hellsborn skriver:

  Liberalism är av ondo. Punkt.

 18. Stor Johan skriver:

  Robsten Säger: 2008 kl. 21:46

  Den är som liberalismen rent ut sagt oklar även inom statsvetenskapen.
  Socialism och kulturadikalism är dock för mig en och samma, i ideologins syfte styrs familjepolitik, sex, konst, utbildning, idrott, kort sagt vårt liv o vår vardag.
  Liberalism är för mig en tom påse som blir vad man fyller den med, idag i regel alldeles privata preferencer som anses stå över begreppet : Dina rättigheter slutar där din nästes börjar.

  Dagens liberalism är för mig en vämjelse, kulturadikalismen tja.. den finns i alla politiska genomföranden. Idag verkar vi att ha gått varvet runt så i en del ögon är jag som konservativ mycket radikal!

 19. Ted Ekeroth skriver:

  Jag vet att de flesta ”av oss” anser att liberalismen är av ondo, liksom socialismen/kommunismen.

  Det är, trodde jag, en ganska väletablerad sanning bland oss?

  Du säger att ondskan kommer från två håll och utvecklar också till att påpeka att socialismen och liberalismen går hand i hand… Så egentligen kanske ondskan kommer från ett håll (eftersom de nu sammanstrålat så härligt i ”Riksdagspartiet”)… =)

 20. Valiant skriver:

  Ledsen för att jag skrev ett till meddelanden, länken ovan är off-topic men jag kände att jag var tvungen att tipsa om den.

 21. z999 skriver:

  Det skulle vara intressant att få några kommentarer från moderater till den här posten för jag är uppriktigt intresserad av hur dagens moderater tänker egentligen. Att dagens moderater anser att ägande är något fult står ju ganska klart efter att jag en gång sa att svenskarna har äganderätten till Sverige och att detta är reglerat enligt internationell rätt. Det känns väldigt avlägset den tid då Gösta Bohman tog strid för ägandet i debatter med Olof Palme.

  Vidare anser tydligen moderater av idag att staten ska ha rätt att gå in och reglera i företagen helt hämningslöst när det gäller att anställa och avskeda folk.

 22. Bertil skriver:

  Mycket välskriven och bra blogg.När man läser bloggen så undrar man, om det finns politiker som medvetet vill driva Sverige till sammanbrott.Hur ser det ut om tjugo till tjugofem år i Sverige om invandringspolitiken fortsätter i samma stil?Då är det antagligen försent för Sverige som kristet land.Med ett uppskattat antal aggressiva muslimer,till mellan 2,5 till 3 miljoner. För övrigt kommer jag på att jag läste i aftonbladet före valet att Reinfeldts farfarfarfarsfar hade varit kannibalhövding,det var till och med bild på honom ,han hade ett stort spjut och såg helvild ut.Bertil

 23. Seb skriver:

  Det verkar som att du tror att liberalism på något sätt är emot invandring eller rättigheter för minoritetsgrupper. Då vet du inte så mycket om liberalism. Och snälla bunta inte ihop alliansen med liberalism.

  Dagens borgerliga delar samma grundsyn som både socialdemokraterna och SD: individen står under kollektivet och därför är det moralistiskt berättigat att beskatta deras inkomst, reglera deras livsval och sätta dom på plats – för det viktiga är inte frihet för medborgarna utan att de styrande dikterar hur kollektivet ska leva. Liberalismen å andra sidan tror på den enskilda individen och dess frihet.

  Tro mig, du skulle antagligen tycka att ett riktigt liberalt parti skulle vara hästlängder värre än både sossarna eller borgarna. För då skulle gränserna rämna och folk skulle få forma sitt egna liv. Utan tvång från moralister. Vill du lura dig själv att tro liberaler är borgare så fine. Men ibland är lite research att föredra.

  Z999

  Eftersom jag brukade vara moderat så kan jag svara utifrån mig själv. Som i USA så fick den konservativa rörelsen en del libertarianskt tankegods med tiden. Det gillade jag men nu när skattevurmen och socialingenjörskonst blivit på ropet in i absurdum igen så är det dags att lämna skeppet. Ägande försvaras nog mest kraftfullt av enskilda riksdagsledamöter och organisationer som Skattebetalarnas förbund. KLP (liberalt parti) finns ju men har ingen reell makt att påverka.

  Bertil

  Är det inte bättre att arbeta med att förstärka en svensk grundlag och institunella system så att landet Sverige inte blir känsligt för varken kristen eller muslimskt inflytande i politiken?

  Erik Hellsborn

  Skulle vara intressant att få reda på varför liberalism är av ondo.

 24. Linus skriver:

  Vilka står för liberalismen idag?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: