Och dom säger att vi har enkla svar på svåra frågor!

SVT:s Dokument inifrån visade i söndags ett reportage om invandrareleverna i Hermodsdalsskolan, Malmö, som orsakade sådant stök att skolan fick stängas och riskerade att stängas för gott. Vi får följa ett antal av de elever som varit stökiga och våldsamma och det visar sig att dessa elever lever under press hemifrån med aga som uppfostringsmetod. Att aga förekommer i stor utsträckning i många invandrargrupper är sedan länge ett känt problem. Alla har så att säga vetat om det, men inte vågat agera av rädsla för att stöta sig med de andra kulturerna. Programmet i sig är bra och viktigt att det görs och visas, hur invandrarungdomar far illa. Att inte visa detta problem skulle vara ett svek mot alla dessa barn. Men å andra sidan är det skandal att problemet tas upp först 2007 när problemet varit känt så pass länge.

Dokumentärfilmaren Evin Rubar gör dock ett stort fel, som jag ser det. Hon tar upp två problem; dels problemet med de stökiga eleverna som misshandlat lärare samt andra elever och dels problemet att invandrarungdomar får stryk hemma. Sen använder hon det ena problemet som absolut förklaring på det andra problemet. Jag saknar kompetensen att avgöra hur stor del krisen från Hermodsdalsskolan beror på att bråkstakarna får stryk hemma. Det skulle kunna vara den största orsaken till våldet, men det är definitivt inte den enda, som SVT vill göra gällande. Man kan inte så enkelt avfärda alla andra förklaringsmodeller för detta problem. Faktorer som gängmentalitet och respektkultur sträcker sig långt djupare än bara att eleverna får stryk hemma. Vad är det till exempel som gör att många unga invandrare drömmer om att bli maffiabossar. Att ”snabba cash” är mer åtråvärt än en framgångsrik karriär. Föraktet mot Svenskarna och det svenska samhället – och viljan att dominera detsamma – kan inte förklaras med en enda faktor, att de får stryk hemma. Nej problemen är mycket mer komplexa och beror till stor del på att vi visat oförmåga att vara herrar i vårt eget hus. De negativa kulturella betingelser som olika invandrargrupper tagit med sig till Sverige har inte bara låtits fortgå, utan också frodas och utvecklas i, eller kanske utanför, det svenska samhället.

Att ställa krav på invandrare till anpassning är inte inhumant. Tvärtom är det en förutsättning för att de skall kunna fungera i det nya samhället. Att stävja barnagan i invandrargrupperna är en del i det arbetet, men att använda detta som absolut förklaringsmodell för de brott som invandrarungdomar begår är en farlig väg att gå då dessa individer då utmålas som offer, utan eget ansvar för sina egna handlingar.

Och så säger dom att vi har ”enkla svar på svåra frågor”!

 

Läs även Dick Erixons utmärkta analys om dokumentären, med utgångspunkt att invandrarna i Sverige tillåts stå över Svensk lagstiftning.

Annonser

15 Responses to Och dom säger att vi har enkla svar på svåra frågor!

 1. Att aga förekommer i stor utsträckning i många invandrargrupper är att göra en stor generalisering. Visst förekommer det, likaså bland ‘svenskar’ men inte i alla hem med vare sig föräldrarna är invandrare eller ‘svenskar’.

  Att problemet beror på fler faktorer än agandet hemma har du nog rätt i. Men det är viktigt att komma ihåg att våld föder våld. Se exempelvis misshandel i hemmet. När mannen slår sin fru inför sina barn kommer hög procentandel av barnen, även om de upplevt svåra situationer och trauman pga det inträffade, komma att göra detsamma i vuxen ålder.
  En viktig teori som måste belysas är strainteorin som visar på att det är själva samhällssystemet som är brottsgenerande. Ett utanförskap, osäkerhet och isolering gör att brottsligheten ökar – ett rop på hjälp. Detta ha ingenting med varken kultur eller etnicitet att göra utan är en mänsklig reaktion på ett samhällsproblem.

  Du tar upp faktorer som gängmentalitet och respektkultur. ”Vad är det till exempel som gör att många unga invandrare drömmer om att bli maffiabossar. Att ‘snabba cash’ är mer åtråvärt än en framgångsrik karriär.”
  Men frågan är varför ett sådant beteende uppkommer. Människan fungerar så att hon vill känna en säkerhet, en trygghet för att kunna leva normalt. Människor i utanförskap som känner en osäkerhet skapar sig istället en yttre trygghet för att känna den säkerhet han eller hon saknar i sitt inre. Det yttrar sig i gängmedlemskap, respektkultur eller exemeplvis i att personen i fråga köper en dyr BMW. På så sätt har man ett behov av att kunna visa trygghet och säkerhet inför andra. I en svår situation kan detta behovet förstärkas och man överdriver lätt de yttre symbolerna.

  Invandrarfamiljer framträder som annorlunda med en oförmåga att anpassa sig. Att man inte väljer att satsa på en karriär exempelvis. Men för att de skall kunna göra det måste det finnas förutsättningar för det. Varför tror du att hälften av Malmös taxichaufförer är högskoleutbildade? För att de tyckte det var kul och plugga o sen sitta o köra bil. Ne.. utan för att de inte får jobb och kan göra den karriär du pratar om. Det vi missar i debatten är att deras situation aldrig relateras till förtryckande och diskriminerande köns-, klass- och etniska struk-turer i det svenska samhället.

 2. Frans Johansson skriver:

  ”Att aga förekommer i stor utsträckning i många invandrargrupper är att göra en stor generalisering. Visst förekommer det, likaså bland ’svenskar’ men inte i alla hem med vare sig föräldrarna är invandrare eller ’svenskar’.”

  Barnaga är ingen norm bland svenskarna, däremot i många andra kulturer som invandrat till Sverige. Jag ser inga problem i att generalisera om det för oss närmre sanningen.

  ”En viktig teori som måste belysas är strainteorin som visar på att det är själva samhällssystemet som är brottsgenerande.”

  Absolut! Det är just detta samhällssystem vi i Sd försöker förändra.

  ”Människan fungerar så att hon vill känna en säkerhet, en trygghet för att kunna leva normalt. Människor i utanförskap som känner en osäkerhet skapar sig istället en yttre trygghet för att känna den säkerhet han eller hon saknar i sitt inre.”

  Tänker absolut inte säga emot. Därför kan mångkultur aldrig fungera!

  ”Varför tror du att hälften av Malmös taxichaufförer är högskoleutbildade?”

  Jag betvivlar starkt detta påstående. Motbevisa mig gärna med tillförlitlig statistik. Det har bevisligen varit en trend hos många invandrare att säga (ljuga) att dom är utbildade läkare o.s.v. när de skriver in sig på arbetsförmedlingen. Detta för att dom lättare ska kunna lyfta bidrag utan att sättas i olika åtgärder. Den som verkligen är högutbildad kanske borde fundera på om han/hon verkligen ska bo i Malmö.

  Tack för visat engagemang. Saklig kritik och olika åsikter är mer än välkommet.

 3. Kvalle i Mossatresk skriver:

  I sina hemländer använder de samma uppfostringsmetoder utan effekter av det här slaget. Problemet är att när främmande kulturer inplanterar sig i ett liberalt och oftast mera utvecklat samhälle uppstår som ett axiom problem av det här slaget.

  Den enda fungerande invandringen är när arbete, bostad och liknande basstruktur är ordnad redan innan de främmande kommer till landet. Ju större sociala skillnader, ju större problem. I Sverige kan en invandrare med 8-10 ungar och med en i hemmet fastlåst kvinna inte försörja sin familj. Trots alla bidrag. Då uppstår det utanförskap som tar sig uttryck i primitiv revansch. Svenska politiker blev för 30 år sedan varnade av länder med gamla erfarenheter av stor invandring om de problem som väntade med den förda politiken, men de svenska politikerna som ansåg sig, liksom nu,vara av en högre moralisk kvalitet än alla andra,och körde vidare på det spår som till helvita bar.

  Vad skulle då skolan göra för de hårt hållna invandrarbarnen som tar revansch på det samhälle de föraktar och sina egna tillkortakommanden? Gratis tändstickor? Obligatorisk koranundervisning? Naturligtvis kräva ordning och reda, precis som fallet är i deras hemländer!! Men gråterskor dyker alltid upp i kulisserna. Men nu ligger problemet, som sagt, på ett annat plan.

 4. lasse skriver:

  Hr Sonesson säger att brottslighet är ett ”rop på hjälp”. Har man inte slutat med den typen av ursäkter? De mobbare jag träffat på har alltid verkat njuta i sin roll och nickat glatt när välmenande tanter sagt att ”alla är offer” och ”det är lika synd om mobbaren som om moboffret”.

  ”Rop-på-hjälp-förklaringen” är lika förlegad som de blommiga skjortor som var moderna när dessa skrivbordsatleter flummade som värst.

 5. Anonym skriver:

  Frans Johansson är helt rätt på det i denna artikel. Även om aga hemma kan vara ett problem som är något mer utbrett hos invandrarna, kan jag med en nära bekant som är lärare på Hermodsdalsskolan, direkt avvisa uppgifterna om att det skulle vara den viktigaste orsaken till problemen på Hermodsdal. Istället kan det däremot vara så att eftersom föräldrarna är vana att använda aga som uppfostringsmetod från sina hemländer blir deras nya metodik här i Sverige att inte uppfostra alls eftersom aga inte är tillåtet här. Graden av ouppfostran torde vara en starkt bidragande orsak, jämte de problem som Frans Johansson upptar, till att situationen blev som den blev (och är) på Hermodsdal. Hela området är en direkt frukt av det mångkulturella samhället, svenskfientligheten är utbredd och många ungdomar och barn saknar identitet.

 6. Just aga är faktiskt en intressant fråga. Att aga sina barn har varit en del av ”svensk kultur” väldigt länge ända fram till 1960-talet. Frågan är då om vad är svensk kultur? Var det inflytandet av andra kulturer som gjorde att Sverige ändrade sig i frågan? Då borde ju den ”riktiga” svenska kulturen vara att aga barn. Eller?

  Citerar mig själv… ”Människan fungerar så att hon vill känna en säkerhet, en trygghet för att kunna leva normalt. Människor i utanförskap som känner en osäkerhet skapar sig istället en yttre trygghet för att känna den säkerhet han eller hon saknar i sitt inre.”
  Kanske är jag som inte förstod  men hur kunde slutsatsen dras att ”Därför kan mångkultur aldrig fungera!” efter att ha diskuterat mänskliga psykiska problem…

  Om högskoleutbildade taxichaufförer så kanske jag försa mig, tog det ifrån Manpowers reklam ” Hälften av taxichaufförerna med invandrarbakgrund i Malmö är högskoleutbildade. Är inte det ett slöseri?” Vet inte vilken statistik de använt sig utav men både tror och hoppas på att källan är tillförlitlig ?!

  Men det finns flertalet andra studier. Kan ta upp SOU 2005:69 ”Sverige inifrån” av Kamali som beskriver förhållandet på arbetsmarknaden. Utredningen visar att arbetsgivare har föreställningar hur människor är och beter sig bara genom att se till ursprungsland, hår- och hudfärg, klädsel och språk. Utredningen visar även att bortförklaringar som nedvärdering av meriter och diskriminering pga brytningen på svenska bidrar till att exkludera invandrare från den svenska arbetsmarknaden och samhället. Diskrimineringen sker ofta utan vetskap utan är inkluderad i normen som samhället utgår från. Föreställningar om hur människor är, beroende på vilket land de kommer ifrån eller hud och hårfärg gör att invandrare ”…hindras från att få tillgång till arbete och egenförsörjning eller i bästa fall tvingas till lågavlönade eller lågstatusyrken av den enkla anledningen att ’de’ inte är som ’oss’.” (sid 38)

 7. Lasse:
  ”’Rop-på-hjälp-förklaringen’ är lika förlegad som de blommiga skjortor som var moderna när dessa skrivbordsatleter flummade som värst.”
  Är just nu lite förbryllande när din kollega Frans nyss sa att Sd tror på strainteorin, att det är samhällssystemet som är brottsgenererande och att det är det samhället Sd försöker förändra.
  Med den retoriken du använder dömer du personer redan från start. Att exempelvis mobbare är naturigt annorlunda och är födda så. Tror mer på att det är socialisationsprocessen som formar personerna och att mobbing har en bakomliggande orsak. Exempelvis en tragglig uppväxt, som formar en osäkerhet och instabilt barn som uttrycker en yttre status genom att framhäva sig själv och kräva uppmärksamhet. De innebär inte att man bara skall tycka synd om mobbaren, utan det lägger en grund för vilka åtgärder som måste sättas in.
  ”De mobbare jag träffat på har alltid verkat njuta i sin roll” Att få någon att prata om sina känslor och innersta tankar är en svår uppgift. Att leva i osäkerhet och i psykisk ovisshet är ingenting man pratar om bara så där i och med att barnet ofta skäms och känner sig otrygg i att prata om det. Det gäller inte bara just mobbare utan samma problematik förekommer i andra mänskliga problemsituationer. Den som är självsäker i sig själv behöver inte trycka ner andra och visa sig häftig och tuff inför andra.

 8. Tore skriver:

  Det där var dåligt, Christoffer S! Svensk kultur att slå sina barn? Nej, all världens kultur att fostra sina barn.
  Men Sverige kom på andra vetenskapliga tankar och förbjöd
  agan, medan andra kulturer fortfarande har detta okynne.
  Sen kommer ”kultureliten” hit och slår sina barn, och inget
  göres mot dessa misshandlare, för då är de ju rassister. De
  står helt utanför svensk lagstiftning i nästan alla frågor.
  En helt ny världsordning i Sverige, som väntar oss okunniga.
  Nästa steg är givetvis sharia-lagar, även om nuvarande ”makten” förnekar en sådan ordning. Men lögner har alltid varit ”maktens” ledord, i alla tider…

 9. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Nåja, den svenska agan, nu officiellt avskriven, har sina rötter i Gamla testamentet – vilket ju speglar de sociala förhållandena i de här områdena. Kroppen ansågs inte vara så viktig utan snarare ett fängelse för individens sanna jag -den odödliga själen.

  Aga har varit ett samhällsbevarande kitt där barnen givetvis inkorporerades i hackordningen. Husagan, böndernas rätt att aga sitt tjänstefolk avskaffades 1920. Och aga i folkskolan först 1958.

  Det skulle vara intressant att veta hur barnens ställning var före kristendomens genombrott, men därom vet vi föga. Möjligen har något nedtecknats i det romerska imperiet eller från det gamla Grekland.

  Nu tycks det vara så att ett patriarkaliskt samhälle med stränga sociala regler och hård barnauppfostran fungerar. Men att överföra personer från ett sådant samhälle till ett liberalt tycks inte fungera, och vice versa. I grund och botten är det kulturkrocken som är boven. Massinvandringen från mycket annorlunda områden innebär alltså alltid problem av det här slaget. Och det tar minst tre generationer innan den inkommande gruppen helt ser sig som en av medborgarna i det nya landet. Om de inte är för många, ty då kan vi istället få en minoritet som vill förbli avvikande. Vilket kan innebära en helt annan ”värdegrund” än den som urbefolkningens elit tänk sig.

 10. Tore,

  Tror du missuppfattade mig där, eller också var det jag som var oklar, va vet ja… Men det där om ”svensk kultur” var ingen åsikt eller liknande utan enbart ett provocerande resonemang för att vidga vyerna och definiera ”svensk kultur” och om det över huvud finns en homogen sådan.

  Självklart är det ett problem när människor bryter mot de regler som finns uppsatta i det land man lever i och då oavsett om människan är en man eller kvinna, muslim eller kristen osv.

  När man som inflyttad till Sverige inte behandlas och värderas lika som landet övriga befolkning så skapar det oro. En rotlöshet och känslan av att inte känna sig hemma kan göra att islam blir en tillflykt för att mildra känslan av osäkerhet. Men vi måste komma ihåg att Sverige har ca 2 miljoner vi i statistiken kallar för ”invandrare”. Alltså personer som har minst en utländsk född förälder. Man räknar med att ungefär 320 000 personer i Sverige är muslimer, vilket är en betydligt liten del av Sverige. Sharia kan som texter i alla religioner tolkas olika. I verkligheten existerar sharia snarare som en idé än konkret lagstiftning. Visst finns det de personer som vill hävda att de står utanför de svenska lagarna, men det är långt långt ifrån alla muslimer (Ouis, P., Roald, A. S. (2003) Muslim I Sverige. Smedjebacken: Wahlström & Widstrand.)

  Problemet med extrema grupperingar finns tyvärr överallt i världen och i alla religioner. Ku klux klan är väll kanske en av de mest kända kristna grupperna. Grupper som skall bekämpas.

 11. z999 skriver:

  Christoffer Sonesson:
  ”Men det där om “svensk kultur” var ingen åsikt eller liknande utan enbart ett provocerande resonemang för att vidga vyerna och definiera “svensk kultur” och om det över huvud finns en homogen sådan.”

  Det har funnits en svensk kultur och denna har tidigare varit så homogen att det till exempel inte har behövts att explicit lagstifta mot barnäktenskap. År 2004 ansåg riksdagen att en sådan lag måste till eftersom vi ”berikats” med människor med en annan kultur.

  Eftersom antirasister aldrig läser tidningar, aldrig tittar på TV och aldrig besöker andra länder och därför inte vet skillnaden mellan svensk och annan kultur så lägger jag här en länk-
  om barnäktenskap

  Länken är en källhänvisning till en trovärdig källa, något som antirasister aldrig använder.

  ”Självklart är det ett problem när människor bryter mot de regler som finns uppsatta i det land man lever i och då oavsett om människan är en man eller kvinna, muslim eller kristen osv.”

  Ja, visst är det ett problem. Ett ännu större problem är det om inte majoriteten av folket har förståelse för lagarna och bara uppfattar dom som dumheter, en situation som man får genom massinvandring. Ett exempel, anledningen till att jag inte begår mord var och varannan dag beror inte på att det är förbjudet. Det skulle vara en katastrof för landet om det bara var lagarna som hindrade folk att begå brott. Vi lever visserligen redan mer eller mindre i en sådan katastrof eftersom vi börjar få fler och fler medborgare som anser att vissa brott är ganska ok, de hindras förståss av det faktum att de intellektuellt vet att det är förbjudet, men det är en enorm skillnad om folk verkligen känner att det är fel att begå brott. Förnekar du förresten att de flesta afrikanska länder och dess medborgare har en helt annan syn på våldtäkt än vad svenskar har?
  Och, försvinner det synsättet på en gång när de sätter sin fot på svensk mark? Ungefär som svenskar som lämnar alkholtraditionerna hemma när de besöker ett land med en liberalare alkoholpolitik (fast då handlar det om semester och turister som spenderar pengar, inte snyltar på landet de besöker).

  ”När man som inflyttad till Sverige inte behandlas och värderas lika som landet övriga befolkning så skapar det oro.”

  Är man så korkad att man inte fattar att man inte kan behandlas på samma sätt som urbefolkningen så bör man stanna hemma. Ditt försvar här låter som när vissa bortskämda svenskar ställer den pinsamma frågan om det finns svenskt kaffe på grisfesten. Om jag skulle flytta till ett annat land skulle jag ta för givet att jag inte har samma möjligheter att hävda mig som de infödda.

  ”En rotlöshet och känslan av att inte känna sig hemma kan göra att islam blir en tillflykt för att mildra känslan av osäkerhet.”

  Ett stort skäl att välja ett annat land att flytta till. Fast då kanske man inte kan få samma bidrag plus all annan social välfärd som pensioner och annat.

  ”Men vi måste komma ihåg att Sverige har ca 2 miljoner vi i statistiken kallar för “invandrare”. Alltså personer som har minst en utländsk född förälder. Man räknar med att ungefär 320 000 personer i Sverige är muslimer, vilket är en betydligt liten del av Sverige.”

  Siffran ligger närmare 500.000 men det spelar ingen roll.

  ”Sharia kan som texter i alla religioner tolkas olika.”

  Det var ju en kul jämförelse. Islam är mer en handlingsreligion än byggd på tro…jag tänker inte ens ta den diskussionen om du tänker jämföra sharia med tio guds bud. Alltför självklara saker har jag ingen lust att upplysa dig om.

  ”I verkligheten existerar sharia snarare som en idé än konkret lagstiftning.”

  Svensk lag påstås vila på kristen grund, vilket inte är samma sak som att skriva in tio guds bud i lagboken utan syftar på andemeningen. Det är en väldig skillnad mot att använda sharialagarna som en idé, som du skriver.

  ”Visst finns det de personer som vill hävda att de står utanför de svenska lagarna, men det är långt långt ifrån alla muslimer (Ouis, P., Roald, A. S. (2003) Muslim I Sverige. Smedjebacken: Wahlström & Widstrand.)”

  Hur många muslimer är det som tycler så då? Har du någon grund för att påstå att det inte är många? I koranen så finns det saker som en muslim aldrig får kompromissa med, känner du till det? Har du pratat med en muslim någon gång eller lyssnar du bara på islamkramare som Guillou och Hjärpe?

  ”Problemet med extrema grupperingar finns tyvärr överallt i världen och i alla religioner.”

  Och hur stort problem anser du att vi har i Sverige med kristna grupperingar? Jag kan ju säga att jag personligen är väldigt trött på alla hårresande relativiseringar av antirasister.

  ”Ku klux klan är väll kanske en av de mest kända kristna grupperna.”

  Dom existerar knappt längre. Det var ett så löjligt exempel så jag hoppar över att rada upp en massa saker som visar hur dumt det var.

  ”Grupper som skall bekämpas.”

  Du kan ju bekämpa ku klux klan i Sverige om du vill, det är helt tillåtet enligt staten. Men när muslimerna kränker yttrandefriheten så bör du ligga lågt.

 12. Stor Johan skriver:

  Ok lite erfarenhet ifrån en som växt upp i multikulti miljö.
  Vi agar möjligen våra barn i tidig ålder, en del andra folk misshandlar möjligen sina barn upp till de övre tonåren. Knytnäve, skärp, stolsben.
  Det ingår som en härdning och införståelse i mannens absoluta makt, och jag lovar att skola och samhälle vet ingenting och vill inte veta.

 13. z999 skriver:

  För att försöka hålla oss kvar i verkligheten, lite länkar (källhänvisningar) om synen på våld mot barn bland kulturer utanför den svenska-
  botkyrka

  Och svd

  Jag förstår att detta kan vara chockerande nyheter för alla antirasister som aldrig läser några nyheter.

 14. Stor Johan skriver:

  De är inte enbart kvinnor som blir korrigerade och det är inte enbart männen som utför en bestraffning.
  Ok två vänner då arton år, blir korrigerade av sina fullt normala mödrar,ur fullt normala familjer med god status i arbetslivet, en med stekspade av stål och en via en kastrull. Kastrullskaftet gick av..varpå modern konstaterar att kvalite inte längre är vad den varit.
  Sådant är givetvis en dubbel skam för en ung man att erkänna i en värld där en 17åring röker o dricker och är ute efter kl 22.00 en fredag kväll.
  Så vad gör en ung kulturberikande man, jo han kanske finner sig en medmänniska att uppfostra för uppfostran det kan han och dessutom är objektet möjligen en lättjefull gudlös,förtappad syndare, roten till allt ont.

  z999 Tar upp hedersvåldet, tja..deras syrror (skuggfigurer) lärde jag aldrig att känna och då snackar vi år av vänskap.
  Sådant här känner polisen och våra myndigheter till sedan länge men som med mycket annat här i landet så korrigeras de som väcker debatt.

 15. […] förhand gissa vilka dom två skolorna var? Dessa var inga mindre än Hermodsdalsskolan i Malmö (som jag skrivit om här) och Gustav Adolfskolan i Landskrona (som du kan läsa om här). Nu kommer en lustighet till! Inte […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: