Låt flyktingarna stanna!

Fetad kursiv text tillagd i efterhand.

Det är tydligt att mitt budskap och min intention med artikeln nedan inte alltid nått fram till läsaren. Det verkar som att läsaren hunnit bli upprörd innan själva slutpoängen kommer och att denna kanske är något otydlig. Den luddighet som finns i artikeln, i kombination med en kanske lite väl provocerande rubrik är helt enkelt för mycket. Naturligtvis är detta till stor del mitt fel och jag beklagar att det blivit så. Jag kommer dock inte att ändra i artikeln utan kommer i stället här ytterligare klargöra vissa saker.

Artikeln i fråga är inte ett åsiktsdokument angående invandrare från Irak, utan tänkt som en debattartikel om flykting- och invandringspolitik i stort. I synnerhet den kravlöshet som präglar denna.

Partiets ståndpunkt i Irakfrågan är för övrigt glasklar: Man är inte automatiskt flykting för att det står Irak i passet. Irak är ett stort land och det råder inte krigs- eller konfliktartade förhållanden över hela landet. Därför måste man pröva varje individs flyktingstatus individuellt (något som för övrigt rimmar väldigt väl med mina i artikeln föreslagna åtgärder). Vid en sådan prövning skulle Irakier sannolikt inte få uppehållstillstånd av flyktingskäl eftersom det finns stora områden i hemlandet där det råder fred och dit man kan ta sin tillflykt.

För att spetsa till min kritik mot den totala slapphet som råder i behandlandet av flyktingar och andra invandrare i det svårt sosseskadade landet Sverige så valde jag att skriva artikeln med infallsvinkeln att jag tycker dessa irakier ska få stanna tillfälligt i Sverige. För att poängtera nämnda brister så föreslås i artikeln att dessa människor ska få ett tillfälligt skydd som regelbundet omprövas, samt att de måste göra rätt för sig under vistelsetiden så att minimal belastning läggs på skattebetalaren. Det är krav som inget annat parti skulle gå med på och därmed blottläggs en del av grundproblemet. De andra partierna är nämligen inte intresserade av att hjälpa människor undan nöd, då skulle de ha agerat på ett helt annat sätt; de är intresserade av att få hit röstboskap samt att rasera nationalstaten.

Vissa tycks ha uppfattat att jag självsvåldigt försöker avgöra om dessa människor är flyktingar, det är olyckligt att man ser det så, och det var inte alls avsikten. I artikeln framgår tydligt att jag inte försöker bedöma om det råder krig i Irak eller ej. Dessutom poängteras, allra först i artikeln, att folkförflyttningar inte är ett lämpligt sätt att lösa flyktingfrågan.

Den förbannade sverigedemokraten tycker inte att Sverige i framtiden ska ta emot flyktingar överhuvudtaget på Svensk territorium, såvida dessa inte kommer från en konflikthärd mycket nära Sverige vilket inom överskådlig framtid inte är ett särskilt sannolikt scenario.

Jag har själv svårt att förstå hur man kan tolka artikelns helhetsbudskap som invandringsliberalt, men nu har man gjort det och det beklagar jag som sagt.

Läs gärna mitt försök till förtydligande som jag gjorde redan under fredagsnatten, längst ner i artikeln.

migrationsverket1.gifInledningsvis vill jag klargöra att det klart bästa alternativet vid folkströmningar orsakade av missförhållanden såsom krig eller naturkatastrof är, både för flyktingarna och för länderna här i väst, att man satsar alla resurser på hjälp i, eller i närheten av, de flyendes hemländer. Det finns inga hållbara argument för motsatsen, låt därom intet tvivel råda.

Men, när nu läget är så att Sverige styrs av en regim som ännu inte förstått detta och som är framröstad av det svenska folket, så är det bara att gilla läget tills det att mindre inskränkta politiska rörelser får inflytande i riksdag och regering.

Migrationsverket menar att det inte är krig i Irak, andra menar att det är det. Den här artikeln försöker dock inte reda ut den frågan.

Vi har i Sverige ett stort antal (tiotusentals) irakier som flytt från en konflikt som vissa intressen inte vill kalla för krig, trots att det bevisligen dör många fler per dag än i andra krig. Vi har därtill en lagstiftning, och ett tillämpande av denna, som kan få varje förnuftig människa att må illa. Summa summarum tre delproblem: En stor grupp flyktingar, ett stycke ”krig” och en flumsocialistisk lagstiftning eller tillämpning.

Så, vad har vi att jobba med för att lösa detta?

Att ändra på det faktum att det råder krig, eller åtminstone svåra förhållanden, i Irak är ju knappast görbart, så det kan vi stryka från listan. Att skicka hem dessa människor med förevändningen att det inte råder krig i Irak är både inhumant och fult. Inhumant just för att det faktiskt tycks finnas stora risker med att återvända till Irak – krig eller inte. Fult, eftersom Sverige tar emot så oerhört många invandrare som absolut inte har något skyddsbehov överhuvudtaget.

Då finns det bara en punkt kvar på listan: Hur vi tillämpar de lagar och förordningar vi har att hålla oss till.

Jag har ett förslag till migrationsverket och till de lagstiftande församlingarna:

Ge irakierna i fråga, och andra flyktingar också för den delen, tillfälligt uppehållstillstånd och informera dem nogsamt om att detta uppehållstillstånd kommer att omprövas var sjätte månad och hävas så fort man kan anse det vara säkert att återvända hem. Erbjud dem ett boende med tak över huvudet, sovplatser, kläder samt tre mål mat om dagen. Tillse att möjlighet finns att arbeta och göra rätt för sig på vardagarna, precis som andra människor i Sverige gör, och tillse att den som är frisk och i arbetsför ålder men ändå inte deltar i det arbetet inte heller får mer än det allra nödvändigaste för dennes fysiska överlevnad.

Strider detta förfarande mot någon lag så anser jag att det är hög tid att ändra på denna.

Om nu migrationsverket har rätt och det faktiskt redan nu är säkert att åka till Irak så tror jag att de flesta självmant kommer att återvända illa kvickt. Och om det är så att migrationsverket har fel och det faktiskt är direkt livsfarligt att återvända så är jag fullständigt övertygad att flyktingarna kommer att vara oerhört tacksamma för att de får en tillfällig fristad i den vackra kyrka som är Sverige.

Om man som stat arbetar för ett modernt och välfungerande flyktingmottagande med fristäder i konfliktområdenas närhet, så kallade ”safe havens”, och dessutom är med och finansierar dessa fristäder, så kan man med gott samvete säga stopp vid gränsen och hänvisa flyende till dessa. Med en given ekonomisk insats kan man hjälpa tiotals gånger fler människor på detta sätt utan att dränera världens fattiga delar på arbetskraft och kompetens och utan att utsätta befolkningen i väst för den tragik som obönhörligen följer i mångkulturens spår.

Om man däremot – likt nuvarande styre i Sverige – under lång tid basunerat ut hur generös flyktingpolitik Sverige har – och ska ha, hur fruktansvärt trevligt det är med mångkultur, samt hur nyttigt det är med ny, fräsch arbetskraft, ja, då får man faktiskt också stå sitt kast. Tyvärr är det skattebetalarna som får betala notan, men det är kanske inte mer än rätt, det är ju faktiskt skattebetalarna som varit dumma nog att ge mångkulturalismens företrädare makt över svenskarna och deras pengar.

Tidigare tillägg publicerat under kommentarer: 

En jobbig sak med att vara skribent på den här bloggen, eller skribent över huvudtaget, är att man måste förhålla sig till alla misstolkningar som görs av det man har skrivit (eller för den delen har sagt, om det handlar om radio, vilket också händer). Att uttrycka sig i skrift har sina utmaningar, det vet alla som har försökt, och jag menar på intet vis att skribenten (jag) är utan skuld till dessa missuppfattningar.

Alla som “känner” mig som skribent vet att jag alltid balanserar på gränsen; gränsen mellan den tydliga slagordsretoriken och den inte alls tydliga underfundigheten. Ibland blir det väldigt underfundigt, det medger jag. Det medför inte sällan problem, men det är så jag vill ha det och det är så jag kommer att fortsätta.

Jag kommer inte att gå i direkt polemik med någon som kommenterat denna bloggpost, helt enkelt därför att jag har andra åtaganden än att sitta och bevaka vad som händer på nätet hela tiden. Däremot tänker jag härmed göra några förtydliganden.

Bloggposten ovan är ett sätt för mig att säga tre saker:

Den första och viktigaste är att det bara finns ett vettigt sätt att tackla världens flyktingproblematik och samtidigt kunna säga att man är mänsklig och står upp för de svaga, nämligen via upprättandet av internationellt finansierade “safe havens”. Men det är tydligtvis inte intressant för socialister och andra multikulti-ivrare, för det skulle ju innebära att vi blir utan allt skoj, som kebab, “ungdoms”-rån och gruppvåldtäkter.

Den andra är att den svenska regeringen (och naturligtvis även den föregående dito) och vår riksdag, under lång tid har sänt ut signaler till omvärlden som gör gällande att Sverige är ett paradis dit man kan ta sig om man vill bli försörjd, och det får vi nu också betala priset för. Det är knappast en slump att dessa irakier inte knackar på dörren i till exempel Danmark eller något annat av de tiotals länder som de rimligen passerat på väg hit. Det är BARA det svenska folkets fel att det blivit så. Det har BARA sitt ursprung i att väljarna är på tok för lite engagerade och för dåligt insatta i politik och ideologi för att kunna göra ett val som de framöver kan tänkas stödja.

Det tredje är att om vi nu prompt måste hjälpa världens flyktingar med det att de får befinna sig på svenskt territorium (något som naturligtvis är uteslutet med en sverigedemokratisk politik innefattande safe havens och ökat bistånd) så kan vi INTE ge dem permanent uppehållstillstånd eftersom mångkultur är någonting högst tragiskt, och för ALLA parter förödande. Därtill måste det finnas ett krav på motprestation från dem som sökt sin tillflykt här. Om man befinner sig i Sverige, där var och en sliter arslet av sig för att få ekonomin att gå ihop, så har man bara att göra detsamma om man vill ha ett drägligt liv. Svårare än så är det inte.

Angående om det är krig i Irak eller inte så lämnar jag det avgörandet till mer insatta personer, vilket jag också säger i artikeln. Med min lösning, definierad ovan, så kan det kvitta; lycksökare kommer omedelbart att sållas bort och människor med skyddsbehov kommer att stanna och göra rätt för sig tills de kan återvända.

Väl

/Linus

Annonser

69 Responses to Låt flyktingarna stanna!

 1. anonym skriver:

  Var lugn. Många av de asylsökande irakierna kommer nog att få stanna till slut, utan att din radikala omläggning behöver tillgripas:

  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1479535

 2. z999 skriver:

  Puh, ett vettigt och bra inlägg. En eloge till Den Förbannade Sverigedemokraten.

 3. Hm... skriver:

  Eh? Är SD helt plötsligt mera generöst än migrationverket?!

  Nej, det råder inget fullskaligt krig i Irak, men det råder mycket terrorattentat och mord från utländska sabotörer.

  Om SD likt den förbannade Sverigedemokraten anser, att irakier (som inte förföljts personligen för sin tro eller liknande) ska få uppehållstillstånd p g a ”situationen i Irak” så är väl SD också mer generös i invandringspolitiken än alla andra auropeiska länder. Är det så?!?

 4. Ronny Halmstad skriver:

  Faan vilken bra artikel. Jag snor innehållet tills nästa gång jag måste argumentera mot utfärdande av PUT till människor från Irak.

 5. Lars J skriver:

  Till Ronny Halmstad
  Vad vackert du skriver ,har du någon plan för var alla dessa ”flyktingar” skall bo och vem skall betala deras uppehälle,du kommer knappast göra det..!

 6. Björn skriver:

  Tillfälligga uppehållstillstånd finns det inget att argumentera emot, självklart.

  Men våra kära demokratiföraktande PK-are ser ju en möjlighet att genom bidrag lura åt sig 40 000 röster på ett bräde i nästa riksdagsval. Kan de inte ändra opinionen så förändrar de den folkliga sammansättningen.

  En odemokratisk lösning som fungerar utmärkt:
  Bjud hit en miljon människor under någon förevändning och lova ett liv utan arbete med svensk standard om de röster på SD. Räkningen skickar vi till skattebetalarna.

 7. Hm... skriver:

  ”Tillfälligga uppehållstillstånd finns det inget att argumentera emot, självklart.”

  Jaså, gör det inte.

  Förutsättningen är ju att många som kommer från Irak känner till att våra regler varit mycket generösa och söker sig därför hit för att de tror sig kunna slå sig till rot här för alltid.

  Det jag menar är att om dessa inte har ett egentligt skyddsbehov (d v s att människor från Irak, t ex Bagdad, inte är flyktingar i ordets korrekta mening) så är väl 6 månaders uppehållstillstånd bara att krångla till det för dem, t ex e familj som lockas stanna här och kämpa ett halvår för att sen skickas tillbaka. Jag tror vidare att det finns de som har det mera svårt än de som lider av säkerhetsläget i Irak. Visst, det där något eller några tiotal om dagen i mångmijonstaden och folk som lever där måste tänka sig noga för.

  En kvinna ringde till P1 dagen efter ett TV-inslag om en en man som kommit hit och lämnat sin kvinna och sina barn i Bagdad, sannolikt för att hämta dem när han fått uppehållstillstånd. Hon som ringt till P1-programmet trodde inte att situationen var så allvarlig, men hur som helst: Jag såg det inslaget, och när reporterns frågade om hans situationen medgav han att han inte var personligen hotad utan mest tyckte att det var ett jobbigt och spänt liv i staden.

 8. robsten skriver:

  ”Att ändra på det faktum att det råder krig, eller åtminstone svåra förhållanden, i Irak är ju knappast görbart, så det kan vi stryka från listan. Att skicka hem dessa människor med förevändningen att det inte råder krig i Irak är både inhumant och fult”

  Tyvärr måste jag störa idyllen (det börjar kanske bli en vana, sorry) det råder INTE inbördeskrig i Irak, det råder oro och bombattentat, javisst, det dör människor, det är oerhört olyckligt, men..det råder INTE en väpnad konflikt, jag säger NEj till asyl för Irakflyktingar, det står faktiskt 40.000 på kö, det är helt enkelt för många. Vi löser inga problem med att ta emot dessa 40.000, plus alla anhöriga som senare kommer, det lär bli hur många som helst. Och kom inte med argumentet att vi däremot är för en annan anhöriginvandring, den nuvarande regeringen har inte gett några signaler om en annan policy. Vi måste alltså räkna med att det förutom dessa 40.000 kommer en mäktig flodvåg av anhöriga, och med nuvarande politik så blir det en halv by med kanske en asylsökande som får tillstånd. Detta utan att vi på något sätt löser krisen i Irak, tvärtom, de moderata förnuftiga människor som kanske skulle kunna vilja något positivt flyr landet (det kanske jag också skulle göra i det läget, som individ) kvar blir de extrema krafterna. Att halva befolkingen flyr sitt hemland är ingen lösning, inte en riktig lösning. Det är dags att säga stopp nu, för en annan flyktingpolitik, vi är det enda landet i Europa som för denna politik, skall SD vara generösare än andra länder i Europa med sin flyktingpolicy? Nej säger jag, dessutom flyr högutbildade landet, de som kan bygga upp något nytt, som kan bli en motvikt till galningarna, nej, nej, nej. Det är dags för ett paradigmskifte NU, kommer de och får asyl så vevar media samma gamla visa, de har anpassat sig och är svenskar, riksdagspartier med någon ny Fridolin kommer att driva igenom någon ny amnesti i den förmenta humanismens namn, så då står vi där igen med dumstruten på huvudet, och, för att tala klartext, jag är lite trött på det. Jag säger nej till de 40.000 Irakflyktingar med anhöriga som står på kö, någon gång får det faktiskt vara slut pådetta vansinne. Och för atttala klartext, det är min kommun de kommer till, är du beredd L att ta emot alla dessa in din kommun som är oerhört mycket rikare och större än min kommun? Säkert inte, NEJ! Jag tar det igen NEJ!

 9. z999 skriver:

  Ett grattis till Ted Ekroth.
  Grattis

  Ted , en fråga-
  ”Lundabon Ted Ekeroth fick utmärkelsen förra året för att bland annat ha startat föreningen Fidim, Föreningen för Israel och demokrati i Mellanöstern.”

  Gäller detta demokrati i hela mellanöstern? Alltså jobbar ni för demokrati även i arabländerna?

  ”- De har gjort ett bra arbete för att vända den obalanserade bild som svenska medier tecknar av Israel, säger Bo Sallmander.”

  Man kan ju undra om Sallmander vill att Ted ska byta till moderaterna som har beviljat bidrag till hamas? Men att han överhuvudtaget säger så visar kanske hur långt (kort!) SD har kommit med att få bort nazi-stämpeln?

 10. robsten skriver:

  Säg rent ut vad du tycker om att ta emot de 40.000 irakflyktingarna Z, det finns tid för att vara diplomatisk, det finns en tid när diplomatin spelat ut sin roll.
  Jag börjar undra om jag blivit rasist, jag pratade med en marockan i dag, han tyckte att det vore sjukt om Sverige tog emot de 40.000 irakflyktingarna som står och knackar på vår dörr (de knackar för farao för att vi gett dem vissa signaler, vakna) är det så att vissa andra folkslag förstår saker som normala svenskar inte förstår? Är vi degenererade eller något?

 11. Morgoth skriver:

  Jag testar bara.

 12. robsten skriver:

  Ja vad trodde du, att du var blockad?

 13. Morgoth skriver:

  Ja, mina inlägg kom inte fram tidigare idag.

 14. robsten skriver:

  Men nu gör du det.
  Jag vill be dig L att ompröva din inställning, annars har vi nog ett problem här.

 15. z999 skriver:

  Robsten:
  ”Säg rent ut vad du tycker om att ta emot de 40.000 irakflyktingarna Z,”

  Jag anser att det innebär en katastrof, och det är objektivt sett. Om man åtminstone slapp höra struntpratet om att det bara är en liten grupp muslimer som är orsaken till problemen i Irak. USA förbereder en reträtt ur Irak till hösten kanske, det lär bli en ännu större flyktingström då. Att det skulle bli lugnt i Irak framöver någon gång tror inte jag på. Skenbart kanske det blir det när någon ny religiös diktator tar ledningen.

  ”det finns tid för att vara diplomatisk, det finns en tid när diplomatin spelat ut sin roll.”

  Ja, egentligen. Alltså, det måste till ett totalstopp. Någon bara måste tala om att riksdagspartiernas trams med hårdare krav för att ta emot dessa 40.000 är ohållbart.
  Kolla denna artikel

  Jag citerar från artikeln-
  ”I dag ställs det förvisso krav på deltagande för att introduktionsersättning ska utbetalas. Men den som inte vill vara med får då i stället försörjningsstöd (socialbidrag), på ungefär samma nivå.

  Ni kanske kan tänka er resten? Eller kan ni det?

  ”Jag börjar undra om jag blivit rasist, jag pratade med en marockan i dag, han tyckte att det vore sjukt om Sverige tog emot de 40.000 irakflyktingarna som står och knackar på vår dörr (de knackar för farao för att vi gett dem vissa signaler, vakna) är det så att vissa andra folkslag förstår saker som normala svenskar inte förstår? Är vi degenererade eller något?”

  Jag har snackat med en från Eritrea som hade samma åsikt.

 16. robsten skriver:

  Ok. Jag visste att Z var emot, så det var kanske ohederligt att uppmana honom att säga sin mening (men tack i alla fall Z) , men detta är ingen liten skitfråga L. utan en ytterst grundläggande fråga, jag mena vad blir nästa ”väpnade konflikt” då, Indien och Pakistan? Då rör det sig om 1.2 miljarder människor som plötsligt har asylskäl, ja men låt dom få TUT, i helvete heller! Detta strider mot allt jag tror på och allt jag kämpar för, utan tvekan. Det är nästan så man vill ha ett klargörande av partiledningen, vad har ni snackat om där i fjällen? Inga mer fjällmarscher för i helvete, det verkar vara förödande, är det fjällutsikten som gjort er oförklarligt altruistiska eller något? En sak är kristallklar, jag tänker aldrig backa från min ståndpunkt, och det är dessutom i min arma hemkommun de kommer att hamna.

 17. Grue skriver:

  Nja, jag tycker iofs att Sd ska försöka va lite mer moderata ibland men det här var att gå för långt. Dessutom – man kan va moderata i andra frågor, men aldrig i invandringsfrågan. Den är Sd:s hela raison d’être och där får man inte börja mesa sig, då förlorar man både sina väljares förtroende och partiets identitet.

  Håller med robsten i övrigt.

 18. Björn skriver:

  Dfs har helt rätt i att majoriteten som kommit till Sverige inte har haft andra skäl än ekonomiska. Tillfälliga uppehållstillstånd som inte kan permanentas eller öppna för anhöriginvandring är självklart något vi ska erbjuda irakierna.

  Frågan har inte något med invandring att göra då det är en tillfällig lösning för irakierna inte en permanent väljarimport till dem som sprätter iväg svenska skattemedel.

 19. z999 skriver:

  Bra Grue. Håller med dig.

 20. robsten skriver:

  Tillfällig? Ja visst till nästa Fridolin dyker upp. Kommer ni ihåg när den bespottade Persson gav tillfälligt uppehållstillstånd till ett antal tusen flyktingar från restjugoslavien? När det var dags för återresa så gick bl.a Leijonborg ut och sade att det var en stor skam att skicka tillbaka dessa flyktingar, med påföljd att nästan inga flyktingar dök upp när det inhyrda flygplanet stod på plats,. De som inte dök upp fick så småningom permanent uppehållstillstånd. Så vi skall gå på samma fint en gång till? Sorry, jag minns förra gången som igår, jag glömmer det aldrig. Hur naiv kan ett folk bli? Hur jävla …jag skall hålla igen men nu börjar jag snart se svart, jag är så förbannad så det blixtrar för ögonen, för i….vakna, VAKNA! Ni har ju gått på de mest PK teorierna och lögnerna man kan tänka sig. Jag accepterar inte ett sådant ställningstaganade helt enkelt, jag vill att partiledningen deklarerar var de står, det här är ta mig fan ingen liten skitfråga, och nu är det det inte du som är pissed off Linus :-Z

 21. Magnus Andresson skriver:

  ”Att det skulle bli lugnt i Irak framöver någon gång tror inte jag på. Skenbart kanske det blir det när någon ny religiös diktator tar ledningen.”

  En enorm dystopi. Om det inte varit för islamisterna/Iran så är jag övertygad att det skulle gå att skapa en stat med fasta strukturer och fred och demokrati i Irak.

  Ingen här har väl förresten hört att antalet döda per månad halverats sedan vårvintern. Begränsande av dödstalen beror i hög grad på framgångarna i bekämpandet av de militanta. Att Sunni och Shia nödvändigt måste braka ihop i en masslakt — vilket inte är en ovanlig kommentar att de kommer att göra — anser jag är en dystopi; en orealistisk sådan s a s.

  Vidare, Z, så var ditt svar inte alldeles tdligt. Du berömde i din första kommentar denna postning, och tolkningen av det berömmet är ju glasklart.

  Sen skriver du att hårdare krav är ohållbart. Varför det? Om det kombineras med att inte alla tas emot är det väl okej, eller rent av vettigt.

  Jag vet inte om det är värt att spilla energi på dina spretigheter, men slutligen bara detta: Du ber du oss tänka igenom ett citat från DN. Det citatet beskriver ju inte förslaget du kritiserar, utan det beskriver hur det ser ut i dag. Citatets båda meningar beskriver nuläget! Det du satte i fetstil kommer att ändras, så att invandraren som inte tar utbildning och jobb kommer att bli utan det bidraget. Det var förslaget. (Suck…) (”Ni kanske kan tänka er resten? Eller kan ni det?”. Ja Z, nästa mening i artikeln var ”Med fp-förslaget blir det andra bullar.”)

  (Däremot är inte såna förslag något som hotar SD, och sedan instämmer jag även med Robsten, vad har det tagit åt er?!? Sven-Olof funderade också på en annan bloggs kommentarsfält)

 22. robsten skriver:

  Tycker ni likadant alla som står bakom SD-blogg? Seså, visa att ni har lite ”balls” och tala om var ni står som det anstår vuxna män.

 23. Magnus Andresson skriver:

  Jag skrev: ”Däremot är inte såna förslag något som hotar SD”

  Jag menar förstås Folkpartiets skärpning! FP kommer ju att stå för samma försvar för TUT som, dessvärre, (vatten- eller vandringsskadade?) författaren till denna postning.

 24. Magnus Andresson skriver:

  Förtydligande nr.2:

  FP kommer TROTS den där skärpningen att stå fast vid lika generös asylprövning och mottagande av invandrare som i dag, alltså.

 25. Sven-Olof skriver:

  Dessa 40 000 irakflyktingar är inte konventionsflyktingar, ej heller har man följt Dublinöverenskommelsen angående regeln ”första asylland”.

  Alltså finns det ingen anledning att de skall få stanna, ens på TUT , på Svenska skattebetalares bekostnad. Håller dessutom med migrationsöverdomstolens bedömning att de, för att överhuvudtaget kunna komma ifråga, (och då för TUT, ingen annat) måste kunna visa att de PERSONLIGEN är utsatt för politisk, religiös, eller etnisk förföjlelse. Alltså slut på alla vettlösa amnestier. För det är en amnesti som nu är på väg!! Sanna mina ord, man kommer att ta ett politiskt beslut att ändra migrationsöverdomstolens beslut. Detta blir då en allmän amnesti. Oavsett vad den borgerliga regeringen vill kalla det! Detta skall vi sedan slå dem i huvudet med. Varje dag, under 3 år och 2 månader, fram till nästa val. Sorry L: I det här fallet håller jag inte med dig, även om jag kan förstå ditt syfte.

  Mvh Sven-Olof

 26. En jobbig sak med att vara skribent på den här bloggen, eller skribent över huvudtaget, är att man måste förhålla sig till alla misstolkningar som görs av det man har skrivit (eller för den delen har sagt, om det handlar om radio, vilket också händer). Att uttrycka sig i skrift har sina utmaningar, det vet alla som har försökt, och jag menar på intet vis att skribenten (jag) är utan skuld till dessa missuppfattningar.

  Alla som ”känner” mig som skribent vet att jag alltid balanserar på gränsen; gränsen mellan den tydliga slagordsretoriken och den inte alls tydliga underfundigheten. Ibland blir det väldigt underfundigt, det medger jag. Det medför inte sällan problem, men det är så jag vill ha det och det är så jag kommer att fortsätta.

  Jag kommer inte att gå i direkt polemik med någon som kommenterat denna bloggpost, helt enkelt därför att jag har andra åtaganden än att sitta och bevaka vad som händer på nätet hela tiden. Däremot tänker jag härmed göra några förtydliganden.

  Bloggposten ovan är ett sätt för mig att säga tre saker:

  Den första och viktigaste är att det bara finns ett vettigt sätt att tackla världens flyktingproblematik och samtidigt kunna säga att man är mänsklig och står upp för de svaga, nämligen via upprättandet av internationellt finansierade ”safe havens”. Men det är tydligtvis inte intressant för socialister och andra multikulti-ivrare, för det skulle ju innebära att vi blir utan allt skoj, som kebab, ”ungdoms”-rån och gruppvåldtäkter.

  Den andra är att den svenska regeringen (och naturligtvis även den föregående dito) och vår riksdag, under lång tid har sänt ut signaler till omvärlden som gör gällande att Sverige är ett paradis dit man kan ta sig om man vill bli försörjd, och det får vi nu också betala priset för. Det är knappast en slump att dessa irakier inte knackar på dörren i till exempel Danmark eller något annat av de tiotals länder som de rimligen passerat på väg hit. Det är BARA det svenska folkets fel att det blivit så. Det har BARA sitt ursprung i att väljarna är på tok för lite engagerade och för dåligt insatta i politik och ideologi för att kunna göra ett val som de framöver kan tänkas stödja.

  Det tredje är att om vi nu prompt måste hjälpa världens flyktingar med det att de får befinna sig på svenskt territorium (något som naturligtvis är uteslutet med en sverigedemokratisk politik innefattande safe havens och ökat bistånd) så kan vi INTE ge dem permanent uppehållstillstånd eftersom mångkultur är någonting högst tragiskt, och för ALLA parter förödande. Därtill måste det finnas ett krav på motprestation från dem som sökt sin tillflykt här. Om man befinner sig i Sverige, där var och en sliter arslet av sig för att få ekonomin att gå ihop, så har man bara att göra detsamma om man vill ha ett drägligt liv. Svårare än så är det inte.

  Angående om det är krig i Irak eller inte så lämnar jag det avgörandet till mer insatta personer, vilket jag också säger i artikeln. Med min lösning, definierad ovan, så kan det kvitta; lycksökare kommer omedelbart att sållas bort och människor med skyddsbehov kommer att stanna och göra rätt för sig tills de kan återvända.

  Väl

  /Linus

 27. Björn skriver:

  Tillfälligt betyder tillfälligt. Efterkonstruktioner från Leijonborg m.fl. är helt oacceptabelt och får bland annat till följd att folk är motvilliga till att för en gångs skull ge skydd åt människor som behöver det. Dessa 40 000 kommer knappast åka ned på semester till Irak med svenskt bidrag och dessutom låta skattebetalarna betala återresan till Sverige!

  Nej fy f_n för Leijonborg och andra som tar sig friheter de inte fått mandat för.

 28. robsten skriver:

  Björn skriver
  ”Tillfälligt betyder tillfälligt. Efterkonstruktioner från Leijonborg m.fl. är helt oacceptabelt och får bland annat till följd att folk är motvilliga till att för en gångs skull ge skydd åt människor som behöver det.”
  Men tillfälligt betydde inte tillfälligt förra gången, och då var det socialisten Persson som ville skicka iväg dem och liberalen Leijonborg som saboterade hela upplägget, for your information så har Leijonborg mer makt än Persson i dag. Vad spelar teorier för roll när det förmodligen blir PUT i slutänden ändå, det vet vi ju innerst inne, eller hur? Måste jag påminnha om hur det såg ut när polisen skulle avvisa EN familj, Sinkari, som helt uppenbart fått sin asyl på falska grunder, hur svårt blir det då att avvisa dessa irakier?
  Och L. om du nu skrivit en sådan artikel så man sätter både whiskyn och allt annat i halsen och gnuggar ögonen för att kolla om det verkligen är sant eller en ond mardröm så blir det lite märkligt när du säger att du har inte tid att följa denna artikel med kommentarer, eller tycker du inte den var utmanade? Eller berör kärnfrågan i svensk flyktingpolitik?
  Så det är sossarna som bara är emot ”safe havens” Alliansen är alltså för dem och kanske alla andra borgerliga konstellationer ute i Europa och i EU? Vi vet ju att det inte är så, du förespråkar ju en generösare politik än vad t.o.m. Persson stod för (Sahlin nämner vi inte ens) gärna ”safe havens” för mig, ok, var är förslaget från Alliansen, visa mig det?
  Om nu regeringar sänt ut fel signaler, är det då inte dags att sända ut en lite annorlunda signaler, i stället för att fortsätta samma signalerande?
  Mer insatta personer har redan gjort sin bedömning om det råder väpnad konflikt i Irak, Miogrationsdomstolen har bedömt som att det INTE råder väpnad konflikt, skall du som representant för SD tvivla på detta beslut (som kan bli ett annat efter diverse påtryckningar) och ansluta dig till flyktingarnas försvarsadvokaters syn på saken. Förklara då en sak för mig, vad är då vitsen med partiet SD?

 29. robsten skriver:

  Det finns väl inte personer som vill göra om SD till ett nytt KD, ett nytt allmänborgerligt parti med en lite annorlunda flyktingpolitik? Jag vill inte vara paranoid men just nu dånar varningsklockorna så jag inte ens hör musiken från UT som t.o.m. grannarna borde höra alltför tydligt. Tala om det NU i sådana fall så vi får ett klart besked.

 30. Luckey skriver:

  For u’r information.
  Med 40.000 Irakier kommer vi att befolka ytterligare två ghetton i storlek med Rosengård. Efter amnesti och anhöriginvandring som lär komma som ett brev på posten efter några år så fyller vi säkert ytterligare 3st. ghetton av Rosengårds-kaliber. Svenska folket är experter på att binda ris på sin egen rygg. Fy fan…

  Källa:
  http://www.malmo.se/download/18.14a154ad10e65e90c5e80002818/20.Roseng%C3%A5rd.pdf

 31. Björn skriver:

  Det som gör det hela så oerhört beklämmande är att Sveriges kapacitet och långt mer har gått åt till att vräka in människor utan vare sig skyddsbehov eller tillstymmelse till vilja att anpassa sig till Sverige där syftet förefaller vara att starta nya klaner men med svensk levnadsstandard.

  Nu när 40 000 verkligt behövande finns tvingas vi kanske neka dem för att inte riskera att TUT blir till PUT. Det här är nettoeffekten av förd politik. Leijonborg släng dig i väggen!

 32. Tore skriver:

  Nu får ni skärpa er! Det kommer hit hittills nästan 10000 välgödda/välutbildade irakier, läkare,
  advokater och annan högutbildad personal, som behövs för uppbyggnad, försvar och mycket
  annat i Irak. Dessutom har de lämnat sina anhöriga kvar. Trodde ni att dessa är en samling fattiga med flyktingstatus som behöver skydd. Nix, pix.
  Dessa är en massa figurer, som inte vill hjälpa sitt fosterland, mot det elende som där nu råder. Jag har idag lyssnat på en massa ”degos”, som förre folkpartiledaren Bengt Vesterberg och co, om deras ömkande att dessa skall få stanna, helt emot Migrationsdomstolens beslut.
  Jag förutsätter att överprövningen avvisas. Då följer dessa SD ideologi, att endast flyktingar enligt FN anvisningar får status…
  Absolut inga PUT eller TUT…
  I övrigt håller jag med Sven-Olof på 19…

 33. anonym skriver:

  ”Det tredje är att om vi nu prompt måste hjälpa världens flyktingar med det att de får befinna sig på svenskt territorium (något som naturligtvis är uteslutet med en sverigedemokratisk politik innefattande safe havens och ökat bistånd)”

  Det är ju absolut inte uteslutet om inte dels SD förmår Sverige att förespråka safe havens och dels får ett antal andra länder med sig, vilket i ärlighetens namn inte verkar särskilt sannolikt. Det är en omläggning av politiken efter danskt mönster som SD först och främst får inrikta sig på, där det viktiga är att få bort det enorma utnyttjande av asylinstitutionen som våra folkvalda har öppnat för, men där genuina flyktingar självfallet fortsatt tas emot.

  ”så kan vi INTE ge dem permanent uppehållstillstånd eftersom mångkultur är någonting högst tragiskt”

  Konstig formulering om PUT som något lika med ”mångkultur”. Om vistelsen i Sverige drar ut på tiden och stark anknytning till landet uppstår (t ex genom familj) så ska det ju gå att omvandla TUT:et till ett PUT, om jag förstått SD rätt. Det är för övrigt viktigt att påpeka att flyktingar inte får tvingas till återvändande enligt UNHCR, som ju sköter det här med frivillig återvandring i samarbete med Migrationsverket.

 34. Grue skriver:

  Positivt med dessa förtydliganden iaf Linus, även om jag som sagt är mot alla liberaliseringar i denna fråga. Gå hellre PK-folket tillmötes i andra frågor som adoptionsfrågan i så fall, den vet jag har skrämt bort flera potentiella väljare jag talat med. Jag ser gärna mer av den här typen av feedback skribent-läsare, det är så en blogg och inte minst ett demokratiskt parti ska fungera – tvåvägs, inte envägskommunikation. Sd är till skillnad från t ex NyD ett gräsrotsparti, nåt man ska va stolta över.

  Vad man måste förstå är att rubriken och dom första meningarna på gott och ont avgör läsarens intryck av artikeln. Har man en provocerade rubrik kommer man oundvikligen dömas efter den (speciellt om man läser artikeln efter att ha tagit några whiskey, som robsten:) ).

 35. Fröken Sverige skriver:

  ”robsten:Tillfällig? Ja visst till nästa Fridolin dyker upp. Kommer ni ihåg när den bespottade Persson gav tillfälligt uppehållstillstånd till ett antal tusen flyktingar från restjugoslavien?”

  Precis! Sådant här skrämmer mig verkligen, och jag hoppas inte det är en ny inställning i sd, att vi ska vika oss ett steg i taget och bli mer och mer lika de andra partierna?

  Ett typexempel på hur organiserat det kan vara, så vill jag berätta något jag upplevt själv:

  För ett par år sen satt jag och läste på ett sportforum som låg på en muslimsk sportsida.

  Förutom att avhandla idrottsmännen och tävlingarna, så fanns det en speciellt tråd där man kunde lära sig (på engelska) hur man kunde ta sig till Sverige och vilka bidrag man kunde få och vilka rättigheter man hade om man tagit sig hit. Man kunde även lära sig att förstöra id-handlingar och fingeravtryck och annat.

  Jag pratade med en svensk polis om detta. Det fanns tyvärr inget man kunde göra, när domänen låg utomlands. Och detta fenomen var dessutom inte helt okänt.

  Riktiga flyktingar SKA givetvis hjälpas. Företrädesvis i deras närområde. Annars i första hand på väl kontrollerade flyktinganläggningar i Sverige.

  Och det SKA vara förbjudet och belagt med fängelsestraff, att gömma eller hjälpa de de som befinner sig illegalt i landet.

  De som blir utvisade eller nekade, ska följas ut ur landet omedelbart.

  Att släppa till lite här och lite där…..och sen kommer några ”smarta” politiker och utfärdar en ny amnesti -det kan bara leda till total katastrof.

  /FS

 36. z999 skriver:

  Den förbannade…

  Problemet du haft är väl att du skrivit artikeln ur flera perspektiv samtidigt? En mix av vad som är politiskt möjligt och vad som är önskvärt och hur det kunde vara i en perfekt värld. Och sen SD’s synpunkter inlagda lite allmänt.

  Anonym:
  ”“så kan vi INTE ge dem permanent uppehållstillstånd eftersom mångkultur är någonting högst tragiskt”

  Konstig formulering om PUT som något lika med “mångkultur”.”

  Det var väl inget konstigt tyckte jag. Antalet PUT påverkar ju antalet personer i landet som inte har någon svensk kultur (kultur betyder här synsätt bland annat) och det har varit och är negativt för Sverige så som Den Förbannade skriver.

  ”Om vistelsen i Sverige drar ut på tiden och stark anknytning till landet uppstår (t ex genom familj) så ska det ju gå att omvandla TUT:et till ett PUT, om jag förstått SD rätt.”

  Ja det ska ju vara i väldigt få fall om det ska fylla någon funktion i så fall tycker jag.

  ”Det är för övrigt viktigt att påpeka att flyktingar inte får tvingas till återvändande enligt UNHCR, som ju sköter det här med frivillig återvandring i samarbete med Migrationsverket.”

  Något som vore väldigt bra vore om man kollade upp senaste kanske tio årens beviljande av PUT och tog tillbaka det om det visade sig finnas felaktig grund någonstans för det. Det skulle rensa upp speciellt bland den typen av invandrare som verkligen är ett problem för Sverige.

 37. Björn skriver:

  Jag är i princip för TUT men eftersom det inte går att praktiskt särskilja från PUT då det medvetet och systemetiskt missbrukas har jag helt ändrat uppfattning och är mot TUT.

  Att ”släppa efter lite här och där” verkar snarare vara en genomtänkt strategi för att vid rätt tillfälle presentera en ”lösning”.

 38. anonym skriver:

  ”Antalet PUT påverkar ju antalet personer i landet som inte har någon svensk kultur (kultur betyder här synsätt bland annat) och det har varit och är negativt för Sverige så som Den Förbannade skriver.”

  Självfallet avses här en situation där SD har kunnat påverka invandrings- och integrationspolitiken. Att då vara så kategoriskt avståndstagande till PUT och dra likhetstecken till ”mångkultur” blir konstigt.

  ”Något som vore väldigt bra vore om man kollade upp senaste kanske tio årens beviljande av PUT och tog tillbaka det om det visade sig finnas felaktig grund någonstans för det. Det skulle rensa upp speciellt bland den typen av invandrare som verkligen är ett problem för Sverige.”

  Det är självfallet inte praktiskt genomförbart då det skulle kräva en enorm utredningsapparat till ingen nytta, dessutom är det i praktiken omöjligt att dra tillbaka ett PUT, oavsett orsak, efter en viss tid.

 39. z999 skriver:

  ”Självfallet avses här en situation där SD har kunnat påverka invandrings- och integrationspolitiken. Att då vara så kategoriskt avståndstagande till PUT och dra likhetstecken till “mångkultur” blir konstigt.”

  Jaha, fast inte för mig. Inte ens om SD har kunnat påver invandringspolitiken. Och någon seriös integrationspolitik har inte existerat under min livstid och kommer heller aldrig att göra det. SD förespråkar en assimilering och det är nog inte ens jämförbart med integrering.

  ”Det är självfallet inte praktiskt genomförbart då det skulle kräva en enorm utredningsapparat till ingen nytta, dessutom är det i praktiken omöjligt att dra tillbaka ett PUT, oavsett orsak, efter en viss tid.”

  Det håller jag inte med om och jag tror defintivt att det är praktiskt möjligt i de flesta fall där det har hänt.

 40. Björn skriver:

  anonym ” Det är självfallet inte praktiskt genomförbart…”

  Det är absolut möjligt och praktiskt genomförbart men genom retroaktiv lagstiftning skapar vi nya brott för att korrigera gamla. Ett klassiskt dilemma: döda monstret och bli ett själv eller…

 41. anonym skriver:

  ”Jaha, fast inte för mig. Inte ens om SD har kunnat påver invandringspolitiken. Och någon seriös integrationspolitik har inte existerat under min livstid och kommer heller aldrig att göra det. SD förespråkar en assimilering och det är nog inte ens jämförbart med integrering.”

  Det blir ju konstigt då man får förutsätta att SD tror på sin egen linje om assimilation. Att då tala om PUT som lika med ”mångkultur” låter konstigt och motsägelsefullt.

  ”Det håller jag inte med om och jag tror defintivt att det är praktiskt möjligt i de flesta fall där det har hänt.”

  Du svamlar på som vanligt. Det har självfallet inte förekommit att man kollat upp ”senaste kanske tio årens beviljande av PUT och tog tillbaka det om det visade sig finnas felaktig grund någonstans för det”, däremot om någon begått ett grovt brott inom ett par år efter utfärdandet har PUT:et i enlighet med lagstiftningen kunnat dras tillbaka. Problemet är inte att svenska myndigheter utfärdar PUT på felaktiga grunder, problemet är den svenska lagstiftningen som de har att följa, i det här fallet utlänningslagen, och som våra folkvalda har beslutat om. Det måste du förstå. Det är den SD kan påverka.

 42. z999 skriver:

  Björn:
  ”Ett klassiskt dilemma: döda monstret och bli ett själv eller…”

  Jo, jag förstår. Men man kunde åtminstone ta de mest uppenbara fallen. Och retroaktiv lagstiftning är inget fel i det här fallet eftersom de har gjort fel från början, det handlar om kontraktsbrott.

  Fast med nuvarande regering så lär det förståss inte vara möjligt. Anders Borg snackade sig blå i almedalen om hur viktigt det var nu att alla jobbar och sliter ihop till kostnaden för det internationella socialkontoret Sverige. Han ville även att pensionärer skulle jobba i större utsträckning, och det är rimligt eftersom vi nu har ökande kostnader på grund av en ökande andel pensionärer som inte talar svenska (källa: tidningen gringo – carlos rojas).

  Det kan endast vara djupt troende moderater som var nöjda med anders borgs tal. Tydligen så började han tala innan publiken hade kommit och det ligger väl helt i linje med moderaternas idéer om att föra ut budskapet. Tar man inga debatter så är det väl ingen idé med åhörare heller. Moderaterna är partiet för de som tycker att det är häftigt att betala skatt (copyright Mona Sahlin).

 43. anonym skriver:

  ”Det är absolut möjligt och praktiskt genomförbart men genom retroaktiv lagstiftning skapar vi nya brott för att korrigera gamla. Ett klassiskt dilemma: döda monstret och bli ett själv eller…”

  Inte för SD i varje fall då partiet värnar den demokratiska rättsstaten.

 44. robsten skriver:

  Nä, jag har läst artikeln en gång till och jag tycker nog inte bättre om den i dag i nyktert tillstånd än i går, tyvärr. En första reflexion (som jag möjligen gjorde redan i går) är att detta helt enkelt strider mot det SD skrivit i sina partiprogram och alldeles speciellt andan i SD:s politik. Dessutom så har nästan alla som engagerat sig i SD eller röstat på SD gjort det JUST för att vi inte vill ha denna typ av flyktingpolitik, att ge TUT i stället för PUT är i dagens läge när SD omöjligt kan få egen riksdagsmajoritet, ingenting värt, jag skulle kunna satsa en månadslön på att de som får TUT aldrig kommer att återvända, jag är säker på detta, vi kan inte låta oss luras hur många gånger som helst, även det omtalade och den vida omvittnade svenska naiviteten måste ha någon sort yttre gräns.
  Ja L. svenska folket har röstat fram den riksdagsmajoritet som genomfört multikulturalismen, det stämmer. Du verkar tycka att folket får skylla sig själv, men då skall väl inte SD OCKSÅ svika, bara för att övriga riksdagspartier har gjort det, jag fattar inte logiken riktigt. Att SD plötsligt skall ändra sin flyktingpolitik är lika smart som om F! skulle överge feminismen, hur smart är det?
  Sedan en sak till som du verkar ha mycket svårt att fatta, det är INTE socialistisk flumpolitik enbart som lett fram till detta, DÅ hade svenska folket kunnat välja bort detta vansinne, nu är det så att borgerliga partier helt uppenbart fört en lika generös politik som den socialistiska varianten, (i vissa fall ännu värre) svenska folket har alltså INTE haft en valmöjlighet i denna fråga. Nu har vi för första gången åtminstione ett alternativ, vi kan rösta på SD om vi inte gillar detta vansinne, vad händer då? Jo du L skriver en artikel där du förespråkar i princip samma politik som riksdagspartierna, jag uppfattar det som ett svek faktiskt, ett svek på dem som röstat på SD, ett svek för dem som jobbat tagit risker. åkt på stryk, blivit sparkat från facket för sina åsikters skull, du sviker alla dem, det är inte detta (ovan) som de arbetat, kämpat och tagit personliga risker för.

 45. robsten skriver:

  Jo två saker till, du skriver,
  ”Om nu migrationsverket har rätt och det faktiskt redan nu är säkert att åka till Irak så tror jag att de flesta självmant kommer att återvända illa kvickt.”

  Hmm….gäller det alla flyktingar som kommer hit? Då har ju de flyktingar vi har här asylskäl helt enkelt, allt prat om att de flesta flyktingar kommer hit utan asylskäl skulle vara falskt.

  Sedan skriver du,
  ”Vi har i Sverige ett stort antal (tiotusentals) irakier som flytt från en konflikt som vissa intressen inte vill kalla för krig, trots att det bevisligen dör många fler per dag än i andra krig.”

  Va! hur kunde jag missa detta i går, det dör INTE fler i Irak än i riktiga krig, det är löjligt att påstå detta, i många andra krig så dör det människor på löpande band, vi har massgravar p.g.a. att man inte hinner gräva ner alla lik.
  ”Vissa intressen inte vill kalla för krig” Dessa intressen är väl de som inte vill att Sverige skall invaderas av 40.000 Irakflyktingar, är du emot dessa intressen? Jag påstår att det inte råder krig i Irak dessutom.

 46. z999 skriver:

  Anonym:
  ”Det blir ju konstigt då man får förutsätta att SD tror på sin egen linje om assimilation. Att då tala om PUT som lika med “mångkultur” låter konstigt och motsägelsefullt.”

  Så att beviljande av PUT är inget som påverkar den så kallade mångkulturen? Menar du att den så kallade mångkulturen hade existerat utan invandrare med uppehållstillstånd?

  “Det håller jag inte med om och jag tror defintivt att det är praktiskt möjligt i de flesta fall där det har hänt.”

  ”Det har självfallet inte förekommit att man kollat upp “senaste kanske tio årens beviljande av PUT och tog tillbaka det om det visade sig finnas felaktig grund någonstans för det”,”

  Nej, det är klart att det inte har förekommit med nuvarande regering och riksdag samt de som suttit de senaste tjugo åren minst.

  ”däremot om någon begått ett grovt brott inom ett par år efter utfärdandet har PUT:et i enlighet med lagstiftningen kunnat dras tillbaka.”

  Jaha, fast det låter så marginellt och man kommer inte åt andra stora problem på det sättet. Det är till exempel inte kriminellt att ha en familjeplanering som innebär att man lever i Rosengård på socialbidrag och samtidigt skaffar nio barn.

  ”Problemet är inte att svenska myndigheter utfärdar PUT på felaktiga grunder,”

  Jag anser att det är ett stort problem, och ännu värre när de hittade på det här med amnestilagen(?) förra året. Beviljande av bidragsfusk i stor skala som den så kallade borgerliga regeringen anser att det inte finns någon anledning att försöka göra något åt eller protestera speciellt mycket åt.

  ”problemet är den svenska lagstiftningen som de har att följa, i det här fallet utlänningslagen, och som våra folkvalda har beslutat om. Det måste du förstå. Det är den SD kan påverka.”

  Och? Är den skriven under uppenbarelse från Gud eller nåt? Vad SD kan påverka eller inte beror dels på SD’s ambitioner och dels på valresultatet i nästa val.
  Vad är du ute efter egentligen? Att SD ska anpassa sig efter senaste valresultatet och strunta i att ha några högre ambitioner? Jag föreslår att du läser SD’s förslag till invandringspolitik som finns på http://www.sverigedemokraterna.se

 47. robsten skriver:

  ”Problemet är inte att svenska myndigheter utfärdar PUT på felaktiga grunder,”
  Det är EXAKT det stora problemet, 80% av alla (snällt räknat, jag vet) skulle inte haft PUT utan fått det främst som gammal mormor (anhörig) eller av s.k. humanitära skäl, alltså de hade inga asylskäl.
  Förövrigt så tar jag för givet att SD verkar på lång sikt för att ändra eller avskaffa den s.k. utlänningslagen, jag kan aldrig acceptera just denna lag. Skulle Indien och Pakistan råka i luven på varandra så har plötsligt 1.2 miljarder människor asylskäl, det ställer inte jag upp på, (och inte SD heller tar jag för givet). Dessutom så har jorden alla homosexuella asylskäl enligt denna lag, ta fram miniräknaren den som är hugad och räkna på det.
  Det som just nu är unikt är att det fanns en möjlighet att säga nej till Irakflyktingarna även MED denna utlänningslag.

  Jag har väl gett min syn på saken med all önskvärd tydlighet och jag tänker inte vidare kommentera denna artikel, jag är intresserad av vad alla andra SD:are tycker, partiledning och de övriga som står bakom DS-blogg och kanske lokala företrädare på olika håll. Så nu (äntligen) skall jag knipa igen min virtuella käft och jag tänker luta mig tillbaka med en sval tjeckisk öl och ägna kvällen åt att se vad övriga tycker, thats democrasy.

 48. z999 skriver:

  Gäller det här fortfarande?
  klick

  Någon klok människa inom SD har skrivit följande på den länken-

  Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

  Jag grundar mina åsikter om SD på just de raderna. Dessutom så har Jimmie Åkesson genomfört två bra (läs enastående) debatter, den med slingman (så kallad moderat) och mona. Utöver det så har han varit tydlig i Almedalen och fört fram åsikter som jag anser är åtminstone acceptabla (och det är väldigt högt betyg från mig till en politiker).
  Utöver det så har jag lyssnat på bland annat Erik Almqvist (överbetyg från mig) och de som har haft hand om närradiosändningarna som jag har varit mycket nöjd med också (förutom vissa…men men). Vore ju kul om det fortsatte i den här andan.

 49. John skriver:

  Håller med robsten till 100%. Sen kan man undra varför vissa folkslag tydligen är så enormt fega. Som i detta fall så ”flyr” hellre 40000 människor sitt hemland istället för att sätta ner foten och säga ett högt och rungande ”NU ÄR DET NOG” till terroristerna. Hade bara irakierna bjudit till lite själva hade det inte varit svårt att få slut på oron, för det är bara irakierna själva som kan se till att det blir så (med viss amerikansk hjälp) – istället lastar man över hela bördan på amerikanska soldater som inte ens vill vara där, och samtidigt spottar man bakom deras ryggar.
  Allt för att kunna ta del av det ymnighetshorn som ”flyktingar” i Sverige har tillgång till, åka hem på ”semester” några gånger, och sen när ytterligare 100-tals amerikanska soldater offrat sina liv och gjort landet någorlunda stabilt – och man tillskansat sig en liten förmögenhet under sin tid i Sverige, är man redo att kanske åka tillbaka.

 50. z999 skriver:

  Anonym:
  ”“Det är absolut möjligt och praktiskt genomförbart men genom retroaktiv lagstiftning skapar vi nya brott för att korrigera gamla. Ett klassiskt dilemma: döda monstret och bli ett själv eller…”

  Inte för SD i varje fall då partiet värnar den demokratiska rättsstaten.”

  Och vem är du att bestämma det?
  Demokratisk rättstat innebär annars inte att man till varje pris ska låta folk slippa undan som begått kontraktsbrott. Man kanske inte kan dra tillbaka medborgarskap från folk som inte har begått direkt uppenbara brott för att få sina medborgarskap, men det finns rätt många fall där så har skett där man kunde ta och kolla upp.

 51. Fröken Sverige skriver:

  Tillägg till tidigare inlägg: Dessutom ska all anhöriginvandring vara 100% egenfinansierad. Om jag flyttar till ett annat land får jag givetvis inte hela min släkt – och några till – försörjda på livstid.

  /FS

 52. anonym skriver:

  ”Det är EXAKT det stora problemet, 80% av alla (snällt räknat, jag vet) skulle inte haft PUT utan fått det främst som gammal mormor (anhörig) eller av s.k. humanitära skäl, alltså de hade inga asylskäl.”

  Vad yrar du om? Att få PUT av anhörigskäl eller av humanitära skäl är fullt legitima grunder enligt vår utlänningslag. Migrationsverket följer bara den lagstiftning som finns.

 53. z999 skriver:

  Anonym:
  ”Vad yrar du om? Att få PUT av anhörigskäl eller av humanitära skäl är fullt legitima grunder enligt vår utlänningslag. Migrationsverket följer bara den lagstiftning som finns.”

  Eh…vet inte riktigt hur jag ska förklara det här Anonym, men jag tror att Robsten är ute efter att förändra något.

 54. anonym skriver:

  ”Det är till exempel inte kriminellt att ha en familjeplanering som innebär att man lever i Rosengård på socialbidrag och samtidigt skaffar nio barn.”

  Det finns ingen anledning att fortsätta en diskussion med dig efter uttalanden som dessa. Vad du gör på den här bloggen ett mysterium, där du ömsom gullar med ND:are och ömsom spyr ur dig extrema vidrigheter. Vill du bekräfta folks fördomar om partiet och skrämma bort folk?

 55. anonym skriver:

  ”Eh…vet inte riktigt hur jag ska förklara det här Anonym, men jag tror att Robsten är ute efter att förändra något.”

  Jag hoppas att du läsförmågan i behåll. Det handlade om att svenska myndigheter skulle utfärda PUT på felaktiga grunder, när allt de gör är att följa lagen. Problemet är som sagt inte de svenska myndigheternas beslut, problemet är den svenska utlänningslagen. Har du svårt för att fatta?

 56. Johan skriver:

  Off topic:

  Intressant länk från en iransk invandrare.

  http://ashkanzahiraldini.blogspot.com/search/label/Sverige

 57. Tore skriver:

  DfS, av någon anledning blev ej mina kommentarer accepterad i går. Jag förstår att du haft
  ett rent helvete, med din åsikt. Men då du nu kommit med en förklaring, att partiets åsikt
  gäller, även om vi ofta har ”små” delade meningar i princip om allting…

  Jag håller med Sven-Olofs åsikt på 19, den är klok och konstruktiv…

  Det jag dessutom formulerade igår var, att dessa irakier som nu kommit och förväntas komma
  är ju många av dem specialister i sitt land, t ex läkare, advokater, kanske andra som behövs
  för ett lands uppbyggnad (Irak). Att lämna sitt fosterland, och kämpa för att lugnet skall åter-
  ställas, strider absolut mot min tankegång om lojalitet (nationalkänsla) mot sitt fosterland.
  Dessutom har de lämnat sina familjer kvar, utan beskydd. Detta visar deras åsikt och vilja.
  Jag hoppas att överprövningen tar detta i sitt beaktande. Oavsett vad ni tycker, är detta min
  åsikt, och avser ni bemöta detta, får detta stå för er egen åsikt…

 58. Tore skriver:

  Det blev lite snabbt, detta…
  ”Att lämna sitt fosterland, och EJ kämpa för att lugnet skall återställas… osv
  (Det tycks vara välbärgade män som lockats söka previlegier här i Sverige)…

 59. Tore skriver:

  Dfs, dessutom borde din rubrik ha som avslutning ett frågetecken, och ej ett utropstecken.
  Detta hade gallrat bra i din ”blogg”. Tyvärr uppfattade jag nu denna som en liten uppvigling…

 60. z999 skriver:

  Anonym:
  ”Det finns ingen anledning att fortsätta en diskussion med dig efter uttalanden som dessa. Vad du gör på den här bloggen ett mysterium, där du ömsom gullar med ND:are och ömsom spyr ur dig extrema vidrigheter.”

  Beklagar, men exemplet var hämtat ur verkligheten åtminstone.

  ”Vill du bekräfta folks fördomar om partiet och skrämma bort folk?”

  Jag representerar inte SD. Å andra sidan, om du gör det så skrämmer du bort mig.

  Och Anonym igen:
  ”Jag hoppas att du läsförmågan i behåll.”

  Hjälpligt. Jag har suttit och stirrat på en massa rullande felmeddelanden vid en serverinstallation precis.

  ”Det handlade om att svenska myndigheter skulle utfärda PUT på felaktiga grunder, när allt de gör är att följa lagen. Problemet är som sagt inte de svenska myndigheternas beslut, problemet är den svenska utlänningslagen.”

  Får jag fråga, du är alltså för att ändra utlänningslagen i så fall?

  ”Har du svårt för att fatta?”

  Men sluta! Du låter ju som om vi var gifta.

 61. z999 skriver:

  Men finns det verkligen något problem i Irak egentligen? Alla antirasister har ju sagt att det bara är en försvinnande liten grupp muslimer som är extremister och små våldsamma gäng kan väl finnas i alla länder. Och enligt Bagdad Bob så finns det inga amerikaner i Irak heller.

 62. Johan skriver:

  Juli 12th, 2007

  Finländska kommentarer om asylpolitiken i EU och skillnader mellan Sverige och Finland. Här kommenterar en kunnig och insatt person i Finland först Sverige och asylpolitiken i EU och sedan skillnader mellan Sveriges och Finlands syn och agerande på området. För tydlighetens skull bör nämnas att utlänningslagen i Finland är mycket lik utlänningslagen i Sverige, men att man där efterlever den, till skillnad från här, där nya regler och bestämmelser och tolkningar så ofta kommer till att knappt någon till slut vet vad som gäller. I Sverige känns det som om det pågår ett gigantiskt ”Gringolotto” där man inte har en aning om vilka som kommer att dra ”vinstlotter” och vilka som kommer att dra ”nitlotter”. När det borde vara så, att flyktingar ska ges asyl, de som har skyddsbehov i enlighet med vad som stadgas i utlänningslagen ska ges uppehållstillstånd och de som i flera instanser fått avslag på sina ansökningar genast ska utvisas till de länder de är medborgare i…

  Om Sverige och asylpolitiken i EU:
  Sverige drar nu till sig människor som annars skulle söka asyl i andra europeiska länder. Jag anser att den största anledningen till Sveriges starka ”dragningskraft” står att finna i det beslut som togs år 2006 att bevilja uppehållstillstånd åt ett stort antal asylsökande som hade fått avslag på sina ansökningar. Detta beslut av Sveriges regering blev en öppen inbjudan och den signalen spreds snabbt överallt både i Europa och utanför Europa. Om Sveriges regering skulle besluta att, på ett eller annat sätt, strama åt asyllagstiftningen t.ex. genom att minska försörjningsstödet till de sökande; genom att snabba upp utvisningen av dem som inte beviljats uppehållstillstånd eller genom att snabba upp hela asylprocessen, då skulle det omedelbart avspegla sig i antalet asylsökande, som skulle minska drastiskt. Då skulle antalet asylsökande öka i grannländer som t.ex. Norge och Finland. Många andra länder som har varit mål för stora grupper asylsökande har förfarit på något av dessa sätt, t.ex. Storbritannien där man ännu år 2002 hade över 100.000 asylsökande. Regeringen reagerade på detta och nu är antalet asylsökande en fjärdedel så många. Det finns hur många liknande exempel i Europa som helst.

  Det återstår att se om Sveriges nya regering kommer att reagera på något sätt på den stora anstormningen av asylsökande, som enligt min åsikt till mycket stor del är ett resultat av den förra regeringens agerande.

  Om skillnader mellan Sveriges och Finlands syn och agerande på asylområdet:
  Sverige och Finland har helt olika synsätt. I Finland accepteras absolut inte att en asylsökande som har fått avslag på sin ansökan håller sig kvar i landet och går ut på den svarta arbetsmarknaden utan några som helst tillstånd. Den som inte beviljas uppehållstillstånd utvisas ur landet i samband med att han får avslag. Om utvisning av någon anledning inte går att genomföra beviljas uppehållstillstånd.

  I många andra EU-länder agerar man som i Sverige, varför Finland med europeiska mått mätt kan sägas vara avvikande i dessa hänseenden.

  Källa: http://www.mfo.nu/2007/07/12/finlandska-kommentarer-om-asylpolitiken-i-eu-och-skillnader-mellan-sverige-och-finland/

 63. z999 skriver:

  Den Förbannade…
  Jag gillade starkt tillägget du gjort och för min del anser jag att det i alla fall stöder SD’s invandringspolitik på SD’s hemsida (du har ju lite brutalare ordval bara…).

  Felet från början var väl kanske att du diskuterade ur flera perspektiv samtidigt, SD har ju ingen makt i riksdagen ännu.

 64. robsten skriver:

  Problemet med tillägget, som jag ser det är som jag redan skrivit, att så länge inte SD har egen majoritet i riksdagen så blir TUT till slut PUT, det hände med de flyktingar som Persson faktiskt GAV TUT, helt enligt de principer L. ger uttryck för här, alltså L. socialisten Persson gav TUT enligt dina principer här, och Leijonborg och andra multikultiförespråkare sabbade hela upplägget genom att gå ut offentligt och säga att ”det är en stor skandal att skicka hem dem igen” och ”jag skäms för att vara svensk” o.s.v. Med påföljd att nästan inga dök upp när det var dags för hemresa och sedan blev det PUT så klart, i den förmenta humanismens namn. Någon gång måste man sätta en gräns, någon gång får det vara stopp. Enligt multikultiförespråkare så kommer gränsen alltid att flyttas utåt, bli mer generös, de kommer ALLTID att anklaga t.ex. mig för att vara inhuman. Det spelar ingen roll om vi får en ännu generösare flyktingpolitik och jag propagerar för att införa dagens gränser, jag kommer att anklagas för att vara inhuman och främlingsfientlig då också, det är den stora faran med att hela tiden backa, vi flyttar PK-gränsen längre och längre i från oss, varför inte göra tvärtom i stället?
  Jag funderar på att gräva lite i mina böcker om händelsen när Persson gav TUT till flyktingarna från restjugoslavien, alla andra verkar ha glömt händelsen och det är en händelse jag tycker ingen skall glömma i vårt politiska läger, vi får se, då offrar man väl i princip en arbetsdag som borde vara en semesterdag.
  Om farligheten i Irak så står det i dagens DN en artikel om 40 Irakier som varit på semester i ”Mellanöstern”

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=671115

  -”Irakierna, som bor i Sverige, har varit på besök i Mellanöstern. De har giltiga uppehållstillstånd i sina pass. ”-

  Mellanöstern? Är det inte Irak de varit i på semester, jag menar, de är Irakier och varför skulle de åka just till Libanon eller Israel? Jag drar nog slutsatsen att de varit på besök i sitt hemland Irak för lite semester, men då måste jag fråga mig varför DN skriver ”Mellanöstern” i stället för Irak. Vidare,

  -”Migrationsverket hävdar att de varit tydliga med att det krävs nya pass för att kunna resa tillbaka till Sverige.

  – Det var flera månader sedan de gamla passen stoppades. Vi har information på vår hemsida. Dessutom har man ett eget ansvar för att se till att man har ett giltigt pass när man åker utomlands. Det gäller ju alla, säger Louise Utter”-

  Alltså de reste iväg med ickegiltiga pass, sket i det, åkte i alla fall och nu kan de inte komma tillbaka, artikeln i DN andas snyft i alla fall (nåja lite grand i alla fall). jag tror dehar variti det ”farliga” Irak dessutom, men det vet jag inte eftersom DN behagar skriva ”mellanöstern” i stället för att skriva ländernas namn. Skit samma, det är nog nu med denna gråtvals, det är nog nu.

 65. z999 skriver:

  Robsten, jag tror att en dellösning är att slå hål på godhetshysterin hos antirasisterna som inte har nånting med medmänsklighet att göra.

 66. Björn skriver:

  Att använda ordet godhet är ett förakt mot alla som drabbats av detta projekt. Ansvariga väljer att inte möta eller se offren för sin politik utan talar om hur det kommer kunna bli.

  Våra politiker har en vision som de tänker genomföra till varje pris, folket är endast manskap på ideologiernas slagfält. Håll käften, rätning i leden och lyd order.

  Vill du leka godhetsstrateg? Starta då en egen organisation för det. Att infiltrera ett lands politiska struktur och beröva invånarna sina möjligheter för att uppfylla egna politiska mål är att parasitera och har inget med godhet att göra.

  Jag hör gång på gång att tyckare känner sig stolta, över vadå? De har inget mandat.
  En galen smörknivsmördare kan ju också påstå att folket stödjer honom genom att de inte direkt har sagt: ”Näe vi vill inte ha en smörknivsmördare”.

 67. z999 skriver:

  Björn:
  ”En galen smörknivsmördare kan ju också påstå att folket stödjer honom genom att de inte direkt har sagt: ”Näe vi vill inte ha en smörknivsmördare”.”

  Precis. Jag anser förresten att SD också ska tillämpa ”…den som tiger samtycker.”, alltså att partier som vägrar ta debatten ska ses som att de inte har några invändningar mot SD’s politik.

 68. robsten skriver:

  Självklart Z, nä, min uppfattning är klar, och känd så jag avslutar denna debatt för min del nu, annars regredierar jag till gnällstadiet (jag erkänner det själv;-)) Men jag skall med intresse läsa vad andra skriver här utan att kommentera själv.

 69. anonym skriver:

  ”Beklagar, men exemplet var hämtat ur verkligheten åtminstone.”

  Nu är inte din verklighetsfrånvända värld, med fullständigt orealistiska exempel, hämtade ur annat än din fantasi och visar bara hur hopplöst det är att försöka föra en seriös diskussion med extremister som du och ND:are etc. Det är inte första gången jag stöter på typer som du som tror att du har något gemensamt med SD. Tidigare var det din vän ”Morgoth” som härjade på SD-forum med ungefär samma argument, men han har ju hittat hem nu. Och det var inte exemplet i sig som var skrämmande utan din människosyn där du vill kriminalisera människor som föder barn bara för att de råkar uppbära socialbidrag.
  Det här blir hursomhelst mitt absolut sista inlägg till dig.

  ”Jag representerar inte SD.”

  Men du söker stöd för dina extrema åsikter i SD:s program, precis som ”Morgoth” tidigare försökte göra.

  ”Får jag fråga, du är alltså för att ändra utlänningslagen i så fall?”

  Det här är ju surrealistiskt. Varför tror du att jag röstar på SD, för att behålla status quo? Jag skrev klart och tydligt:

  ”problemet är den svenska lagstiftningen som de har att följa, i det här fallet utlänningslagen, och som våra folkvalda har beslutat om. Det måste du förstå. Det är den SD kan påverka”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: