Ett energibolag presenterar sina visioner

Lunds energi 1Gästskribent: Hans-Olof Andersson

Onsdagen den 5 september var vi Sverigedemokrater i Lund inbjudna till ett evenemang ordnat av det kommunala bolaget Lunds Energi. Bolaget fyller faktiskt hundra år i år. Evenemanget ägde rum på Grand Hotel, och var på många sätt ganska imponerande. Det var inte vad man kunde förväntat; ett självgott hyllande av det förflutna, parat med professionell optimism inför framtiden; utan ganska realistiskt inriktat på de stora utmaningar energibranchen står inför. Lägg märke till att jag skriver ”ganska realistiskt”!

Först i talarstolen är Jan Samuelsson, Lunds Energis VD. Det första ord han säger är ”Klimatfrågan…”. Lite senare i samma mening säger han ”…klimataffären”, ett uttryck jag aldrig hört förut! Med detta har han förberett oss alla som sitter där, politiker, näringsliv, och vetenskapsmän, på vad som komma skall. Efter några ord om bolagets ekonomi, och en del annat, lämnar han över ordet till den förste föreläsaren. Det är Thomas B Johansson, professor i energisystem, och verksam vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han har tidigare varit ansvarig för energi- och miljöfrågor inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Ska man göra något åt problemen, så krävs det radikala åtgärder, samtidigt. Jorden befinner sig i ett tillstånd utanför de naturliga variationerna under de senaste 400 000 åren.”, börjar han. Sedan lägger han fram en rad exempel på hur människan förändrat sin miljö, och när han nämner saker som har orsakat ekonomiska problem, så kan jag tydligt märka hur en del personer i riktigt dyra kostymer i publiken vrider på sig. Ett sånt exempel är att torskfisket utanför Newfoundland, efter att tidigare ha gett 100 000 till 200 000 ton per år, sedan 1992 inte ger några fångster alls. Andra, mindre ätbara, arter har tagit över torskens tidigare habitat på grund av överfiske.

Sedan går han över till växthusgasernas påverkan på atmosfären. Jordens medeltemperatur har under de senaste 400 000 åren varierat ned till cirka 6 grader kallare än nu, och när det har varit i den lägre delen av det spannet, så har det varit istid. Just nu är det ovanligt varmt, och de mänskliga koldioxidutsläppen har hittills ökat medeltemperaturen med 0,7 grader. Johansson hävdar att de artificiellt skapade koldioxidutsläppen behöver vara noll år 2050 för att det ska vara någon rimlig chans att hindra temperaturökningen vid två grader. ”Var finns landets politiska vilja?” frågar Johansson. ”Det finns ingen marknad som klarar av att göra sådana här omställningar utan hjälp från statsmakter”.
Det är sannerligen inget glatt budskap Thomas B Johansson har om chanserna att hindra den globala uppvärmningen. Hans slutsats är ”Problemen är inte tekniska,de är politiska”. Han nämner sådant som statliga subsidier till kolindustrin i många länder.

Efter en paus får vi lyssna på Mattias Rapp, chef för intresseorganisation Svensk Vindkraft. Han är naturligtvis inbjuden just för att Lunds Energi gärna vill satsa på vindkraft, vi har redan flera ”snurror” inom kommunen. Mattias Rapp hävdar att vindkraften numera är lönsam, speciellt efter de senaste årens stigande elpriser. Han berättar att det är ett mål inom EU att 20 procent av all energi år 2020 skall komma från förnyelsebara energikällor, detta kallas ”20-20-20-målet”.
Näste talare är Tomas Kåberger, adjungerad professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Han är uppenbarligen inbjuden för att ge stöd åt den energikälla som Lunds Energi planerar att nästan fullständigt stödja sig på inom några år: bioenergi.

Tomas Kåberger låter som en försäljare, inte en vetenskapsman, när han talar för bioenergi. Hans tro på denna energiform är bergfast. Det handlar mycket om etanol och pellets, och han är noga med att påpeka att eftersom sjötransporter är så enormt mycket billigare, både ekonomiskt och miljömässigt, än transporter på land, så kan det mycket väl vara helt rationellt att vi i sverige importerar biobränsle från andra sidan jorden!
Men han lyckas inte riktigt övertyga mig om att biobränsle är framtiden. Det påpekas flera gånger under dagen att livsmedelspriserna nu faktiskt har börjar stiga (bland annat på grund av övergång till resurskrävande animaliskt protein bland den nya medelklassen i Indien), så det överskott på odlingsmark som resonemanget bland annat bygger på, kanske inte finns mycket längre.

Alla föredragshållare på detta evenemang är överens om att de fossila bränslena måste avskaffas, och alternativen sägs vara de förnyelsebara energikällorna. Men då saknas naturligtvis en energikälla i resonemanget: kärnkraften.
Det är märkligt, det verkar fortfarande, 27 år efter folkomröstningen, vara omöjligt att tala om kärnkraften. Lunds Energi kan naturligtvis inte bygga egna kärnkraftverk, men nuförtiden sitter inte bara nordens, utan hela Europas elnät ihop, och Lunds Energi säljer både fjärrvärme och elektricitet. Det nya kraftverk man planerar att bygga utanför Lund, I Örtofta, skall ersätta det ganska stora användande av naturgas man nu har, med ett nästan fullständigt förlitande på biobränslen. Örtoftaverket ska producera både värme och elektricitet.

Men de resonemang som förs denna dag är inte på något sätt begränsade till Lunds kommun, utan all argumentation förs i globalt eller nationellt perspektiv. Och då borde kärnkraften vara med i resonemangen.

Men under det sista föredrag vi får lyssna till innan lunchen, fortsätter lovsången till biobränslena. Den här gången blir det lite poesi i det hela, när Carl Piper, ordförande i Högesta & Christinehof förvaltnings AB, berättar om hur ett stort gods kan använda halm och andra restprodukter för att producera energi. Det är rena Jacques Werup i de jordiga och friskluft-fulla klangerna i orden. Men Carl Piper påminner oss också om det som Tomas Kåberger sköt ganska mycket åt sidan i sina resonemang: marken behövs också för att odla mat. En del biobränslen konkurrerar med matproduktion, andra gör det inte.

 

Lunds energi 2 (stor)

Mattias Rapp, svensk vindkraft; Carl Piper, godsägare; Lena Slovak, Lunds Energi

 

Under eftermiddagen fortsätter det hela med paneldiskussion mellan deltagarna. Det sägs inte så mycket nyttt där, men Tomas Kåberger preciserar vad han tycker behövs för att vi ska komma ifrån de fossila bränslena: En generell koldioxidskatt, istället för systemet med utsläppsrätter, som är det som är i bruk i Europa nu.
Den näste föreläsaren är meteorologen Martin Hedberg. Har arbetar på Swedish weather and climate center, ett företag som, såvitt jag förstår det, kan betraktas som konsulter inom områdena väder och klimat.

Martin Hedberg har tagits till Lund denna dag för att definitivt slå spiken i kistan för eventuella tvivel om att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är allvarliga, eventuellt fatala. Föredraget han håller, ackompanjerat av en visuellt effektiv power point-presentation, är entydigt i sin bild av forskningsläget. Det är ingen mening att jag försöker återge det i sin helhet, men han förklarar för oss att det är tre faktorer som genererar klimatförändringar: solinstrålningen, planetens albedo (färg), och växthusgaserna, som verkar som isolering. Han redogör för ståndpunkterna inom klimatforskningen, och hans slutsats är samma som den som Tomas B Johansson presenterat några timmar tidigare: läget är mycket allvarligt. Den globala uppvärmningen är orsakad av mänskliga aktiviteter, och radikala åtgärder behövs för att vi ska kunna hejda den. På frågan om världens forskare är överens om detta, svarar han att de är ”klockrent” överens.

 

Lunds energi 3

Martin Hedberg, meteorolog

För att ytterligare inskärpa hos oss att de fossila bränslenas tid måste upphöra, får vi sedan lyssna på ett föredrag av Vladislav Savic från Sveriges Radio. Det handlar om kampen om oljan. Den bild han ger, centrerad kring maktkampen i mellanöstern, tycker jag är gravt förenklad. Han beskriver det som en kamp mellan USA och Kina, och att USA helt enkelt vill ha militär kontroll över så stor del av mellanöstern som möjligt. Det påståendet är lite svårt att tro på, med tanke på de enorma belopp den amerikanska närvaron i mellanöstern kostar. Det finns naturligtvis ren säkerhetspolitik i det hela också, som till exempel kampen mot terrorism, och oron för ett eventuellt iranskt kärnvapenprogram.

När det hela är över framåt kvällen, är det ju ingen tvekan om att vi till stor del fått vara med om ett säljmöte från energibranchen, och det står klart att i alla fall vårt lokala energibolag, Lunds Energi, har en mycket klar bild av framtiden och hur dess utmaningar ska bemötas. Som kommunpolitiker beundrar jag den klara visionen i det hela, men saknar, som sagt, en komponent i dessa inte bara kommunala, utan också nationella och globala resonemang vi lyssnat på. Kärnkraften borde varit med, inte nödvändigtvis för att den skulle vara bättre än biobränsle och vindkraft, utan därför att den globala energiekvationen inte är realistisk att få ihop utan både fortsatt drift av de cirka 400 reaktorerna i världen, och en kraftig utbyggnad med fler reaktorer. En sådan utbyggnad pågår bland annat i Indien och Kina, och som bekant i Iran. Men i Sverige åldras våra kärnkraftverk, utan att det finns någon realistisk plan för hur energin från dem skall ersättas den dag de är utslitna. Energibranchens i övrigt friska visionerande om framtiden är inte utan sina förträngningar.

Annonser

8 Responses to Ett energibolag presenterar sina visioner

 1. z999 skriver:

  Jag är inne på din linje Hans-Olof. Och jag tycker att åsikterna om kärnkraften är mer baserade på vidskepelse än vetenskap. Jag är så gammal att jag var med och röstade 1980, det fanns tre nejlinjer baserade helt på populism och helt utan faktaunderlag.

 2. Först tack för en informativ artikel, och jag delar i stort det du skriver om kärnkraften – kommer till det igen på slutet.

  Det finns inte så många ödesfrågor. Jag hittar bara 2:
  Massinvandringen och Miljöförstöringen.

  En nationell och en internationell ödesfråga? Både ja och nej. Frågorna har kanske respektive
  karaktär över sig, men båda med gott om logiska förgreningar in i den andra karaktären.

  De behöver inte rangordnas, eftersom alla ödesfrågor ju måste få en lösning, förr eller senare. Ju senare insikt och ju senare åtgärder – desto sämre slutresultat och desto värre oönskade effekter.

  Det som gör miljöförstöringen till en ödesfråga är den av människan orsakade systematiska förändringen av atmosfärens sammansättning, som i sin tur ger en systematisk förändring av klimatet i form av en global uppvärmning med alla dess följdeffekter. Det enda egentligt osäkra är hastigheten på utvecklingen. Detta är etablerad vetenskap, inte politik. Däremot ligger det mycket politik i att finna de bästa lösningarna ut ur knipan, för där ger vetenskapen inga entydiga svar (i alla fall inte ännu).

  Jag var också med 1980, men var bara 12 år och för ung för att rösta. Det florerade rikligt med Linje3-märken bland ungarna på skolgården. Farfar röstade på Linje1 och farmor röstade på Linje3 minns jag, liksom farmors motivation som väl liknade så många andras… det hade ju ryktats att det där med ”radiacken” minsann kunde vara farligt.

  Kärnkraftsfrågan 1980 innebar faktiskt mitt livs första politiska ställningstagande. Jag var anti-Linje3, helt klart, men sen trodde man i sin villfarelse att Linje1 var ett Ja till kärnkraft, och att Linje2 var ett annat sorts Ja, men lite mjukare. Anledningen till villfarelsen var nog inte så mycket ungdomligt oförstånd, som det faktum att jag ju knappast kunde begripa bättre i frågan än min vuxna omgivning (som jag inbillar mig var ganska representativ).

  Kärnkraften är idag underskattad. Kärnkraften är visserligen ingen slutlig lösning, för en sådan erbjuds endast av de förnyelsebara energikällorna. Det ligger däremot en enorm vikt i vilka energikällor vi primärt ska använda för att fasa ut de fossila bränslena, för det måste ske så snabbt som möjligt (på frågan om när det bör vara klart är svaret: igår). Kärnkraften är alltså underskattad som mellansteg, som jag ser det. Hur framtida utfasning av kärnkraften ska ske är en annan, senare fråga, som vi kommer ha råd att ta det lugnare med (såvida inte uranet börjar ta slut, för då blir det förstås brådis).

 3. z999 skriver:

  Håller med Patrik.

 4. Janne skriver:

  Håller också med Patrik i mångt och mycket. Jag la min röst på Linje 1 på den tiden det begav sig och det står jag naturligtvis för idag också. Uranet tar inte slut, det är nog inte problemet. Problemet med kärnkraften är nog till största delen folkopinionen. Framför allt så är ju socialistväljare helt ‘Linje 3 hjärntvättade’ och dessvärre en hel del borgerliga väljare också. Att få en folkopinion som är kärnkraftsvänlig tror jag blir ett problem. Men man ska aldrig säga aldrig.
  När man har löst problematiken med väte-energi så har man nog löst hela energifrågan. Det tycks dessvärre ligga långt fram i tiden.
  Sen tycker jag nog att det var en uppenbar lögn i reportaget. Martin Hedbergs kommentar att alla forskare var ‘klockrent överens’ om att uppvärmningen i huvudsak beror på människans inverkan är ju inte korrekt. Jag har läst flera reportage där betrodda forskare hävdar att det har en mindre betydelse. Då hävdas det istället att solaktiviteten och naturliga växthusgaser har en betydligt större inverkan.
  I detta sammanhang kan man väl få kommentera regeringens höjning av skatten på drivmedel. Detta sker under förevändningen att det är en miljöskatt. Skitsnack! Det är naturligtvis skattepengar man behöver ta in för att finansiera bl.a. …ja det vet ni ju själva.
  Svenska bilister är världens i särklass mest miljöbeskattade alla kategorier redan innan. Det är i mina ögon rent löjligt att påstå att det på något sätt ‘what so ever’ skulle hjälpa miljön att vi får betala 29 öre mer per liter. Sätt detta i relation till att Kina startar ett nytt kolkraftverk var femte dag! Dessutom ökar Pekings bilpark med 1200! bilar per dag! Vad spelar då det ynka antalet bilar i Sverige för roll? Vi ska så klart i vanlig ordning vara världsbäst och föregå med gott exempel. Men det måste ju finnas nån gräns för självuppoffring även i detta land! Nu är det snart så att det är bara övre medelklass och däröver som har råd att ha bil.

 5. Faran finns att svenska politiker säljer ut Sverige för att visa hur duktigt och ansvarsfullt Sverige är. Det ligger litet i svenska politikers (ej sd-politikers förstås) natur att göra så. Risken finns då att vi bara blir utskrattade internationellt, istället för att andra följer vår väg. Dessutom skulle det givetvis vara negativt för svensk industri och sysselsättningen.

  Det måste till förhandlingar och svår diplomati för att lösa de globala miljöproblemen. Millimeter-rättvisa kommer aldrig kunna nås, och alla parter bör agera ansvarsfullt och storsint. Dum-naiv självuppoffring är inte samma sak som seriöst menad storsinthet. Det förra möter ingen respekt. Ingen hyllar en eftergiven. Den andra möter däremot respekt om det förenas med skicklig diplomati.

  Det mest ”klockrena” är nog det faktum att atmosfären förändras p.g.a. mänsklig aktivitet. Det kan visas genom rätt enkla mätningar t.ex. att koldioxidhalten stiger kontinuerligt sedan industrialismens start, samt att ökningstakten har tilltagit de senaste decennierna. Ingen har vad jag vet någon annan förklaring på det än den massiva eldningen av fossila bränslen. Om man vänder på resongemanget: Finns möjligheten att en stigande koldioxidhalt INTE skulle påverka klimatet? Jag tror det råder väldigt stor enighet att en sådan möjlighet inte finns, eftersom koldioxid är en gas med växthusegenskaper (liksom bl.a. vattenånga, metan och många andra ämnen). Det är oftast bara förändringstakten det finns lite olika uppfattningar om bland dagens forskare.

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Under bronsåldern växte s. k. ädellövskog ända uppe i Norrland. Vikingarna bedrev jordbruk på Grönland fram till det att klimatet blev kallare och deras samhällen dog ut. Dinosaurierna strövade omkring i ett behagligare klimat än vårt. De vattenlevande frodades i grunda och varma hav.

  Det finns anledning att vara öppen för att klimatet kan växla även utan människans påverkan. De minnesgoda, och de är inte många, erinrar sig att på 70-talet handlade domedagsprofetsiorna om den annalkande istiden! Och hellre svettas Kvalle än fryser ihjäl!

  Emellertid kan man inte helt bortse från växthusgasernas påverkan på klimatet. Det vore dumt att chansa. Och eftersom de fossila bränslena, särskilt oljan, är en ändlig resurs som dessutom kommer att rejält stiga i pris när kineser och indier skaffar två bilar på tomten…är det klokt att ta fram alternativa drivmedel och energiformer. Kan man i samma veva göra sig fri från araberna och Hugo Chavez – desto bättre.

  Mänskligheten har alltid löst sina energiproblem. Det gör den den här gången med. Sverige med sina skogar och åkermarker borde ha goda möjligheter att till stor del bli självförsörjande på etanol. Om nu inte EU bestämmer att andra inte lika lyckigt lottade länder skall ha del i vår produktion. Ett annat hot är hysteriska politiker som rusar iväg som en hundflock för att visa handlingskraft. När vi ser hur avregleringen av elmarknaden i vårt land ledde till prissamarbete och övervinster för några få stora bolag, och att staten som neutral part INTE tog hand om distributionsnätet, då har man begränsat förtroende för de folkvalda.

  Bakom hörnet väntar många goda lösningar. Problemet är som alltid sträckan mellan ett system och det efterföljande. Plötsligt har nu nedlagd åkermark fått en användning. Bönderna är glada över högre priser på livsmedel tack vare energigrödorna. Vindkraften byggs ut i Norrland storskaligt för skogsindustrins räkning. V-kraftsparker i havet. Vågkraft är på väg. Solenergi blir stor när den kan tas emot lika effektivt som av växterna. Energiverk i rymden. Och småningom vätekraften med oändlig råvara.

  Problemen blir mera bristen på rent vatten. Om den globala uppvärmningen fortsätter blir matproduktionen i USA (prärien blir öken), Afrika, delvis Asien och Sydeuropa rätt usel. Skandinavien och Ryssland får bättre betingelser. Vi är faktiskt vinnare om inte Golfströmmen stannar av. En viktig uppgift blir att se till att inte möjligheterna förskingras av politiker med frälsarsyndrom. Den svenska sjukan.

 7. Toppaluan skriver:

  PARANTES / OFF-TOPIC.

  Om någon missat saken: Riksdagsåret inlett med koranläsning.

  http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/riksdagsaret_inlett_med_koranlasning_0_2845.news.aspx

 8. Bertil skriver:

  För de som är intresserade av hur oljebolagen styr och agerar bakom kulisserna så kan jag rekommendera er att se denna film. Filmen gick faktiskt på teve för inte så länge sedan.

  Rent kort så handlar filmen om ett elbilsprojekt av GM som med kort varsel tar tillbaka alla bilar efter att ha hyrt ut dessa till nöjda kunder. Alla inblandade är säkra på att anledningen var att oljebolagen fick kalla fötter och att man då använde hela sin maktapparat till att stoppa hela projektet. Och de som styr de amerikanska oljebolagen lägger nog en hel del pengar i finansieringen av USA:s nästa president också.

  http://www.whokilledtheelectriccar.com/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: