Svenska terrorister

Vid en genomläsning av regeringens årliga skrivelse, avseende tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, konstateras att svenska myndigheter mellan åren 1991-2006 behandlat 35 ärenden med anledning av denna lagstiftning. Det anmärkningsvärda är att av dessa 35 fall, är huvuddelen fall där omprövning begärts av redan beslutade utvisningsbeslut. Detta innebär att det rör sig om max 17 utvisningsbeslut under 15 års tid, drygt ett om året. Man kan även utläsa att endast 15 av dessa ärenden behandlats på 2000-talet. Är det någon som på allvar tror att den internationella terrorismen minskat de senaste åren?twin-tower.jpg

Efter den 11 september 2001 har sammanlagt 10 344 våldsaktioner med dödlig utgång utförts av islamistiska terrorister. Frågan måste naturligtvis ställas. Hur effektiv är den svenska säkerhetspolisens terroristbekämpning? Hur många slinker igenom nätet.? De senaste åren har svenska myndigheter öppnat dörrarna på vid gavel för asylanter från Irak, det land som pekas ut i regeringens rapport:

Irak är den nation som varit mest utsatt både med hänsyn till antalet attentat, och antalet dödade samt skadade individer.

Samtidigt vet vi att kontrollen av de asylsökandes rätta identitet är obefintlig. Det är mer regel än undantag att man slänger sina identitetshandlingar innan man kommer till Sverige. Hur många potentiella terrorister, med eller utan falska identitetshandlingar som Sverige hyser, är omöjligt att bedöma. Jag tror det är mer än 1 om året, vad tror ni?

Enligt lagens lydelse ska en utlänning kunna utvisas om det behövs av hänsyn till rikets säkerhet, eller om det med hänsyn till vad som är känt om personens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att personen kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Det krävs inte att personen i fråga tillhör en viss organisation för att lagen om särskild utlänningskontroll ska kunna tillämpas. Lagen kan tillämpas även vid brottslig gärning i en främmande stat. Om ett utvisningsbeslut inte kan verkställas på grund av att det t.ex. finns risk för dödsstraff eller tortyr idet land till vilket personen ska utvisas, ska den beslutande myndigheten, efter ett beslut om utvisning enligt lagen, förordna att verkställigheten ska skjutas upp, s.k. inhibition. Myndigheten kan i sådant fall besluta om skyldighet för personen att på vissa tider anmäla sig hos en polismyndighet, s.k. anmälningsplikt.

Läste ni det sista stycket? Om den man avser utvisa, riskerar tortyr eller dödsstraff i hemlandet skall denne beläggas med anmälningsplikt? Här springer det alltså omkring personer i landet, som utvisats för att de bedöms utgöra en säkerhetsrisk, kanske till och med planerat terrorbrott, men istället för utvisning kommer undan med att visa sig för polisen en gång per dag, vecka, månad??

Säkerhetspolisen bedömer att risken för att terroristattentat riktas mot
Sverige och svenska intressen för närvarande är liten. Hotbilden styrs av den politiska utvecklingen såväl nationellt som internationellt och erfarenheten från andra länder visar att hotbilden snabbt kan förändras.

Snabbt kan ändras… Hur går det då om vi har tiotals, hundratals ja kanske något tusentals potentiella terrorister inom landets gränser? Även ur denna aspekt är regeringens massinvandringspolitik fullständigt huvudlös. Självklart skall farliga individer utvisas. Att Sveriges regering spelar poker med svenska liv är cyniskt och klandervärt. Dessutom måste vi återupprätta svenskt gränsskydd och svensk gränskontroll. Ingen skall beviljas uppehållstillstånd utan att identiteten kunnat fastslås. Idag är förhållandet det motsatta. En majoritet av de som beviljas upphållstillstånd kan i praktiken vara någon annan än den de uppger.

Sluta spela poker med svenska liv.

Annonser

5 Responses to Svenska terrorister

 1. Stor Johan skriver:

  EN tanke jag har är att tänk vad mycket elände som har kokats ihop på svenskmark, skäms inte våra politiker över vad de har på sina händer? En del parasiter biter som bekant inte värddjuret men är det smickrande att stå som grund åt andras lidande?

 2. Stor Johan. Där har du en päng. Bevisligen hade ju muslimska separatister med etniska förtecken från den indonesiska provinsen Atjeh sitt högkvarter i Sverige, vilket avslöjades i samband med Tsunamikatastrofen. Sen har Ryssland begärt utlämnat trrorister med anknytning till Tjetjenien, något som Sverige vägrat ( och kanske i det fallet med all rätt? ). Hur starka tex Hamas är i Sverige låter jag vara osagt. Men med stödet i ryggen från partiledningen i (s) lär Hamas representation i Sverige inte vara obetydlig.

 3. Christel skriver:

  Muslimska terrorister bakom 9/11?????

 4. Christel. På den här bloggen finns noll utrymme för konspirationsteorier.

  MVH Sven-Olof

 5. Stor Johan skriver:

  Sven-Olof Sällström.
  Ja och så har vi PKK som utöver finasiella stöd enligt uppgifter haft militär träning här i Sverige och så får vi inte glömma PLO och Badermeinhof som båda hade sina skyddade nästen här. PLO tynade bort men kanalerna och folket finns kvar och fortlever i Hamas och Hezbollah.
  Tjetjenerna hade en server i här som efter påtryckningar ifrån USA beslagtogs och släcktes ned, den drevs av en finsk affärsman som givetvis är bannad och i onåd hos den finländska staten, vart far han? Jo hit!
  USA tvingades alltså ingripa och anledningen är att de står på samma sida som Ryssland i frågan, den tjetjenska separatiströrelsen för idag Jihad och är i förbund med al Quaida!
  Mycket stort som skett/sker i detta lilla land, det är beklagligt att ha Ryssland o USA ryckandes här, vi är som ett modernt och fredligt folk förtjänta av bättre politiker än de knickedicker som fortsatt driver 68 revolten med fingret i vädret, deras imbecilla trotslekar kan komma att kosta oss dyrt en vacker dag.

  Skönt med SD ni skänker hopp om en tid där vi står starka men ändå som en del av väst och inte som är fallet, ett fartyg på driv med pirater i besättningen och Hippies vid rodet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: