Liberaler förtjänar att dö, hinduer är fina människor.

Varför är en homosexuell muslim så mycket mer värd än en frimärkssamlande sosse?

Om jag skulle byta plats på de båda livsåskådningarna i rubriken ovan så skulle den här texten vara åtalbar. Lagen gör nämligen skillnad på folks åsikter och uppfattningar utifrån om åsikerna utgör en godkänd religion eller om de bara är en åsikt. Hårdraget sker alltså bedömningen på grundval av hur gamla dessa åsikter är. Skulle liberalismen vara tusen år gammal, ha en vedertagen symbol och syssla med mer eller mindre verklighetsfrånvända riter så skulle den troligen passera som religion. Nu är det inte så, och tur är väl det, för då hade jag snart fått påhälsning av polisen för mitt hetsande i rubriken ovan.

Det är alltså helt okej i juridisk mening att säga att socialdemokrater är ointelligenta apor, att moderater är arbetarhatande svin, att miljöpartister är sönderknarkade hippies eller att sverigedemokrater är skadedjur. (Det sistnämnda för övrigt flitigt använt av journalistkåren på våra många statskontrollerade nyhetsorgan). Något som däremot är strängeligen förbjudet är att säga samma sak om godkända minoriteter, företrädelsevis etniska och religiösa grupper, men även grupper med från normen avvikande sexuella preferenser.

Detta sneda förhållande gör mig livrädd och påkallar, enligt min mening, ett djupare resonemang.

Man kan inte själv påverka vilken hudfärg man fötts med, hur krokig ens näsa blev eller hur sneda ens ögon är. Det finns därför ingen rimlig anledning att kräva att det ska vara tillåtet att ge sig på och ifrågasätta enskilda individer eller grupper av människor enbart med utgångspunkt från deras genetiska egenskaper – deras ras om man så vill. Därför har jag förståelse för lagstiftarens intentioner vad gäller den gruppen, även om jag knappast tror att lagen om hets mot folkgrupp överhuvudtaget tjänar sitt syfte. Dessutom är lagen väldigt lätt att missbruka emedan den är onödigt luddigt utformad.

Hur det än må vara med den saken så finns som sagt viss moralisk relevans i att söka skydda alla folkgrupper från angrepp enbart utifrån deras genetiska betingelser.

Men sen blir det dock mindre begripligt, mindre konsekvent, mindre förnuftigt.

Här ett exempel från tryckfrihetsförordningen, 7 kap, § 4, som berör gärningar som ”om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag”:

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;

I Sverige får man alltså inte uttrycka missaktning mot en grupp människor för att de tillhör en viss religion, eller har en viss sexuell läggning. MEN man kan – utan att bryta mot någon lag – uttrycka sig i princip hur som helst rörande människor på grund av att de har övertygelser av annan karaktär än religiösa.

Skulle någon kunna berätta för mig varför Ishmail, som på religiösa grunder anser att jorden är platt, inte ska få hånas i samma utsträckning som Peter som, för att han är miljöpartist, anser att man inte ska behöva jobba för sitt levebröd utan ska kunna leva på andra människors slit?

Eller omvänt om ni så vill; varför är det inte straffbart att skriva ”Fan, sossar är verkligen mänsklighetens avskräde.”, medan brottet att skriva: ”Fan, buddister är verkligen mänsklighetens avskräde.”, har fängelse i straffskalan? Vad är skillnaden?

Detta är högst inkonsekvent och orättvist mot alla som inte bekänner sig till en religion, men ändå har en åsikt!

Jag är sverigedemokrat. Jag anser – grovt sammanfattat – att massinvandring, mångkultur och raserandet av traditionella värden är någonting mycket sjukt och farligt. Det är min åsikt – min religion. Jag kan försäkra er om att jag har vridit och vänt på detta, varje dag, i drygt 15 år nu, men jag kan inte ändra på mig, jag är född sverigedemokrat och det är högst troligt att jag kommer att dö som sverigedemokrat.

Min politiska övertygelse är en MINST lika stor och viktig del av min identitet som sexualiteten är för en homo- bi- eller transsexuell, eller religionen är för en muslim. Hur understår det någon att påstå något annat? Vilka tror ni att ni är?

Det är rent ut sagt vidrigt att utestänga stora grupper av människor från att uppbära lagens beskydd, särskilt när dessa människor – sossar, sverigedemokrater, vänsterpartister, liberaler, ja till och med miljöpartister – är en förutsättning för en levande och sund demokrati.

Nånting är mycket sjukt i ett samhälle där dylika förhållanden tillåts råda utan att ifrågasättas av intellektuella, journalister och opinionsbildare. Det råder verkligen koncensustrans hos makteliten och dennas knähundar, inte ens de mest uppenbara uttryck för det pågående demokratiska förfallet ifrågasätts.

Poängen – notera detta du belackare – är INTE att jag tycker att jag ska ha rätt att säga nedlåtande saker om mormoner, eller att Niklas Svensson inte ska ha rätt att kalla sverigedemokrater för skadedjur, poängen är att människor, oavsett om de är muslimer eller vänsterpartister, fanimej ska vara lika inför lagen.

Till vilken grad skall det vara tillåtet att kränka grupper av människor? Och då menar jag inte bara regimens gullegrupper, utan alla grupper: Muslimer, enbenta, koprofager, mopedsister, vänsterhänta, sverigedemokrater, kurder och hundägare. Bestäm er för en godtagbar nivå som ska gälla för alla, i stället för att på äkta Stalinmanér särbehandla vissa grupper.

Jag ser nuvarande lagstiftning som en stor och systematisk diskriminering av alla som inte tillhör någon godkänd folkgrupp. Jag är övertygad om att de flesta människor om bara några årtionden kommer att se tillbaka med avsmak och skam, på det sjuka förhållningssätt till människors rätt att leva under lagens beskydd, som makthavarna i västvärlden höll sig med kring sekelskiftet och i början av tjugohundratalet.

Det är dags att ändra på denna vridna uppfattning. Det är dags att skrota de lagar som uppenbart och avsiktligen diskriminerar människor. Det är dags att alla människor blir lika inför lagen.

Annonser

13 Responses to Liberaler förtjänar att dö, hinduer är fina människor.

 1. Johan Andersson skriver:

  Helt rätt. De har helt missat att åsikt är en åsikt, oavsett om de väljer att kalla det religion eller inte.

 2. SIVAN skriver:

  Bästa jag läst på länge. Bra jobbat. Rubriken är underbar.

 3. Tack SIVAN! (och Johan också såklart)

 4. Lars Flemström skriver:

  Artikelförfattaren har rätt, men ändå fel. Pingstpastor Åke Green blev frikänd av både Hovrätten och Högsta domstolen för sin homokritiska predikan. Därefter dömdes – också i HD – sex nynazister, som närmast hade plagierat uttryck i pastorns predikan. Detta innebär dock inte att vad som helst är tillåtet i religionens namn, d v s man får inte använda religionen som täckmantel för uppmaningar till våld.

  Andra EU-länder utvisar imamer, som predikar hat och våld mot den infödda befolkningen, med stöd av Europakonventionen art 17.

  Judar är en folkgrupp, muslimer är det inte, men det verkar man tro i Sverige. Inte minst verkar svenska muslimer själva tro att de är en folkgrupp, för det har de ju blivit itutade.

  Både sekulariserade muslimer, och troende muslimer som inte vill utnyttjas av de extrema islamisterna, skulle vinna på att man slutar uppfatta muslimer som en folkgrupp. Det skulle helt enkelt ge utrymme för större kulturella och politiska skillnader mellan muslimer. Det skulle bli möjligt att assimileras kulturellt och politiskst och ändå behålla sin muslimska tro. Genom det felanvända folkgrupps-begreppet pressas alla muslimer in i samma fålla, vilket är en hjälp för extremisternas kontroll av de muslimska trosbekännarna i Sverige.

 5. Jag tror herr Flemstöm behöver läsa artikeln en gång till. Jag tar aldrig upp vilka grupper som anses ha rätt att angripa andra grupper, det får bli en annan gång.

  Jag påpekar bara det faktum att lagtexten uttryckligen diskriminerar människor vars åsikt inte grundar sig på godkänd religion eller sexuell läggning.

 6. Lars Flemström skriver:

  Den förbannade bör kanske läsa mitt inlägg en gång till. Läs också den frikännande domen mot pastor Green! Där står i klartext att det ryms mer i den religiösa yttrandefriheten än i den politiska! Och det är ju vad jag påstår!

  En religion handlar om livet efter detta, och i värsta fall att någon inte ska få det eviga livet pga synder i detta liv. Politik handlar däremot om det nuvarande livet, och kan då vara uppmaningar till handling. Av domen mot pastor Green framgår klart att uppmaningar till politisk handling under religiös täckmantel ska bedömas som politiska uppmaningar, enligt Europakonventionen art 17.

  Logiken i detta har Sverige svårt med, när man dessutom uppfattar ”muslimer” som en folkgrupp. De EU-länder som tillämpar Europakonventionen fullt ut, vilket Sverige inte gör, har alltså bättre juridiska medel att ta itu med muslimsk extremism. Har ”den förbannade” svårt att hålla med?

 7. Lars: Jag har aldrig påstått att du har fel, bara att du tar upp en helt annan fråga än den jag tar upp i artikeln.

  Jag söker med artikeln synliggöra det sjuka i att den ANGRIPNA GRUPPEN åtnjuter olika grader av juridiskt skydd beroende på huruvida denna företräder en religion eller ej. Du tycks avse att den som ANGRIPER döms olika beroende på syfte (religiöst eller politiskt).

  Det är också en intressant fråga, men som sagt inte likställd med vad jag tar upp i artikeln ovan.

 8. Katarina skriver:

  Håller med. Som Sverigedemokrat är jag diskriminerad på arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen. Det betraktas som moraliskt försvarbart att vara oförskämd och hotfull när jag delar flygblad eller visar min åsikt på andra sätt. Slutligen har jag inte lika stor rätt som socialdemokrater att dela med mig av min politiska uppfattning på jobbet, fester etc. Förstår inte varför mina tankar och åsikter inte är lika mycket värda som andras, en religiös persons t.ex.

 9. Stor Johan skriver:

  Helge Fossmo pingstpastorn och hans by är ju på tapeten igen. Nya avslöjande SMS som polisen tidigare ratat då de ansågs som ointressanta för morden. Det får ju en att fundera, pingstvännerna är ju gudbevars fint folk, respektabla medborgare med de tre V:ena Villa,Volvo,Vovve.
  Min tanke var ifrån början att polisen ifrån start borde ha vänt upp på ned på hela församlingen. Det ligger ju fortfarande en hund begraven och snack om flera inblandade har ju läckt ut länge nu och det ifrån ångerköpta i församlingen.
  Hade vi sett samma lösa polisiära hållning om det gällt ett grannskap av ”främmlings fientliga”? Tror inte det.

 10. Lars Flemström skriver:

  Svar till Den förbannade:
  Jag tar väl inte upp en helt annan fråga än du tagit upp i artikeln, för där har du ju tagit upp flera frågor, bl a denna: ”Lagen gör nämligen skillnad på folks åsikter och uppfattningar utifrån om åsikerna utgör en godkänd religion eller om de bara är en åsikt.”

  Och då har jag bekräftat att det är som du säger, men undantag att det inte finns något krav på att religionen ska vara ”godkänd”. Men det går däremot inte att uppfinna en ny religion i syfte att vara täckmantel för ett politiskt budskap, och ej heller att använda en gammal religion i det syftet.

  Men jag skrev också att detta är Europarätt, och det har man svårt med i Sverige, t ex att man i just Sverige gärna blandar ihop begreppen islam (en religion) och muslimer (personer tillhörande olika folkgrupper, varför muslimer INTE är en folkgrupp).

  Men du tog också upp skillnader mellan de personer som angrips, där tanken bakom lagstiftningen är att utsatta minoriteter behöver ett utökat skydd jämfört med majoriteten. I sitt ursprungliga skick, 1948 var den svenska lagen om Hets mot folkgrupp fullt okej, men när de skyddade grupperna blivit alltfler, har det hela blivit orättvist.

  Det finns ju minoriteter även inom majoritetsfolket. Men homosexuella är den enda minoritet inom majoritetsfolket som åtnjuter särskilt skydd – och det skyddet höll inte inför religionsfriheten. Det visar Green-rättegångarna.

  Jag har under åratal på olika debattforum försökt fästa uppmärksamheten på detta problem: Den lag som skulle motverka diskriminering av utsatta minoriteter har blivit en lag som indirekt påbjuder diskriminering av alla utsatta minoriteter, som INTE är uppräknade i lagen.

 11. Christel skriver:

  Jag vill bara kommentera en sak i den här artikeln och det är där det står sexualiteten för en transsexuell.Transsexualism betyder transkön och har absolut ingenting med sexualitet att göra.
  Transsexualism beror på att dessa individer pga en genetisk avvikelse blivit födda med en hjärna
  av motsatt kön än kroppen,närmare bestämt korrelationen i hypotalamus körteln.De här människorna byter kön på kroppen för att kroppen skall komma i harmoni med det neurobiologiska könet ”hjärnans kön” Helt enkelt för att kunna få ett normalt liv.Det har absolut ingenting med sexualitet att göra.

 12. Jag har funderat i exakt samma banor. I anslutning till att jag försöker sätta mig in i de juridiska möjligheterna att fälla LO-ansluta fackförbund för deras uteslutning av sverigedemokrater, utan individuell prövning och med politisk övertygelse som enda skäl, har jag bl.a. noterat att den svenska HMF-lagen skiljer sig från internationell standard ang. vilka grupper som bör skyddas.

  Artikel 2 ur FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

  ”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm

  Denna har också en exakt, eller nästan exakt, motsvarighet i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf

  HMF-lagen har alltså reducerat bort kön, politisk eller annan uppfattning, språk m.m. för att istället helt koncentrera sig på etniska och religiösa aspekter.

  Såvitt jag kan se bryter HMF-lagen därmed mot andemeningen i de internationella konventioner, som istället önskar jämställa diskriminering mot *alla* grupper, genom att överfokusera på vissa grupper (etniska, religiösa) och därigenom förringa diskriminering mot andra grupper (politiska, sociala m.fl.).

 13. Alfie skriver:

  Problemet LF har är att han inte fattar att han gång efter annan sitter och kastar sten i glashus. HAN vill alltid ta sig rätten att kasta skit på andra men kan aldrig ta att han får skit tillbaks. HAN ska diktera andras liv ända in i sovrummet men kan inte ta den minsta tillrättavisning ens när han är överbevisad, då kommer krokodiltårar blandat ned svavel.

  HAN förstår inte att historien har visat att vissa grupper har ett syddsbehov, framförallt utomeuropeiska invandrare, nysvenskar och homosexuella eftersom somliga av LFs vänner har en benägenhet att inte kunna tygla sina känslor i sitt möte med dessa grupper. Dessa LFs vänner tar allt som oftast lagen i egna händer och visar handgripligen sitt missnöje över dessa gruppers närvaro i det svenska samhället.

  LF och hans vänner i SD måste förr eller senare inse att Sverige inte är detsamma idag som i Edvard Perssons dagar, liksom det inte var detsamma under Edvard Perssons dagar som i Karl XIIs dagar. Samhället är föränderligt och folk flyttar in och ut. Sverige är allas, allas som bor här och vill delta i dess uppbyggnad. Flyktingpolitik och dess förutsättningar kan man alltid förändra och förbättra för bättre rättvisa för alla, men den grundläggande principen om mänskliga rättigheter, även för LF kan man aldrig kompromissa om. Därför måste LFs och andras svavelosande salvor till höger och vänster hållas kort, alltid, eftersom dom är ämnade till att skada andra.

  LF, jag vet att du kallar dig kristen, Nästan som du ska älska som dig själv heter ibland Ahmed, eller är du så full av självförakt att du känner för dig själv som du gör för Ahmed? Fundera på det.

  Alfie (liberal)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: