Det mångkulturella experimentet

Alla har de höjt rösten, alla de stora socialdemokratiska kommunordförandena. Det är Göran Johansson i Göteborg, det är Ilmar Reepalu i Malmö och nu har även Anders Lago i Södertälje sagt det som de flesta vet, att det mångkulturella experimentet inte fungerar så bra i de kommuner där det blivit verklighet.

ronnamaikel.jpg

I en artikel i SvD så beskrivs situationen i Södertälje som tagit emot 1268 flyktingar med uppehållstillstånd 2007 som mycket besvärande. Så här beskriver Soheila Heidari situationen i kommunen.

Det är kö till barnomsorgen i Södertälje. Det är kö till Komvux för att läsa svenska och flertalet av våra flyktingar är inneboende.

Vi andra har läst om skottlossningar mot polisstationen i Ronna, upplopp och småpojkar som springer fram och sparkar ”etniskt svenska” flickor medan de står och pratar med poliser. Kommunledningen i Södertälje har gemensamt satt ner foten och balanserar väl på gränsen till det politiskt inkorrekta, till SvD säger Lago.

Vi har ett så stort inflöde att vi inte kan hantera det och vi ser ingen avmattning. 30 varje vecka räknar vi med och gör en jämförelse med jämnstora Nacka, som förra året tog emot drygt 70-talet flyktingar.

Problemet är ju att vi som kommun inte kan säga nej.

Även de övriga partierna står bakom Lago i denna fråga. I praktisk politik kan helt uppenbara problem föra partier samman som annars står som motståndare till varandra. Det verkar som så att har en kommun börjat ta emot flyktingar så rullar det på av sig själv. När fler flyktingar kommer vill de bo nära sina landsmän och sedan så kommer vågen av anhöriga efter och vill naturligtvis bosätta sig på samma ort. Hela processen drivs av sig själv när den väl kommit igång. Det är naturligtvis endast nationella beslut av Sveriges regering som kan stoppa processen där vissa av våra kommuner faktiskt håller på att bli mångkulturella på riktigt. Det mångkulturella samhället är inte längre en vision utan verklighet i Ronna och Rosengård. Är det så våra politiker vill att hela Sverige skall se ut? Det kommer att bildas reservat där väl beställda svenskar kommer att bo. När jag var i USA nyligen var dessa reservat verklighet. Små minisamhällen där välbeställda familjer bodde i sockersöta små hus omgärdade av rejäla staket och patrullerande vakter. När jag surfade på nätet en sen natt för några år sedan så såg jag ett dokument från Styrelsen för Psykologisk Försvar. Där låg oförsiktigt nog en redogörelse för en sådan framtidsversion där de lite mer välbeställda bodde i skyddade områden bakom murar och vakter i små minibyar. Resten av befolkningen bodde i något som mest liknade laglöst land. Dokumentet tog upp alla de problem som detta samhälle skulle föra med sig. Jag överdriver inte när jag säger att dagens problem är mycket små i jämförelse med problemen i denna förmodade framtidsversion. Dokumentet är klokt nog borttaget och går inte längre att hitta på nätet. Mitt eget nedladdade ex av dokumentet försvann vid en datakrasch.

Gassan Adil, boende i Hovsjö säger så här i SvD.

Min dotter kommer hem från skolan och frågar mig om ett ord. Och jag säger: ”Det där är inte svenska. Det är kaldeiska!” Här kan jag gå och handla, gå på banken – utan att kunna svenska. Alla, verkligen alla, pratar arabiska! Vi har kommit från omänskliga förhållanden i Irak, men tyvärr har vi här fått uppleva hur man till och med kastar sten på bussarna

Mona Sahlins dröm om det mångkulturella samhället har blivit verkligenhet i Hovsjö. Konstigt nog verkar inte ens de med främmande kultur riktigt nöjda. Vi vet att Sahlin själv eller någon annan av den politiska nomenklaturan aldrig någonsin skulle bosätta sig i dessa mångkulturella enklaver. Om de nu ens är mångkulturella, olika etniska grupper tenderar att sära på sig och dela upp sig i olika bostadsområden. Så inte ens på denna lilla punkt blir Sahlins och Reinfeldts vision som de tänkt sig, inte ens Ronna eller Rosengård blir mångkulturella på riktigt utan tenderar att dela upp sig i olika monokulturer. Kanske kvittar det för Reinfeldt och Sahlin, bara vi trycker tillbaka den svenska kulturen som de ju beskrivit som ”barbarisk” och ”löjlig”. Jag själv som är fåkunnig trodde i min enfald att barbariet skedde i ”krigets” Irak.

Länk SvD

Annonser

13 Responses to Det mångkulturella experimentet

 1. […] Det mångkulturella experimentet […]

 2. […] Johansson i Göteborg, Ilmar Reepalu i Malmö och nu även Anders Lago i Södertälje har sagt det som de flesta vet, att det mångkulturella experimentet inte fungerar så bra i de […]

 3. Magnus Svensson skriver:

  Jag har denna kväll återigen läst SD:s principprogram och jag inser verkligen att SD är ett toppenparti. Jag har varit medlem i ungefär ett år, men på senare tid inser jag i högre grad att SD verkligen är något bra. Att läsa principprogrammet är en fröjd, att inse vilka konsekvenser en SD-politik kan få i vårt land är underbart men fortfarande ratar svensken det mest Sverige – och världsvänliga partiet vi har i vårt land. SD mot ett genombrott i riksdagen år 2010!

 4. norbergssonen skriver:

  SD måste få kvinnorna att förstå vad det mångkulturella experimentet för med sig. Läs t.ex. Mias blogg http://basincityblues.wordpress.com/2008/01/26/det-dar-da/#comments, och hennes kommentar om varför SD generellt åtnjuter lågt stöd bland kvinnor. Detta är något SD måste ta tag i om man vill ha framgång i kommande val.

 5. Fröken Sverige skriver:

  Jag vill bara säga det jag sagt många gånger förr: Sd behöver kvinnor – och OERHÖRT MÅNGA kvinnor/tjejer i Sverige behöver sd!

  Se till att vissa upp vad vi vill göra för att skydda dessa kvinnor/tjejer, så de slipper bli ”berikade” av mångkulturen! NU. Inte sen.

  Läs Mia på Basin City Blues:

  http://basincityblues.wordpress.com/2008/01/26/det-dar-da/#comment-10080

  /FS

 6. Möllis skriver:

  Varken svenskar eller invandrare som jag trivs i Sahlin-Sverige. Good Job.

 7. Vaftrudner skriver:

  Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje säger i SvD med anledning av att kommunen tar emot 30 nya flyktingar varje vecka:
  ”Problemet är ju att vi som kommun inte kan säga nej.”

  Detta är ju inte sant. Det är många kommuner som säger nej, t.ex. med hänvisning till bostadsbrist. Varför skulle inte Södertälje kunna göra det?

  Men det finns ett argument mot att ta emot flyktingar som ingen kommun ännu vågat använda sig av! Ett argument som är klockrent och som skulle kunna blockera all statlig utplacering av de 10.000-tals flyktingar som Sverige tar emot årligen.

  Och vad är detta för argument? Jo, det heter Kommunallagen.

  Så här står det i Kommunallagen.

  Först en definition av ”medlem” (1:a kap):

  4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

  Och så då till Argumentet i 2:a kapitlet (med rubriken: ”Kommunernas och landstingens befogenheter”):

  3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

  Alltså 1. En kommun skall endast fatta beslut som gagnar den egna kommunens medlemmar. Kommunen *får inte* fatta beslut som är till nackdel för medlemmarna.

  Den fråga som man ställer sig är naturligtvis huruvida mottagandet av flyktingar är till fördel eller nackdel för en kommuns medlemmar. Att döma av Anders Lagos indignation är det till nackdel för Södertälje att de tar emot så många flyktingar. Om det hade varit en fördel för kommunens invånare så hade han ju önskat sig ännu fler än 20 nya flyktingar i veckan. The more – the merrier….

  Saknar Anders Lago underlag för att påvisa att mottagandet av flyktingar är till nackdel för kommuens medlemmar? Tror inte det? Förmodligen skulle han kunna skaka fram en vagnslast med analyser och rapporter som underlag.

  Det allra starkaste argumentet vore naturligtvis en ekonomisk analys. Dvs vad kostar det kommunen att ta emot 2000 nya flyktingar år 2008? När statens bidrag har utgått efter 1,5 år så får kommunen själv stå för kostnaderna. Om man räknar med att 20% av den arbetsföra andelen flyktingar har riktigt arbete efter 1,5 år (vilket torde vara mycket högt räknat), så innebär det att cirka 90% av flyktingarna måste försörjas med olika former av bidrag (många är barn, pensionärer mm). Varje flykting torde kosta minst 250.000:- per år, vilket gör 2000 * 0,9 * 250,000 = 450 miljoner / år. Och detta är alltså kostnaden efter 2010 för de flyktingar som kommer i år, 2008.

  Om vi skall ta hänsyn till den kommunalskatt som de 200 beräknade flyktingarna med RIKTIGA jobb betalar in till kommunen, så bör detta vara ungefär (med 25.000:- i månadslön), cirka 200 * 25,000 * 0,35 (skatt) * 12 (månader) = 21 miljoner. Detta skall dras från kostnaden på 450 miljoner, medför nettokostnad på 429 miljoner.

  Det är naturligtvis omöjligt att hamna exakt i en sådan här beräkning. Men man kan nog utgå från att årskostnaden (säg för 2010/2011) för 2008 års flyktingar till Södertälje hamnar mellan 250-500 miljoner. Med ökad förvärsfrekvens minskar denna kostnad något årligen.

  Märk väl: detta är endast för de som kom(mer) 2008. Men det kom ju 1268 år 2007. Och tusen och åter tusen sammanlagt under 90- och 2000-talet i övrigt. Vi talar många miljarder årligen för Södertäljes flyktingmottagande.

  Frågan är: ”Kan en årlig kostnad år 2010/2011 för 2008 års flyktingmottagning av 2000 flyktingar om 250-250 miljoner anses vara till en nackdel för kommunens nuvarande medlemmar?”

  Svaret är: ”Ja, om detta råder inga som helst tvivel”. Lägg där till argument kring accellererat utanförskap, minskad integration, ökad brottslighet så har Anders Lago en påse med argument som skulle få Migrationsverket och regeringen att kippa efter andan.

  Men vågar han använda detta argument. Dvs vågar han följa Kommunallagen? Vågar Kommunstyrelsens ordförande följa den svenska lag som han är vald till kommunen av sina egna medlemmar att följa?

  Svaret är: nej. det är bara att se fallet Bromölla, där socialdemokraterna alldeles nyligen tyckte att det kunde vara intressant att se vad kommunens flyktingmottagande kan tänkas kosta. Det tog inte många timmar förrän socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog röt till av hela sin kropp och själ och Bromöllas socialdemokrater tog tillbaka sitt beslut. För hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut om Bromölla kom fram till att flyktingmottagandet var en minuspost? Jo, det skulle ju faktiskt vara ett helt lagenligt sätt för Bromölla att i fortsättningen ta emot flyktingar. Ja, om man hade detta bevis i sin hand – att flyktingmottagandet är till nackdel för kommunens medlemmar – så skulle Bromölla Kommun bryta mot kommunallagen om de fortsatte ta emot flyktingar!!!

  Och vad skulle detta vara början till? Jo, inte mindre än början på en revolution. Varje kommun skulle behöva göra en liknande beräkning för att lugna sina medborgare, och dessa beräkningar skulle sluta med att kommunerna – med stöd av kommunallagen – skulle sluta med att ta emot flyktingar.

  Och. Var skulle det sluta? Tja, migrationsverket skulle sitta med 10,000-tals människor som man inte skulle veta vad man skulle göra av. Det enda vore att staten skulle stå för full kostnadstäckning för alla flyktingar i landet – ända tills de är självförsörjande. En kostnad som skulle sätta staten i stora ekonomiska bekymmer. För inte ens en sådan revolution skulle få regering eller riksdag att försöka minska flyktingmottagandet.

  Förresten kan man undra om det inte finns någon liknande lag på statsnivå, som stipulerarar att staten inte får fatta beslut som är till nackdel för medlemmarna…..

 8. Robsten skriver:

  En alldeles utmärkt kommentar, skulle kunna vara en artikel i mina ögon. Nicket ”Vaftrudner” är väl inte så lämpligt dock, vi vet ju alla vem som vann tvekampen mellan Vaftrudner och Gautr.

 9. Frans Johansson skriver:

  ”Varje flykting torde kosta minst 250.000:- per år, vilket gör 2000 * 0,9 * 250,000 = 450 miljoner / år. Och detta är alltså kostnaden efter 2010 för de flyktingar som kommer i år, 2008.”

  Man kan inte räkna så enkelt och ”kostnaden” är dessutom alldeles för hög. Klockan är mycket, men jag lovar att återkomma med ett mer ingående svar i ämnet på en bloggpost framöver.

 10. Vaftrudner skriver:

  ”Man kan inte räkna så enkelt och kostnaden är alldeles för hög….. återkommer framöver”.

  Jag skriver att det är en överslagsräkning och lämnar ett spann på 250-450 miljoner kr/år för Södertälje år 2010 för flyktingarna som kommer år 2008. 450 miljoner skulle motsvara en kostnad om 250.000:- per flykting och år, men tar man min nedre siffra så motsvarar den en kostnad om 138.000:- per flykting och år!

  Märk väl att statens schablonersättning till kommunerna för år 2008 är 181.400:- per flykting och år! Statens utgångspunkt för kommunens kostnad är alltså betydligt högre än kostnaden i mitt lägre spann!

  Ser fram mot ditt ”ingående svar i ämnet på en bloggpost framöver”.

 11. Frans Johansson skriver:

  Det är svårt att fatta sig kort i detta ämne, men jag ska göra ett försök. Här kommer ett exempel där din schablonuträkning överhuvudtaget inte går att tillämpa:

  Av de 2000 invandrade till Södertälje så kommer givetvis vissa av dem vara barn. Dessa kommer inte att kosta skattebetalarna 250.000 kr extra jämfört med om det var svenska barn. Extrakostnader kommer givetvis att infinna sig på en rad olika punkter, men det är (i princip) endast dessa extrakostnader som vi kan räkna som en ”kostnad för integration”!

  Som sagt, jag ämnar att återkomma mer djupgående i ämnet och lita på att jag då kommer att passa mig väldigt nogrant för att använda siffror som jag inte kan belägga!

 12. Vaftrudner skriver:

  Jag avser inte ”extra”-kostnader, utan de totala kostnaderna för kommunen att ta emot flyktingarna. Självklart begriper jag att *integrationskostnaden* är något helt annat, men det är inte alls den jag avser. Om inte Södertälje skulle ta emot de beräknade 2000 flyktingarna 2008, så skulle inte kostnaderna för dessa finnas. Det är inte enbart *integrationskostnaderna* som skulle försvinna.

  Naturligtvis är det även så att *varje* barn inte kostar 250.000:- om året eller kanske inte ens de 138.000:- som jag räknar med i det lägre spannat. Men det är inte en omöjlighet att det är den genomsnittliga kostnaden. Ett ”värstingbarn” kan kosta en kommun eller stadsdel uppemot runt 2 miljoner om året, enbart i form av olika vårdkostnader. Lägg där till kostnader för t.ex. skadegörelse och annat. Barn med sjukdomar och funktionshinder är också de mycket dyra. Sverige har t.ex. blivit en fristat för barn och vuxna med olika blodsjukdomar, t.ex. leukemi. I Sverige behandlas man profylaktiskt och regelbundet till en kostnad uppemot 1 miljon om året per patient. (Det kostade över 1/2 miljon i början av 90-talet när jag jobbade med det, och det torde inte ha blivit billigare idag.)

  Men en skol-, förskole- och/eller skolbarnsomsorgsplats kostar upp mot 100.000:- per barn och år bara den. Därutöver tillkommer kostnader för kläder, mat, material och f-n och hans mormor. Statens schablonbidrag till kommunerna om 181.400:- per flykting och år känns inte vara i överkant.

 13. stefan Månsson skriver:

  Enastående civilkurage!

  http://hd.se/landskrona/2007/12/15/butiksaegare-manade-till-samling/

  All respekt och heder åt denna strävsamma kvinna som tröttnat på daltet med de kriminella ungdomsgäng som regelbundet gör inbrott i hennes klädbutik.
  Läs och begrunda vad som kan få en vanligtvis lugn och sansad kvinna att tappa tålamodet med våra makthavare och polis:

  — Jag uppmanar alla Landskronabor att hjälpas åt att få stopp på kriminaliteten i stan. Inbrott, stölder, misshandelsfall, våld mot kvinnor och barn. Vi sitter alla hemma och snackar om eländet vid köksbordet men inget händer, sa hon.

  http://landskroniten.blogspot.com/2007/12/enastende-civilkurage.html

  Det ”typiskt svenska” är att staden saknar bemanning på polisstationen nattetid. Om du ringer och vill anmäla ett pågående brott, hamnar du garanterat i en telefonkö där en anonym, inspelad telefonröst säger något menlöst i stil med: ”Det är många som ringer. Du har plats nummer 178 i kön. Vi besvarar ditt samtal så fort vi hinner”. Vanligen dröjer det en eller två timmar innan en polisbil är på plats. Det tar tid att köra till Landskrona och vanligtvis hittar inte polispatrullen ens till Järnvägsgatan, en av Landskronas längsta och mest välkända gator. Gågatan i centrum är t.ex. en del av Järnvägsgatan, där Anneli Heiskanen har sin klädesaffär.

  Så illa kan det gå när sossarna nedprioriterat landskronas trygghet genom att halvera polisstyrkan för tio år sedan. Idag frodas kriminaliteten och Pk-mentaliteten i stan, sida vid sida.
  De enda som vågar tala klarspråk är Sverigedemokraterna. Därför växer deras stöd

  Nu vill jag härmed uppmana ALLA som kan, att delta i protestmötet på Rådhustorget den
  23 februari. Demonstrationen kommer att hållas på förmiddagen och exakt tid meddelas i lokalpress Annars kan ni ringa Anneli direkt i butiken ”Marc” för närmare besked
  Stöd Annelis hjältemodiga kamp mot den grova brottsligheten i Landskrona!

  Landskronaborna ger henne sitt helhjärtade stöd:
  http://hd.se/diskutera/2007/12/15/hon-har-faatt-nog-av-inbrotten-vad/1/

  Mvh
  UncleBob

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: