Gratis reklam i SvD

gratiskondomer.gifSvD publicerar idag en ”avslöjande” artikel under namnet Sd:s rätta ansikte i ytterliggare ett försök till att svartmåla partiet. Men de misslyckas kapitalt. Här är några citat:

Hasse är dock noga med att påpeka att inte alla invandrare kostar pengar.

–Tyska eller polska läkare som kommer hit lär sig svenska på sex månader. Varför? För att de vill. Det är viljan det handlar om, fortsätter han

Här säger han klart och tydligt att det handlar om viljan att anpassa sig och att om man vill så kan man. Ett bra budskap.

Vi borde ha tolkar vid gränsen som talar om för muslimerna att ”ni är i Sverige nu, så här är det”.

Är det någon som ifrågasätter detta? Att ge tydlig information gynnar alla.

Han drar ett djupt andetag och förklarar med allvarlig min att det finns klara samband mellan religion och benägenhet att begå brott.

Ordvalet är kanske olyckligt här, men t.o.m. BRÅ har visat att vissa invandrargrupper är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Skillnaden beror på ens kultur, som i sin tur beror till större delen av religionen. Så påståendet är knappast kontroversiellt.

Johnny Skalin låter stillsamt triumferande när han pratar om höstens valresultat men blir irriterad när han berättar att många fortfarande förknippar partiet med främlingsfientliga åsikter.

Det poängteras att vi inte är främlingsfientliga, utan helt enkelt har en annan syn på immigrationen och mångkulturen. Vi värdesätter det svenska samhället. Inget konstigt med det.

Innan alla skiljs åt kommer så den sista uppmaningen: det allra viktigaste är att det är politiken som måste ändras.

–När du pratar med folk eller skriver insändare, angrip inte invandrarna. Vi måste angripa politiken.

Återigen ett sunt påstående. Det är politiken vi ska angripa för att förbättra samhället, inte människor. Väl talat.

–Då ska vi inte ta in fler människor som måste försörjas. Vi behöver en ny invandringspolitik. Annars får vi ett samhälle i kaos.

Båda påståenden stämmer. Dels har Sverige de senaste 25 åren tagit emot personer som inte vill eller verkar kunna försörja sig själva, och en överväldigande majoritet är inte ens flyktingar (under 2,5% är flyktingar enligt Genevékonventionen; statistik fråm migrationsverket). Klart att vi inte ska ta emot fler sådana ekonomiska flyktingar. Och kaos i samhället blir det om vi ytterliggare spär på fragmentariseringen som en massinvandring innebär. Återigen; väl talat.

–Så länge det är skötsamt folk spelar det väl ingen roll om de kommer från SAP eller NSF, säger han och instämmande röster hörs i publiken.

Detta uttalandet är det enda jag motsätter mig. Att överhuvudtaget ha något samröre med folk från SAP eller NSF är helt oacceptabelt. Jag undrar om vederbörande vet vad dessa ens står för. Låt oss hoppas att han lär sig det.

Och att de stänger badhuset för att muslimkärringarna ska in och bada, det tycker jag är åt helsefyr!

Ovårdat språkbruk, men inte mer. Är det någon som tycker det är ok att stänga badhus för att muslimer ska känna sig hemma…här i Sverige? Det är åt helsefyr, säger jag också.

Totalt sett var SvDs avslöjanden alltså inte speciellt komprometterande. Möjligen har de avslöjat lite oslipat språkbruk och brysk ton, men inte några åsikter som är galna. Sundsvalls uppskattning om hur mycket invandringen kostar må vara fel, men de kostnader som etablissemanget brukar framhålla är minst lika fel. 40 miljarder lär vara långt under var den reella kostnaden för immigrationen är.

Kontentan är att SvD gett oss lite gratis reklam, där många sunda och folkligt förankrade åsikter kommit fram. Med lite bättre språk skulle SvDs reklam t.o.m. vara värd att betala för. Tack för det.

Annonser

28 Responses to Gratis reklam i SvD

 1. I artikeln nämns farhågor att muslimerna ska ”ta över samhället” eller iallafall påverka samhället i en icke-önskad riktning. Ja dessa farhågor är ju inte helt ogrundade, nu har t.ex även dom brittiska muslimerna kommit med ett kravbrev på hur samhället, och framförallt då skolan, ska anpassas.

  http://www.mcb.org.uk/downloads/Schoolinfoguidance.pdf

 2. Moster Agda skriver:

  Med hänsyn till att tydligen endast cirka 3 % av alla som får uppehållstillstånd i Sverige är flyktingar enligt Migrationsverket, ger följande lilla berättelse en utmärkt verklighetsbild varför resten migrerar.

  För några år sedan hade SVT ett nyhetsinslag från finsk television, som handlade om landets invandringspolitik. Mitt i inslaget intervjuades en somalisk kvinna som tillsammans med sin man och stor barnaskara nyligen hade anlänt till Finland. På frågan från den finske reportern vad hon tyckte om Finland, svarade hon ungefär så här: ”Jo det är ett bra land, vi har bara varit här i drygt 1 månad och med hjälp av andra somalier har vi redan kunnat sända hem pengar till Somalia!” Ansvarig nyhetschef på SVT satte antagligen kvällskaffet i ”fel strupe” och då inslaget sändes senare på kvällen var det omredigerat och denna del av intervjun borttagen!

  Jag har sett uppgifter från olika håll som pekar på att cirka 25 000 personer i dag på olika sätt är sysselsatta inom ”invandreriet”. Var och en kan lätt räkna ut vilken enorm tärande kostnad enbart detta innebär för samhället.

  De flesta människor i det här landet ser vad som pågår, men tycks inte fatta vad det innebär eftersom man fortfarande tror på politikers, massmedias och kulturetablissemangets förvanskade skildringar av vad som händer i ”multikultisagolandet”.

 3. Andreas Ekström skriver:

  Herre min gud! Dom dricker kaffe ur… Plastmuggar!!!

  Detta var en riktigt riktigt urusel artikel och att SVD använder sig av Expos extremistmetoder visar var SVD är på väg.

  Håller med i att detta var gratis reklam för SvD.

 4. Johan Andersson skriver:

  Du menar gratis reklam för Sd? 🙂

 5. robsten skriver:

  Ja, det var inte mycket till avslöjande, valstugeskandalen med moderaterna var av en helt annan dimension. Dock kan metoden starkt ifrågasättas, att ljuga om sitt yrke och sitt uppsåt för att nästla sig in i en organisation av detta slag. Günter Wallraff gjorde liknande på 70 och 80-talet, men inte i demokratiska partier. Jag tycker detta är moraliskt värre än att logga in på de politiska motståndarnas intranät, faktiskt, man behöver inte ljuga för att logga in på ett nät, speciellt inte om man fått lösenordet av motståndarpartiet.

 6. Benny skriver:

  Måste säga att det är ganska dålig reklam som absolut inte är värd att betala för. Artikeln befäster fördommarna som jag hade om sverigedemokraterna som ett oseriöst missnöjesparti. Det som ni inte verkar ha förstått är att artikeln är skriven på ett humoristiskt sett, alltså att det är meningen att man ska skratta åt det som skrivs. Sverigedemokraterna framstår som obildade vildar som inte är att räkna med i framtiden osv. Så jag tror inte att det har varit bra gratis reklam för ert parti. Fred!

 7. Johan Andersson skriver:

  Uhm, artikeln är inte alls skriven på ett ”humoristiskt” sätt.

  Jag håller med om att språkbruket inte är det bästa (ganska långt ifrån) men det företrädarna egentligen säger är knappast kontroversiellt eller ”extremt”.

  Det enda problemet är att de måste lära sig att framföra budskapet bättre, men budskapet i sig är det inget fel på.

 8. Andreas skriver:

  Kul att se hur hemmablinda ni SD:are är. Ni tycker att artikeln förmedlar helt sunda åsikter och värderingar. Vi andra, vanliga svenskar får tvärtom en bild av ett parti bestående av lågutbildade, trångsynta rasister. Mycket roande att ni själva inte kan se att artikeln är komprometterande.. 🙂

 9. Johan Andersson skriver:

  Återigen; anledningen till att de framstår som lågutbildade och trångsynta enligt dig är för att de använder sig av ett obegåvat sätt att prata på. Det är jag den förste att hålla med om.

  Men återigen; vad är det i deras åsikter (inte hur det framförs) som är så illa? Att de blir upprörda av att muslimer kräva särbehandling på badhus? Att de sa att alla invandrare inte är problemet`? Att de konstaterade att det handlar om vilja att anpassa sig till Sverige? Att vi ska angripa politiken, inte människorna?

  Allt det här är sunda värderingar. Det ni vänsder er mot är framställningen, men där är vi överens. Deras framställning är mycket dålig, men deras åsikter är inte (åtminstone av vad som framgått av artikeln).

 10. Josef Karlsson skriver:

  Jag är kluven. Å ena sidan tror jag att ganska få blir upprörda över det som står i artikeln. Eller i alla fall är de som blir upprörda redan upprörda från början. Om detta är sds ”rätta ansikte” så tror jag inte att det får någon läsare att bli vit i ansiktet precis.

  Däremot finns det en mycket utstuderat taktik från båda media, debattörer och politiker att framställa sd som bonntölpar och idioter. Benny har rätt i det.

  Huruvida det är en framgångsrik taktik eller inte är jag inte helt säker på. Å ena sidan är det nog svårt att locka till sig SvD:s fina moderatkärringar till läsare i centrala Stockholm med ett sådant bagage. Inte heller kommer Baron von Svinhufvud i Danderyd att rösta på oss.

  Men å andra sidan är de inte heller våra väljare så varför ska vi bekymra oss om dem? Sverigedemokraterna klarar sig bäst på att vara folkets parti, det alternativ som är mot etablissamangets socialliberalism och korrekthet. Och för övrigt är ju de konservartiva alltid ”the stupid party”. Vi ska inte låta oss skrämmas av det.

 11. Axel skriver:

  Om nåt är väll detta medias uppdrag? Skulle samma bild lagts fram om ”yrke och uppsåt” varit detsamma?

  Den koppling som görs mellan kriminalitet och religion/kultur är även den tveksam. Kan det inte vara möjligt att det finns andra faktorer som har en inverkan. Sambandet mellan fattigdom och brottslighet är däremot ett faktum. Att en större andel invandrare än svenskar lever i fattigdom kan också var en anledning, som gör det lätt att istället dra pararellen till deras kultur?

  Problemet i samhäller är snarare att vi inte har en kultur som främjar arbetsamhet, något som även påverkar invandrare.

 12. Steve skriver:

  DN var slut idag, så jag måste köpa SvD dessvärre. Fast intressant idag: Förstasidan plus fem sidor längre in — och nästan inga fakta, bara ett allmänt ogillande… ”Han drar ett djupt andetag och förklarar med allvarlig min att det finns klara samband mellan religion och benägenhet att begå brott.” Allvarlig min! Rysligt.

  Annat exempel på ryslighet (framhävt med fetstil): ”Islam är inte bara en religion utan fungerar i många fall också som en antidemokratisk ideologi, som i flera avseenden är jämförbar med nazismen och kommunismen.” Vad är det för fel med det påståendet? Hört om Baath-partiet och dess ideologi? Hört om stormuftin av Jerusalem, i Berlin 1940-45? Hört om konfrontationen islamister – sekulära i Turkiet idag? Hört hur man bemöter Irshad Manji som kämpar för en mer liberal form av islam?
  http://www.muslim-refusenik.com/

 13. Johan Andersson skriver:

  Axel:
  Att kriminalitet påverkas av en människas moral och uppfatting om det samhälle man lever i kan ingen sätta sig emot. Ens moral är vad som bestämmer ens handlingar till stor del. Och moralen kommer från kulturen som komemr från religion. Sorgligt men sant kanske…

  Det klassiska argumentet att fattigdom föder brottslighet missar ganska mycket av poängen; den brottslighet som utförs av vissa invandrargrupper idag är inte ekonomisk betingad. Det är inte för att de inte har råd med mat, eller TV, eller internet, eller skola, eller nöjen. De har råd. I dagens sverige finns det inget att skylla på (läs här http://sdblogg.se/archives/inrikes/125).

  Att du klassar invandrarna i Sverige som fattiga vänder ut och in på begreppet ”fattig”. I Sverige är de inte fattiga…möjligtvis fattigare, men de har det verkligen inte dåligt ställt. Så det argumentet faller platt för att förklara deras brottsbenägenhet. Läs förresten den numera kända artikeln ”Invandrare krigar mot svenskar” (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981). Där tror jag problemet ligger.

 14. Frasse skriver:

  ”Enligt uppställningen kostade invandringen Sverige 275 miljarder kronor förra året och kommer att kosta 300 miljarder nästa år.”

  Synd att det ska vara så stort fokus på en siffra vad invandringen kostar. Det verkar vara det första folk vill veta när dom för första gången kommer på ett SD-möte. Men det alla måste förstå är att detta inte går att räkna ut. Man kan bygga upp teoretiska modeller för att komma närmare sanningen, men dessa består då av mängder av antaganden. Dessutom måste man begränsa sig för att storleken på modellen inte skall växa iväg till ohanterbara propotioner.

  Bara det faktum att siffror figurerat allt mellan 40-300 miljarder per år talar sitt tydliga språk. Det är mycket farligt att använda sig av allt för precisa siffror. Det kommer endast att leda till en angreppspunkt för våra motståndare. Det enda vi egentligen kan konstatera, det är att en betydande del av statsbudgeten går till att finansiera invandringen. En invandring som har långt större samhällsförluster än bara det ekonomiska.

 15. Jorma skriver:

  En löjlig artikel i SvD. Var bara tvungen att kommentera den på min blogg.

 16. Fröken Sverige skriver:

  Ja, det är bara att säga: ”Tack, SvD, för att ni hjälper oss att skaffa fler röster till sd.”

  Härligt, mera sånt. Jag tror dessutom att det inte gör så mycket att vissa uttrycker sig lite ”bonnigt” och klantigt. Det visar bara att sd består av alla typer av människor. Vanligt folk, helt enkelt.

  För det finns ju knappast något att anmärka på hur personer som Åkesson, Åkerlund, Jomshof med flera, uttrycker sig…..

  Och det där med fattigdom, Alex, det orkar jag inte ens höra på.

  Fattigdom bland invandrare, innebär ibland, så som många gånger i Rosengård: senaste mobiltelefonen, parabol till TV´n, Canada Goose-jacka, Nike-keps, Adidas-brallor, guldarmband, GRATIS tandvård, FRI läkarvård, BMW och andra fördelar som vi andra aldrig kommer få uppleva….

  /FS

 17. Steve skriver:

  Förre talmannen Thage G Peterson (s) skriver idag i Sydsvenskan: ”Ingen vet idag vad Sverigedemokraterna egentligen står för därför att vi inte har trängt dem för att få veta detta. Också medierna har svikit. Även de måste på allvar granska Sverigedemokraterna.”

  Och: ”vi måste använda Europas historia, hur nazisternas våldsideologi dödade miljontals människor. Judehat då är allmän främlingsfientlighet idag.”

  Judehatet har idag sitt absoluta centrum i arabvärlden och den muslimska världen. Och det är knappast felaktigt att säga att t.ex. Broderskapsrörelsen idag stöder araberna, endast araberna.

  Jag har inga aktier i Sd, men jag är fascinerad av att se hur den progressiva eliten — som man faktiskt trodde menade något med allt sitt prat om kvinnokamp och jämställdhet, för att inte säga matriarkat — hur den eliten stöder kvinnoförtryckarna.

  Runar sade visst att det fanns en farbror som hade gift sig med en sexårig tös. För den sakens skull fick han gå i landsflykt, och hustru och barn måste leva under polisskydd…

  http://www.muslim-answers.org/aishah.htm

 18. Thrix skriver:

  SvD lyckas ju bara att visa vad gemene man redan kan ta del av i SD:s partiprogram. Snöpligt. Detta var som sagt gratisreklam för SD som bara är till fördel dem.

 19. Sven-Olof skriver:

  Alla Sverigedemokratiska Potentiella väljare, har minst en gång tänkt ”nästa gång röstar jag på Sd”. De som förfasar sig över ett sånt tidningsreportage, skulle ändå aldrig rösta på oss.
  De sanningar som sägs, är inte alls upprörande. Inte för mig, inte för dem.

  Däremot att ha kommunistiska diktatorer, och diktaturers symboler på partimaterial och t-shirts(vänsterpartiet) Är upprörande.

  MVH Sven-Olof

 20. anonym skriver:

  ”Synd att det ska vara så stort fokus på en siffra vad invandringen kostar.”

  Exakt. Det enda SD behöver förmedla är att invandringen enligt all seriös forskning kostar enorma summor. Sedan får forskarna slåss om HUR mycket. Att så ensidigt låsa fast sig vid Jansson är inte bra, inte minst med tanke på att hans beräkningar fått så mycket kritik och dömts ut av seriösa nationalekonomer.

 21. Morgoth skriver:

  Egentligen så är det väl ganska meningslöst att försöka fastställa invandringens totala kostnad och exakt hur mycket vi kan tjäna in varje år eftersom det tex är omöjligt att veta hur mycket invandrarna bidrar med som konsumenter.

 22. Johanna skriver:

  Kom ihåg att SD är ett varumärke. Det varumärket är laddat med en mängd negativa och positiva saker. Vad varumärket SD står för varierar från individ till individ.

  SD kommer aldrig nå några framgångar så länge som dess företrädare använder ett ovårdat språk, kommer med idiotiska uttalanden eller begår brott. Även klädsel och frisyr mm signalerar vad varumärket SD står för.

  Varumärket SD måste laddas med fler positiva saker. Det finns de som säger att all reklam är bra reklam men jag är inte benägen att hålla med. Alla svenskar vet att SD finns och de flesta var en uppfattning om partiet. Tyvärr är den inte positiv och det är framförallt medias förtjänst men om man ska vara ärlig beror den negativa bilden även på vad vissa företrädare har gjort och sagt.

  Största hotet mot att SD inte kommer in i riksdagen är inte medias behandling av SD i valrörelsen. Media har alltid ogillat SD och så kommer det nog vara ifortsättningen också. Det absolut största hotet mot SD är partiets drygt 200 kommunala företrädare som kommer att luras göra riktigt korkade uttalanden av slipade journalister eller företrädare som begår brott. Räkna kallt med att detta är bara början på medias jakt på SD:s kommunfullmäktigeledamoter.

 23. Frasse skriver:

  ”…eftersom det tex är omöjligt att veta hur mycket invandrarna bidrar med som konsumenter.”

  Margoth: Förstår hur du tänker, men gillar inte resonemanget. ”Bidrar” gör man genom arbete och inget annat. Visst, man kan diskutera att fler svenskar varit arbetslösa om inte invandrare ”tagit på sig” den uppgiften, men att leva på bidrag och konsumera vad andra skapat kommer jag aldrig att kunna se som värdeskapande!

 24. Johnny Skalin skriver:

  SD-Sundsvalls uppskattning om kostnaderna kan ingen som läst den artikeln i SvD lista ut. Föreläsaren var en anonym icke-medlem och har inget med vår lokalförening att göra.

 25. Johan Andersson skriver:

  Johanna:

  Du har bra poäng. Jag håller med om att förespråkarna ute i kommunföreningarna antingen ska vara tysta, eller lära sig hur man pratar. Och detta gäller även internt, för medlemmarna.

  Det är tyvärr så att media fokuserar på små kommuner och personer som har ett ovårdat språk. De skulle inte vinna ngra poängar på att intervjua folk i t.ex. partistyrelsen eller liknande…

 26. Carlos skriver:

  I professor Jan Ekbergs uttalande i dagens SvD http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14699847.asp sänker han sig till avsiktliga missförstånd angående universitetslektor Lars Janssons uträkningar av kostnaderna för invandringen, (ca. 300 Miljarder kronor per år) som Sverigedemokraterna refererar till.

  Ekberg påstår felaktigt att SD/Jansson inte tar hänsyn till invandrarnas skatteinbetalningar.

  Det nya i Janssons beräkningar är att han tar upp samtliga kostnader som staten ådrar sig gemensamt för samtliga invånare och fördelar dem på samtliga invånare. Därefter lägger han till och drar ifrån kostnader och skatteintäkter som är specifika för respektive folkgrupp. Detta är naturligtvis det korrekta förfarandet.

  Såsom professor Ekberg räknar skall endast svenskarna belastas med kostnaderna för försvar, EU-avgift, infrastruktur etc, medan invandrarna bara skall belastas med de individuella kostnader som kan hänföras till just dem, minus inbetald skatt. Ett enastående resonemang – Sveriges svenskar skall hålla invandrarna med en fullt betald offentlig sektor som alla använder, medan invandrarna, (trots att de har rösträtt och påverkar den offentliga sektorns gemensamma utgifter) endast skall bekosta sig själva. Så räknat borde invandringen gå med en storartad vinst. Att professor Ekberg ändå kommer fram till att invandrarna kostar netto 40 miljarder kronor per år visar bara hur enormt stora kostnaderna är om man hade räknar rätt.

  Den dag Sveriges skattebetalare slipper bekosta alla de desinformations-tjänstemän som uppenbarligen behövs för att hålla riksdagspolitikerna under armarna kommer skattetrycket att sjunka bara av den anledningen.

  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14699847.asp

  Lars Janssons beräkningar http://www.vitsippan.com/

 27. Christel skriver:

  Jag måste säga att jag delar Johannas åsikt vad gäller medias inviter till Sverigedemokraterna.
  Media har en enda avsikt när man bjuder in Sverigedemokraterna till EX TV sända intervjuer
  och det är att svartmåla och om möjligt förlöjliga.Därför är det av mycket stor vikt att om Sverigedemokrater överhuvudtaget skall medverka i sådana sammanhang noggrant väljer ut
  kandidater med stor erfarenhet och insisterar på att det tillåts att intervjun i sin helhet bandas
  av intervjuobjektet.

 28. Håkan Liljeberg skriver:

  Jag tycker att reportaget i stort sett var bra för SD. Man framförde ändå våra åsikter som verkade fullt normala i jämförelse med vänsterns likstela åsiktspropagande. Existens i SVT2 var ännu bättre. Där framställdes SD:are som modiga kristna värdekonservativa som vågar stå för sina åsikter. Göran Hägglund fick sig sig själv framstå som feg som i sista stund ställde in intervjun med SVT:s reporter. Kanske var det där som journalisten bestämde sig för att ge SD en positiv inramning. Journalister älskar personer som vågar stå för sina åsikter och som är kontroversiella. Det får man inte glömma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: