Medfödd eller inlärd moral?

Den 21 februari publicerade DN essän ”Först kommer moralen” av Tor Wennerberg. Essän tar moral.jpgupp en mycket intressant frågeställning, nämligen om människans moral är inlärd eller medfödd. Speciellt personer med en ideologisk utgångspunkt i socialism hävdar i de flesta sammanhang att en människas beteende och tycke härstammar från samhället omkring sig. Det har till och med gått så långt att många från Vänstern hävdar att människans heteronormativitet endast är en produkt av samhället, en social konstruktion (fast är en annan diskussion…)

Noam Chomsky (ja, den där galningen), som ursprungligen är lingvistiker, menade att ett språk är alldeles för avancerat för att ett barn ska kunna lära sig det så snabbt och det tydde på en medfödd språkförmåga. På samma sätt menar författaren att vi föds med en ”universiell moralisk grammatik” som hamnar i olika lägen beroende på vilken kultur vi föds in i.

Frans de Waal, en ledande primatforskare, vänder sig mot synsättet att moralen endast är en produkt av samhället. En missuppfattning om den evolutionära processen ligger bakom detta synsätt och han kallar det ”Bethooven-felslutet”, dvs det naturliga urvalet står inte i motsats till ens moral. de Waal poängterar också en mycket viktig del i den mänskliga moralen:

Den mänskliga moralen har emellertid en tydlig baksida, som också har att göra med det sätt på vilket den utvecklats. Människor tenderar att vara partiska för den egna gruppen: moralen är i hög grad ett fenomen som är förbehållet medlemmar av den egna gruppen, på bekostnad av andra grupper. Den mänskliga moralen utvecklades sannolikt, menar de Waal, genom att fientlighet och krigföring mot andra grupper steg för steg förstärkte solidariteten inom den egna gruppen fram till den punkt där moralen uppstod. Denna tendens att skapa sammanhållning genom fientlighet mot utomstående finns därför som en djupt ingrodd potential i det mänskliga psyket.

Vad som framgår av artikeln är alltså dels att människan har en medfödd moral men den varierar beroende på i vilket samhälle/omgivning uppväxten sker i, samt att människor till sin natur är partiska till den egna gruppen. Dessa slutsatser är knappast speciellt förvånande (i alla fall inte för Sverigedemokrater) men dock värt att ta upp. Med denna insikt blir det naturligt att ifrågasätta det mångkulturella samhället eftersom andra kulturer generar en annan moral som i många fall inte är förenlig med den svenska. Ett mångkulturellt samhälle försöker gå emot människans natur, och går alltså även emot den naturliga sammanhållning som finns inom de olika grupperna i världen.

En sådan ohållbarprocess vill varken jag, eller Sverigedemokraterna, verka för.

Annonser

5 Responses to Medfödd eller inlärd moral?

 1. anonym skriver:

  ”Med denna insikt blir det naturligt att ifrågasätta det mångkulturella samhället eftersom andra kulturer generar en annan moral som i många fall inte är förenlig med den svenska.”

  Detta står ju inte i motsats till mångkulturalismen. Den eftersträvar ju ett uppsplittrat samhälle där olika ”communities” lever efter sina egna kulturer och normer. Frågan är snarare om ett sådant synsätt är förenligt med SD:s förespråkande av assimilation. Åkesson har skrivit bra om det här:

  ”Parentetiskt kan nämnas att det kulturdeterministiska synsättet är något som präglar anhängarna av mångkulturalismen, vilket i praktiken innebär samtliga riksdagspartier. Dessa har ju fattat beslut om att invandrarna inte behöver ta till sig ”det svenska” utan istället skall bejaka och bevara sina respektive kulturer, vilka anses ha samma- , och i praktiken ofta ett större värde än den svenska.”

  Och:

  ”Förvisso anser vi att en del element i olika kulturer kan ha olika värde. Vi har till exempel inte mycket till övers för att det inom vissa grupper hör till kulturen att praktisera könsstympning, tvångsgifte, hedersmord och inta ett allmänt nedvärderande synsätt mot kvinnan.

  Vi anser att invandrare som kommer hit ska lämna den sortens företeelser bakom sig, och istället omfamna en mer svensk i betydelsen jämställd attityd gentemot kvinnan. Detta innebär att invandrare, precis som svenskar, inte är determinerade av sin respektive kultur, utan att människan är en flexibel varelse förmögen att ta till sig nya intryck. Detta till skillnad från nazismens idé enligt vilken människanär en genetiskt determinerad varelse.”

  http://www.sverigedemokraterna.net/artikel.php?action=fullnews&id=677

 2. Johan Andersson skriver:

  Ett fragmenterat samhälle står klart i kontrast med det Sd förespåkar, och det är per definition också oförenligt med ett homogent samhälle.

 3. anonym skriver:

  ”Ett fragmenterat samhälle står klart i kontrast med det Sd förespåkar, och det är per definition också oförenligt med ett homogent samhälle.”

  Jaha? Har någon påstått något annat? Jag syftade på det synsätt som framkommer i ditt inlägg, vilket tycks stämma väl överens med den kulturdeterminism som Åkesson så kraftfullt tar avstånd från.

 4. Andúril skriver:

  Förutsättningen för att ”Anonyms” invändning skall vara relevant är att upfattningen av vad som är den ”egna gruppen” är konstant och medfödd. Sd tror ju uppenbarligen inte det eftersom man bekänner sig till principerna om öppen svenskhet och assimilering. Att moralen och gruppfavoriseringen i sig är medfödd är ju inte detsamma som att en specifik moral och grupptillhörighet också är det. Därmed finns det ingen motsättning mellan det som Åkesson och Andersson skriver.

  Det mest intressanta med de Waals tes är enligt min mening att den går på tvärs med det politiska etablisemangets uppfattning om att det går att upprätthålla en stark övergripande värdegemenskap, samhörighet och solidaritet även i ett mångkulturellt samhälle.

  Som jag ser det bekräftar de Waal Sd:s påstående om att mångkulturalismen på längre sikt är oförenlig med den svenska välfärdsmodellen och bevarandet av Sverige som en nationalstat.

 5. anonym skriver:

  ”Förutsättningen för att “Anonyms” invändning skall vara relevant är att upfattningen av vad som är den “egna gruppen” är konstant och medfödd.”

  Min invändning handlar om synsättet att moral anses vara något medfött som bestäms av vilken kultur man föds in i. Har man det synsättet torde denna bli svår att ändra på senare (medfödda saker brukar vara svåra att ändra på), och då är man ju inne på ett kulturdeterministiskt resonemang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: