Vad står det liberala Centerpartiet för?

Jag tror många inte riktigt förstår vilken politik Centerpartiet eller i alla fall stora falanger inom Centerpartiet står för. Om någon tvivlade innan så måste väl Oscar Fredrikssons lilla pikanta krönika på Politikerbloggen få fjällen att falla från ögonen på den mest trögtänkte.

Fredriksson är ordförande för centerpartisterna på Kungsholmen. Han skriver i rubriken ”Välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige”. Skall vi fundera på vad bara rubriken innebär? Ett okänt antal miljoner i Afrika, Asien och andra världsdelar vill sannolikt arbeta och bo i Sverige då vi ännu har en högre levnadsstandard än många andra nationer. Så om vi antar att 50 miljoner människor (en låg siffra sannolikt) var välkomna att arbeta och bo här och vi gör en mycket optimistisk bedömning att 5 % av dessa skulle bli arbetslösa och att ytterliga 1 % av dessa tyvärr skulle visa sig vara kriminella så innebär det att 2,5 miljoner arbetslösa skulle försörjas och att ytterligare 500,000 skulle ägna sig åt brottslig verksamhet i vårt land. Även om alla fick arbete och ingen skulle ägna sig åt kriminell verksamhet så skulle en sådan massiv invandring förändra Sverige till något annat än vad det är i dag. Till en sådan förändring säger jag nej, det gör alltså inte de unga i Centerpartiet, bara så ni vet.

Oscar FredrikssonFredriksson skriver så här i sin krönika.

Senaste exemplet på det folkhemsrasistiska tänkande som finns som en tydlig underström i svensk invandringspolitik är givetvis Göran Johanssons uttalanden men det finns även all anledning att vara kritisk till hur tidigare statsråd som Barbro Holmberg och Mona Sahlin m.fl. hanterat sina respektive ansvarsområden.”

 

Johansson reagerade på en orimlig situation i Göteborgs invandrartäta stadsdelar. Han gjorde det fastän han är socialdemokrat och han visste att han skulle röna massiv kritik för sitt uttalande om att alla flyktingar inte kunde komma till samma plats. Den unga centerpartisten som bor på Kungsholmen och väl aldrig satt sin fot i våra etniska enklaver anklagar alltså Johansson för att han i ren desperation ropade på hjälp. Jag hoppas verkligen att alla väljare ser vad dessa yngel som befolkar alliansens ungdomsförbund står för.

Vidare skriver Fredriksson så här.

Inom uttalat främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna fokuserar man ofta på att beskriva invandringen som en stor samhällskostnad samt att invandringen innebär en ökad kriminalitet i samhället. Båda dessa påståenden saknar dock vetenskaplig grund och utgör endast ett exempel på de s.k. “sanningar” som är en del av den främlingsfientliga propagandan.”

Här börjar det bli nästan overkligt att läsa krönikan. Uppgifterna om invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken kommer från BRÅ för höge farao, hur dum i huvudet kan en politiker bli? Det finns ett stort antal ekonomer som påvisat att den hämningslösa flyktingpolitik vi haft kostat pengar, kostat mer än den bidragit med. T.o.m. i grunden invandringspositiva ekonomer som Jan Ekberg och Jan Andersson har påvisat att vår sentida invandring kostat pengar.

Nu tänker ni att detta bara är ett obetänksamt uttalande av en förvirrad kungsholmspolitiker som av misstag fått en politisk plats mest av misstag. Nu är det inte så, ordföranden för CUF, Magnus Andersson, skriver på sin hemsida att han till fullo stödjer Fredrikssons uttalande och länkar till krönikan från sin hemsida. Så här skriver Andersson på sin hemsida.

”Idag skriver Oscar Fredriksson, ordförande i Kungsholmscentern, på politikerbloggen om öppenhet och hur vi måste stå upp och mota främlingsfientlighet samtidigt som vi bemöter människor från andra länder med respekt och skapar möjligheter för dem att delta i Sverige.

Vi skall självklart möta människor från andra länder med respekt. Snarare är det respektlöst mot andra folk och nationer om man påstår att ni endast kan få en bättre tillvaro om ni flyttar från era underutvecklade länder och flyttar till Sverige. Det ligger en smula rasism i ett sådant tänkande. De enda jag känner att jag inte respekterar är politiker som Andersson och Fredriksson. De har ingen aning om vilken verklighet som råder i våra förorter, de har ingen aning om vad vår flyktingpolitik innebär eller vad syftet med den egentligen är. Jag kan inte känna respekt för dessa unga herrar och jag känner avsky för den form av liberalism som dessa herrar representerar.

Annonser

17 Responses to Vad står det liberala Centerpartiet för?

 1. Ett litet tillägg från en ”Jämte”. Centerpartiet är starka i Jämtland. Inte bara i glesbygdskommuner som Berg, där de i årtionden dominerat den politiska bilden, utan även i Östersund. Jag tror helt enkelt inte att jämtlandscentern står bakom den politiska utvecklingen inom partiet. Gamla ärrade bönder och arbetare, småföretagare och hembygdsromantiker i norrlands inland som skulle ställa sig bakom den smörjan? Eller har de ingen aning? I så fall skall vi genast upplysa dem!

  Mvh Sven-Olof

 2. seven-11 shaolin skriver:

  Modern ”centerpartism” är, ungefär som ondska, i huvudsak sprungen ur dumhet. Normalt skulle sådana här idéer bara nonchaleras men tyvärr handlar ju det här om politiker som har och kommer att få makt och ingår i de ledande maktstrukturerna i landet.

  Möjligheten finns förvisso att de här tomtarna representerar en annan del av beröringspunkterna till ondska, nämligen den manipulativa, där deras egen makthunger tränger undan allt vad logik, konsekvens och moral heter.

 3. Tobbe skriver:

  Så invånarna i ett land har ingen som helst rätt att ha några åsikter överhuvudtaget om landets framtid? Inget folk kan alltså hävda ett kulturellt, språkligt och traditionsmässigt företräde i sitt eget land? Om 30 miljoner araber vill bo i Sverige så ska jag plötsligt acceptera att svenskan är ett minoritetsspråk och att mina barn måste lära sig farsi i skolan för att göra sig förstådda? Det är så intressant att man talar om mångfalden hela tiden utan att fatta att mindre kulturer behöver ”sina egna” geografiska områden för att inte tryckas undan. Och så denna obcena fixering vid mångkultur som landets frälsning. En kultur är egentligen det kitt av gemensamma värderingar och vanor som under lång tid och mycket smärta växt fram för att förena ett folk. Ju enhetligare kultur desto mindre motsättningar och problem mellan invånarna. Vi kan ta djurskydd till exempel, en sak som av kulturella skäl ligger svensken varmt om hjärtat. Alltså finns det en stark uppslutning bakom hårda djurskyddslagar. Men vad tycker då de 30 miljoner araberna om svenskens daltande med djuren? Plötsligt är det vi tidigare tyckte gemensamt alls inte självklart längre. Våga se sanningen i vitögat, mångkultur är INTE framtiden, det är att döda ett fullt fungerande samhälle och tvinga sina barn att försöka lappa ihop det igen.

 4. Robsten skriver:

  Att upplysa dem är precis vad vi håller på med Sven-O;-)
  Bra kommentar Tobbe!

 5. Tobbe skriver:

  =0)

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Centern har sökt en ny identitet utifrån att deras kärnväljare – bönder och glesbygdsbor – blivit allt färre. Av de vägar som stått till buds beträdde de den som radikalast skiljer sig från den gamla centerns ideologi och historia. Maud har i ännu högre grad än Fredrik Africanus gjort en palatsrevolution inför häpna gräsrötter.

  Det gällde att växa i storstäderna, där numera folkflertalet bor och verkar. Nyliberalismen, sådan vi tidigare minns den från de moderata skolungdomarna, är nu centerns bärande balk. Stureplansleken, att sälja sig till dem som kan betala, har detta partis maudister nu ägnat sig åt en tid med föga framgång. Partiet har blivit en ny slinka i horkvarteren. Även med beaktande av att Alliansens politiska bankrutt även belastar centern, kan man inte komma ifrån, att den nya kostymen inte gett några nya friare. Det är faktiskt så illa ställt att partiet kan räknas som nedflyttningskandidat till kommande val, om än inte lika bergfast förutsägbart som för kådisarna. Egentligen har bara tre partier utanför vänsterblocket ett existensberättigande: (m), (fp) och (sd). Kådisarna och centern är överflödiga då de lämnat sina rötter och de gamla anhängarna vind för våg. Hur många liberala partier behövs?

  Ute i landet har det gamla centerfolket ofta inte ens insett vidden av partiets förändring. Det är ofta så med palatsrevolutioner. Men en viss förvirring börjar sprida sig. Här har (sd) redan inför 2010 en god chans att göra märkbara inbrytningar i centerns tidigare väljarbas. Särskilt om sossarna har ett stort försprång i opinionen våren 2010. Då kan valet anses förlorat för Alliansen och den enskilde röstar mera efter egen åsikt.

  När unge Oscar på sin blogg efterlyser en även formellt fri invandring, då uttrycker han ingenting annat än det som Fredrik Africanus och hans tomhylsor redan säger offentligt. Sverige har i praktiken en fri invandring under Alliansen. De få som får avslag på sin asylansökan stannar ändå, om de så vill, kvar i landet. Polis och riksdag bryr sig inte. Förhållandet regleras med då och då infallande ”amnestier”. Ensamkommande flyktingbarn, alltså ”ankarbarn”, sådana som tjocka släkten i Långtbortistan sänder till det lilla generösa landet i norr med förhoppning om kommande återförening – är den senaste inovationen på försörjningens paljett hos dem som har förstånd att se familjen Trematodes som ett föredöme.

  De motiverar den fria invandringen med den demografiska utvecklingen. Kvalle har roat sig med att nystudera de förutsägelser och studier som på 70-talet gjordes på varierande samhällsområden. Det gemensamma för praktiskt taget alla är hur fel de slog. Några pekade alldeles åt pipan. Inte ens studier begränsade till en enda sektor var något att lita på. Som skogsägare har Kvalle kunnat konstatera hur förutsägelser om skogsbranschens framtid blev fel redan efter tio år. Ofta mycket fel. Att påstå att Sverige genom befolkningens åldrande behöver en strid ström av invandrare för att samhället skall fungera väl om 20 år är inte möjligt. Om detta kan inget sägas med säkerhet. Det vore under alla omständigheter det primitiva sättet att lösa uppgiften.

 7. Norbergssonen skriver:

  Mycket klokt inlägg av Tobbe. Det är precis det som det är frågan om: Ett samhälle är de gemensamma värderingarna. Saknas sådana faller samhället sönder, och det är precis det vi nu ser hända runt omkring oss. Att få stopp på den muslimska invandringen är den absolut viktigaste uppgiften.

 8. Robsten skriver:

  Ha, ha, kul att läsa dina kommentarer, som inte är några kommentarer, Kvalle:-O

 9. Karl skriver:

  Som sagt mycket bra inlägg Tobbe!

 10. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Kvalles kommentarer är av karaktären ”fördjupning”…som hos kompisarna på statens åsiktsförmedling (SR/SVT).

 11. Robsten skriver:

  Det är inte första gången jag säger det, med risk för att tjöta, du borde starta en egen blogg Kvalle.

 12. nm08 skriver:

  Inga argument i världen slår politikernas egna uttalanden.

 13. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Om alla politiker och deras vapendragare säger samma dumheter, då blir dumheterna gärna dagens sanning. En skarpsynt människa, den mästerlige sagoförtäljaren H. C. Anderssen, lät ett oförstört barn säga vad ingen såg: Kejsaren är naken! Då först kunde alla se vad de redan borde ha sett; att kejsarens nya kläder var en illusion.

 14. Katarina skriver:

  Vad vet mångkulturförespråkare på Kungsholmen om mångkultur? De är inte trovärdiga i mina ögon så länge de inte frivilligt väljer att bosätta sig i Ronna, Rinkeby eller Rosengård.

 15. Steve skriver:

  Det kan vara intressant att jämföra med andra länder. I Schweiz’ kantoner — särskilt de mindre — folkomröstar man om stort som smått; det kan rentav bli för mycket av det goda, tycker somliga där. I Finland röstar man inte bara på parti utan även på person. Blir det en riktig folkstorm om något, händer det ofta att de styrande viker sig. (I Sverige däremot ser ju, sedan Erlanders tid, överheten sådant mest som ett tillfälle att få visa allmogen vem som bestämmer.) Och i USA ser vi nu — vi som inte nöjer oss med svenska media — hur man långsamt och omständigt röstar fram presidentkandidat för de två stora partierna. Och i de flesta delstater får man välja guvernör, borgmästare, polischef…

  Men i Sverige? Här kan vi väl inte påverka? Rösta på kd, och se sedan hur de gör tvärtom. Kd, där ordföranden i KDU Stockholm hämtades från RFSL… Och ivrigt understöddes av ordföranden i KDU Riks. Mafiosi, är väl rätta beteckningen på sådana figurer. Eller?

 16. Skånepåg skriver:

  Hej!

  Då man läser bifogade länk från f.d. Medborgarnas Flyktingombudsman, inser man hur långt den här centerpartisten är från verkligheten.

  http://merit.blogg.se/1199296498_h__hej_med_farbror_fr.html

 17. Möllis skriver:

  Kvalle har något aldeles speciellt 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: