Vi röstar igen, och igen, tills det blir som Birgitta vill

Klicka om du inte begriper vad bilden har med texten att göra.I en intervju på SvD.se läser jag idag att Birgitta Ohlsson, folkpartist, tycker att det våren 2010 återigen är dags att rösta om införandet av euron i Sverige. Det har då förflutit sju år sedan den förra folkomröstningen i frågan.

Birgitta menar naturligtvis att Sverige ska ansluta sig till den gigantiska valutaunionen EMU, men hon säger ”folkomröstning om euron” för att trivialisera en svensk anslutning till unionen.

Det blir så mycket lättare att lura den godtrogna allmogen om man kan få dem att tro att Birgitta och hennes kompisar bara vill att vi ska byta namn på kronan och revidera kursen en aning, i stället för att berätta att de vill att vi ska ansluta oss till en valutaunion vars nyttighets mest basala förutsättning är att dess invånare är beredda att lättvindigt flytta inom unionen för att arbeta.

För det är nämligen bara på det sättet som en geografisk region med gemensam valuta – och därmed gemensam räntepolitik – kan vinna fördelar gentemot en region med flera mindre valutaområden; att människor flyttar dit där det för närvarande råder arbetsbrist och vice versa. På så sätt dämpas konjunkturcyklerna och ekonomin blir någorlunda stabil. En region med flera olika valutor – och därmed flera centralbanker – kan ju använda ränteverktyget för att få stabilitet i ekonomin, det kan inte den stora unionen eftersom samma ränta och samma valutakurser obönhörligen gäller inom hela unionen.

Således kommer regioner inom unionen som upplever lågkonjunktur inte att åtnjuta de fördelar som faktiskt finns med lågkonjunkturer (låga räntor och goda exportförutsättningar i form av svag valuta) och inte heller kunna stävja konjunkturutvecklingen med höjd eller sänkt ränta – asymmetrisk chock kallas det visst. Därmed finns bara flexibiliteten hos arbetskraften kvar som utjämnande verktyg (och kostsamma bidragssystem till mindre expansiva regioner, á la socialism, så klart).

Frågan är om världsdelen Europa är lämpat för en sådan ekonomi. Är vi så lika varandra och så pass flexibla? Hur många Islänningar kommer att flytta till Grekland för att söka jobb? Hur många Svenskar kommer att flytta till Tjeckien?

Det är ju redan idag svårt att få folk att flytta inom landet Sverige, och här pratar vi ändå samma språk och delar grundläggande värderingar. Hur ska det kunna funka i stora Europa med sådana, relativt sett, enorma barriärer?

Birgitta menar också i intervjun att en valutaunion är bra för svensk ekonomi och att euron ”förenklar väldigt mycket”. Det förstnämnda finns knappast några belägg för, snarare tvärt om faktiskt, och det senare är ju rena skämtet.

”Enkelhetsargumentet” används flitigt av tok-liberaler och andra samvetslösa EMU-förespråkare för att på ett billigt sätt lura mindre insatta människor att deras charterresa till Spanien kommer att bli myyyycket enklare om de slipper växla pengar, samt att svenska import- och exportföretag skulle göra myyyycket bättre resultat om de slapp det hemska, hemska merarbetet med att justera växlingskurser hela dagarna.

Sorry Birgitta, det argumentet kom 20 år för sent. Idag tar man ut lokal valuta med sitt svenska bankkort såväl i München som i Tokyo, eller så kan man betala med kortet direkt på hotellet eller restaurangen. Testa så får du se hur enkelt det är. Och svenska företag köper och säljer idag varor från och till länder i hela världen utan några större problem. Varje dag laddas önskad valutakurs in i affärssystemet och sen är det lika enkelt som om alla i världen använde svenska kronor.

Att hålla en ny folkomröstning om EMU-medlemskap 2010 är dumt, dels för att det förflutit så kort tid efter den första, dels för att det kostar en massa pengar helt i onödan – eftersom svaret fortfarande kommer att bli nej. Men det största argumentet mot Birgittas befängda idé om folkomröstning våren 2010 är ändå, enligt mig, strikt inrikespolitiskt:

EMU-val nummer två skulle, om Birgitta fick bestämma, hamna några månader före riksdagsvalet 2010, och eftersom folkomröstningen sannolikt skulle ge ett nekande svar (det kan ni fethaja) så skulle det automatiskt innebära att det borgerliga blocket skulle hamna i dålig dager lagom till den ”riktiga” valrörelsen. Således skulle vi återigen riskera att få en vänsterregering, med all sorg det innebär för Sverige.

Den eviga frågan om pest eller kolera aktualiseras ännu en gång – men jag föredrar faktiskt borgarna, även om de också är en bunt lallande multikulturalister.

Nej, varför inte lägga krutet på att folkomrösta om invandringspolitiken i stället? Typ: ”Ska Sverige fortsätta ha världens mest generösa invandringspolitik, med permanenta uppehållstillstånd och utan krav på anpassning?” JA eller NEJ.

Den omröstningen skulle vi kunna ha om och om igen, det skulle i alla fall aldrig bli ett resultat som Birgitta Ohlsson skulle vara nöjd med, gudskelov.

Annonser

37 Responses to Vi röstar igen, och igen, tills det blir som Birgitta vill

 1. Toppaluan skriver:

  Sverige är inom en snar framtid det enda landet i Europa som inte är medlem i Eurozone, som inte är medlem i NATO, och – om Sverigedemokraterna fick sin nationalromantiska önskan uppfylld, som inte heller är medlem i EU.

  Jag har INTE några invändningar mot Sverigedemokraternas invandringspolitik (och folkomröstningar ska respekteras) men partiets isolationistiska stugsittarkonservativa fyrkantiga nationalism är direkt Sverigefientlig, och gagnar nya stormakter, islamister och andra fientliga krafter som har allt att vinna på ett svagt EU.

  Som sagt, jag har INTE några invändningar mot Sverigedemokraternas invandringspolitik, MEN – nya tider, nya stormakter, nya unioner, nya geopolitiska spelregler, nya utmaningar.

  Och kanske, om förnuftet segrar, en NY Sverigedemokratisk EUROPAPOLITIK.

  Ha det bra.

 2. Toppaluan:

  Sverigedemokraterna står INTE för en isolationisktisk ekonomisk politik. Det där har du läst på expos hemsida, typ.

  Sätt dig in i vad vi vill innan du hetsar upp dig.

  Sverigedemokraterna förespråkar och välkomnar mellanstatligt samarbete i europa gällande frihandel, narkotikabekämpning, kamp mot människosmuggling et.c. Det är av godo för alla parter. Ett sådant samarbete borgar för tillväxt och effektivitet. Vad sverigedemokraterna (och en betryggande majoritet av svenska folket) motsätter sig, är EMU samt den överstatliga union kallad EU som framöver är tänkt att bli en och samma nation.

 3. Johan Andersson skriver:

  Problemet med att vara kritiskt mot EU är inte att man är ”isolationistisk”…det är en villfarelse som övriga partier uppenbarligen lyckars inympa. Vad är det som säger att EU är framtiden…det rätta och riktiga? Inte mycket…

  Motstånd till en organisation kallad EU är inte isolationism; för vad gör EU till det ultimata valet? Europapolitik innebär anpassning till länder med annorlunda kultur och värderingar; vad är det som säger att det är så bra?

  Inget.

  Nej, folks vurm för EU är inget annat än missanpassad konsensus, i syfte att vara ”moderat” (ej (M)oderat dock), dvs låtsas att man är objektiv för att man ser ”båda sidor” i argumentet.

  Enda sättet för Sverige att bibehålla Sverige och allt vad det innebär är att vara självständig. Det innebär inte isolationsm eller liknande, utan istället en respekt för det svenska, vilket med framgång kan kombineras med goda internationella relationer.

 4. Marthin skriver:

  Schweiz, Norge och Island…. arma stackare enligt visst resonemang ?

 5. Tore skriver:

  Som jag sagt tidigare: Toppaluan, du är tramsig. Sverige kan ha sammarbete med EU, precis
  som Norge har med EU. FN tillsammans med EU, har utvecklats till ett rufflarnas paradis. DN
  har i ett par omgångar visat genom Maciej Zarembas reportageserie om Kosovo, hur länder
  i EU med FN:s beskydd rufflar/lurar av bidragsländerna ofantliga summor sedan 8 (åtta) år
  tillbaka. EU har utveckats till en ”bananrepublik”, vars enda målsättning är att de små länder-
  na skall lyda och hålla käft. Därför är min åsikt att vi bör vända baken till, inte bara FN utan
  också EU snarast…Förresten nu på torsdag kommer den tredje och sista delen om ”rufflar
  Kosovo” med titeln ”KOLONI KOSOVO”…

  Som sagt vad, dessutom enda sättet att åter få kontroll över detta bidragselendet är att utgå ur EU, samt disikera SIDA:s bidragsslöseri till odemokratiska och terrorstämplade landområden, samt till kommunistiska diktaturer…dessutom upprätta skärpt tullkontroll avseende narkotikasmugglingen, innan denna totalt förstör våra ungdomar…

 6. Toppaluan skriver:

  Stora delar av Sveriges befolkning kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna eftersom de har fått nog av en totalt osannolik massinvandring in absurdum.

  MEN i takt med att de etablerade partierna anpassar sig (efter SD:s avancemang) och inser vad folk vill ha, så kommer många att sluta rösta på SD, av den enkla anledningen att befolkningen i allmänhet INTE tycker om nationalstatsromantik.

  Sveriges befolkning har inget emot nationalism – i betydelsen sund kulturell medvetenhet (m.m.) – men nationalstaten i politisk / juridisk mening är en fyrkantig skrivbordsprodukt, som inte klarar dagens geopolitiska utmaningar.

  Sverigedemokraterna vet visserligen att det – initialt – går hem med ”Nej till EU” i åtminstone en del av stugorna.

  MEN i takt med att allt fler kommer till insikt om fördelarna med en stark europeisk union – så kommer SD att åka ur riksdagen, eller åtminstone riskera inflytande, med risk för ytterligare massinvandring.

  Ha det bra.

 7. Kurtan skriver:

  Toppaluan,

  Du talar dig åter varm för EU. Du säger – MEN i takt med att allt fler kommer till insikt om fördelarna med en stark europeisk union.

  Vill du vara vänlig att konkret informera oss, som inte har din ”insikt ”, om vilka de stora fördelarna är för den svenska befolkningen med EU. Inga tomma floskler om demokrati och bevarande av freden i Europa tack. Inga floskler om de svenska företagens export etc tack.

  Alltså, fördelarna för det svenska folket som medlemskapet har medfört som inte annars skulle ha uppfyllts. Jag har efterlyst detta hos dig tidigare men du har ännu inte svarat !!

  MVH

 8. Emil skriver:

  Inga floskler om svenska företagens export? Vad menar du med det.
  Att det är enklare och billigare att röra sig mellan EUs gränser utan tullar det kan ju vem som helst räkna ut.
  Kurtan det är ju företagen som tjänar på det och som skulle tjäna på att vi går med i EMU. Sen har ju folk lite olika uppfattningar, personligen tror jag att det är bra för Sverige om det går bra för våra svenska företag men alla verkar ju inte tycka det…

 9. Kurtan skriver:

  Emil,

  Faktum är att vi behöver ej vara med i denna Sovjetliknande, parasitiska, otroligt ineffektiva, kostsamma, detaljstyrande, odemokratiska, och maktsugande organisation som heter EU för att ha fördelaktiga handelsavtal med övriga länder. Eller hur !!!???.

  EMU är ett av de största bedrägerierna mot folket i Europa i modern tid. Köpkraften sjönk avsevärt efter införandet i t.ex Holland där jag vid detta tillfälle var bosatt. Jag talar om runt 20 procent. Övertygad om att det var på liknande vis i övriga EMU länder. Varför tror du att EMU länderna har så låg tillväxt, jämfört med andra länder i Europa som ej har gått med på detta vansinne ?. Många i befolkningen hos dessa EMU länder vill ha tillbaka sin gamla valuta, men detta tystas naturligtvis ner i den styrda median…

  Kanske det största bedrägeriet som EU har gjort mod Europas invånare är att efter oljekrisen 1973 ett avtal upprättades med de oljeproducerande muslimska länderna att i utbyte mot leveranser av olja, så förband sig EU länderna att ha en mycket generös invandringspolitik från dessa länder. Detta helt utan krav på assimilering av invandrarna och som med fria händer var tillåtna att introducera islam i Europa. Med andra ord EU har sålt ut våra länder för våra barn barnbarn och kommande generationer för olja. Vad gör Sverige ?. Istället för att kraftigt minska behovet av olja från dessa länder, lägger våra kära politiker ner kärnkraftverk ?.

  Vansinne på hög nivå !!!

  MVH

  MVH

 10. Björn skriver:

  En firma som beställer från USA tar en risk genom ofrivillig valutaspekulation. Dollarkursen
  vid beställningstillfället kan skilja sig avsevärt från kursen då fakturan förfaller 3 månader senare.

  Som alternativ till EMU kan man då kanske införa ett system där fakturan betalas enligt den dollarkurs som gällde vid beställning?

  Att påstå att någon är isolationistisk för att de inte vill vara med i EU är som att påstå att alla som är emot fri invandring är rasister, en inskränkt och fördummande hållning.

 11. Emil skriver:

  Björn det kan man redan göra idag så det behöver vi inte diskutera. Det possitiva med EMU är att företagen inte måste växla pengar när de gör inköp från andra länder, ett företag som ska handla med USA kommer alltid förlora pengar vid växlingen. Detta slipper EMU länder bekymmra sig över då de handlar inom EMU ”länderna”.

 12. Tore skriver:

  Emil, inte nu igen. Jag trodde att du talat färdigt om denna ”produkt”. Återvänd till vårt senaste ”pennfektande” och se svaren…

 13. Kurtan skriver:

  Emil,

  Föreslår att du tar din ”lobbying” någon annanstans. Vi har genomskådat EU för länge sen. De europeiska länderna har fungerat i 1000-tals år utan den sjuka EU-konstruktionen och vi kan fungera i 1000 år till utan den. Kom inte med den synnerligen idiotiska motiveringen att om vi är med i EMU företagen inte behöver växla kurs. Kurser går både upp och ner mao det jämnar ut sig i längden….. Har du något annat att komma med, eller !!!

  MVH

 14. Emil skriver:

  Käre Kurtan, jag trodde detta var ett öppet forum där alla var välkomna att dela med sig av sina åsikter.

  Visst har de europeiska länderna funkat i många år och kommer sannorligen att göra det oavsett EU eller inte, det är inte det jag säger. Det jag menar är att om vi vill att Sverige ska hänga med i svängarna när de flesta av Europas länder är med i EU så borde vi också vara det. Kom inte och säg att det är jag som är trångsynt, det är du som borde läsa på faktan!
  Herregud Kurtan tror du verkligen att det valutakurser jämnar ut sig i längden, valutan kursen beror ju på hur bra det går för landet i fråga. Alla länder som är med i EMU kommer ha en stabil valuta då det är så många länder som är med och påverkar.

  Varför tror du att många företag och länder väljer att handla med SDR nuförtiden? Om du inte vet vad det är kan jag upplysa dig om att SDR är en valuta som består av 4 valutor nämligen US dollar (45%), Euro (29%), Japanska Yen (15%) samt Brittiska pund (11%). Anledningen till att man använder denna nya valuta är att den är stabilare än dessa valutor individuelt! Varför tror du att Euron skulle skilja sig? Tror du inte att flera ”valutor” tillsammans är stabilare än en?

  Visst kan man ha åsikter om EU men jag är säker på att de flesta företagare i Sverige håller med mig!

  EU är långt ifrån perfekt och jag kan förstå att man inte gillar EU av moraliska skäl men av ekonomiska skäl så kan jag inte förstå varför man vill stå utanför.

  MVH Emil

 15. Tore skriver:

  Emil, vi har i alla tider handlat med US-dollar. Men du har väl inte kommit dit än, i ditt läsande.
  Du behöver inte pennfäkta mot oss ”vetande”, som med god marginal tystade själar som du,
  i ett delicat val, där vi fortfarande suger på vinsten, medan våra kombatanter fortfarande so-
  ver illa…tydligen.

 16. Tore skriver:

  Emil, jag glömde också säga att vi till och med följde dollarns uppgång och nedgång. Men så
  fick vi några sosse-förskingrare, som började devalvera kronan hejdlöst. Det hade varit bättre
  att Sverige, Norge och Danmark haft en gemensam valuta. Då hade kronan varit betydligt
  starkare idag, än att låta den flyta fritt, som då tidigare bestämdes…
  Det är väl bäst att också säga, att dollarn var faktiskt värd en bra bit över den svenska för ett
  tag sen, då vi dessutom hade mängder av am-turister som besökte oss. Att den idag ligger
  lågt, finns också förklaringar till…

 17. Emil skriver:

  Jaha du Tore du säger att jag har fel men så säger du att det vore bättre att slå ihop de skandinaviska kronorna… Du måste ju i så fall tro att det är enklare att ha en stark och stabil valuta om fler är med och påverkar, eller misstolkar jag dig?

  Sen behöver du verkligen inte försöka smårestas med mig, det framstår bara som fjantigt när det kommer från en äldre herre som dig själv bäste Tore.

 18. Tore skriver:

  Emil, jag sa inte att man skulle, men om man gjort detta, hade inte kronan under sossarnas styre varit där de nu är: Danska kronan ca 1:25, och Norska kronan nära 1:20…
  Det var ju tvärt om tidigare, men det har ju du ingen aning om, eller hur…Visst är man patriot,
  om man vill bli ekonom…

 19. z999 skriver:

  Emil, du läser väl ekonomi i Thailan fortfarande väl? Tror du på allvar att det bara är att slå ihop valutor och på det sättet skapa en stark valuta bara för att det är en massa folk bakom? Innan du går i konkurs genom att växla över alla dina pengar i kinesisk valuta så kanske du borde tänka på varför de flesta människor inte ens vet vad det är för valuta i Kina.

  Citerar Emil här:
  ”Varför tror du att många företag och länder väljer att handla med SDR nuförtiden? Om du inte vet vad det är kan jag upplysa dig om att SDR är en valuta som består av 4 valutor nämligen US dollar (45%), Euro (29%), Japanska Yen (15%) samt Brittiska pund (11%). Anledningen till att man använder denna nya valuta är att den är stabilare än dessa valutor individuelt! Varför tror du att Euron skulle skilja sig? Tror du inte att flera “valutor” tillsammans är stabilare än en?”

  Oavsett vilka länder som det handlar om? Du ser inte vilka skillnader det är möjligen? Japanska yen är lite skillnad mot Turkiets , eh, pengar. Fast om Estland och en del andra länder åt det där hållet kan få riktig fart på traffickingen så kanske euron blir en riktigt bra valuta i framtiden? Så England har alltså inte ännu velat smascha sin starka valuta?

 20. anonym skriver:

  Nu skriver New York Times om södertälje, Södertälje får tydligen in dubbelt så många irakier som HELA USA! Ja gott folk här har vi beviset.

  http://www.nytimes.com/2007/06/13/world/europe/13sweden.html?_r=2&ref=world&oref=slogin&oref=slogin

 21. Emil skriver:

  Visst är det skillnad på pengar och pengar det har jag aldrig sagt att det inte är men med de ”länder” vi har som är med i EMU så tror jag knappast att vi behöver oroa oss (Frankrike, Tyskland, Finland och Italien mm).
  Det jag menar är att det är lättare att hålla en valuta stabil om du har fler som är med och påverkar, om du lägger ihop världens alla valutor till en så kommer den aldrig ändra sig, inte sant?

 22. z999 skriver:

  Emil:
  ”Visst är det skillnad på pengar och pengar det har jag aldrig sagt att det inte är men med de “länder” vi har som är med i EMU så tror jag knappast att vi behöver oroa oss (Frankrike, Tyskland, Finland och Italien mm).”

  Nä, i och för sig. Jag kan ju säga att jag anser att det ämne som du läser är det viktigaste för hela infrastrukturen i de flesta länder, ekonomin handlar om självbestämmande också och det är i det närmaste omöjligt att skapa en politisk ideologi där inte ekonomin ingår.

  Jag tror annars att det är fel att jämföra euron med dollarn rakt över eftersom dollarn är en injobbad valuta och väldigt allmänt accpterad av alla staterna i USA. Vi har inte samma enighet i Europa. Oenigheten om hur ekonomin ska skötas är för stor i Europa också tror jag, trots enorma olikheter mella USA’s stater så har de vissa grunder helt gemensamt ändå. Med tanke på den enorma individualismen i USA så är det nästan konstigt att det inte finns stater som har en egen valuta.

  ”Det jag menar är att det är lättare att hålla en valuta stabil om du har fler som är med och påverkar, om du lägger ihop världens alla valutor till en så kommer den aldrig ändra sig, inte sant?”

  Jo, det stämmer. Och alla länders beteenden kommer att avgöra värdet på den, och det kunde kanske vara lite oroande? Men visst stämmer det annars.

 23. Emil skriver:

  z999 jag förstår vad du menar och jag har heller inte sagt att EU eller EMU är perfekt, det är bara min personliga åsikt att vi borde vara med i båda.

  Det jag menar är bara att det ÄR enklare att hålla en stabil valuta när fler är med och påverkar.

 24. Emil skriver:

  Jodå Tore jag vet mycket väl att kronans värde har sjunkit, jag är inte helt bakom flötet trots att jag inte är född på 50 talet.

  Det du säger stämmer ju bra överens med det jag sagt, kronans värde skulle inte vara så lågt om vi hade haft en gemensam valuta med Norge o Danmark (eller med resten av Europa).

  Om jag inte förstår dig rätt kan du vara vänlig att utveckla dina tankar?

 25. Emil:

  Du missar hela tiden det viktiga, och det tycks bero på att du inte kan ett smack i ämnet. Du verkar ha snappat upp några få av ja-sidans argument som du upprepar om och om igen.

  Du skriver hela tiden att om si och så många länder har en gemensam valuta så blir den mer stabil än om de skulle ha varsin. Du skriver till och med: ”…om du lägger ihop världens alla valutor till en så kommer den aldrig ändra sig, inte sant?” och ”Det jag menar är bara att det ÄR enklare att hålla en stabil valuta när fler är med och påverkar.”

  Du verkar tro att valutors stigande och sjunkande värde är en dålig egenskap! Och det är där hela ditt feltänk ligger.

  Det är INTE bra för den ekonomiska utvecklingen med stora områden som har samma valuta eftersom de naturliga dämpningsfaktorerna för hög- och lågkonjunkturer försvinner när mindre regioner inom området upplever en annan konjunktur än regionen i stort. Dessutom förlorar de ingående regionerana självbestämmandet över sin valuta (läs ränta) och tappar således kontrollen över hela ekonomin eftersom den styrs med hjälp av höjda eller sänkta räntor.

 26. Emil skriver:

  Dfs eftersom jag inte vet ett ”smack” om ämnet (jag antar att du vet mer än smack iaf), kan du då förklara för mig hur Sverige ska kunna konkurera med resten av EU om vi håller oss utanför? Hur ska vi få länder att handla med oss om det blir billigare att handla med länder som Tyskland och Finland?

  Jag vet att det inte är bara är possitivt med EU men jag förstår inte hur vi ska kunna stå konkurrenskraftiga utanför.

  Du skrev tidigare att ”Sverigedemokraterna förespråkar och välkomnar mellanstatligt samarbete i europa gällande frihandel”, varför tror du att länder inom EU skulle vilja göra det? Var vänlig och berätta det för mig som inte är lika insatt som dig.

  Info från http://www.eu-upplysningen.se ”EU är en tullunion med en gemensam handelspolitik mot länder utanför EU. Det innebär att ett enskilt medlemsland är förbjudet att ingå handelsavtal med andra länder.”

  Tror du verkligen att det skulle bli lätt för Sverige att få lika bra handelsavtal med EU om vi går ur?

 27. Svar på frågan med en motfråga: Tror du att Norge och Schweiz bara handlar med icke-EU-länder?

 28. Kurtan skriver:

  Emil,

  Måste konstatera att du har blivit kraftigt ”hjärntvättad” av ja-sägarna till EU och EMU. Du verkar tro att paradiset för företagen och det svenska folket är att vara med i vansinnes organisationen EU samt den fiktiva valutan Euron.

  Som DFS informerar dig om kan de mindre länderna som är med i EU inte bromsa överhettning, inflation, stagnation etc av tillväxten av sin nationella ekonomi genom räntejusteringar eftersom dessa kontrolleras i Bryssel som är i händerna på de stora i EU.

  Titta lite grann på vad EU har ställt till med i Sverige efter medlemsskapet i EU bl.a helt öppna gränser iom Schengenavtalet vilket medfört att organiserad brottslighet fritt har kunnat etablera sig i Sverige. Tjänstedirektivet som slår undan benen på de mindre företagen. Titta på kostnaderna för detta medlemsskap kontra vad som kommer tillbaka till idiotprojekt som t.ex Perssons lantgård etc. Exemplen på EU vansinnet är många, orkar inte gå in på allt detta nu.

  Kan du nämna några positiva kontreta exempel på vad EU har gjort för det svenska folket, som vi inte hade kunnat utan detta medlemsskap, eller ?

  För övrigt var det inte en majoritet som ville gå med i EU vid folkomröstningen, utan endast en majoritet av de som röstade. I mina ögon har detta medlemsskap ingen legitimitet hos det svenska folket….

  Som tidigare sagt handelsavtal kan man ha utan att vara med i varken EU eller EMU !!!
  Oavsett valuta kan vi inte konkurrera med detta, det enda vi kan konkurrera med är inovation och kvalitet. Med priset kan vi aldrig konkurrera med t.ex Kina, Korea etc.

  MVH

 29. z999 skriver:

  Emil:
  ”“EU är en tullunion med en gemensam handelspolitik mot länder utanför EU. Det innebär att ett enskilt medlemsland är förbjudet att ingå handelsavtal med andra länder.””

  Jag ser det där som ett argument för att inte vara med. Det innebär en centralstyrning som börjar luta åt planhushållning.

  ”Tror du verkligen att det skulle bli lätt för Sverige att få lika bra handelsavtal med EU om vi går ur?”

  Förmodligen bättre eftersom det skulle vara avtal enbart inriktade på vad som är bäst för Sverige och inte någon centralstyrning vad som är bäst för en union.
  Att avsäga sig rätten över landets ekonomi är detsamma som att avskaffa demokratin i mina ögon.

 30. z999 skriver:

  Är det fler än jag som tycker att EMU liknar nigeriabreven? Först ett spam med en massa omröstningar och sedan samma meddelande som i nigeriabreven ”…ett fantastiskt erbjudande, men först måste vi ha tillgång till ditt konto innan vi kan skicka alla pengar du tjänar på att godta detta.” Dessutom är det lika svårt att anmäla eftersom bedragarna sitter i ett annat land.

  Bedragares ”erbjudanden” brukar också vara lika diffusa som emu’s erbjudanden.

 31. Emil skriver:

  ”Kan du nämna några positiva kontreta exempel på vad EU har gjort för det svenska folket, som vi inte hade kunnat utan detta medlemsskap, eller ?”
  Fri handel?

  Frågan är väl eftersom ni är så negativa, vad har blivit sämre för er sedan Sverige gick med i EU, för er personligen menar jag.

  z999 nu missuppfattar du mig, det jag menar är hur EU kommer att behandla Sverige om vi går ur, finns ju en risk att EU komissionen inte gör det ”lätt” för Sverige. Norge och Schweiz har ju inte varit med, för övrigt har ju Norge en hejdundrans massa pengar tack vare oljan, de har råd att vara utanför EU.

  ””“Tror du verkligen att det skulle bli lätt för Sverige att få lika bra handelsavtal med EU om vi går ur?”

  Förmodligen bättre eftersom det skulle vara avtal enbart inriktade på vad som är bäst för Sverige och inte någon centralstyrning vad som är bäst för en union.”

  Tror du ens på detta själv att vi kommer få bättre avtal med EU om vi går ur? Det kommer alltså bli billigare att handla från låt säga Tyskland om vi går ur?
  Var god förklara z999.

 32. Tore skriver:

  Emil, du är och förblir en lärling. Kom till Sverige så skall vi lära dig det du behöver lära dig…

  Historik för dig: nu har det blivit bekräftat om den thailändske premiärministern Thaksin Shinawatra som stack till USA med 16 miljader, då militärdiktaturen sedan övertog landets ledning. Och lilla Sverige fördömde detta övertagandet tillsammans med ett antal stater. Och givetvis alla tidningar här. Och nu kan du sprida det till dina vänner där, att han (f d premiärministern) är på väg att ”köpa”fotbollslaget Manchester City i England för sammanlagt 2,3 miljader…

  Förresten har vi 70 % av världens urantillgångar, massor av järn, (och Absolut)och ett djävla gott humör, med tanke på norsk olja, och att dessa avser inhandla en djäkla massa av våra förnämliga stridflygplan. (Gripen)…

 33. z999 skriver:

  Emil:
  ”Frågan är väl eftersom ni är så negativa, vad har blivit sämre för er sedan Sverige gick med i EU, för er personligen menar jag.”

  Min möjlighet till obegränsad (nästan) flextid försvann med hänvisning till att EU har bestämt att det måste vara ett visst antal timmar mellan varje arbetspass, och det är en rejät försämring för mig. Jag såg att de som jobbar inom vården har blivit ännu hårdare drabbade av just det. Förslag om hårdare begränsningar att framföra åsikter om invandringen ligger på gång och slår väl ner som en bomb som alla andra skumma regler från EU.

  ”z999 nu missuppfattar du mig, det jag menar är hur EU kommer att behandla Sverige om vi går ur, finns ju en risk att EU komissionen inte gör det “lätt” för Sverige. Norge och Schweiz har ju inte varit med, för övrigt har ju Norge en hejdundrans massa pengar tack vare oljan, de har råd att vara utanför EU.”

  Jag tror inte på det där men det blir väldigt långt om jag ska förklara varför på ett seriöst sätt.

  ”Förmodligen bättre eftersom det skulle vara avtal enbart inriktade på vad som är bäst för Sverige och inte någon centralstyrning vad som är bäst för en union.”

  Tror du ens på detta själv att vi kommer få bättre avtal med EU om vi går ur? Det kommer alltså bli billigare att handla från låt säga Tyskland om vi går ur?
  Var god förklara z999.”

  Jag har inte den överblicken som krävs för att svara på det där. Men jag anser inte att billig handel är så självklart som du tycker, det finns folk som tillverkar också. Men jag kan ju säga att EU’s system för att subventionera produktion av saker som inte är anpassade för landet (bananodlig i norrland som exempel) påminner om forna sovjetunionen, jag tror att det är en mer riktig jämförelse än att jämföra med USA. EU kommer alltså att bli ett Bryssel med en massa satelitsater runtomkring.

  Till och med i ett så litet område som Sverige så lever vi uppdelade i kommuner och det kommunala självstyret anses främja demokratin, kanske nåt att tänka på när vi ska rösta om centralstyre från Bryssel.

 34. Tore skriver:

  Och som avslutning på detta tjaffset får jag framföra att motståndet till EMU har ökat med
  2 %, allt enligt Dagens Nyheter 19/6…
  Sov gött, lille Emil…;)

 35. z999 skriver:

  Tore:
  ”Och som avslutning på detta tjaffset får jag framföra att motståndet till EMU har ökat med
  2 %, allt enligt Dagens Nyheter 19/6…
  Sov gött, lille Emil…;)”

  *LOL*
  🙂

 36. Emil skriver:

  Hej Tore!
  Jasså där ser man, ja det är väl tur att vi redan är med då =).

  Nu är det läggdags och visst ska jag sova gott, tackar för omtanken =)!

 37. Snusmumriken skriver:

  ”Förresten har vi 70 % av världens urantillgångar”
  Tore, jag skulle vara mycket intresserad av att få veta vilken källa du har fått detta ifrån, eftersom den allra mest optimistiska beräkningen jag har sett säger 15 % och vissa säger bara 1 %. Du får ursäkta om jag, tills du har skaffat fram ett vettigt bevis på att Sverige sitter på mer än två tredjedelar av världens urantillgångar, kommer att anse att du överdriver grovt och inte är särskilt tillförlitlig vad gäller faktauppgifter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: