Kommunala folkomröstningar en möjlighet

ballot-box-2.jpgSedan 1977 finns det möjlighet att hålla rådgivande folkomröstningar i kommuner och landsting. Det har fram till idag hållits ett nittiotal sådana omröstningar i landet. När kommunallagen reviderades 1994, infördes även möjligheten att genom medborgardemokrati, så kallat folkinitiativ, tvinga kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige att ta ställning för eller emot en folkomröstning. Genom att få minst 5 % av de röstberättigade i en kommun att skriva under för folkomröstning i en fråga tvingar man kommunfullmäktige att ta ställning, för eller emot folkviljan.

Sedan 1994 har ett åttiotal sådana folkinitiativ genomförts, men kommunfullmäktige i respektive kommun har endast i 5 fall genomfört den folkomröstning som medborgarna efterfrågat.

På riksdagens hemsida kan man läsa ”Regeringen överväger därför för närvarande hur reglerna skulle kunna ändras så att kommuninvånarnas initiativ bättre kan tas tillvara.” Ett enligt mig lovvärt initiativ.

För att tvinga fram ett kommunalt ställningstagande för eller emot en folkomröstning skall man tänka på följande. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden, och uppgift om deras adresser.
Det vill säga alla som skriver under måste ange sina fullständiga personuppgifter, förutom personnummer. Om man inkommer med ett sådant folkinitiativ, där minst 5% av de röstberättigade inom kommunen eller landstinget har skrivit under, måste ärendet behandlas av kommunfullmäktige på samma sätt som en motion inlämnad av kommunfullmäktigeledamot. Detta är enligt min mening ett förfaringssätt som vi sverigedemokrater varit alltför dåliga på att utnyttja.

I kommuner där vi inte finns representerade i kommunfullmäktige, men likväl har en stark folkopinion mot att kommunen tar emot fler ”flyktingar” skulle den kunna användas för att tvinga de lokala politikerna ta ställning MOT folkviljan. Även i kommuner där vi finns representerade är det ibland alltför lätt att avfärda våra motioner, utan en korrekt behandling och ett personligt ställningstagande. Om man kan lämna in en namninsamling där 10-15% av medborgarna har tagit aktiv ställning för en folkomröstning i frågan, gör man det betydligt svårare för kommunpolitikerna att avfärda denna. Detta kan därefter användas för att stärka våra positioner i kommunen.

Jag har nu ett konkret exempel på en kommun där detta förfaringssätt kan prövas, förmodligen med mycket positivt resultat. Nämligen Härjedalen. Den 15 februari 2007 skrev Olle Larsson(sd) en motion till Härjedalens kommunfullmäktige, som avslogs per den 21/11 2007.I motionen tog Olle upp de orättvisor som finns inom kommunen, och länet, avseende människors möjligheter att försörja sig och bosätta sig, beroende på etnisk tillhörighet. I en femtedel av kommunens yta härskar otidsenliga raslagar, något som jag tidigare skrivit om här. Olles motion gick ut på att kommunen skulle uppvakta regeringen, och verka för en demokratisering av norrlands inland. Motionen avslogs med 32 röster emot. Av de övriga lade 9 ner sina röster. Dessa representerade så vitt skilda partier som moderaterna, det lokala partiet vox humana, samt en vänsterpartist. 5 ledamöter röstade för motionen. Förutom SD:s 2 mandat, en moderat och 2 från VH. Folkopinionen och folkviljan i Härjedalen är något helt annat. Olle gör bedömningen att en majoritet skulle rösta för förslaget i en folkomröstning om de fick möjligheten. Jag delar Olles uppfattning. Således ror jag det vore av stort värde att genom ett medborgarinitiativ, tvinga fram ett ställningstagande från kommunens majoritet, mot folkviljan.

I Härjedalens kommun fanns vid kommunalvalet 2006, 8786 röstberättigade. Således krävs endast 440 röstberättigades namnunderskrifter. Olles, och min uppfattning är att 2000 namnunderskrifter är en fullt realistisk målsättning. Naturligtvis kommer detta folkinitiativ att avslås i kommunfullmäktige. Syftet är istället att tvinga kommunens lokala despoter ta ställning mot folkviljan och på så sätt stärka SD i Härjedalens kommun.
 

Annonser

One Response to Kommunala folkomröstningar en möjlighet

  1. Stor Johan skriver:

    Jag kan se och tror att den politiska gärningen kan växa i kraft via kommunerna. En politisk gärning här Sverige har som jag ser två allternativ, just nu eller igenom en lång och insiktsfull kamp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: