ND förespråkar massinvandring

ND skapasJag har tidigare kritiserat nationaldemokraternas förslag om att skapa apartheidskolor, då trodde jag det var ett idiotiskt förslag från ett idiotiskt parti, det är för mig självklart att invandrare skall assimileras in i det nya samhälle de kommer till.

På pappret förespråkar ND, precis som sverigedemokraterna, en restriktiv invandringspolitik och därför blandas våra partier ibland ihop, ibland av okunskap men ibland avsiktligt. Men förespråkar verkligen ND en restriktiv invandringspolitik? Undertecknad är inte övertygad och ett nedhopp i NDs invandringspolitik visar att partiet lika gärna skulle föredra den destruktiva massinvandring som drivs av våra riksdagspolitiker, framför en restriktiv invandringspolitik.

En nationalistisk, demokratisk invandringspolitik består av tre steg: restriktiva invandringsbstämmelser, assimilering och frivillig återvandring. För bästa dramatiska effekt kommer jämförelsen gå i omvänd ordning.

Frivillig Återvandring
Ett viktigt steg i den sverigedemokratiska invandringspolitiken är den frivilliga återvandringen för dem som vill återvända hem. Kanske blev situationen i Sverige inte som man hade hoppats på, kanske var Sverige bara en nödlösning tills oroligheter i hemlandet lagt sig, hur som helst, det finns människor som vill återvända men inte har de ekonomiska medel som behövs. Därför vill sverigedemokraterna kraftigt höja återvandringsbidraget.

Nationaldemokraterna vill också erbjuda återvandringsbidrag åt de människor som återvandrar. Någon frivillighet nämner man dock inte, man menar till och med att ”det eventuella obehag repatriering medför” är ”underordnat den permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir”. Eventuellt ”obehag” skall lindras med ”återvandringsbidrag och stöd”.

Assimilering
Sverigedemokraterna tror på en ”öppen svenskhet”, att människor oavsett etnisk bakgrund skall kunna bli svenskar, att t.ex. en adopterad flicka från Senegal kan bli lika svensk som du och jag. De krav SD ställer på dem som önskar bli nya medborgare är att de aktivt vill ta del av svensk kultur, lära sig svenska och leva efter svenska lagar.

Nationaldemokraterna kräver inte assimilering, man vill inte att invandrare skall assimileras eller integreras in i samhället. ND vill inte beblanda sig med personer av utländsk härkomst, utan istället vill man isolera svenskar till etniskt svenska enklaver, såsom förslaget om etniskt svenska förskolor tydligt visade.

NDs definition av svenskhet är hårt knuten till etnicitet, och eftersom blod är svårare att förändra än tankemönster så blir därför assimilation omöjligt och i stort onödigt, vår adopterade flicka från Senegal kommer ändå alltid vara ”neger” i nationaldemokraternas ögon och aldrig kunna bli svensk.

Restriktiv Invandringspolitik
Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare och flyktingar på alldeles för kort tid. Den massinvandring som våra riksdagspartier idag förespråkar försätter människor i utanförskap, skapar splittring i samhället och försvårar det gemensamma arbetet för nationens bästa.

Sverigedemokraterna säger i sitt invandringspolitiska handlingsprogram hur invandringen bör vara restriktiv, och fram till en effektiv assimiliseringsprocess har etablerats så kan ett ”tillfälligt totalstopp för icke-västlig invandring” behövas för att assimilera de personer från kulturellt avlägsna länder som redan befinner sig i Sverige. Det är min mening att västerländsk invandring till Sverige inte behöver begränsas, då de kulturella skillnaderna inom västvärlden inte innebär de kulturkrockar som t.ex. muslimsk kultur kan medföra.

Nationaldemokraterna vill enligt sitt principprogram helt stoppa all invandring utanför ”den västerländska kultursfären”. Man nämner inte om detta är en permanent åtgärd, eller något tillfälligt. Alla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats för personer från icke-västerländska länder skall också ”prövas”, underförstått att människor utanför Europa är oönskade.

Eftersom ND inte tror på assimilation blir kravet om en restriktiv invandring tämligen tandlös. Faktum är att ND lika gärna skulle kunna förespråka en ökad invandring, eftersom det snabbare skulle spä på den segregation som man så gärna vill se. Kan det vara därför ND bara fick 3000 röster i valet 2006, att många nationaldemokrater rent strategiskt valde att rösta på socialdemokraterna eller alliansen för att dessa två partier förespråkar den invandring som endast resulterar i ökad segregation och på så vis ger ND ”vatten på kvarn”?

Slutsatsen
Det finns fler skillnader än likheter mellan sverigedemokraterna och nationaldemokraterna. Vi talar om samma problem, men med helt olika lösningar. SD är ”begränsade” i sin problemlösning av våran kompromisslösa hållning till demokratin och demokratiska värderingar, ND har inte dessa spärrar. En etniskt homogen befolkning är målet, i då kan man inte ägna tid åt människors lika värde inför lagen och annat tjafs.

Varför skriver jag ens om nationaldemokraterna? Jag har fått kritik för att jag skrivit förut om ND, det brukar låta att ”ett sådant litet parti borde inte ges uppmärksamhet”, men den här beröringsångesten förstår jag mig inte på. Många ser fortfarande SD som ett rasistiskt/nazistiskt/främlingsfientligt parti och vi har allt att vinna från att göra den gigantiska skiljelinjen mellan våra partier synlig. ND fick 3000 röster i valet 2006 och är utanför Stockholms kranskommuner helt osynligt, eller ja, man skulle elakt kunna säga att partiet är så gott som osynligt utanför sin hemsida. 3000 röster räcker inte till riksdagen, det är dags att vi förskjuter våran bråkiga lillebror för gott.

Annonser

57 Responses to ND förespråkar massinvandring

 1. Frans Johansson skriver:

  Snygg post Robban! Precis som du själv konstaterade känns det väl inte som man behöver vara oroliga föra att Nd ska konkurera nämnvärt om samma röster. Dock är det ju aldrig roligt att bli sammankopplade med ett parti vars värdegrund ligger på ett helt annat plan än vår! Men Nd är ändå bra på ett sätt, då dom sannoligt drar till sig en å annan komet, som vi på så sätt slipper att handskas med i Sd.

 2. z999 skriver:

  Och bråkmakaren Robert laddar upp för en storstrid 🙂 …igen.
  Såhär, eftersom riksmedian aldrig kommer att göra någon analys av ND så kommer ND att ha nytta av SD’s framgångar, en viss draghjälp alltså.

  Men sen, hur ska SD kunna angripa ND? Det vore väldigt olämpligt att började använda samma vokabulär som mångkulturalisterna (i alla fall om man vill något sånär behålla väljare). Och om man väljer att ligga lågt mot ND, vad kommer då invandrare som vill rösta på SD att tycka? Assimilerade invandrare som lever i de mångkulturella gettona drabbas lika hårt som svenskar (vågar man använda ordet svenskar när man kommenterar något Robert har skrivit :-)).

  Jag tror att ND kommer att ha lättare i en debatt med SD eftersom ND har mindre meningsskiljaktigheter mellan medlemmarna. ND kanske även kan få fler röster på att man profilerar sig mer åt vänster när det gäller andra frågor (ekonomi och arbetsmarknad).

  …en spänd väntan på Morgoth med flera. 🙂

 3. tommi skriver:

  det kan ju vara så enkelt som att den misslyckade asylpolitiken
  har skapat en perfekt biprodukt på vilket ett apartheid system är enklare att grunda på. flyktingarna bor i översegregerade stadsdelar
  och svenskarna i dom lite bättre områdena. en liten tanke dyker då upp – vilket av partiernas åtgärder kommer då att gå o genomföra med minsta motstånd – SD: tillfälligt totalstopp för icke-västlig invandring och frivillig återvandring eller ND: apartheid system.
  kan tänka mig att flertalet av förorternas asylanter inte kommer att
  nappa på någon återvandrings-bidrag(efter att tolken har förklarat att man förväntas stanna kvar i hemlandet även efter att bidraget är förbrukat)

 4. Bertil skriver:

  ”En nationalistisk, demokratisk invandringspolitik består av tre steg: restriktiva invandringsbstämmelser, assimilering och frivillig återvandring.”

  En i grova drag bra summering av SD:s invandringspolitiska program. Men den svåraste frågan återstår ännu att svara på.
  – Hur ska Sverige förhålla sig till de stora grupper invandrare som inte vill bli assimilerade i det svenska samhället?

 5. Bertil:

  När återvandringsbidragen höjs och möjligheten att leva på andras pengar försvinner så kommer detta nog att ordna sig. Åtminstone till stor del.

  Lägg därtill att staten upphör att pumpa in pengar i projekt som ska stärka invandrarens ursprungskultur (dvs hjälpa denne att smita från plikten att anpassa sig) samt att samhällets uttalade krav, till skillnad från nu, blir att invandraren skall anpassa sig och göra rätt för sig eller åka hem.

 6. Frans Johansson skriver:

  bertil igen:

  Sen handlar det ju om att inte så lättvindligt dela ut permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Vi vill göra dessa till något man förtjänar, framför allt med ett så enkelt krav som att de som önskar bo i Sverige inte begår brott. Vidare, något mer komplexa krav, är sen att individerna visat sig villiga att anpassa sig och lära sig språket.
  Vid ett tillfälligt uppehållstillstånd bör det givetvis vara praxis att flyktingen återvänder då situationen tillåter detta. Vägrar dom detta så kan vi givetvis välja att handgripligen förvisa dem till hemlandet.

 7. Lars skriver:

  ”och möjligheten att leva på andras pengar försvinner”

  Berätta mer. På vilket sätt vill SD ta bort denna ”möjlighet”?

 8. Lars skriver:

  Visst har du rätt, Robert, i att ND hellre föredrar den nuvarande mångkulturalistiska politiken som resulterar i segregation framför SD:s. Det är dock ”bara” tills (d.v.s. aldrig) den lilla rasistsekten ND fått egen majoritet och då kan påbörja Den Stora Rensningen där de ”etniska främlingarna” körs ut ur landet (men som du noterat ska de få lite plåster på såren genom att ND sticker lite pengar i fickorna på dem). Vad händer om den stora del av vårt lands befolkning som det handlar om inte finner sig i denna behandling och vill stanna kvar? Har kanske ND någon ”slutgiltig lösning” på ”främlingsproblemet” i bakfickan?

 9. Lars:

  Ett tips om man vill veta vad sverigedemokraterna har för åsikter i olika frågor är att kolla upp våra åsiktsdokument här: http://www.sverigedemokraterna.net/asikter.php

  I det aktuella ärendet kan kanske följande citat från invandringspolitiska handlingsprogrammet kan vara till nytta:

  ”I syfte att motverka asylmissbruk av ekonomiska skäl skall i princip inga kontanta bidrag ges till asylsökande, utan enbart mat och husrum samt en mindre fickpeng. Asylsökande skall inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats. Däremot skall man vara skyldig att utföra enklare sysslor inom eller vid förläggningen, i syfte att sänka kostnaderna för asylhanteringen.”

 10. Lars skriver:

  Du tog ju upp det där i kombination med höjt återvandringsbidrag. Då kan man ju bara tolka det som att du avsåg människor som redan lever här, inte asylsökande som väntar på att få sin sak prövad.

 11. Fri Info skriver:

  URLÖJLIGT!

  Vad är Robert Boström egentligen ute efter med det här blogginlägget? Ett nytt s.k. XD-krig?

  Det är inget snack att båda SD och ND skjuter sig själva i fötterna genom sitt larv där SD kallar ND för ”odemokratiska” och ”nazister” och ND kallar SD för PK och multikultiförespråkare. De enda som vinner på detta är etablissemanget.

  Det är bara att konstatera att SD och ND har mer som binder dom samma än som skiljer dom åt. Båda är demokratiska nationalistpartier, skillnaden är att ND talar lite mer klarspråk och SD kör en lite mer ”välputsad” linje för att om försöka bli accepterade av etablissemanget, vilket ändå kommer att misslyckas eftersom samma etablissemang troligen för all framtid kommer att kalla SD ”främlingsfientliga”, ”rasister” och ”nazister”. Så genom att SD själva spelar ”nazistkortet” mot andra så gör man bara självmål.

  Samtidigt garvar NSF åt det hela, kallar både SD och ND för töntar och är faktiskt just nu det mest aktiva nationalistpartiet ute på gator och torg trots att dom är pluttsmå och knappast får speciellt många
  sympatisörer med sin extremradikala framtoning.

  Vad är nästa steg, kanske bryta loss en fallang till ur SD eller ND och än mer konkurrera med sig själva så att ni garanterat inte kommer in i riksdagen 2010. För faktum är att de enda som kan stoppa SD:s inträde i riksdagen 2010 är SD själva.
  Det bästa vore ett samarbete, men det är nog svårt i nuläget eftersom båda partierna verkar styras av självgoda ledare. Kolla in ND:s hemsida hur Marc Abramsson just nu triumferar i Södertälje. Jag gissar att man kan dra av ca. 50% för att komma närmare sanningen, samma sak gäller SD:s ”triumfer”.

  Skräckscenariot vore att SD genom XD-kriget får 3,9% 2010, och ND kanske 2,9%. Jag skulle i det läget aldrig förlåta någon av er.
  Etablissemangspolitikerna kallar man ibland för så hårda ord som ”landförrädare”. Faktum är att XD-krig inte är något annat än landsförräderi. Inte för att man inte har viljan att förbättra, utan för att man sätter den egna prestigen före landets bästa.

 12. z999 skriver:

  Fri Info:
  ”Skräckscenariot vore att SD genom XD-kriget får 3,9% 2010, och ND kanske 2,9%.”

  Håller verkligen med. Även om ett sånt resultat också skulle peka i en viss riktning.

  ”Jag skulle i det läget aldrig förlåta någon av er.”

  Jag känner också lite så.

  ”Etablissemangspolitikerna kallar man ibland för så hårda ord som “landförrädare”. Faktum är att XD-krig inte är något annat än landsförräderi.”

  Håller med.

  ”Inte för att man inte har viljan att förbättra, utan för att man sätter den egna prestigen före landets bästa.”

  Ja, det är risk att en sån tendens kan utvecklas.

 13. Stor Johan skriver:

  Håller med Fri Info. Det är lite väl tidigt att börja angripa ND om det än behövs överhuvudtaget. Make friends not war, alla skallar är att se som tänkbara SD väljare.

 14. Johanna skriver:

  Det största hotet mot SD är SD själva. Jag tror inte ett ögonblick på att SD tjänar att sammankopplas med ND. Med 3 000 röster i riksdagsvaltet är de dessutom snarare en sekt än ett parti.

  Vad är då hotet om hotet är SD själva. Ett parti som SD söker sig många engagerade och duktiga människor till. Tyvärr finns det bland dessa ett och annat stolpskott och rötägg också. Ledningen måste hela tiden se till att hålla rent från rasister, nazister, tokstollar, galenpannor, alkolister och brottslingar. En SD företrädare i landsortskommun som gör ett illa valt uttalande i TV, kör rattfull eller begår ett våldsbrott kan skada partiet overhört. Räkna med att journalisterna med Janne Josefsson i spetsen med dolda mikrofoner och dolda kameror. Medias bevakning av SD har aldrig varit objektiv och de kommer att granska SD hårdare än något annat parti och hittar de något så kommer de att publicera det.

 15. Frans Johansson skriver:

  Men herregud! Finns det folk som verkligen tror på Nd som ett parti som kan riskera Sd:s tillväxt? Sd är 50 ggr större röstmässigt och har en organisation Nd:arna bara kan ha våta drömmar om. Dessutom har Sd fått ett medialt genombrott och nämns nästan dagligen i alla större tidningar! Enda gången Nd nämns är när journalister medvetet sammanblandar vårt parti med dem för att smutskasta oss.

  Nd har valt en radikalnationalistisk framtoning och får därmed finna sig i att vara ett parti för inbördes beundran. Jag menar, till och med Nd:s företrädare måste väl inse att för en realistisk chans att påverka politiken, så måste man anpassa sig till en politik som folk vill ha?

  Nd är en politisk motståndare och jag anser att vi i Sd ska förhålla oss till dem på det sättet.

 16. z999 skriver:

  Johanna:
  ”Det största hotet mot SD är SD själva.”

  Det stämmer säkert, och det kan väl även gälla andra partier för den delen. Fast i ännu högre grad SD kanske.

  ”Jag tror inte ett ögonblick på att SD tjänar att sammankopplas med ND.”

  Jag tror att båda partierna tjänar på visa tydligt vad de står för utan att snegla på varandra eller försöka ta avstånd från varandra. Och som sagt, ett krig mellan SD och ND innan valet skulle vara förödande för all opposition mot massinvandringen.

  ”Med 3 000 röster i riksdagsvaltet är de dessutom snarare en sekt än ett parti.”

  Varje parti måste ju börja någonstans, och nej, dom uppfyller inte kriterierna för att vara en sekt.

  ”Medias bevakning av SD har aldrig varit objektiv och de kommer att granska SD hårdare än något annat parti och hittar de något så kommer de att publicera det.”

  Jo, plus att de publicerar en massa lögner ovanpå det då.

 17. Lars skriver:

  ”Nd är en politisk motståndare och jag anser att vi i Sd ska förhålla oss till dem på det sättet.”

  Ja, på vilket annat sätt skulle SD kunna förhålla sig? ND bildades som en konsekvens av att några SD:are blev uteslutna för partiskadlig verksamhet och kan ses som en utbrytning ur SD (som sedan kom att rekrytera inte minst ur nazirörelsen och som ju överhuvudtaget står denna nära). Givet detta är det tragiskt att se vissas kommentarer här men åtminstone i ”Fri Infos” fall är det inte så konstigt…

 18. Sven-Olof skriver:

  På sätt och vis kan man säga att ND har allt att vinna, SD allt att förlora, på en debatt med ND. Mona muslim var tvungen att vinna 97% av tittarna, eller mer, för att lyckas vid Tv-duellen mot Jimmie Åkesson. Jimmie däremot kunde anse att debatten var lyckad om han övertygat 4 % av tittarna. Dvs en duell Mona inte kunde vinna.
  Vid en duell med ND kan SD inte ens vinna ett mätbart ökat opinionstöd. Nd däremot skulle om de tog 2% av SD:s sympatisörer fördubbla antalet röster. Så litet är ND. Just så litet och obetydligt.

  Mvh Sven-Olof

 19. z999 skriver:

  Sven Olof:
  ”På sätt och vis kan man säga att ND har allt att vinna, SD allt att förlora, på en debatt med ND. ”

  Det tror jag också.

 20. Sven-Olof skriver:

  Ytterligare en jämförelse mellan SD och ND. Om du tidigt en morgon ställer dig på en busshållsplats, med 3 avgångar i timmen, så har du 2 sverigedemokrater på varje fullsatt buss. Du får vänta tills långt in på kvällen innan den första ND:aren kommer. Om du går på ett fullsatt globen, är en hel sektion sverigedemokrater. Nationaldemokraterna på ett fullsatt globen ryms inne på herrtoan. I samma bås. Varför bryr vi oss om ND?

  Mvh Sven-Olof

 21. Victor skriver:

  ”Kan det vara därför ND bara fick 3000 röster i valet 2006, att många nationaldemokrater rent strategiskt valde att rösta på socialdemokraterna eller alliansen för att dessa två partier förespråkar den invandring som endast resulterar i ökad segregation och på så vis ger ND “vatten på kvarn”?”

  En fråga, tar du droger? Sverigedemokraterna förlorade precis en röst.

 22. Robert Boström skriver:

  Victor,

  för varje röst SD förlorar till ND får vi 10 nya normala människors röster, så varsågod.

 23. Victor skriver:

  Robert Boström@
  Sånna som dig är inte bra för ett ettablisemang. Du göra korkade uttalande, och du om någon borde veta att ND inte vill skicka hem dom som redan är adopterade hit, dom vill inte heller stoppa den utomeuropéeiska adopteringen helt, utan minska den så mycket att den inte påverkar så den inte påverkar de etniska svenkarnas framtid märkbart.

  Du som SD förespråkade borde också veta att sånt häe bloggande som du utför gör så att fler går över till ND och ni ger dem gratisreklam. Tack!

 24. Fri Info skriver:

  Svar till Johanna, Frans Johansson, Lars, Sven-Olof och inte minst Robert Boström som säger ”för varje röst SD förlorar till ND får vi 10 nya normala människors röster, så varsågod”.

  Budskapet är: Underskatta inte ND! Att underskatta sin konkurrent är det absolut dummaste man kan göra och ni läste rätt, ND är en konkurrent om samma väljare inte motståndare. Motståndarna (om ni inte viste det) är riksdagspartierna.

  Sen är svaret otvetydigt JA, ND kan ta väljare från SD och gör det också och det gynnar inte SD eftersom ND tar mycket väljare bland s.k. ”vanligt” folk. Vad tror ni har gjort ND stora i Södertälje? Enbart partimedlemmar och nazister?
  Därför är det otroligt korkat att spela samma ”nazistkort” mot ND som etablissemanget spelar mot SD som har precis lika mycket nazistförflutet som ND om inte mer, så detta tjafs gynnar ingen. Om ni ogillar ND så ignorera dom, det är flera gånger bättre.

  SD/ND debatt som Sven-Olof talar om är precis lika dumt. SD och ND har inget att debattera om och ska inte debattera. Båda ska angripa riksdagspartierna, helst tillsammans och bara komplettera varandra.

  Till slut, Lars: ND rekryterade från alla möjliga håll, inte minst från SD. Hur stor tror du att den svenska nazirörelsen är? ND står inte närmare nazister än SD, skillnaden är att man inte gör några tydliga avståndstaganden. Två sanningar:
  1. Dagens ND är en spillra men växer.
  2. Några f.d. ND:are har tappat tron på demokratin (inte så förvånande) och har tagit steget till den odemokratiska och radikalare nationalismen (läs: nationalsocialism).

  Sen vet jag inte riktigt vad du vill insinuera med uttalandet ”Givet detta är det tragiskt att se vissas kommentarer här men åtminstone i ”Fri Infos” fall är det inte så konstigt”.

  Ja, jag är f.d. ND:are och samma person som på forumet Exilen använde nicket ”Fire in the hole” (jag deltar inte längre men läser ibland). Med ”f.d.” avses ”Före Detta” och jag hyser idag överhuvudtaget inga sympatier för ND mer än att jag kan hålla med om vissa punkter i programmet.
  I dagsläget är jag inte heller intresserad av SD eftersom det är ett flertal saker jag inte kan ställa upp på bl.a. det i mitt tycka alltför smala programmet. Men ni har min röst mest för att ni är det enda oppositionspartiet som kan ta sig in i riksdagen. Politiskt verkar jag idag som oberoende nationalistisk demokratisk opinionsbildare och något mer handfast kanske kommer inom kort.

 25. Johan skriver:

  Robert Boström och andra inom Sverigedemokraterna.

  Nu går jag inte in på detaljfrågor och kritiken som sådan mot ND och liknande.

  Ni gör ett fatalt misstag när ni frivilligt inordnar er under det politiskt korrekta förtrycket!

  För varje liten millimeter ni ger med er i den riktningen så blir ni ett allt ihåligare parti, en kutryggad varelse som inte vågar ha några åsikter utan att de vinner någon slags godkännande från medierna och politikerna.

  Att ni sitter och tar till er delar av de politiskt korrekta doktrinerna är ett allvarligt tecken, det visar att ni redan underkastat er deras överhöghet, vilket är mycket allvarligt eftersom det politiskt korrekta etablisemanget har totalt fel i grunden. Endast deras maktpositioner och stora uppbackande kapital är det som gör att de kan diktera agendan trots att deras ideer är både sjuka och skadliga för Sverige och svenska folket.

  SD får inte ge efter ens en millimeter till, ni har redan kompromissat bort mycket av er politik, fortsätter ni med att fjäska för den politiska korrekthetens diktatur kan ni i bästa fall bli en tom och innehållslös marionett i riksdagen, en småobstinat nickedocka vars små revolter mest är en form av skådespel som kan röna viss uppmärksammet i media och så vidare, knappast dock något som radikalt kan förändra den allvarliga situationen i Sverige till det bättre.

  Alla inom SD bör vara på sin vakt mot alla tendenser till att ge efter för den politiska korrektheten, för varje liten eftergift kommer det nya krav på eftergifter och till slut har ni slukats helt av den politiskt korrekta cancern.

 26. Robert, ett stort Amen till din artikel. Du har mycket förtjänstfullt tydliggjort skiljelinjerna mellan Sd och Nd. Jag har själv angripit Nd ett par gånger på min egen blogg, bl.a. just för deras förslag till Apartheidskolor som du nämner. Förutom det rent osmakliga i ras-segregerade skolor, så innebär ju det resonemanget att man kapitulerat helt inför massinvandring, mångkultur och avsvenskning.

  Den adopterade flickan från Senegal är ett utmärkt exempel. Nd vill exkludera henne. Sd vill inkludera henne. Svenskhet sitter mellan öronen – inte i hudfärgen!

  Jag tror däremot på många av Nd’s väljare. Ser vi t.ex. på Södertälje, där Nd gjorde ett bra val kommunalt 2006, så greppade väljarna där efter halmstrån i riktning mot vad de trodde kunde erbjuda en lugn och stabiliserad situation kring den våldsamma invandringstakten till kommunen. De 7 riksdagspartierna var då uteslutna och Sd’s organisation upplevdes av många (med rätta) som för svag i kommunen. I brist på bättre fanns Nd och de fick därigenom många röster. På köpet fick Nd-väljarna en massa som de inte frågat efter, som t.ex. förslag till apartheidpolitik och populistiska utspel kring 15% skatt.

  Sd har alla chanser i Södertälje 2010, om vi bara kan organisera upp och starta om. Det är enligt min mening värt en extra satsning.

  Statistik kommunval Södertälje 2006: Nd: 3,80%, Sd: 2,20%,
  Statistik riksdagsval Södertälje 2006: Nd 0,96%, Sd 1,93%.

 27. ”En nationalistisk, demokratisk invandringspolitik består av tre steg: restriktiva invandringsbstämmelser, assimilering och frivillig återvandring. För bästa dramatiska effekt kommer jämförelsen gå i omvänd ordning.”

  Så ifall ett parti vill tvångsrepatriera i princip alla utomeuropéer (och ha ett bestående tvärstopp framöver för dito invandring/flyktingmottagande till förmån för t ex s k ”safe havens”), där inte assimiliering ingår (rimligtvis i o m att dom ska i detta exempel skickas tillbaka), då kan det under inga som helst omständigheter (t ex att det sker i etapper under en 10-årsperiod samt att dom tvångsrepatrierade även får ett erforderligt och adekvat återflyttningsbidrag, tvånget till trots) vara demokratiskt? Inte ens om det sker i enlighet med parlamentarismens principer?

  Boström, du är medveten om att du använder samma ”det-är-rasistiskt-och-därför-inte-demokratiskt”-resonemang som etablissemanget använder om SD? SD och sådana som du kan ju liknas vid ett mobboffer, som gör allt för att accepteras av mobbarna, och därför hackar med samma metoder på dom som är ännu mindre, bara för att accepteras av mobbarna.

  ”SD är “begränsade” i sin problemlösning av våran kompromisslösa hållning till demokratin och demokratiska värderingar, ND har inte dessa spärrar. En etniskt homogen befolkning är målet, i då kan man inte ägna tid åt människors lika värde inför lagen och annat tjafs.”

  Precis som etablissemanget så ger du inga exempel på vad du menar, utan mummlar osammanhängande och dunkelt om ”avsaknande av demokratiska värderingar” osv.

  Tro mig, Boström, en dag vaknar folket och ser sanningen bakom dagens Sverigedemokraterna.

  Med skeptiska hälsningar

  Motpolredaktionen

  http://www.motpol.nu

 28. sivispacemparabellum skriver:

  ”för varje röst SD förlorar till ND får vi 10 nya normala människors röster, så varsågod.”

  Instämmer till fullo! Nazisekten ND bör bekämpas med alla medel!

 29. Fri Info skriver:

  Patrik, Sd i Ängelholm:
  ”Du har mycket förtjänstfullt tydliggjort skiljelinjerna mellan Sd och Nd. Jag har själv angripit Nd ett par gånger på min egen blogg, bl.a. just för deras förslag till Apartheidskolor som du nämner.”

  Apartheidskolor? Avses med detta svenska friskolor? Men muslimska friskolor är ok, eller?
  Det där snacket låter så tvättäkta PK det bara kan bli, d.v.s. att tolka allt så negativt som möjligt. Var känner vi igen det ifrån? Kanske från medias rapportering om SD…
  Snacka om att skjuta sig själv i foten från SD:s sida med sådana uttalanden.

  ”Svenskhet sitter mellan öronen – inte i hudfärgen!”

  Det håller jag delvis med om. En invandrare eller adopterad oavsett var personen kommer ifrån kan bli helt försvenskad och t.o.m. medlem i SD eller ND vilket det finns exempel på. Men personen kan aldrig bli svensk vilket iofs inte det viktiga i sammanhanget av flera anledningar:
  1. Sådana personer kommer aldrig bli speciellt många och följaktligen inte det ”hot mot den vita rasen” som NS-folk brukar snacka om.
  2. Dessa personer brukar acceptera det faktum att de aldrig kan bli etniskt svenska.
  3. Ett svenskt medborgarskap har tyvärr inget med svenskhet att göra utan det sitter som sagt mellan öronen. Där gör f.ö. SD ett fel när man skriver ”den som uppfattas som svensk av omgivningen”. T.ex. en neger kommer nog aldrig att uppfattas som svensk men kan f.ö. vara hur försvenskad som helst.
  4. Jag antar att både SD och ND skriver under på detta, så vari ligger skillnaderna i denna punkt?

  Vad det gäller uttalandet från ”sivispacemparabellum” så tolkar jag det till varken mer eller mindre än ett utspel från en vänsterprovokatör.

 30. sivispacemparabellum skriver:

  Fri Info/Fire in the Hole:

  ”Det håller jag delvis med om. En invandrare eller adopterad oavsett var personen kommer ifrån kan bli helt försvenskad och t.o.m. medlem i SD eller ND vilket det finns exempel på. Men personen kan aldrig bli svensk vilket iofs inte det viktiga i sammanhanget av flera anledningar:
  1. Sådana personer kommer aldrig bli speciellt många och följaktligen inte det “hot mot den vita rasen” som NS-folk brukar snacka om.
  2. Dessa personer brukar acceptera det faktum att de aldrig kan bli etniskt svenska.
  3. Ett svenskt medborgarskap har tyvärr inget med svenskhet att göra utan det sitter som sagt mellan öronen. Där gör f.ö. SD ett fel när man skriver “den som uppfattas som svensk av omgivningen”. T.ex. en neger kommer nog aldrig att uppfattas som svensk men kan f.ö. vara hur försvenskad som helst.”

  Ditt rasbiologiska resonemang (med vulgära kkk termer som neger och tankar om negrer som aldrig kan bli svenskar) påvisar skillnaden mellan SD & ND med all önskvärd tydlighet.

  Det påvisar att du inte alls förstår SD:s kulturnationalistiska linje, liksom det påvisar att ras/rasism är det primära för dig, (liksom det är det primära för nazipartiet ND).

  Det värsta av allt är att du inte heller förstår att ditt eget folk, aldrig skulle rösta på ett sådant nazialternativ som ND.

  Det gjorde det inte på 40-talet och än mindre kommer de att göra det nu. (Tack och lov).

  Men, som man känner sig själv känner man andra, antar jag…

  OCH! En adopterad ”neger” uppfattas visst såsom svensk utav de flesta svenskar, (säkert utav 99,9%).

 31. Fri info:

  ”Apartheidskolor? Avses med detta svenska friskolor? Men muslimska friskolor är ok, eller?”

  Ska man vara välvillig så kan man i Nd-förslaget se en poäng i att det belyser hur olika synen är på när en invandrargrupp (t.ex. syrianer) vill driva en skola/förskola för sina barn, jämfört med när etniska svenskar vill göra detsamma. Det förra betraktas då som ett underbart utfall av den fantastiska mångkulturen, medan det andra betraktas som ett utfall av simpel rasism. Lika gäller inte för lika.

  Men att verkligen fullt ut driva frågan om etniskt svenska skolor som Nd gör, är att kapitulera inför mångkulturen, segregationen och massinvandringen. Bortsett från nämnd poäng, så kunde Nd lika gärna ha föreslagit ännu en muslimsk särskola, för det hade varit ett steg i precis samma riktning.

  Jag vill endast ha svenska skolor i Sverige, och med tanke på hur situationen ser ut så är en av deras viktigaste uppgifter är att försvenska och inlemma invandrarbarn i det svenska samhället. Den ståndpunkten gör mig till ”rasist” i vissas ögon, så om du vill se mig som PK så får jag väl betrakta det som ”bra för balansen”.

  Jag har inget som helst intresse att förvränga något, utan varsågod, här skriver Nd själva om sitt förslag:

  http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=474

  Kan en mörkhyad person ha svensk etnicitet? Frågan om etnicitet är komplicerad, men enligt svensk rättslig mening är det troligen inte så (se t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet). Frågan blir istället vilken politisk betydelse man ger den sortens frågor. En inkluderande, kulturnationalistisk syn fäster ingen som helst vikt vid hudfärg, längd, vikt, ansiktsform, hårfärg eller andra utseendemässiga aspekter. Svenskhet påvisas främst genom personens förmåga att samagera med det svenska samhället och den svenska kulturen, på alla nivåer.

 32. Fri Info skriver:

  ”sivispacemparabellum” förstärker bara mina misstankar som vänsterprovokatör.

  Neger betyder svart (dina ev. värderingar i ordet är DINA, inte mina). Då får man alltså inte säga ordet ”svart” heller och absolut inte ”negerboll” då det är ”rasbiologiska resonemang med vulgära kkk termer”.

  ”liksom det påvisar att ras/rasism är det primära för dig, (liksom det är det primära för nazipartiet ND).”

  Var sa jag det någonstans? Jag sa ”som NS-folk brukar snacka om”.
  Sen kan du inte provocera mig om ND eftersom jag varken är medlem eller sympatisör. Å andra sidan brukar du väl beskriva SD som ”nazister i slips” på andra ställen och kastar gärna sten på dom i brist på argument.

  Jodå, på 20-30-40-talet var dina kära sozzar riktiga nazistälskare som grundade Rasbiologiska Institutet i Uppsala där Goebbels och polarna fick sin utbildning för att sen kunna praktisera det i verkligheten. Din socialistiska skenhelighet biter inte på mig.

  ”En adopterad “neger” uppfattas visst såsom svensk utav de flesta svenskar, (säkert utav 99,9%).”

  Jaså du? En adopterad neger kan agera som en svensk, tänka som en svensk som vara som en svensk på alla sätt. Men han kan aldrig se ut som en svensk, lika lite som jag kan se ut som en kines.

 33. Stor Johan skriver:

  Sådana här ras/nasse debatter spelar vänstern rakt i händerna.
  Det är ju så att rasismen har funnits och finns mer eller mindre öppet inom socialdemokratin och Lo.
  Finnarna var ju undermänniskor på 60-70talet och norrmännen var de enkla kusinerna, negrer var sådana som satt i träden och latinos var kverulanter med manana som ledord.
  Allt har jag hört och nu är det polackerna som inom transport ses som hallickar och drog dealare.
  I socialdemokratin är sådant okej bara man bevisar sin tro och ber tusen gånger om ursäkt i det fallet man blir tagen på sängen, hyckleriets ideologi nr.1.
  Ett inbördeskrig ibland de ”främmlingsfientliga” det är mums det för hycklarsossarna, då kan de sakta men säkert se oss splittras medans de sakteligen tar över våra ideèr och gör dem rumsrena, allt för makten o härligheten.

 34. Fri Info skriver:

  Patrik, Sd i Ängelholm

  Vad det gäller skolorna håller jag med till 100% att alla skolor i Sverige ska vara svenska. Jag håller även med om ND:s kapitulation, men inte om att förslaget skulle vara ”Apartheid”. Det är varken mer eller mindre Apartheid än muslimska eller syrianska skolor.

  Vad det gäller etnicitet så har du rätt där också. Det är egentligen en icke-fråga som inte har någon politisk betydelse. Det enda som finns i frågan är isf rent principiellt.
  Etnicitet är egentligen bara ett finare ord för ”ras”, och börjar man snacka om mänskliga raser så blir det snabbt ett jävla liv i t.ex. media. Men inte desto mindre anser jag att de finns, men inte i form av olika mänskliga värden och rättigeter utan i utseende och vissa egenskaper. Men det är som sagt en icke-fråga som inte får nämnas offentligt vilket iofs är löjligt men ändå. Man kan ju ta det om det behövs när SD sitter i regeringen 🙂

  Vad det gäller SD:s kulturnationalism så är det egentligen inte mycket mer än en omskrivning, vilket inte betyder något fel. Håller man på samagering, anpassning osv. så kommer den etniska nationalismen att sköta sig s.a.s. automatiskt eftersom få av andra folkgrupper varken kan eller vill anpassa sig till andra länder och folk. Därav är det väldigt svårt att avgöra om det är SD eller ND som är det mest nationalistiska demokratiska partiet. Men som jag redan har sagt menar jag nog att båda är lika nationalistiska, men på olika sätt och även lika demokratiska även om ND vill införa ett fjärde krav på rösträtt.
  – 18 år.
  – Svensk medborgare.
  – Myndig.
  – (ND:s kvar) Genomgången grundskolgång – vilka jag inte har några problem att ställa upp på då man måsta kunna tillgodogöra sig informationen för att kunna veta vad man ska rösta på och inte bara gå på muntlig propaganda från den som har lättast att komma ut.
  I ett fungerande Sverige kommer iofs detta krav ingå i kravet för att bli svensk medborgare så faktum är att det också är lite kapitulation från ND:s sida. Däremot bör man t.ex. framföra vilka krav man vill sätta upp för medborgarskap (liknande de amerikanska).

  Men här kommer det intressanta. Jag anser nämligen att nationalismen i partiprogrammen bör avskaffas. Missförstå mig rätt, jag menar alltså absolut inte att varken SD eller ND ska sluta vara nationalistiska. Men nationalism är ingen politisk ideologi utan en grundläggande folkkänsla som ska vara självklar, naturlig, finnas i folksjälen och inget man ska behöva skylta med. Ideologin heter Nationaldemokrati (har inget direkt med ND att göra) och den svenska nationaldemokratin uppfanns av Teodor Holmberg men är idag ganska föråldrad om man skulle andra originalskriften.

 35. Fri Info skriver:

  Bra Stor Johan, jag håller med.

  Nu fick jag iofs med någon ”ras-passus” i förra inlägget. Men det är tyvärr sånt som dom här jävla XD-debatterna leder till.

  Sen är det ju inte SD:s eller något annat partis politik som diskuteras utan någon form av allmänt snack mellan privatpersoner.

 36. sivispacemparabellum skriver:

  Fire in the Hole:

  Det är svårt att ta dig på allvar, jag kommer t ex ihåg när du på Exilen, för några år sedan påstod att svenskarna skulle gå man ur huse, och göra revolution, eftersom Blossom Taionton utnämnts till julvärdinna.

  Du lever knappast i verkligheten.

  För övrigt är jag knappast den du tror jag är, dvs jag är ingen vänstersabotör, utan jag sympatiserar med SD:s inställning till massinvandring. Vilket i mitt fall, inte har något alls att göra med etniskt bevarande.

  Jag gillar i övrigt FP:s högerfalang och skulle hellre röstat på FP om de vågat ta upp massinvandringen. Som det är nu röstar jag på SD (och, ja jag är en stor vän utav förnyarfalangen).

  Fr. a. vill jag ha stabilitet och ordning!

  (Huruvida folk bär slips eller inte rör mig alltså inte i ryggen, dock föredrar jag välvärdade människor).

  Avslutningsvis sitter inte ”svenskhet” i hudfärgen! (Som EU-vän känns det egentligen riktigt tramsigt att ens prata om svenskhet).

  Min åsikt om dig som avgrundsbrun står därmed fast…

 37. Fri Info skriver:

  sivispacemparabellum:

  Jag har nog knappast fört fram ”att svenskarna skulle gå man ur huse, och göra revolution, eftersom Blossom Taionton utnämnts till julvärdinna”.
  Däremot har jag fört fram andra ganska hårdföra och arga åsikter om t.ex. brottslingar. Men det är något helt annat.

  ”Vilket i mitt fall, inte har något alls att göra med etniskt bevarande.”

  Ok, vilket folk anser du ska befolka Sverige då? Att Sverige ska vara ett land huvudsakligen befolkat av svenskar tycker jag inte är speciellt brunt och jag tror nog att jag får medhåll av de flesta SD:are i den frågan.

  ”(och, ja jag är en stor vän utav förnyarfalangen).”

  Ja speciellt av falanger/splittringar inom SD överhuvudtaget?

  ”Avslutningsvis sitter inte ”svenskhet” i hudfärgen! (Som EU-vän känns det egentligen riktigt tramsigt att ens prata om svenskhet).”

  Jag menar nog att du är helt inne på fel parti. Tramsigt att ens prata om svenskhet? Då är du alltså multikultiförespåkare ”blablabla, vad är svenskhet?” Jadu… Det är iaf inte hedermord, gängvåldtäkter och egentligen inte självhat och självförnekelse heller. Svenskarna var en gång i tiden ett stolt folk, men det har över 30 år av hjärntvätt tagit ur dom.
  Vet du föresten vad SD anser om EU? Själv är jag vän av europeiskt samarbete och inte ens valutapatriot, men överstatlighet och något jävla USE? Nej tack! EU ska helt enkelt inte lägga sig i ländernas inre angelägenheter, och kan inte eurokraterna hålla fingarna i styr så är det bättre att lägga ner skiten.

  ”Min åsikt om dig som avgrundsbrun står därmed fast”

  Det förvånar mig inte, för allt som är något mer radikalt än Lars Leijonborg eller inte reser sig ur soffan och går när Ian Wachtmeister kommer in är väl ”avgrundsbrunt” enligt dig. Jag kan iaf konstatera att du inte vet ett skit om mina politiska åsikter. Däremot förefaller du vara en person som både ofta och gärna kastar invektiv omkring dig.

 38. sivispacemparabellum skriver:

  Ditt resonemang är så vulgärt, och dina försök att tillskriva mig åsikter jag inte har så tramsiga att jag inte finner det mödan värt att diskutera med dig Fire.

  Jag upprepar: SD har allt att vinna på att ta avstånd från nazisekten ND, SD har inget att vinna på att samarbeta med avgrundssekter.

  SD har heller inget att vinna på att prata om bevarande av etnicitet, dock en hel del att vinna på att bekämpa etnomasochism.

  Allt handlar om balans.

 39. Fri Info skriver:

  sivispacemparabellum:

  Hahahaha! Blev du ledsen och kinkig nu? 😀
  Så nu är det alltså jag som tillskriver dig åsikter? Vem var det som sa att vem var ”avgrundsbrun” nyss? Och som sagt, att kasta ND-skit på mig biter inte.

  Men så gjorde jag det som jag vet är effektivast mot politiska PK-motståndare och gav dig en dos av din egen medicin vilket av allt att döma tog skruv 😀
  Och jajjemensan! Jag är vulgär mot PK-motståndare bl.a. har jag fått sossekärringar att springa och gråta och sagt att jag hotar dom bara genom att jag har uppmanat att dom ska leva som dom lär.

  Gissa varför jag kallade mig ”Fire in the hole” på Exilen? Jo för att jag skjuter från höften 😉
  ”Everyting you say can and will be used against you”.

 40. sivispacemparabellum skriver:

  ”Och jajjemensan! Jag är vulgär mot PK-motståndare bl.a. har jag fått sossekärringar att springa och gråta och sagt att jag hotar dom.”

  Och det tjänar du (och det du politiskt står för) på…?

 41. Robert Boström skriver:

  ND deltog i dagarna i Cirkus Salem, en demonstration arrangerade av öppet nationalsocialistiska grupper. Nu brukar jag inte vara ett stort fan av ”guilty by assosciation”-argumentet, men det faktum att ND visar så dåligt omdöme och traskar tillsammans med nazister säger en hel del om vilket klientel vi har att göra med i ND.

 42. Fri Info skriver:

  sivispacemparabellum:

  Japp! Man tjänar på att vara elak (och i vissa fall t.o.m. vulgär) mot politikerna och gå till grova angrepp med deras egna argument, driva med dom och komma med raka svar. Sånt gillar folk.

  Robert Boström:

  Håller med om att det är olyckligt och att ett demokratiskt parti inte bör delta officiellt. Däremot om enskilda vill delta som privatpersoner ser jag inga problem i det.

  Men smatidigt var det rätt kul att läsa på Expo och hur ”förfärade” dom var att kommunpolitiker deltar. Det är lika kul som att Expo ena stunden beskriver ND som nazister och nästa är förfärade när dom deltar i Salem.

 43. sivispacemparabellum skriver:

  ”Japp! Man tjänar på att vara elak (och i vissa fall t.o.m. vulgär) mot politikerna och gå till grova angrepp med deras egna argument, driva med dom och komma med raka svar. Sånt gillar folk.”

  Du vet att det är så eftersom?

  Enligt mig är det tvärtom som så att ett vulgärt KKK-beteende enbart förstärker redan inövade stereotyper = massinvandringsopponenter är tandlösa KKK-rasister som saknar tänder – som vill transformera om Svea till ett svenskt 1950-tal.

  Sådana som skrämmer gamla ”sossekärringar”!!!

 44. sivispacemparabellum skriver:

  Ojdå, det blev visst ett ”tandlöst” för mkt, sorry.

 45. Robert Boström skriver:

  Morgoth,

  Endast en idiot (eller nationaldemokrat) skulle förneka de tydliga kopplingar mellan Salemfonden och Info14s nationalsocialistiska nätverk. Låt gå för att SMR och NSF inte är med längre och traskar, de har väl inte fått Robert Vesterlunds tillåtelse längre…

 46. Morgoth skriver:

  Hm, så Info-14 är nationalsocialister? Visst finns det dem därbakom som är det men har träffat andra som inte är det. Inte för att det spelar mig någon roll.

  Seriösa nationalsocialister är fränder i kampen för ett svenskt Sverige och jag har inga problem med att gå bredvid dem i salem. Jag gjorde det med stolthet i lördags.

 47. Boström:

  Du vet likväl som andra insatta, att Salemmarschen EJ handlar om vilket styrelseskick detta land ska ha.

  Den är en protest mot massinvandringen, det mot svenskar…

  (läs: germanska urinvånare. Man måste ju förklara för dig vad man menar i o m att även negrer, araber, zigenare osv är ”svenskar” enligt dig, bara dom har lärt sig svenska, dock med viss brytning, någorlunda tagit till sig svenska seder, vilket är lika utopiskt som kommunisters utopier, äter sill, sjunger ”små grodorna” och dansar kring julgranen.)

  …etniskt riktade våldet, samt överhuvud taget rasismen mot svenskar idag.

  Salemmarschen handlar om det, och ej om med vilket typ av politiskt system/ideologi ett land ska styras.

  Visst är nog majoriteten bakom Info-14 nationalsocialister, dock ej alla. Och även om alla vore det, vad spelar det för större roll? Marschen handlar ju återigen inte om vilket politiskt system vi ska ha, utan om att manifestera ett enat (läs: över partigränser och ideologigränser) motstånd mot en alltför kulturellt och etniskt avvikande invandring, och dess fortsatta närvaro i, till Sverige, samt mot svenskar etniskt riktat våld och rasism.

  Det är inte konstigare än när alla övriga ”vanliga” partier (läs: inom etablissemanget samt de partier ute på yttersta vänsterkanten) samlar sig i upprop, paraplyorganisatoner, eller demonstrationer, för att protestera mot SD eller den nationella rörelsen (jag inkluderar inte SD i den).

  Lägg av med ditt struntprat. Var intellektuellt hederlig istället. Det börjar bli ett svårfunnet drag hos SD numera.

 48. sivispacemparabellum skriver:

  Motpolredaktionen:

  Nazister som du och Morgoth (sådana som marscherar i Salem) bör lämpligen betraktas såsom smuts under skosulorna som SD måste skrapa bprt på de finare salongernas dörrmattor – för att inträde skall kunna beviljas 😉

  Hövligare ton och högre intellektuell nivå ombedes. /Moderator

 49. sivispacemparabellum skriver:

  Fint folk är inte nödvändigtvis detsamma som rättrådigt folk.

  Upprepa gärna mantrat: ”Salem är fint, NSF är fina folkkamrater” hur många ggr du vill, det blir inte sant för det.

  Det som är sant är det som folkmajoriteten håller för sant, samma folkmajoritet som alltmer sneglar åt SD:s håll.

  Väljer SD att ta avstånd från radikaler som ND kanske denna samma majoritet t om kan tänka sig att rösta på SD. SD har i sådana fall lyckats bli rumsrent, d v s insläppt i de finare salongerna.

 50. Robert Boström skriver:

  Morgoth,

  läser du det du själv ens skriver? Seriösa nationalsocialister? Nationalsocialism är per definition antidemokratisk och är således direkt en motståndare till det svenska folket.

  Motpolsredaktionen,

  Den svenska nationalsocialismen behövde en martyr, och Wretströms död kom som ett brev på posten. Salemmarschen i sig är inte direkt ett propagerande för nazism, men arrangörernas politiska hemvist gör marschen omöjlig att försvara. En ulv i fårakläder är aldrig ett får…

 51. sivispacemparabellum skriver:

  Motpolsredaktionen:

  Det stora flertalet svenskar imponeras nog inte värst mycket av anonyma internetkrigare och tonårs-skribenter som anonymt trummar ut ett radikalt budskap.

  Ett Motpols-budskap om krigare, ära och mod som krigarna/skribenterna själva inte ens vågar ställa sig bakom med sina egna namn.

  Det har väl snarare alltid ansetts vara ynkedomen själv att uppmana andra till radikalism och till strid samtidigt som man själv gömmer sig bakom anonymitetens trygga sköld.

  Detta fega agerande går, med få undantag, igen hos i stort sett alla Motpols skribenter. Ta t. ex. stjärnskottet Oskorei, som gång efter annan kallat SD för: ”ett genomborgerligt parti”!

  Men vad kallar man då agerandet att att gömma sig bakom en anonym sköld, samtidigt som man låter andra ta smällarna, samtidigt som man smädar dem för att de inte är tillräckligt radikala, med tillrop som ”genomborgerliga”!!!

  – ”Genomruttet” kanske!

 52. Fri Info skriver:

  sivispacemparabellum:

  Jag börjar tröttna på ditt jobbiga tjat och konstiga kopplingar. Eller ”börjar” kanske var fel ord.
  T.o.m. Moderatorn verkar hålla med.

  Var fick du kopplingen till den amerikanska religiösa sekten KKK ifrån? För att jag anser att man ska gå hårt åt landförrädarpolitikerna? Och att sådant med raka svar och lika raka angrepp kommer att attrahera ”vanligt” folk? Eller för att jag nyttjar ordet ”neger”? Vad är det mer man isf inte får säga? Zigenare? Eskimå? Same? Arab? Indian?
  Ja just det, zigenare ska kallas ”Romer” och eskimå ”Inuiter”. Det finns bara en problem med detta, orden betyder ”människa” på deras språk. Vad är vi andra då?

  Robert Boström:

  Slutet på ditt senaste inlägg är intressant men det finns två saker man bör tänka på.
  1. Alla inkl. den svenska nationalsocialismen hade nog varit betydligt gladare om de hade sluppit få denna martyr.
  2. Ingen annan gjorde ju något och det kan närmast jämföras med mordet på Riccardo på Kungsholmen vilket ledde till en stor grej i Kungsträdgården. Men Daniel var ju ”bara” en ”skinnskalle” så han fick väl skylla sig själv.
  Eller som Göran och Mona sa en veckan innan mordet, ”vi ska krossa dom”, och det var då några som tog dom på orden. Inte en enda politiker har beklagat och fördömt mordet och mördarna är fortfarande ostraffade, jo kanske för ”fortkörning” men inte för mordet. Därför har jag full förståelse för marschen och sympatiserar även med syftet även om jag inte sympatiserar med alla deltagares politiska åsikter.

 53. sivispacemparabellum skriver:

  Fire in the Hole:

  Vanligt folk attraheras näppeligen av människor, som med aggresiva vulgariteter skrämmer (ev. hotar) livet ur kvinnliga politiska motståndare ( s. k. sossekärringar”)

  Ett sådant beteende förstärker enbart redan cementerade stereotyper, såsom bilden av svenska massinvandringsopponenter som obildade vulgära proletärer.

  Det är möjligt att dylik överkörning av s. k. ”sossekärringar” kan skänka viss tillfredställelse på det personliga planet, men det ger sannerligen inga politiska vinster.

  Slutligen så anser jag att termerna ”neger och negerbolle” är otidsenligt vulgära, samt att det är politiskt självmål att insistera på att de skall bevaras.

 54. Tore skriver:

  Nu tycker jag detta tjaffsande börjar gå för långt. Att över tusen personer demonstrerar mot det dödliga våld som förekommer, är det fel oavsett politisk bakgrund. Är man medveten om vad som sker i Sverige, med det mångkulturella
  samhället, där många individer är födda med våldet, vad finns då problemen med att
  få uttrycka sitt missnöje, då Pk fasaden tystar all kritik.
  En del må gärna hylla Fp i sina försök att värva ”kunder” med att framföra SD politik
  som sin, men aldrig genomföra densamma. Endast röstvärvning på sin skala.
  Nog kan man konstatera vilka etablerade partier som är demokratisk lagda. Det finns
  tyvärr bara ett.
  Det månde vara fritt att köpa en ”negerbolle” eller ”svartbolle” för den som önskar!
  Personligen tycker jag det har gått för långt, när man börjar hacka på ”Tintin” och
  andra, för en del störande benämningar. Har ni inte annat vettigt att göra, så gör det
  inte i dessa bloggar!
  Sverigedemokrat sedan 2005.

 55. hof skriver:

  Jag håller i och för sig med dom som säger att SD och ND inte ska debattera
  med varandra eftersom jag är rädd att det kan skada SD, i allafall vill jag att
  man i stort väntar med sådana debatter tills SD kommit in i Riksdagen.
  Men det finns dock ett problem med detta och det är hur vi då ska hantera
  dom gånger då ND:s tidning medvetet eller omedvetet ljuger om SD.
  För ett tag sen skrev ND:s tidning Nationell Idag en rubrik som löd:
  ” SD utesluter invandringskritiker”. Kan ND få folk att tro på detta så kan
  det ju skada SD om detta inte blir bemött – vad säger ni andra om detta ?
  Framför allt förväntar jag mig ett svar från er som liksom mig är tveksam till
  debatt mellan SD och ND.

 56. Carl Herbert skriver:

  Otroligt korkat att bli fiender i dag. tänk med huvudet.

 57. Shilly skriver:

  Jag förstår inte riktigt, hur definierar du ”svenskhet”? För om det kommer till språk, akademiskbakgrund, att fira jul och bo i hus så faller fler invandrare inför ramarna för vad en svensk är än vad många Sverige demokraterna jag träffat gör.

  Jag är lite förrvirad av hur man i den här bloggen behandlar ord som assimilering och kultur. Definitionerna är för diffusa för att jag riktigt ska förstå vad man menar…

  Dessutom förstår jag inte hur människor här resonerar, kritiken är hela tiden riktad mot svensk yttrandefrihet samtidigt som man samtycker med den främligsfientlige italienaren som i stort sätt äger all media i Italien, samtidigt som SD vill gynna nationalstaten istället för marknaden dvs att man inte vill fria marknaden även om man talar om frihet. Jag förstår aldrig hur ni vill att Sverige ska överleva ekonomiskt ute i världen, jag förundras över alla kommenterar här då SD anhängare är mer lika ung vänstrare och ssuare är än den svenska liberal/konservativa högern.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: