Hedersvåld

Hedersvåld, hedersmord, hederskultur.

Dessa tre ord har inget med svensk kultur och svenska värderingar att göra. Företeelsen som sådan skall inte få förekomma inom landets gränser. Som svensk man och Sverigedemokrat finns det ingen i det framväxande mångkulturella Sverige jag avskyr så mycket som hedersrelaterat våld.

De svenska kvinnorna har under århundraden kämpat och stridit för att få samma rättigheter som män. Idag är vi nästan där. Idag har kvinnan samma lagliga rättigheter som män. Inga karriärvägar, inga utbildningar, inga särrättigheter som enkom tillfaller männen återfinns i det svenska samhället. Idag kan den svenska kvinnan göra allt det hennes manliga bröder har gjort i alla tider. Ja, nästan alla kvinnor och tjejer alltså. Vissa förvägras denna rättighet. Inte av samhället utan av sina familjer, sin släkt och sin kulturs konsekventa åsidosättande av svensk lagstiftning och svenska sedvänjor.

Detta måste få ett slut. Som svensk man skäms jag över att det svenska samhället inte förmår skydda dessa tjejers och kvinnors mest fundamentala mänskliga rättighet. Rätten till sitt eget liv.

Under åren 2000-2004 var den nuvarande socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin ansvarigt statsråd för integrationspolitiken. I samband med att Fadime Sahindal mördades av sin egen far 2002 sa dåvarande integrationsminister Sahlin:

Som uppvuxen i Sverige med föräldrar som stöttat mig hade jag svårt att förstå hur en pappa kan tvinga sina döttrar, allt för att familjens ära ska hållas uppe. Jag, och många andra, har istället talat om generella maktstrukturer. Jag var helt enkelt rädd att låta som Sverigedemokraterna: ”se där, sådana är invandrarna, ut med dem bara”. Istället var jag feg, och blundade. Jag har bett om ursäkt för det. Då hörde Fadime av sig.

Fadime hade under lång tid försökt fått makthavare och beslutsfattare att förstå hederskulturens väsen. Hon var hotad och förföljd av sin familj boendes i Uppsala, och gömde sig bland annat i Östersund där hon studerade på Högskolan. Fadimes enda brott var att hon var förälskad i en man som hennes släkt inte accepterade. Pojkvännen Patrik förolyckades i en mystisk bilolycka men något samband kunde aldrig påvisas. Fadime talade bland annat i riksdagen om hederskulturen.

Hederskulturerna fortsätter dock att förvägra dessa kvinnor sina medborgerliga fri- och rättigheter. Inget har hänt under alla år som Socialdemokraterna, inklusive Mona Sahlin, suttit vid makten. Inget verkar hända med Reinfeldt vid makten. Dessa flickors framtid är mycket osäker, och det är en skam för Sverige som nation.

Jag som svensk man och sverigedemokrat accepterar inte detta längre. Hederskulturer står så lång från det jag anser vara svenskt. Så långt ifrån det jag anser vara acceptabelt i ett öppet, demokratiskt och människovärdigt samhälle. Huvuddelen av dessa tjejer kommer att vara en del av Sverige för resten av sitt liv. De kommer att leva, växa upp, gå i skolan och vara en del av det svenska samhället. Ingen kan assimileras och fortsätta vara en del av dessa förtryckarkulturer. Samtidigt blir avskaffandet av hederskulturen och acceptansen för det fria öppna samhället en bra början, och ett startskott för assimilationen.

Jag vill att vi sverigedemokrater mycket starkare tar avstånd mot hedersvåld och hederskulturer. Jag vill att vi sverigedemokrater skall bli de som tar kraftigt ställning för en förändrad lagstiftning och ett förändrat förhållningssätt. En nationell kampanj mot hedersvåld och mot hederskulturen inom landets gränser.

Annonser

16 Responses to Hedersvåld

 1. Fredrik Vilborg skriver:

  Du har så rätt, men jag ser ingen skillnad i sig på om hederskultur utövas mot invandrardöttrar här kontra i andra länder. Däremot funderar jag på om det verkligen kan vara så att om det kommer individer med denna syn på sina egna kvinnor, hur drabbar då inte detta i förlängningen även de svenska kvinnorna? Mest iögonfallande är det naturligtvis med dem som anser att en ärbar kvinna bär slöja. Detta är saker väl värda att fundera på.

 2. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Först och främst skall man vara rädd om orden!! Det är vanhederskultur, vanhedersbrott, vanhedersmord etc. Gillar man inte ”främlingsfientlig”, gillar man inte ”hedersbrott”. Ur svensk synpunkt finns det inte ett uns ”heder” i slika handlingar och kulturellt betingade tänkesätt. Ta tolkningsföreträdet.

  Flatheten inför den österländska förmedeltiden är den gamla vanliga. Offren, företrädesvis unga flickor som vill ta till sig en västerländsk livsstil, men även unga män, erbjuds skyddat boende och andra säkerhetsarrangement. I svåra fall i utlandet. I utlandet! Offret som vill anpassa sig till nutiden skall alltså likt ett kronvittne från Camorran gömmas undan i ett främmande land med säkerhetsrutiner medan familjens sårade överhuvud och dessa myriader av far- och morbröder kan fortsätta sina dagdrivarliv på kvarterets österländska kaféer i väntan på närmaste bidragsutbetalning. Ynkligheten i sin prydno.

  Inkommande främlingar från efterblivna områden på vår blå planet skall läras vilka värderingar som gäller i riket angående individens rättigheter. Var och en som inte vill ta seden dit han kommit skall saklöst förvisas tillbaka till Långtbortistan. Det betyder att de som hotar, förtrycker och fysiskt bär hand på sina barn av vanhedersskäl inte hör hemma här. De med svenskt medborgarskap kan lämpligen placeras i Skansens gethägn med daglig anmälningsplikt. Då har samhället samtidigt tillfredställt de här figurernas nedärvda erotiska seder. En tribut till vår svenska humanism.

  När det gäller skolan har samhället äntligen förstått att det är mobbarna och sabotörerna som skall flyttas på, inte offren. Hur länge skall vanhederns offer behöva vänta?

  .

 3. Frasse skriver:

  Jag håller med. För de muslimska kvinnor som ska bo hela sina liv i Sverige tycker jag absolut att vi i SD kan agera försvarare mot hederskultur. Inte bara är det den rätta saken att göra, det kan dessutom vara bra ur strategisk synvinkel då vi defenitivt överbevisar alla som kallar oss rasister.

 4. Frasse skriver:

  Börjar bli väldigt många flickor som av någon anledning ramlar från balkongen!

  ”Flicka knuffad från andra våningen

  En 14-årig flicka som i går kväll föll från ett fönster på andra våningen i ett hus i Eskilstuna blev troligen knuffad, enligt polisen.”

  ”Polisen: Föräldrarna misstänkta”

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=953245&lid=puff_953247&lpos=rubrik

 5. Lars Flemström skriver:

  Vi måste mycket kraftigt försvara invandrarkvinnors rätt att leva som svenskor. Att invandrare som vill assmilera sig själva hotas och t o m mördas är ett frontalangrepp mot oss själva. Svenska män, som träffar invandrarkvinnor, ska inte heller hotas. Det har jag varit med om själv. Jag hade varit ihop med en svensk kvinna, som var lärare i SFI och blivit bekant med hennes väninna, som var hemspråkslärare.

  Ganska snart sa hon att vi måste sluta träffas, annars skulle jag bli mördad av hennes släktingar, som hade valt ut någon som hon skulle gifta sig med. Hon sa att de bevakade varje steg jag tog, men det hade jag inte märkt. Men när hon berättade var de uppehöll sig, så jag att det var sant. Det var för många år sedan nu. Det var så förendrande att tvingas rätta sig efter andra i sitt eget land.

  I hennes hemland har det sedan dess varit både inbördeskrig och folkmord. Hon har en son med en okänd far. Det var hennes sätt att slippa bli bortgift. Konstiga seder. De kunde alltså acceptera att hon är ogift mor, men inte att hon hade en svensk man.

 6. Lars Flemström skriver:

  Frasse skrev: ”Jag håller med. För de muslimska kvinnor som ska bo hela sina liv i Sverige tycker jag absolut att vi i SD kan agera försvarare mot hederskultur.”

  Jag håller också med. De får gärna behålla sin muslimska tro, och t o m bära slöja om de så vill. Men om de i övrigt vill leva som svenskor, ska de få göra det. Vi kan inte acceptera att, bara för att någon tillhör en viss tro, så ska inte hennes trosfränder bestämma över hela hennes liv, vem hon ska gifta sig med, om hon ska bära slöja även på badstranden, om hon ens får gå dit, o s v.

  Imamer, som predikar hat och våld mot den infödda befolkningen ska utvisas enligt Europakonventionens art 17. Samma ska gälla imamer som, som motarbetar normala mänskliga rättigheter för sin egen folkgrupps kvinnor.

  Vad som är den ”rätta” tolkningen av Koranen bryr jag mig inte om. I Europa ska vi inte tillåta Koran-tolkningar som strider mot Europakonventionen! Religionsfrihet tillkommer den enskilda individen, inte ”religionen” som abstrakt företeelse.

 7. z999 skriver:

  artikel om hedersvåld
  ”När 1 000 människor i ett land dödats pågår enligt FN:s definition krig. I Jordanien dödades år 1999 1 000 flickor genom hedersmord enligt landets offentliga statistik. I Jordanien pågår med andra ord, helt öppet, ett krig mot kvinnor. Vad gör FN och världen åt det? Ingenting.”

  I Sverige så har man bestämt sig för att mörka hedersvåldet och bara rapportera när det gäller mord. Utöver dessa mord finns en massa ouredda självmord där utredning pågår där man misstänker hedersmord.

 8. Stor Johan skriver:

  Det här är en nöt som staten försöker förtiga.
  Det går inte att införliva folk som hellre tar livet av sina egna än ser dem blanda blod med andra folk och av andra religioner.

  Pkiterna fortsätter alltså kallt att offra flickor/kvinnor och de pojkar/män som mot bättre vetande försöker bejaka kärleken.

  ”Mot bättre vetande” är en osynlig regel som vänstern älskar att föra sig med, alltså du är en idiot som gjort vad du har gjort och får därför ta konsekvenserna.

  De är villiga och betala vad som helst för att uprätthålla lögnen.

 9. Lars Flemström skriver:

  ”I samband med artiklarna lämnade helt plötsligt Islamiska begravningsbyrån i Haninge in en dödsattest för Farid Lamrani till den svenska folkbokföringen, trots att han enligt polisen skulle befinna sig i Marocko.”
  http://www.varldenidag.se/ArticlePages/200710/29/20071029111516_130/20071029111516_130.dbp.asp

  Under vilket namn dyker han upp i Sverige nästa gång? Brukar Islamiska begravningsbyrån dödförklara folk? Under vilken identitert dyker de upp i Sverige nästa gång?

  Åter till ämnet, det s k hedersvåldet. Med den slappa flyktingpolitiken, så är Sverige ingen säker fristad för hotade invandrarkvinnor. Om den kvinna, som ska mördas, inte kan luras att åka tillbaka till hemlandet, så är det inget problem för släktingarna att komma till Sverige.

  Det talas så vackert om att hjälpa flyktingar, men något skydd får de ju inte. Med risk att bli tjatig, vill jag åter dra fram att muslimer, som anser att deras tro kan förenas med en västerländsk livsstil, inte har skymten av religionsfrihet i Sverige!

  ”Religionsfrihet” för muslimer i Sverige, är rätt för de värsta islamisterna att terrorisera sina trosfränder och kräva att de ska följa islamiska ”lagar”. Riksdagspartierna avleder debatten, från frågan om den enskilda muslimens rätt att själv forma sin tro, till att handla om rätt att bygga moskéer!

 10. Tore skriver:

  Vi skall inte bara reagera mot ”hedersvåldet”. Det har pågått sedan dessa kulturer tillåtits komma in i landet.

  Vi måste agera kraftfullt mot de individer, som ohämmat
  tagit in dessa kulturella avvikelser som drabbat oss. Den
  rödhårige fjanten Friggebo med sin dåvarande partikompis Bengt Vesterberg, numera ”chef för Svenska Röda Korset, var
  de som började med detta maktmissbruk, och därefter fullföljts av inkompetenta partiledare.

  Följer man inte svensk lagstiftning, då skall man straffas. Så gäller för den etniska befolkningen. Så skall också gälla för individer som beträder svensk mark.

  Den flathet som visas i utredningar, att överlåta skyldighet till tonåriga familjemedlemmar, för att därmed undgå straff, ser jag bara som en ”styrning” från politisk ”makt”. Inkompetenta utredare, kompletterar den missbrukande regeringsmakten, oavsett det hände ”igår eller idag”.

  Exemplen är många, och det är märkligt att svenska folket reagerar så dåligt…

  Det här gjord du bra Sven-Olof, fortsätt att försöka få detta belyst i våra PK upplagor, för sanningen vinner alltid till slut!…

  Besök gärna ”blå-gula frågor”, för där kommer alltid sanningen fram…

 11. SD-hangaround skriver:

  GLÖM INTE att även pojkar utsätts för hedersvåld! Det finns en tendens till att prata om dom som utsätts för hedersvåld som kvinnor/flickor, men riktigt så enkelt är det inte. Vi är så uppmärksamma för flickors lidande att pojkars utsatthet ofta glöms och osynliggörs.

 12. Lars Flemström skriver:

  Att även pojkar och män utsätts för ”hedersrelaterade” hot och våld är klart. Jag har ju själv tvingats avbryta bekantskapen med en jugoslavisk kvinna, p g a mordhot från hennes släktingar. Ytterst handlade det om att de skulle bestämma vem hon skulle gifta sig med. Det handlade om den mannens ”heder”.

  I Sverige bestämmer vuxna kvinnor själva vilka de vill träffa, och vem de vill gifta sig med. Om man som ”part” ifrågan, försvarar en invandrarkvinnas rätt, hotas man alltså med döden.

  Detta drabbar självklart inte bara inte bara svenska män, utan även invandrarmän, som haft fräckheten att ta seden dit de kommit. Om vi enbart fokuserar på diskrimineringen de facto av svenskar, kommer vi att avfärdas som rasister.

  Genom att belysa frågan i hela dess vidd, kan vi få ökad förståelse för politiken att invandrare ska assimileras.

 13. Håkan Liljeberg skriver:

  Vad menar ni med denna konstiga kommentar. Är det inte lättare att skicka en E-post iställlet för en länk som inte fungerar.

 14. irriterad på att folk bara skriver av okunskap skriver:

  Ni gillar att måla ut muslimerna som ett negativ folk, det ser jag med era kommentarer… hedermords förekommer, det är jättehemskt och sådant borde kämpas men tror ni verkligen att det är vad alla muslimer gör? Median skriver bara om dessa negativa händelser, ni ser aldrig att median skriva om en lyckliga muslim som lever i sverige.

  Det som skiljer oss och andra kulturer är att vi prakiserar livet olika med olika tro. Jag anser oxå att döda andra är fel, beroende vilken tro man än har men har ni kollat upp koranen? koranen och muhammed tar tydligt avstånd från hedersmord,sjävlmordsbombare,äktenskap där kvinnan tvingas gifta sig med någon hon inte vill. Så har dessa som ni pratar om ens rätt att kalla sig muslimer? då kanske ni ska prata om folk i allmänhet för Svenskar är inte precis perfekt ska ni veta. Det pågår hemska saker där även. exmepelvis är det många som förbjuder svenska flickor/pojkar att vara tillsammans eller ens bara vara kompis med personer från andra kulturer, och hotelser förekommer. Ni pratar våran tro som det är den bästa och att Sverige är såå bra men utan dessa invandrare skulle inte vårt land vara så pass utvecklat som det är. Vi har mycket att tacka invandrare för. att låta mindre invandrare få uppehållstillstånd är bara skit.

 15. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Apros föregående inlägg:

  ”…att låta mindre invandrare få upphållstillstånd är bara skit.”

  Vadan denna fientlighet mot våra vänner pygméerna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: