Irakier: Kom till Sverige, möjligheternas land!

Den nittonde provinsen?Vid det här laget är det mindre troligt att det i Irak finns en enda person som inte känner någon som har en släkting eller bekant i Sverige. Var 500:e irakier har ju nämligen bosatt sig i landet. Runt 52 000 beviljade uppehållstillstånd har det blivit sedan början av 80-talet. Och vi har fått ett gott rykte. Ca 60 % av alla som säger sig fly från krig och förtryck i Irak till Europa väljer just nu att söka sig till Sverige.

Den största anledningen till att Sverige är önskelandet att komma till är givetvis att vi är det land som mest lättvindigt beviljar irakierna asyl. Som en jämförelse så beviljar Storbritannien asyl till irakierna i endast 14 % av fallen, medan Sverige ligger på en nivå över 80 %. Med detta färskt i minnet kan man börja fundera lite på vart det ska bära iväg, för just nu söker ca 1 600 irakier asyl i Sverige, per m-å-n-a-d! Samtidigt brinner debatten om huruvida alla kommuner ska ta sitt ansvar att ta emot några enstaka ensamkommande flyktingbarn varje år. Men ska man fördela alla dessa irakier jämnt över landet i förhållande till kommunens invånare så skulle en stad med 50 000 invånare behöva ta emot ca 110 stycken per år och således det dubbla för en stad med 100 000 invånare. Det känns som fantasisiffror, men det här är verkligheten 2007.

Som att det inte räckte med den välsmorda mun-till-mun-marknadsföringen om Sveriges förträfflighet, till de irakier som hittills är kvar i Irak, rapporterade DN:s pappersupplaga söndagen den 21/10 om Inam Jasas som är en irakisk kvinna som lyckats göra karriär inom Irakisk media. Hon är en av grundarna för tevekanalen Al Fayhaa och är numera korrespondent samt producent för den irakiska tv-stationen. Hon bor och verkar dock från Sverige och ska man fatta DN rätt så är hennes kall i mediebranschen att sprida till sina landsmän vilka möjligheter Sverige ger den som lyckas ta sig till den svenska gränsen och säga ”asyl”.

Reportagen som hon gör från Sverige handlar ofta om landsmän som arbetar som forskare, läkare, skådespelare och konstnärer. På frågan om huruvida hon anser sig ge den riktiga bilden av Sverige till sina tevetittare i Irak så svarar hon att här finns förutsättningarna för att nå framgång. Problemet är bara, enligt Inam, att det är så svårt att ta sig till Sverige. Men på grund av det faktum att ändå 52 000 Irakier fått permanent uppehållstillstånd i Sverige så brukar Inam skämtsamt kalla Sverige för Iraks 19:e provins. Vidare berättar Inam Jasas om hur hon och hennes bröder i sin ungdom alltid drömde om att komma till Sverige. Dom lyssnade på Abba och berättade för varandra om att i Sverige fick kvinnorna köra lastbil och vara piloter i flygtrafiken.

Egentligen bör man ha respekt för Inam Jasas vilja och lojalitet att försöka ge det bästa till sitt folk. Det ska hon ha all heder för. Dock vill jag påstå att hon är ett levande bevis för att Irakierna söker sig till Sverige för att få ett bättre liv snarare än, som våra politiker påstår, för att dom flyr för sina liv. Det är verkligen synd om människor som lever i diktaturer som styr vad de får tycka och göra med järnhand. Problemet är bara att vi inte löser grundproblemet med hjälp av migration. Det emigranterna i det här fallet säger sig fly ifrån skapas istället i det nya landet, åtminstone på längre sikt. Den insikten har dock nått allt för få bland våra makthavare. En folkpartist i Halmstad, vid namn Tomas Green, uttryckte sig mycket talande om hur tankarna går i den naives logik.

”Som jag ser det är Irak ett hemskt land att leva i väl värt att lämna för att skydda sina nära. Den känslan kallas humanism och är en av grunderna i vår civilisation. ”

Det är synd om Irakierna och därför ska de som lyckas komma till Sverige få bo här, anser Green om jag förstår saken rätt. Som jag ser det så finns en lång rad andra länder vars befolkning det är minst lika synd om. Burma är ett aktuellt exempel. Rent teoretiskt skulle vi kunna ta hit 100 000 burmeser till Sverige med samma motivering, att det är synd om dom. Men inte heller det skulle lösa grundproblemet, att landet är en militärdiktatur och att 50 miljoner burmeser fortfarande skulle leva kvar i total misär. Någon gång måste våra politiker förstå att lösningen inte är att flytta miljontals människor från öst till väst. I relativa termer är det faktiskt endast ett ytterst fåtal individer vi hjälper till ett bättre leverne, samtidigt som vi raserar mycket av våra möjligheter att hjälpa på plats.

Beaktas bör även i sammanhanget att den fattiga befolkningen på vår jord – människor det är synd om – varje år ökar med uppemot 100 miljoner människor. Frågan vi bör ställa oss är hur vi hjälper alla dessa människor på plats! Hur ska vi främja demokrati? Hur ska vi tvinga fram mänskliga rättigheter? Hur är vi mest humanistiska per satsad krona? Massmigration kan aldrig vara det rätta svaret!

Annonser

20 Responses to Irakier: Kom till Sverige, möjligheternas land!

 1. JoLo skriver:

  Jag hörde kvinnan på SR:s Studio 1 för några veckor sedan och tänkte ungefär som du skriver. Även då talade hon om att Sverige är Iraks 19:e provins. Trist att det svenska folket vill ha det så. Hoppas att våra barn inte förlåter oss för vårt avgrundsdjupa svek.

 2. Håkan skriver:

  Att man tar emot så många beror nog på att man känner någon slags skuld vilket är helt befängt när man tänker efter och inser att det bara är en liten droppe i havet som man ”hjälper”.
  Om man verkligen hade velat hjälpa så många som möjligt med dom pengarna man använder hade man hjälpt dom i närområdet, pengarna hade räckt till säkert 20-30 gånger mer eftersom man får mycket mer för våra svenska kronor i just dom fattiga områdena.

 3. Lars Flemström skriver:

  Så hemskt är det ändå inte, men det skiljer mellan olika folkgrupper och olika delar av landet. Det pågår etniska rensningar. Provinsmyndigheter vägrar inflyttning av sina egna etniska grupper från andra delar av Irak, så de får åka till Sverige i stället…

  Visst förföljs muslimer av muslimer, men värst utsatta är kristna och mandéer (en halvkristen sekt, som har grundats av lärjungar till Johnnes döparen). Hälften av mandéerna bor numera i Sverige. Särskilt svår är förföljelsen av kristna i irakiska Kurdistan – en provins som fått mycket stöd av Sverige.

  Ärkebiskop Sliva i Österns assyriska kyrka i Bagdad har nyligen framträtt i en svensk tidning med vädjan om en diplomatisk offensiv och hjälp att starta flyktingläger i grannländerna, i syfte att fånga upp flyktingarna för att de enkelt ska kunna återvända hem när förföljelserna är över.

  Även den andra stora kristna kyrkan i Irak, den kaldeiska kyrkan som är en gren av den katolska världskyrkan, vägrar ge upp. Påven har återupptagit den s k interreligiösa dialogen med s k moderat muslimer i syfte att få stopp på förföljelserna av kristna.

  Förföljelserna av kristna och mandéer i Irak används som förevändning för massinvandringen av irakier (varav 60 % är muslimer) till Sverige. Situationen är inte jämförbar med förföljelsen av judar i Nazityskland, eftersom förfölelserna inte stöds av den irakiska centralregeringen.
  De kristna kyrkorna, assyriska och kaldeiska, har ju inte heller tagit initiativ till någon massevakuering.

  Fokus måste sättas på de svenska riksdagspartiernas kollaboration med det kurdiska självstyret i syfte att utplåna den kristna och den mandeiska minoriteten i Kurdistan. Det är hög tid att Sverige tillsammans med övriga EU-länder hörsammar de irakiska biskoparnas vädjan om hjälp att inrätta flykingläger i närområdet!

  En färsk nyhet säger att polisen i det afrikanska landet Burkina Faso, har sprängt en liga som rövat bort burkina fasiska barn och skickat dem som s k ensamkommande flyktingbarn till Europa! En högst sexårig pojke hade plockats av flyget till Europa strax före start, sedan någon fattat misstankar.

  Kidnapparna – som maskerat sig som en hjälporganisation – försvarar sig med att de har räddat pojken från att bli barnsoldat om sådär tio år – ett argument som även har använts i kampanjerna för att förmå svenska kommuner att ta emot s k ensamkommande flyktingbarn.

  Svensk invandringspolitik är rent kriminell!

 4. Lars Flemström skriver:

  Tillägg. 5 % av Iraks befolkning tillhör någon av de stora kristna kyrkorna, dels den kaldeiska som är en gren av den katolska världskyrkan, och dels den assyriska, som är en självstyrande del av den ortodoxa kyrkofamiljen (som även omfattar, t ex den grekisk-ortodoxa och den rysk-ortodoxa kyrkan).

  Ingen av dessa kyrkor är resultat av någon sentida mission från Europa. Den kaldeiska resp assyriska kyrkan uppstod som följd av brytningen år 1053 mellan de ledande kristna metropolerna Rom och Konstantinopel (Istanbul). Dessförinnan hade alltså kaldéer och assyrier tillhört samma kyrka, som grundades senast under 40-talet e Kr av Jesu egna lärjungar. Det är känt att Jesu lärjunge Thomas grundade en alltjämt existerande kristen församling i Indien redan år 52 e Kr. Irak måste alltså ha kristnats något tidigare.

  Vid ungefär samma tid kom den mandeiska religionen, som är något äldre än kristendomen, grundad av lärjungar till Johannes döparen, till Irak. Den kaldeiska /assyriska kristendomen, samt den mandeiska och den judiska religionen, är alltså de FÖRISLAMISKA religioner, som har överlevt i Irak till nu.

  Läste f ö en intressant hypotes att den FÖRISLAMISKA (hedniska) religionen i grannlandet Iran, har levt kvar under ytan på Islam, vilket – enligt hypotesen – är förklaringen till den förhållandevis starka oppositionen mot islam bland exiliranier i bl a Sverige. Det kan vidare observeras att Iran aldrig har varit något arabland, och att språket (persiskan) tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och att likheter även finns mellan den forniranska och fornnordiska mytologin.

  Varför ska inte kristna, mandéer och judar ha samma rättigheter i Irak, där kristna och mandéer funnits under 2000 år, som muslimer kräver i Sverige – trots att muslimer har funnits i Sverige bara under några få årtionden?

  Judiska enklaver, som grundats av judiska köpmän från Israel, har funnits i Irak under minst 3000 år. Den nuvarande israeliska staten består inte bara av europeiska judar, som överlevt andra världskriget, utan även av ”orientaliska” judar från arabländerna. Judendomen har alltså funnits i arabländerna längre än någon annan där nu existerande religion.

  Det är synnerligen anmärkningsvärt, att samtidigt med att islamiseringen av europeiska länder, som aldrig har varit muslimska, ses som en självklarhet, det ses som lika självklart att de FÖRISLAMSKA religionerna i arabländerna utplånas – samt att företrädare för det FÖRISLAMSKA kulturarvet i Iran förföljs skoningslöst.

  Om det verkligen skulle bli omöjligt för kristendomen att överleva i Irak, så är det märkligt att det protestantiska /ateistiska Sverige ska ta emot över hälften av alla flyktingar, som kommer till Europa. Huvudansvaret måste i så fall ligga på de katolska länderna i Sydeuropa och de ortodoxa länderna i Östeuropa.

  För inte länge sedan bodde 100 % av världens alla mandéer i Irak. Nu bor 50 % i Sverige. Har den mandéiska religionen någon chans att överleva i Irak – och i Sverige på sikt? Vilka intressen tjänar svensk invandringspolitik EGENTLIGEN?

 5. Inget med ämnet att göra, men bör upplysas tycker jag:
  http://en-sida-med-stolthet.spaces.live.com/
  Hoppas att vår regering tar lärdom av detta och gör det samma.

 6. Ursäkta, hehe, råkade posta fel länk.
  http://tv4nyheterna.se/2.139?videoId=1.197434
  Sådär, där är den.

 7. Stor Johan skriver:

  Lars Flemström
  Jag däremot ser Sveriges misson för PKK som ett sätt att söndra området.
  Kurderna likt andra folk har haft sitt i historiens gång men är nu passè och bör ansluta sig till närmaste national stat.
  Ingen nation har målet att utplåna kurderna de vill ha dem införlivade till priset 50/50.
  Det vill de inte gå med på utan de lever hellre i en underutvecklad region och på bidragspengar.

 8. Lars Flemström skriver:

  Stor Johan
  Jag tror att den kurdiska saken har starkt stöd i Sverige, i det svenska politiska etablissemanget. Ett självständigt och enat Kurdistan, bestående av delar av både Turkiet och Irak (samt Syrien och Iran?), ser jag inte som en realistisk möjlighet. Frågan är vad Sverige stödjer i irakiska Kurdistan, när man tydligen blundar för den svåra förföljelsen mot kristna och mandéer. Vill Sverige ha ett etniskt rensat muslimskt-kurdiskt Kurdistan?

  ”Men de får ju komma till Sverige”, kan man ju då säga. Och som grädde på moset, kan man dölja vad det handlar om genom att släppa in fler muslimer än kristna irakier i Sverige. ”De amerikanska bomberna gör inte skillnad mellan kristna och muslimer, och för övrig är ju muslimerna fler”, säger man.

  Vad skulle Sverige tjäna på att söndra området? Svensk utrikespolitik är kanske inte i Sveriges intresse…

 9. Stor Johan skriver:

  Lars Flemström vad Sverige stöder är vänster fascism. PKK är precis det och hela kurdistan genomsyras av samma anda. Pechmergas eller vad nu skäggtrollen kallas skall visst spöa turkiets militärmakt.
  Jojo säkert… de löper tjugo mil bakåt och utlyser en seger.

  Det finns goda kristna och goda muslimer natonen är vad som räknas!

 10. Stor Johan skriver:

  Jag är en stödjare av nationalismen.
  Jag åker hellre till Indien än Vietnam.
  Varför? Jo därför att Indiens politiker värnar om sin nation och vill nå en enighet inom landet.
  Vi har inte xxxx indier här trots att landet definitivt inte har kommit upp sig på sötebröd.

 11. Lars Flemström skriver:

  OK, vi säger väl det då. Det finns goda kristna och goda muslimer. Med 95 % muslimsk befolkning är Irak givetvis ett muslimsk land, detta ifrågasätter jag inte. Men i Irak finns också flera förislamska religioner, varav traditionell kristendom är den största. Katolska och ortodoxa kristnar, judar (om de finns kvar), mandéer och jesider (den förislamska kurdiska religionen) är ursprungliga minoriteter i Irak, på samma sätt som samerna är en ursprunglig minoritet i Sverige.

  Dessa ursprungliga minoriter, som alltså inte är resultat av någon sentida invandring eller påverkan utifrån, borde alltså ha rätt till ett bättre minoritetsskydd än muslimerna i Sverige. Men det är ju faktiskt tvärtom!

  I Afganisthan, som också är ett land som har invaderats av USA, finns kulturminnen efter forna religioner, bl a buddismen, men befolkningen är sedan länge till nästan 100 % muslimsk. Eftersom landet består av 4 större och minst 30 mindre etniska grupper, som talar 2 större språk(pashtuniska och dariska) och ett 30-tal mindre språk, är givetvis islam kittet, som nödtorftigt håller ihop den afganska nationen.

  President Bush’ tilltag att direkt efter USA-invationen släppa in missionärer från protestatniska sekter, som tack för stödet i presidentens valrörelse, måste ses som ett övergrepp på den afganska nationen. Detta är särskilt allvarligt, eftersom fienden utgjordes av en extrem rikting inom islam, talibanerna. Afganerna borde ha givits möjlighet att själva införa religionsfrihet.

  Samma sak upprepades sedan i Irak, där ingen hänsyn togs till den ursprungliga kristna minoriteten – som väl inte ens erkändes som kristen av de fanatiska missionärerna. Dessa övergrepp på de trots allt muslimska länderna blev en bekväm förevändning för extrema islamister att fördriva de ursprungliga icke-muslimska minoriteterna.

  Resultate blev alltså en kraftig minskning av den kristna befolkningen i Irak. Men det är naturligtvis inte målet för den svenska kritiken mot den amerikanska Irak-politiken.

 12. Stor Johan skriver:

  ”på samma sätt som samerna är en ursprunglig minoritet i Sverige.”
  Bra att du föregick mig i denna känsliga fråga för det är så att förr så gick Sveriges makt på tvären ifrån Norge över Finland och vidare över nordöstra Ryssland.
  Om man drar en linje ifrån norra Amerika över skandinavien oche efter rysslands ishavskust över Kina och fram till Japan.
  Så framträder the Rainbow nation, ok du anser alltså att alla de millioner på vägen under linjen skall stå upp och hävda sin rätt?

 13. Lars Flemström skriver:

  Förstår inte riktigt vad du menar.

  Men det står väl klart att samerna har kunnat röra sig fritt i norra Skandinavien och Ryssland innan nationsgränserna fanns. Man har också tyckt sig se en gemensam kultur hela vägen från Atlantkusten i Nordnorge via Sibirien och Alaska till den Atlantkusten i Norra Kanada. Det är dock ingen gemensam nation.

  Erfarenhetsutbyte och samma naturmiljö har bidragit till en i stort sett gemensam kultur. Huruvida samerna har invandrat från Ryssland eller är ett ursprungligt västeuropeiskt folk är okänt. Intressant fråga! Klart är dock att samerna redan under gamla tider behärskat både jordbruk och båtbyggeri. Om de har invandrat österifrån behöver de ju faktiskt inte ha gått norr om Bottenviken.

  Som nationalist kan jag inte ifrågasätta muslimernas rätt att hävda islam som statsbärande religion i länder som Irak, och ännu mer Afganisthan. Men det ska ske med fullständig respekt för ursprungliga nationella minoriteter, som katolska (kaldéer) och ortodoxa (assyrier) kristna, mandéer, judar och jesider.

  Någon självskriven rätt för utländska missionärer att sprida andra former av kristendom anser jag inte finns, men naturligtvis ska full religionsfrihet gälla för den infödda befolkningen, liksom för invandrare till landet.

  Europkonventionen, art 9, tolkas så att envar har rätt att inte bara själv utöva sin religion, utan även att påverka andra. Europakonventionen gäller naturligtvis inte i arabländerna, utan de har rätt att – inom ramen för FN-deklarationen om mänskliga rättigheter – stifta sina egna lagar. Vill de förbjuda utlänska missionärers verksamhet, så får de väl göra det. Liksom vi måste ha rätt – inom Europakonventionens ram – att införa restriktioner för muslimsk verksamhet i Sverige.

  För övrigt ger ju inte ens Europakonventionen rätt att göra vad som helst i religionens namn. Andra EU-länder utvisar imamer, som predikar hat och våld mot den infödda befolkningen, med stöd av konventionens art 17. Det borde även Sverige göra!

  Ett idealtillstånd vore – som det står i partiets principprogram – om varje nation hade en egen stat. Detta är dock i flera fall ouppnåeligt, t ex när det gäller samerna i Nordskandinavien. Sådana folkgrupper ska erkännas som en ursprungliga nationella minoriteter, med samma rättigheter inom sina området, som majoritetsfolket.

  Det måste naturligtvis även gälla i Irak. Därför borde vi lyssna på de irakiska biskoparnas vädjan om hjälp att fånga upp flyktingarna i flyktingläger i grannländerna, i syfte att de ska återvända hem när förföljelserna har upphört. Sd är enda parti som stödjer de irakiska biskoparna!!

 14. Stor Johan skriver:

  Vad jag menar är att nationalstatet är den formen av gemenskap som skapar stabilitet.
  Nationalstaten är inte gratis utan den kräver även motprestationer av sina medborgare som att följa de lagar o regler kollektivet satt.
  Turkiet är en stat bildad ur en rad etniciteter som erkänner sig som turkar.
  En del har hårdnackat vägrat att delta utan de väljer att leva utanför och använder våld för att försöka tvinga igenom sina krav till 100%.
  Så sitter jag på ett cafe i Antalaya och en spikbomb går av så blir inte jag lyckligare utifall det var mandéer som applicerat den.

  Vad vi gör när vi stödjer minoriteter är att bidra till att blåsa glöd i en konflikt, de kommer också då hit och fortsätter en lågintensiv kamp ifrån sk neutral mark.

 15. Fjalar skriver:

  Religions- och etnisk tillhörighet är inte allt, även om det givetvis påverkar möjligheterna att integreras/assimileras. Var ett tag sen det skrevs, men verkar ännu aktuellare nu med tanke på att man vekar ha gett upp alla försök att ta reda på de riktiga identiteterna på de asylsökande:

  http://kulturrevolution.wordpress.com/2007/02/15/passforfalskningar-och-brottslighet/

 16. Rune skriver:

  Har sdblogg tappat farten? Samma artikel flera dagar i rad. Förut var det ju sällan någon dag som det inte kom en eller två nya artiklar. Vad har hänt?

 17. Johan skriver:

  Äntligen !!
  Det är inte bara i Irak som Sverige ses som ett möjligheternas land, Såg en dokumentär från öknen i mellan afrika. Dom interjuvade en kille som satt på ett lastbils flak han skulle till Sverige för det var som USA fast mycket lättare
  Det får tusan ta ett slut detta vi har ta mig tusan massa behövade i sverige varförkan viinte ta hand om våra egna innan vi skall hjälpa ALLA andra. Vi har faktiskt behövande här med som våra pensionärer och arbetslösa…

 18. Gustaf skriver:

  Tycker det är helt rätt att vi tar emot flyktingar ifrån Irak. Speciellt när svenska företag vinner på det. När vårat samhälle vinner på det. Vi är nog skyldiga efter att vi tillåtit våra vapen att användas emot ett oskyldigt folk. Tycker det är tragiskt att du inte tar upp detta. men det är ju klart man håller ju sig om sin egen rygg och vägrar vara självkritisk i den nationalistiska rörelsen. Vi har gett upphov till den här situationen då är det inte mer än rätt att vi får ta hand om konsekvenserna! Basta!

 19. -Q- skriver:

  Lars Flemström, du påstår om och om att kurder förtrycker de kristna? har du belägg för det? eller har du bara hört det? Jag har en kompisar som är keldaner och håller inte alls med om den bilden. Tvärtom så har jag läst från nyheter ifrån området att dom kristna tvingas/hotas av araber att lämna t.ex. lämna Musul. Deras bud var engång: bli muslim eller dra till kurderna. Det är väldigt många av de kristna som flyr just till de kurdiska områden för där har dom iaf. större frihet. Kom inte och snacka skit.

 20. majsan skriver:

  Varför ska vi ta emot alla muslimer??????? Vi ska i första hand hjälpa våra egna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: