Till svenska folket och särskilt polisen i Blekinge

Demokratins dödgrävareDet måste bli ett slut på likgiltigheten inför odemokratiska krafters hot och våld mot politiskt aktiva, oavsett om det handlar om oss sverigedemokrater, om centern eller om kristdemokraterna.

Nu tävlar massmedia, med det minst sagt demokratiskt tveksamma TT i spetsen, om vem som är duktigast på att vidarebefordra terrororganisationers hot mot sverigedemokraternas sammankomst i Karlskrona. Man ska enligt TT störa vårt riksårsmöte ”med alla till buds stående medel”. Ett lite lustigt agerande från TT med tanke på att man från massmedias sida knappast skulle vidarebefordra hot från Hells Angels mot till exempel någon stackars företagare på samma oansvariga sätt. De vore ju att springa Hells Angels ärenden och dessutom vore det taskigt mot den stackars företagaren. Men det är tydligtvis skillnad på folk och folk.

TT, som ju klart visat att man har en politisk agenda som tillåter visst trixande med demokratiska värderingar, hoppas kanske att man ska kunna skrämma några mötesdeltagare att stanna hemma. Men tji fick de, vi kommer att genomföra vårt möte, och vi kommer att gå därifrån stärkta av motvinden.

För att förtydliga: Sverigedemokraterna ska inte arrangera en demonstration i Karlskrona, vi ska ha ett internt möte bland annat i syfte att, som brukligt i demokratiska föreningar, välja ordförande och styrelse för nästkommande verksamhetsår. Att uppmuntra till att störa en sådan sammankomst torde bara det vara direkt kriminellt. Man kan för övrigt inte ha en motdemonstration om det inte finns en demonstration att demonstrera mot, om ni hajar min poäng.

Det är, om det skulle fattas någon, INTE okej att störa eller sabotera ett politiskt möte i Sverige. Det är ett brott mot grundlagen (bland annat 2 kap 1§ i regeringsformen), och bör betraktas med största allvar såväl av polisen som av demokratiskt sinnade medborgare i allmänhet.

Så jag ber er, snälla ordningsmakten, gör ert jobb! Den här gången kan ni ju knappast skylla på att ni inget visste.*

Låt oss slippa en massa tramsande snorungar som låtsas att de är antifascister, men i själva verket är fascister själva. Låt oss slippa en massa våld och blod. Välj sida och ta ställning för grundläggande demokratiska principer. Gör ert jobb innan dessa demokratins värsta fiender får alltför mycket fotfäste, nästa gång kanske det är polisen som man ”demonstrerar” mot.

Tack på förhand

*Jag vet att ni inom polisen i de allra flesta fall gör ett utmärkt jobb som jag tycker ni ska vara stolta över. Men för oss som är utsatta för vänsterterroristernas hot så räcker det med ett misslyckande från er sida för att det ska bli väldigt tråkigt.

Annonser

17 Responses to Till svenska folket och särskilt polisen i Blekinge

 1. Grue skriver:

  Är det verkligen att ”vidarebefodra hot”? Man kan iofs ha synpunkter på formuleringen och på TT:s agenda men att de rapporterar om det här är väl snarare bra? Det vore väl värre om det tystades ner som hände förut?

  Jag tycker att Sd generellt håller en rätt låg profil här på bloggen – inte samma höga tonläge som t ex hos Vänsterpartiet trots misshandeln av Sd i media och på andra stället. Det tycker jag är bra – det stärker intrycket av Sd som ett demokratiskt, seriöst parti. Men den här artikeln följer dessvärre inte det mönstret tycker jag.

 2. robsten skriver:

  I vilket fall så borgar ju detta för att rejäla polisinsatser kommer att sättas in. Det är ju omöjligt för polis och myndigheter att säga att ”de inte anade” något om det stått i tidningar innan. det viktigaste är ju trots allt att ingen kommer till skada under mötet och att det kan genomföras. I andra hand tycker i alla fall jag att det är viktigt att dessa medelklasslyngel blir lagförda i laga ordning och dömda. Vete fan om inte föräldrarna skryter med sin avkommas odemokratiska ligistfasoner, vad skall man tro egentligen?

 3. Grue:

  Tack för synpunkterna. Tanken är att det ska finnas en stor spännvidd vad gäller profilen på sdbloggs skribenter och där kommer undertecknad även fortsättningsvis att stå för de indignerade och lite ilskna inläggen.

  Jag menar att man hade haft ett helt annat tonläge om man fullt ut respekterat oss och vår rätt att hålla möte. Formuleringarna i gådragens mediaflod luktar, som så många gånger förut, demokratiförakt och förtäckt hat mot oss som parti.

  Till exempel så valde flera medier, däriblande statligt förvaltade svt.se att kalla dessa demokratins dödgrävare för ”antinazistiska grupper” och man kallade konsekvent hoten om att störa vårt möte för att man ”planerade en blockad” eller en ”motdemonstration”. Uppenbara retoriska grepp för att sprida sympati för dessa brottslingar.

  Om någon någon med media mindre närstående våldsförening med uttalat antidemokratiska ambitioner skulle lova att störa vänsterpartiets kongress hade man knappast fått läsa att ”antikommunistiska grupper skulle demonstrera mot V”, utan snarare att nazister skulle försöka störa demokratin.

  Att media håller ett dylikt tonläge är att springa våldsvänsterns ärenden och det är inget annat än hyckleri.

 4. Grue skriver:

  Bra synpunkter och jag håller med om samtliga – media är absurt vinklade (även om jag börjar skönja en liten bättring på vissa håll efter debatten om vinklingen) vad gäller Sd. Det är verkligen upprörande.

 5. Rune skriver:

  Staten har ju en absolut skyldighet att värna våra grundlagar där var och en har rättighet att bilda partier och att ställa upp i allmänna val.

  Om inte polisen fullföljer sin skyldighet att skydda SDs årsmöte så måste det ju gå att åtala polischeferna för grov försummelse i tjänsten. Antingen allmänt åtal, eller om åklagaren är ovillig, enskilt åtal.

  Om inte regeringen fullföljer sin skyldighet att värna grundlagen så är det väl också ett fall för JO och Konstitutionsutskottet och kanske för EG-domstolen.
  Den exakta juridiska gången där kan ju bara en kunnig jurist svara på.
  Har inte SD någon bra jurist? Med bra och vass juridik så skall det gå att få disciplin och rättelse på etablissemanget och att återvinna de demokratiska rättigheterna.

  Vi kan ju inte ha det som i många halvdiktaturer där våldsgrupper löper amok och polisen står och tittar på utan att ingripa.

 6. Mörkertid skriver:

  ”Vi kan ju inte ha det som i många halvdiktaturer där våldsgrupper löper amok och polisen står och tittar på utan att ingripa.”

  Det är precis så vi har det. Antalet fall av politiskt våld riktat mot Sverigedemokrater är mycket stort och har pågått under mycket lång tid. Enligt vad man kan utläsa av ”Gatans parlament” av Anna-Lena Lodenius har inte EN ENDA polisanmälan som partiet har lämnat in gått till åtal.
  I samma bok finns det en del hårresande exempel på hur otroligt menlöst (alternativt politiskt styrt) det svenska rättsväsendet är.

 7. Jag tänkte först likadant som du, d.v.s. att medial tystnad om hoten ev. kunde ha minskat problemet. Jag tror dock att grundlagsbrottslingarna inom AFA har nog med egna nätverk för att sprida nyheten, utan att behöva använda etablerade media i någon större utsträckning. Om media med sin rapportering förvärrar läget, så borde SÄPO och Blekingepolisen ha kritiska synpunkter. Det är de som kommer försvara vår mötes- och yttrandefrihet nästa helg och det är inte bara vi sverigedemokrater som betraktas som ”nazister” av vänsterslöddret, utan faktiskt även polisen. De gör bäst i att förbereda beväpningen väl, för både skyddsobjektets och sin egen säkerhets skull.

  Det jag däremot vänder mig starkt emot är den sedvanliga tonen i rapporteringen. De talar åter i förringande termer som ”ungdomar”, ”motdemonstranter”, ”blockad”, när detta i själva verket handlar om en allvarlig utmaning mot det öppna samhället. Redan den öppna deklarationen att man planerar begå brott av en art som, inom ramen för befintligt rättsväsende, kan ge fleråriga fängelsestraff för ett stort antal individer, vore skäl nog för en grundlig efterforskning av vilka individer som ligger bakom.

  Ljuset i det hela är att kommande riksårsmöte troligen kommer bli det säkraste Sd-riksårsmötet hittills. Politikerna inser kanske inte hotet, men jag är övertygad om att polisen gör det. De vill inte misslyckas på samma pinsamma sätt som i Eslöv i oktober -06.

 8. Hellboy skriver:

  Håller med om dessa små nyanser i rapporteringen som gör skillnaden då SD skall avhandlas. De PK-trogna mediaslavarna gör sitt jobb lite mer sofistikerat än tidigare men ännu långt ifrån objektivt som vi borde kunna förvänta oss i en demokrati. Nu har ytterligare en SD medlem hotats med uteslutning ur sin fackförening. Denna gång är det Kommunal som på något konstigt sätt motiverar uteslutningen så här :http://erikhellsborn.blogspot.com/

 9. Patrik:

  ”Jag tänkte först likadant som du, d.v.s. att medial tystnad om hoten ev. kunde ha minskat problemet.”

  Du har nog missuppfattat mig en liten aning. Jag menar inte att det är fel att man uppmärksammar att skitiga rödingungar avser att störa demokratiska möten. Det jag irriterar mig på är att man förmedlar deras egna vidriga retorik som är full av lögner och avsiktliga värdemarkörer (Typ orden ”antinazister”, ”blockad” och ”demonstration”). Och dessutom sprider den, med hänsyn tagen till aktuell grupperings tidigare tilltag, uppenbart våldsuppmanande frasen ”med alla till buds stående medel”.

  En objektiv journalist skulle inte använda brottslingars egna, väl genomtänkta, formuleringar i något sammanhang. En journalist som dessutom var demokrat skulle givetvis lägga dit egna markörer för att poängtera sin och sin arbetsgivares avståndstagande från odemokratiska grupperingar.

 10. Björn skriver:

  Oavsett vidrig retorik så minskar detta möjligheten för politiker och andra ansvariga att i efterhand påstå att de inte visste eller förstod omfattningen av det politiska våldet i Sverige.

  Pöbeln på gatan kommer alltid att finnas, är det inte SD som ska hotas så är det någon annan. Att våra politiker ger sitt tysta medgivande till detta är något de ska stå till svars för.

  Lägg ingen tid på extrema organisationer eller andra grupperingar. Rikta all kritik mot våra politiker som låter detta ske. De är de verkligt ansvariga för våld och övergrepp i Sverige i och med att de kunde ha förhindrat det men valde och väljer att inte göra så.

 11. Björn:

  ”Lägg ingen tid på extrema organisationer eller andra grupperingar. Rikta all kritik mot våra politiker som låter detta ske. De är de verkligt ansvariga för våld och övergrepp i Sverige i och med att de kunde ha förhindrat det men valde och väljer att inte göra så.”

  Amen

 12. Ok, DfS… Jag läste vad du skrev en gång till och retar mig lite på mig själv faktiskt att jag missade delar av din poäng… men så kan det gå ibland när man har bråttom.

  Nej, media måste få skriva om det, det är nog alla överens om… men det är horribelt att de nyttjar sina media för att okritiskt vidarebefordra våldsvänsterns retorik.

 13. … och Björn ang. din slutkläm:

  Amen!!!

 14. Rune skriver:

  Björn:
  ”Lägg ingen tid på extrema organisationer eller andra grupperingar. Rikta all kritik mot våra politiker som låter detta ske. De är de verkligt ansvariga för våld och övergrepp i Sverige i och med att de kunde ha förhindrat det men valde och väljer att inte göra så.”

  Just det! Och ett av de främsta verktygen är juridik. Har inte SD några skickliga jurister knutna till sig? Om inte? Skaffa sådana snarast!

  Vill minnas att medborgarrättsrörelsen i USA på sextiotalet använde mycket juridik för att undanröja diskriminerande praxis och raslagar. Som var oförenliga med författningen.

  Att lynchpöblar tillåts att störa och överfalla lagliga och grundlagsenliga partier i vårt land är ju oförenligt med vår författning. Här finns mycket att göra!

 15. Tore skriver:

  Att skaffa duktiga advokater, sa vi visst också i oktober 2006…

 16. Tore skriver:

  Patrik… det var DfS som sa Amen! Det gör jag också…

 17. Political Junkie skriver:

  Likt ungerska frihetskämpar 1956 har jag sänt ut nödanrop till den engelskspråkiga omvärlden.

  http://poticallyincorrect.blogspot.com/2007/05/leftist-goon-squad-latter-day.html

  Jag länkas från The Ambler.com och från Friedbrains.com, så några utlänningar lär ta emot det!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: