När är gränsen nådd enligt våra makthavare?

Hur många invandrare per år är lagom?Gästskribent: Frans Johansson

För lite mer än en vecka sedan publicerades en ny undersökning gjord av Synovate som anger att 38% av Sveriges befolkning håller med om påståendet: ”För att integrationen ska fungera måste invandringen minska.”

Detta blev en del av diskussionen då Nyamko Sabuni gästade Ortmark i tv-kanalen Axess. Jag måste först och främst säga att jag har ganska stor respekt för Sabuni och de förslag hon lämnar för en bättre fungerande integration. Det är ett enormt lyft jämfört med vänsterns mer pengar-politik. Dock tillhör tyvärr Sabuni den stora enade skara politiker som vägrar inse att det faktiskt finns en övre gräns för hur många invandrare Sveriges välfärdssystem klarar av att svälja. Under intervjun så sade Nyamko Sabuni följande:

-Nej! Invandringen måste inte minska för att integrationen ska fungera!

Frågan jag genast ställer mig blir då: Måste inte minska från vad? Från vilket antal behöver invandringen inte minska? Anser kanske Sabuni att vi kan öka ännu mera?

Under 2006 fick 86 436 personer uppehållstillstånd, en ökning jämfört med 2005, då motsvarande siffra var 62 463 (källa: migrationsverket). Innebär detta att Sabuni, om hon suttit i samma tv-soffa ett år tidigare, sagt att Sverige kan öka sin invandring med 40%?

2007 förmodas siffran dessutom öka ytterligare, då asylströmmen från framför allt Irak har varit rekordstor. Att sverigedemokraterna anser att gränsen för hur många vi kan ta emot, redan är uppnådd och passerad med råge står väl som givet, men vad tycker våra ledare egentligen? Vilket antal klarar Sverige av enligt Sabuni, Billström och Reinfeldt och varför inte vår oppositionsledare Mona Sahlin? Det vill jag ha svar på!

Annonser

27 Responses to När är gränsen nådd enligt våra makthavare?

 1. Christian skriver:

  Måste bara passa på att tipsa om detta inslag från Axess-TV där Ayan Hirsi Ali blir intervjuad. Skullle nån från SD säga samma saker som hon gör, så hade nog rasitskortet genast åkt fram. Synd att vi inte har någon som Ayan Hirsi i detta land. Tyvärr så är Naymko långt ifrån att vara en motsvarighet till Ayan,långt ifrån..

  Global Axess:
  En kvinnas kamp mot patriarkatet http://webbtv.axess.se/player.aspx?id=358#

 2. Lars Flemström skriver:

  Jag gillar också Nyamko. Som invandrare är hon 100 % assimilerad svensk folkpartist! Tyvärr finns det svenskar som är folkpartister… Det är lätt att man, bara för att man gillar en person och instämmer i en del av hennes åsikter, köper hela paketet.

  Som kvinna av afrikanskt ursprung, reagerar Nyamko mot islams förtryck av afrikanska kvinnor. Hennes integrationspolitik är inte detsamma som SD:s assimileringspolitik, men något åt det hållet. Vad som framförallt skiljer är syftet med integrations- /assimilationspolitiken. Det råder väl inget tvivel om att vår assmilationspolitik är den mest ”invandrarvänliga”, på det sättet att den minimerar risken för svåra etniska konflikter.

  Nyamko har samma syfte med sin integrationspolitik, men med baktanken att då går det att klämma in ännu fler invandrare. Nyamko verkar inte se massinvandringen som ett hinder för framgångsrik integration /assimilation.

 3. z999 skriver:

  När jag ser bilden så kommer jag att tänka på att SD inrymmer rätt många personer med olika inriktning på höger/vänster-skalan. Moderater som inte tycker att det är så kul att betala skatt åt bidragsfusk i stor skala, kanske egna företagare som anser att det är improduktivt att göra om sitt företag till en lekstuga där man måste redovisa en mångfaldsplan åt rabiata statsanställda och så vidare. Kanske det finns sossar som inte tycker att det är så häftigt att betala skatt till imamutbildningar samtidigt som de hankar sig fram på ett slitigt och kanske även lågavlönat jobb.

  Kan detta ge slitningar i partiet? Eller det kanske är en styrka när folk försöker enas i frågor utanför invandringen och mångkulturen?

  Många röstar idag på alliansen för att få fortsatta skattesänkningar, lägre skatt prioriteras före lägre invandring. Sen att de betalar mellan 5 och 10% extra skatt för att bekosta invandringen bekymrar dom tydligen inte speciellt. Bland de som röstar på sossarna så finns det förståss folk som vill ha lite återställare när det gäller bidragen, något som de inte kommer att få när notan till mångkulturen är betald. 60% av sverigedemokraternas väljare kommer från LO-kollektivet, vilket iofs inte innebär att dom är sossar. Men 40% kommer inte därifrån och har kanske diametralt olika åsikter.

  Jag vet att SD har många åsikter om olika politiska frågor utöver invandringen, men i förlängningen så tror jag att det är viktigt att kolla upp stödet bland medlemmar och röstande lite.

 4. anonym skriver:

  ”Nyamko har samma syfte med sin integrationspolitik, men med baktanken att då går det att klämma in ännu fler invandrare.”

  Där tror jag att du misstar dig. Hon stöder ju fullt ut den integrationspolitik som syftar till att skapa ett mångkulturellt samhälle. Dock har väl hon vågat ställa lite krav även på invandrare i den ”ömsesidiga anpassning” med svenskarna som ska resultera i det mångkulturella samhället. Politiker brukar annars mest antyda att det främst är svenskarna som behöver anpassas.

  ”Nyamko verkar inte se massinvandringen som ett hinder för framgångsrik integration /assimilation.”

  Nej, borgerligheten menar att det är ”systemfel” i det svenska samhället som skapar problem (och vänstern talar om den ”strukturella rasismen”). Stöper vi bara om hela det svenska samhället i riktning mot de anglosaxiska länderna så ska allt bli bra menar de och gränserna i princip kunna öppnas helt. Det enda parti som gör en koppling mellan problemen och den förda invandringspolitiken är än så länge SD.

 5. Lars Flemström skriver:

  anonym

  Det går inte att ange en exakt punkt, som är gränsen mellan höger och vänster på den ideologiska skalan. Samma parti kan ha både höger- och vänsterståndpunkter. Det är egentligen en sammanvägning som avgör om partiet är höger eller vänster.

  Samma sak är det med integration och assimilation. I den folkpartistiska debatten framförs då och då förslag, som snarare är assimilation än integration. I övrigt tror jag att vi är överens. Det råder väl inget tvivel om att AVSIKTEN med regeringens (Nyamko är ju minister) integrationspolitik, är att reducera de etniska skillnaderna i syftet att klämma in ännu fler invandrare?

 6. anonym skriver:

  ”Det råder väl inget tvivel om att AVSIKTEN med regeringens (Nyamko är ju minister) integrationspolitik, är att reducera de etniska skillnaderna i syftet att klämma in ännu fler invandrare?”

  Nja, de menar ju att dessa etniska skillnader är en tillgång som berikar oss och därför ska de upprätthållas och understödjas i Sverige. Det är själva grundfundamentet i mångkulturalismen och jag har inte hört att Nyamko skulle ifrågasätta det. Det man vill göra för att ”klämma in ännu fler invandrare” är att stöpa om samhället i anglosaxisk riktning. Man menar att det är den nordiska välfärdsmodellen som ”tvingar in” invandrare i utanförskap.

 7. Umebon skriver:

  Här kommer den nationella kampanjen som enligt utsago skall sjösättas i slutet av oktober bli mycket viktig för att belysa dessa gigantiska och strukturella problem som massinvandringen har lett till. Det måste bli ett slut på de här galenskaperna snart, annars går Sverige under. Brottsligheten ökar för varje dag och ungdomsbrottsligheten ökar lavinartat. Allt som är svenskt ifrågasätts medan allt som är utländskt och helst riktigt exotiskt omfamnas och hyllas. Mångkulturen skapar stora sprickor i vårt svenska samhälle där sammanhållningen håller på att krackelera. Det är detta som SD skall fokusera på för att nå framgång. Jag är helt övertygad om att partiet är på väg åt rätt håll. Hoppas på ett spännande möte i Getinge nu i helgen och precis som herr Åkesson sade till SvD är det viktigt att kommunvalda sverigedemokrater nu börjar driva invandringsfrågan hårdare!

 8. Kurtan skriver:

  Vad jag ännu inte har fått klart för mig från våra folkvalda, som har till uppgift att förverkliga folkets önskningar, vilket de helt klart totalt skiter i så fort de har blivit valda är följande:

  – varför invandring till Sverige överhuvudtaget ?
  – på vilket sett är denna invandring positivt för Sverige och det svenska folket ?
  – på vilket sett visar de, genom att locka hit högre utbildade från underutvecklade länder, sin solidaritet med de övriga invånarna i dessa länder som behöver dessa professionella för sin egen utveckling ?
  – varför beviljas uppehållstillstånd kanske så mycket som 90 procent, alltså 9 av 10 s.k. flyktingar ej flyktingar enligt gällande konventioner ?
  – varför utfärdas som regel permanent uppehållstillstånd PUT som regel istället som undantag när tillfälligt uppehållstillstånd TUT ger ett tillfälligt ”skydd” tills hemlandet stabiliserats för att möjliggöra en repatriering ?
  – varför erkänner inte de folkvalda att en mycket stor del av brott i dagens samhälle begås av dessa ”flyktingar” ?

  Kanske någon som vet ?..

 9. Marcus Jutemar skriver:

  Eftersom skribenten delvist formulerar sitt inlägg som en fråga, kan jag kanske bidra med de svar jag fick från Nyamko Sabuni på motsvarande frågor.
  ——————————————————————————————————————
  Mina frågor:

  1. Ser ni i regeringen inte möjligheten att göra integrationen enklare, för de invandrare som redan är i Sverige, genom att minska invandringens omfattning? Det logiska är naturligtvis att ju färre nya invandrare, destu snabbare och enklare går integrationen. Därtill tror jag att många svenskar får större tålamod med att engagera sig i integrationen när det finns en gräns för hur många som ska integreras.

  2. Anser ni i regeringen att Sverige är i behov av en större befolkning? Här kräver ett ja inte bara en motivering utan även en förklaring med miljöaspekten, utifrån perspektivet att fler människor skapar större miljöproblem.

  3. Ser ni i regeringen inte möjligheterna att hjälpa betydligt fler i krigsdrabbade områden, genom att hjälpa till med större bistånd på plats eller i närområdet, snarare än att hjälpa till genom invandring till Sverige.

  4. Ser ni i regeringen inte behovet av ovan nämnda satsningar i fattiga och krigsdrabbade områden som en möjlighet att låta dessa platser utvecklas till fredliga samhällen, där strider och svält kan undvikas genom att resurser finns åt alla? Därtill skulle satsningar kunna skapa förtröstan, hopp och tro på att framtiden ser ljus ut.

  5. Ser ni i regeringen inte riskerna att Sverige, genom invandring, tömmer fattiga och krigsdrabbade områden på kompetens som behövs på plats för att utveckla deras samhällen.

  ———————————————————————————————————–
  Sabunis svar:

  När det gäller invandringens omfattning är den något som regeringen inte kan styra över i detalj. Till att börja med är det inte regeringen utan Migrationsverket som tar de formella besluten och gör bedömningarna kring enskilda asylärenden, och vidare styrs deras bedömningar av olika flyktingströmmars omfattning samt de internationella överenskommelser som finns på området. Det går aldrig att helt förutsäga hur många människor som kommer att söka sig till Sverige för att söka asyl eftersom mängden personer som gör detta varierar beroende på antalet konflikter runt om i världen och allvaret i dessa. Vad som dock är klart är att det finns en bred enighet inom Sveriges regering och riksdag om att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik, och att den inställningen ska genomsyra flyktinginvandringen till Sverige.

  Sedan tror jag också att bistånd på plats kan vara en bra åtgärd för att hjälpa människor i krigsdrabbade områden, och då även för att detta kan motverka flyktingströmmar i onödan. Det ena behöver dock inte utesluta det andra.

  Det kan också tilläggas att Sverige behöver en större befolkning. Eftersom vi lever längre och föder färre barn behöver vi fler människor i vårt land som kan bidra till välfärden.

  När det gäller miljöaspekter så är dessa globala och gränslösa. Därmed spelar det mindre roll om människor bor här i Sverige eller någon annanstans. Vad som behövs är att vi alla globalt tar ett större ansvar för vår miljö.

  Vänliga hälsningar

  Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister
  ——————————————————————————————————————-

  MVH MJ

 10. Stor Johan skriver:

  Det finns ingen övregräns, likasom att det inte heller existerar någon undre gräns. Ingen annan makt styr oss att hålla den höga motagningsnivån vi har,
  det finns inga synpunker i överhuvudtaget.
  Påtagandet är självutnämt och lever sitt eget liv men att bromsa väcker då naturligtvis kritik.
  Finns det någon logik? Ja möjligen den att våra etablerade partier inte klarar av att föra skutan Sverige.

 11. Lars Flemström skriver:

  Umebon: ”Allt som är svenskt ifrågasätts medan allt som är utländskt och helst riktigt exotiskt omfamnas och hyllas.”

  Ja, frågan är ju vad som kommer efter mångkulturalismen: en ny monokultur, där det svenska bidraget är en bagatell.

  Svar till anonym: Så ska de etniska skillnaderna reduceras. Alla måste ge upp delar av sin kulturella identitet – i synnerhet den svenska ursprungsbefolkningen.

  Om så AVSIKTEN är att reducera de etniska skillnaderna, så är ju därmed inte sagt att de verkligen kommer att reduceras.

  Det har man ju sett i länder med många kulturer, som man har försökt pressa in i en gemensam monokultur. Det har slutat med inbördeskrig och folkmord.

  Jag måste kanske påminna om att regeringen vill visa en enig fasad utåt. Nyamko kan väl ändå inte ha missat vad som hänt i hennes förra hemland, Kongo?

  Mauricio Rojas, som är den egentliga arkitekten bakom fp:s invandringspolitik, var för obekväm för att ens släppas in i regeringen. Dessutom hade han fel hudfärg, för att försvara sig mot anklagelser om islamofobi. ”Detta är inte vad jag menar med integration”, lär han ha sagt om den politik som faktiskt förs av de sju riksdagspartierna.

  Nej, jag tror att Nyamkos och Mauricios misstag är – förutom att de blandar ihop begreppen integration och assimilation – att de inte förstår att invandringen måste begränsas kraftigt, om man verkligen vill undvika svåra etniska konflikter.

  Detta har de problem med, för att de själva är invandrare.

  Men då har de en del att lära av invandrare, som är sverigedemokrater, och kanske tänker att de själva haft tur som kommit hit, innan den nödvändiga spärren slår till.

 12. Elof skriver:

  Till z999 (och resten) jag har röstat borgerligt hela mitt liv, bor på Lidingö, hela kittet. Men tänker rösta SD ändå. Eftersom som det finns frågor som dom borgerliga är rädda för/skiter i/ljuger om – så anser jag att dom inte förtjänar min röst längre (folk säger –är dom nyaModeraterna verkligen nya? – Jo sin in helv…, jag känner inte igen mig alls i dom längre). Om det innebär i förlängningen att en mer vänsterinriktad politik förs (SD), spela roll, jag bryr mig inte längre, Sverige och dess folk är viktigare än pluskan. Men SD måste ut mera, nu är det mest andra som talar om SD, inte SD som talar.

 13. Marcus Jutemar skriver:

  Z999 hade funderingar över hur vi kan samlas kring en gemensam politik när vi kommer från olika delar av höger/vänster-skalan. Som någon skrev, är höger/vänster-skalan förlegad och reflekterar inte mer än skatt, bidrag och utjämningspolitiska frågor. I sakfrågor kan man finna samma syn på olika sidor och olika syn på samma sida. Min syn på saken är att jag gärna kan betala dagens skatt om invandringen hade begränsats. Många från vänsterhalvan känner säkert att de kan släppa på en del av sina krav.
  Vi prioriterar helt enkelt samma saker: Trygghet och tradition. Framåtsträvande värdekonservativ, med en injektion nationalism och socialt ansvarstagande.

  Samtidigt så ser jag partiet som mera praktiskt och konkret än riksdagspartierna. Våra företrädare är vanliga människor som inte tappat kontakten med verkligheten. Vår politik följer samma linje, vilket knappast kan sägas om allianspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet. Vänsterpartiets politik följer visserligen oftast samma linje, men i deras fall är det knappast positivt.

  Vem bryr sig om några procent i skatt mer eller mindre, a-kassans omfattning och kostnad, bidragens storlek, priset på ett läkarbesök, bensinpriset, när Sverige förfaller?

  MVH MJ

 14. Lars Flemström skriver:

  Nyamko Sabunis svar (se inlägg 8 ) är ett typiskt ministersvar. Lägg dock märke till det viljeneutrala uttryckssättet ”När det gäller invandringens omfattning ÄR den något som regeringen inte kan styra över i detalj.”

  Sedan hänvisar hon till att det ”finns en bred enighet” regering och riksdag ”om att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik…” Här redovisar hon ingen personlig uppfattning alls, utan låter oss GISSA att hon är överens med resten av regeringen!

  Däremot redovisar hon som en klart personlig åsikt att ”tror JAG också att bistånd på plats kan vara en bra åtgärd för att hjälpa människor i krigsdrabbade områden, och då även för att detta kan motverka flyktingströmmar i onödan.”

  Ministerord på att det finns onödiga flyktingströmmar!

  Därefter kommer en mycket intressant upplysning: ”Det kan också tilläggas att Sverige behöver en större befolkning. Eftersom vi lever längre och föder färre barn behöver vi fler människor i vårt land som kan bidra till välfärden.”

  Hon skriver inte rent ut, att detta måste avhjälpas med invandring, men med folkpartiets jämställdhetspolitik, torde ingen annan lösning finnas. Regeringens vårdnadsbidrag, som har kompromissats med kd, är alldeles för lågt för att hjälpa upp nativiteten.

  Klicka på ”Sd på din ort”, klicka vidare ”Örebro län” och Askersund, bläddra bakåt några sidor, så finner du både en motion om ”mammapremie” till förstföderskor och förslag till ett riktigt vårdnadsbidrag!

  Jag gillar Nyamko! Tydligare än så uttrycker sig aldrig en minister. Men vi får inte glömma att hon tillhör ett annat parti, och är en politisk motståndare…

 15. Lars Flemström skriver:

  Marcus J

  Jag tror att de moderater, som väljer SD, är värdekonservativa människor med förankring i ”rörelsen” snarare än i kanslihuset, samt att de känner solidaritet med hela svenska folket, även de ”fattigaste”, och därför stödjer ett socialt ansvarstagande, och alltid har gjort det. Det är alltså ingen ”eftergift” som man gör först när man blivit sverigedemokrat.

  När det gäller vänsterhalvan, så finns ju där både nyrika och nyfattiga, som tycker att de har blivit svikna av sina gamla partier, s och v. Och det är just de, som går till sd. Och de skulle bli mycket besvikna om sd inte skulle stöjda deras ekonomiska krav. Vilka gamla vänsterkrav är de då beredda att släppa på?

  Jo, på klassiska socialistiska dogmer, som att ägandet av produktionsmedlen måste läggas i hela folkets händer, samt att det är fult att vara ”kapitalist”.

 16. Marcus Jutemar skriver:

  Lars Flemström

  Som jag tolkar ditt inlägg menar du att vi som står längre åt höger inte kan sägas göra några politiska uppoffringar medan de som kommer från vänster inte ska behöva släppa på sina politiska synpunkter?

  Sd är ett uttalat mittenparti med ambitionen att lägga sig mellan blocken vad gäller utjämningspolitik(skatt och bidrag etc). Stämmer väl?

  Genom att jag exempelvis lämnar mina krav på minimal skatt, låga bidrag, privatisering av all lyx(underhållning i form av sport, teater, hattmuseum, modern konst, etc), med mera, då tar jag ett ganska stort ideologiskt steg genom att rösta på sd. Att folk från vänsterhalvan ska kunna göra avkall på sina krav är naturligt och nödvändigt.

  Socialdemokraternas politik brister på så många sätt, bortsett från invandringsfrågan. SD kan inte bli en variant på Socialdemokraterna. Om Sveriges skatteintäkter hade förvaltats väl hade dagens skatter med råge räckt till ”välfärd för alla”.

  Menar du att att en före detta socialdemokrats ideologi är mindre föränderlig än en före detta borgerligs? Menar du att de politiska uppoffringarna som görs från höger är mindre värda än de från vänster?

  Utveckla gärna ditt resonemang.

  MVH MJ

 17. Stor Johan skriver:

  Frans Johansson
  Det finns inget rakt svar på din fråga idag.
  Invandringen är av pk folk helt frikopplad ifrån arbetmarknaden, bostadsmarknaden och bidragssystemen.
  Det heter att invandringen är bra för Sverige men inga övriga underlag för beräkning läggs fram.
  Så ordet BRA, ok vi är ett glesbefolkat land så här ryms mycket, mycket fler människor vilket är bra.

 18. Lars Flemström skriver:

  Det är ju faktiskt inte fråga om tvång att släppa på sin ideologi! Vad jag menar är att värdekonservativa moderater, åtminstone de som jag har träffat, bl a en hel del äldre släktingar, har tagit ett mycket stort socialt ansvar.

  Däremot ser jag inte stora chanser att välbeställda högersossar ska börja stödja sd. Det har ju de inget att vinna på, vaken ideologiskt eller ekonomiskt.

  Det är helt riktigt att SD är ett mittenparti, och att högersossarna utgör ett slags mittenkraft. Men det är en annan ”mitt”. Den vänsterhalva, som kan tänkas stödja SD är de, som har stött dogmatiska socialistiska teorier, i tron att socialismen leder till välstånd för alla.

  För dem är det ideologiskt ett stort kliv åt höger att stödja SD. Bidragsfrågan har många bottnar. Det är stor skillnad mellan att avskaffa bidragen och att avskaffa ”bidragsberooendet”. Arbetsföra människor ska inte BEHÖVA leva på bidrag.

  Det är säkert ingen slump att borgerliga kommunledningar börjat ge bidrag långt över socialbidragsnormen till nyanlända invandrare, för att de ”inte ska fastna i bidragsberoendet” – samtidigt som regeringen sänker ersättningarna i socialförsäkringssystemen för den infödda befolkningen och invandrare med många år i Sverige.

  Läs om denna märkliga politik på Rickard Jomshoffs blogg!

 19. Marcus Jutemar skriver:

  Jag anser att alla är tvingade att göra politiska uppoffringar när man väljer ett parti att stödja. Inget parti står, i helheten, för exakt samma saker som någon individ. Det är allting något som skiljer.

  Välbeställda socialdemokrater tror jag visst kan välja att rösta på sd. Och självklart har de något att vinna på detta, precis som alla andra svenskar. Till slut handlar det om vilka frågor man prioriterar. Även en välbeställd socialdemokrat kan prioritera invandringsfrågan.

  Jag anser att steget från socialdemokraterna och allianspartierna till sd är lika stort. Föreställningar om att väljare från vänsterhalvan skulle ha svårare att ta detta steg är nog mest medias förtjänst i samband med en oupplyst väljarkår. Om vi själva tror på detta förstärker vi sannolikt enbart denna föreställning.

  MVH MJ

 20. Lars Flemström skriver:

  Jag vill inte göra några värderingar om vem som gör den största politiska uppoffringen genom att stödja sd. Och visst kan även välbeställda socialdemokrater prioritera invandringen. Men det är de ekonomiskt sämst ställda grupperna, inte minst ”bidragstagarna” som personligen, och ekonomiskt, drabbas av invandringen och diskrimineringen av infödda svenskar. Och det är inom den gruppen som vänsterpartiet hittills haft sitt största väljarstöd. Den som redan lever på existensminimum kan inte ”kompromissa” med sin levnadsnivå.

  Det är ett stort ideologiskt steg för en f d kommunist att stödja sd, däremot inte sagt att steget är svårt att ta, såvida man inte varit väldigt dogmatisk i sin kommunistiska övertygelse. Vad har vänsterpartiet att ge ”fattigpensionärerna”? Svar: sänkta ersättningar och mindre hemhjälp, för nu ska vi ”solidariskt” bidra till invandringen!

 21. Kalle skriver:

  Hej
  Jag måste säga att videon som Christian länkade på hans inlägg om intervjun med Ayaan Hirsi Ali är myckel väl värd att se. Det hon sa där var saker som jag drömt om att säga länge. Hon fick prata fritt vilket alldrig hade hänt i om det hade varit någong rabiat vänsterliberal som hade intervjuat henne. Dessutom fick hon ett bra flyt, argumenten kom fram perfekt.

  Jag tycker alla borde se den. Reflektera över varför det är så viktigt att understrycka att vi måste ha ett samhällskontrakt för de som söker sig till Sverige och övriga Europa. Man måste kunna tala Svenska (om de söker sig till Sverige förstås) flytande i tal och skrift. Något de får lära sig i sitt hemland. De måste kunna känna till de grundlagar som finns i landet som de söker sig till. De måste skriva under att de ska följa dem. De som redan bor i landet måste ses över så de verkligen följer dem. Jag tycker även att i ett samhällskontrakt ska de som söker sig till ett europeiskt land kunna landets kultur, historia och vilka normer och värderingar som gäller i landet. I väst har vi oftast liberala värderinger där vi tex oftast jämställer kvinnor med män.

  Detta är något som motarbetas framför allt i muslimska länder. När de kommer till ett västeuropeiskt land håller de sig oftast utanför samhället. Där förtrycker männen kvinnorna och håller kvar de gamla strukturerna. Många kvinnor i muslimska länder hålls outbildade. De ser till så att de inte får lära sig läsa och skriva även i ett västland. Trots att de har råd att familjerna får råd att lära sig sina döttrar att läsa och skriva. Men de hålls utanför. Här blir ju inte argumentet fattigdom en legitim anledningen till att inte vill lära sig läsa och skriva.

  Vidare sa Ayaan att i många i afrikanska länder och länder från mellanöstern söker sig många till väst just p g a av välfärden. Men då undrar jag vad spelar det för roll om de inte använder den och om de använder den samtidigt som de bryter mot landets liberala lagar om mänskliga rättigtheter?

  Hon nämnde också att en ökad eller fortsatt hög invandring som i Holland hjälper inte integrationen. Tvärtom försvårars den. Nya generationer från t ex Somalia ser till så att en ny ström av de gamla värderningarna biter sig kvar i de som håller sig utanför samhället i segregerade områden. Istället borde man minska invandringen. Kan ju inte bli bättre sagt.

  Hon nämnde också problemet med Illegal invandrig.. många har TBC som kommer från Afrika.

  Hon sa också, med ett leende att invandring behövs inte av ekonomiska skäl då man i Holland hade sparat så mycket pengar för pensionerna att de behövdes inte fler som jobbade och drog in skatt till samhället.

  Den bästa lösningen på problemet med massinvandring som hon uppskattade till 175 miljoner människor runt om i tredjevärlden var att hjälpa de männsikorna på plats i sitt eget land. Hjälpa dem från deras fattigdom. Orsaken till fattigdomen hävdade hon berodde på att Landet i fråga har misslyckats att hjälpa sina medborgare. När det politiska systemet kollapsar i landet kommer också ekonomin kollapsa.

 22. Christian skriver:

  Tack Kalle för samanfattningen på inslaget med Ayan som jag länkade till. Är inte så bra på att skriva och formulera mig, så det var fint att du skrev något om det inslaget. Kan bara instämma och uppmana ALLA att se den om ni ej gjort det ännu! Detta är något som SD folk skulle kunna hänvisa till vid ev debatter med pk-iter

  Se detta! http://webbtv.axess.se/player.aspx?id=358#

 23. Fröken Sverige skriver:

  Jag tycker alla som inte sett detta Uppdrag Granskning ska göra det. Efter att sett detta, så står det ganska såklart att Nyamko inte är den typ av politiker jag vill ha i Sverige.

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73980&a=903762&lid=puff_908793&lpos=extra_0

  Se hur hon – som är minister – uppför sig. Hur lång tid har vi kvar tills de börjar slåss och mörda varandra i Riksdagen?

  Dessutom har hon ändrat åsikter helt sen hon blev minister. Borta är allt pratet om slöjförbud och hårdare tag mot könsstympning osv. Borta är kampen mot hedersvåldet.

  Nu rabblas det bara om ”får alla jobb så löser det sig”…..om och om igen..

  Självklart är det viktigt att folk kommer i jobb. Men detta mantra löser INTE kulturella skillnader, könsstympningar, hedersvåld och det allt större problemet med islamiseringen.

  /FS

 24. Ayan Hirsi Ali och hennes parti verkar ha en liknande invandringspolitik som SD har. Hon säger att de vill begränsa invandringen och att dem helst vill hjälpa dem i deras hemländer istället, så att de slipper komma hit. Undrar vad Mona Sahlin tycker om den här välintegrerade holländarskan från Somalia ”?”.

 25. Dem som kollade på FS klipp, hoppas att ni fortsatte kollade klippet ”Janne reser i flykting-Sverige”. Det var fenomenalt. Kolla på det. Så ser verkligen sanningen ut om vad folk tycker om den här invandringen t.o.m. politiker från M och S, anser att det är skit.

 26. Tomas skriver:

  Äe trött på att höra att vi behöver en större befolkning för att klara välfärden.Hur många har de tänkt vi ska vara här ? 20milj? skulle vi få en fantastisk välfärd då? Varför hade vi då bättre välfärd förr när vi var ngt färre? Och varför har samtliga våra grannländer betydligt högre välfärd trots att de har mindre befolkningar?

  De kör ofta med ”att vi behöver bli fler som kan försörja de äldre” Men även den nya befolkningen ska väl en dag försörjas när de blir gammla? då blir det juännu fler som ska försörjas?

  Nä, köper inte det där. Nyckeln måste vara att på sikt få en proportionerlig befolkning åldersmässigt mellan gamla och unga.

  Jag vill inte ha en större befolkning. I skåne är det trångt nog. Dessutom är det en del av tjusningen med norden, att här inte är packat med folk överallt, än så länge.

 27. Fredrik skriver:

  En liten notering.

  Av de här 86 436 uppehållstillstånden var 20 198 EU-medborgare. Över hälften av dessa fick uppehållstillstånd som arbetstagare.

  Det finns andra bitar av migrationen jag är fullt villig att försvara ytterligare. Till exempel anser jag det inget fel med att 623 adoptivbarn fick uppehållstillstånd, eller att 6094 personer fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 7 331 gäststuderande ser jag heller inte som så farligt.

  Faktum är att de 26 668 som fått uppehållstillstånd av familjeanknytningsskäl ser jag också som motiverat. Dessa är ju, trots allt, anhöriga till svenska medborgare.

  Den immigration som ökat mest från 2005 till 2006 är andelen kvotflyktingar, flyktingskäl och skyddsbehov.

  Säg vad ni vill men migrationsverket är ju nu beredda att utvisa irakier tillbaka till Irak så jag köper inte teorierna om ”snällism” i den svenska hanteringen av flyktingar.

  Jag ser tyvärr inga som helst motiv eller orsaker som kan rättfärdiga att skicka tillbaka flyktingar med ett skyddsbehov till ett liv av förföljelse och osäkerhet. Då åker jag hellre själv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: